Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

Search results

There is a page named "οἶνον" on this wiki. See also the other search results found.

 • τό, in pl., οἶνα· τὰ τῆς ἀμπέλου φύλλα, Hsch. οἶνον: τό, = οἴναρον, παρ’ Ἡσυχ.
  401 bytes (14 words) - 09:23, 5 August 2017
 • 107). make wine from sharp unripe grapes: V. τεύχειν ἀπ' ὄμφακος πικρᾶς οἶνον (Aesch., Agamemnon 970). ⇢ Look up "wine" on Perseus Dictionaries | Perseus
  1 KB (110 words) - 08:51, 20 May 2020
 • στάβλος αλόγου 12. αποθήκη τροφίμων («ὅν ἐξῆχεν ἐκ τῶν οἰκημάτων σῑτον καὶ οἶνον», Δημ.) 13. εργαστήριο 14. επίπεδο, πάτωμα 15. μτφ. «αἰσθητικὸν οἴκημα» —
  2 KB (115 words) - 12:07, 29 September 2017
 • (Α ἐπιπάσσω και αττ. ἐπιπάττω) πάσσω πασπαλίζω κάτι πάνω σε κάτι («ἐπ’ οἶνον... ἄλφιτα πολλὰ ἐπιπασθέντα», Πλάτ.). Αναζήτηση σε: Google | Τριανταφυλλίδη
  270 bytes (26 words) - 07:11, 29 September 2017
 • 622 ; οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ 1.110 : with Preps., ἐν οἴνῳ over one's cups, Ar.Lys.1227, Call.Epigr.23.8 ; παρ' οἴνῳ S.OT780 ; παρ' οἶνον Plu
  24 KB (2,613 words) - 14:10, 3 October 2019
 • κρητῆρος, aus dem Mischgefäße, Il. 1, 598; οἶνον ἐκ κρητῆρος ἀφυσσἀμενοι δεπάεσσιν ἔκχεον Iliad. 3, 295; οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν Od. 2, 379; εἰς ἄγγεα Hes
  17 KB (1,670 words) - 14:15, 2 October 2019
 • ἐντός τινος, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν χρυσείῳ δέπαϊ Ὀδ. Γ. 40· ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ Ζ. 77· μέθυ... ἐγχείῃ δεπάεσσι Ι. 10· οἶνον ἐς κύλικα Ἡρόδ. 4
  22 KB (2,277 words) - 21:20, 9 January 2019
 • γεμίζειν ὕδωρ (sc. τὴν ὑδρίαν) to fill it full of water, Paus.3.13.3:—Pass., οἶνον, πῦρ γεμισθείς, AP12.85 (Mel.). [Seite 480] anfüllen, vollpacken, befrachten
  15 KB (1,443 words) - 13:32, 3 October 2019
 • φιλοξενία 2. (σχετικά με εχθρικό στράτευμα) απόκρουση 3. μέσα περιποίησης («οἶνον Λέσβιοι καὶ τὴν ἄλλην ὑποδοχὴν παρεῑχον», Πλούτ.) 4. το αξίωμα και το έργο
  3 KB (212 words) - 12:59, 29 September 2017
 • 3. (για εμπορεύματα) φέρνω από άλλη χώρα («εισάγει πρώτες ύλες», «εἰσάγω οἶνον Ἀθήναζε») 4. μεταφέρω από αλλού ή καθιερώνω νέα ήθη, έθιμα, θεσμούς κ.λπ
  3 KB (240 words) - 06:27, 29 September 2017
 • ἐπὶ τοῦ οἴνου, οἶνον ἐΰφρονα καρπὸν ἀρούρης Ἰλ. Γ. 246· ἀλλ᾽ ἁπλῶς: καρπός, ἐπὶ τοῦ σίτου, κτλ., κατ᾽ ἀντίθεσιν πρὸς τὰς ἀμπέλους ἢ τὸν οἶνον, Ἀριστοφ. Νεφ
  4 KB (376 words) - 10:08, 5 August 2017
 • (AM ἐγχέω) χύνω μέσα («ἐς κύλικα μεγάλην κεραμίνην οἶνον ἐγχέαντες») μσν. βρίζω αρχ. 1. (για κρασί) γεμίζω το ποτήρι, κερνώ 2. γεμίζω το ποτήρι, πίνω στην
  841 bytes (65 words) - 06:39, 29 September 2017
 • Αθήν. β. «ξύλον τὸ τυχὸν ἢ λίθον ἐπιβαλεῑν χυδαῑον», Πλούτ. γ. «τὸν χυδαῑον οἶνον καρηβαρίτην ἔλεγον», Σχόλ. Αριστοφ.). επίρρ... χυδαίως ΝΜΑ, και χυδαία Ν
  3 KB (181 words) - 06:29, 29 September 2017
 • σπένδω in a religious sense, οἶνον λείβειν make a libation of wine, Il.1.463, Od.3.460; μέθυ 12.362; also λείβειν (without οἶνον) Il.24.285; ἐξ ἀσαμίνθου κύλικος
  22 KB (2,161 words) - 15:25, 2 October 2019
 • 615; οἶνον δ' ἐκ κρητῆρος ἀφυσσόμενοι δεπάεσσιν ἔκχεον Il.3.295, cf. 247; κρητῆρι δὲ οἶνον μίσγον ib.269; κρητῆρα κερασσάμενος Od.7.179, 13.50; οἶνον ἔμισγον
  14 KB (1,273 words) - 11:45, 26 February 2019
 • έκσταση 2. πρόκληση μεγάλης συγκίνησης αρχ. νάρκη, λήθαργος («ἐπότισας ἡμᾱς οἶνον κατανύξεως», ΠΔ). [ΕΤΥΜΟΛ. < κατανύσσω. Για τη σημασιολογική εξέλιξη της
  626 bytes (43 words) - 06:38, 29 September 2017
 • Od., μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα (impf. of κιρνάω) 7.182, 10.356; κίρνη μελιηδέα οἶνον (impf. of κίρνημι) 14.78, 16.52; κιρνὰς αἴθοπα οἶνον (part.) 16.14; κιρνᾷ
  8 KB (710 words) - 11:40, 26 February 2019
 • λέξη και βρίσκω την ετυμολογία της («Πλάτων δ' ἐν κρατύλῳ ἐτυμολογῶν τὸν οἶνον οἰόνουν αὐτόν φησιν εἶναι», Αθήν.) συνάγω, συμπεραίνω κάτι από την ετυμολογία
  451 bytes (39 words) - 07:13, 29 September 2017
 • ἀνέῳξε τὴν θύραν εἰς τὸν γέροντα, Ἰλ. Ω. 457· ὡσαύτως, [[[οἶνον]]] ... ὤιξεν ταμίη, ἤνοιξε τὸν οἶνον, Ὀδ. Γ. 392· οἶγε πίθον, ἄνοιξον τὸν πίθον, Ἡσ. Ἔργ. κ
  9 KB (757 words) - 12:00, 26 February 2019
 • ἐπιφέρω εἴς τι, φθινύθουσιν ἔδοντες οἶκον ἐμὸν Α. 250· οἶνον δὲ φθινύθουσιν ὑπέρβιον ἐξαφύοντες, οἶνον δὲ καταναλίσκουσιν ὑπερμέτρως ἀπαντλοῦντες, Ξ. 95· οἵ
  7 KB (556 words) - 13:24, 14 January 2019

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)