Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

Search results

There is a page named "ἐγείρω" on this wiki. See also the other search results found.

 • «Τροφωνίῳ» 10, Σοφ. Ο. Κ. 1779. 3) ἐγείρω ἐκ νεκρῶν, συχνάκις ἐν τῇ Κ. Δ., ἢ ἐξ ἀσθενείας, Ἐπιστ. Ἰακὼβ ε΄, 15. 4) ἐγείρω, οἰκοδομῶ, Καλλ. εἰς Ἀπόλλ. 63,
  64 KB (7,091 words) - 13:25, 3 October 2019
 • (AM ἐγείρω) 1. σηκώνω από τον ύπνο 2. ορθώνω, σηκώνω από το έδαφος 3. οικοδομώ, χτίζω 4. κινώ, διεγείρω, προκαλώ, δημιουργώ («εγείρω αξιώσεις») 5. σηκώνομαι
  3 KB (187 words) - 07:05, 29 September 2017
 • ἔγερμα, ἐκβάλλω, αἰωρέω, ἀκτάζω, ἔγρω, διεγείρω, ἐγείρω, ἀναβάλλω, ἐμμετεωρίζομαι, ἀνυψόω, ἐκπνέω, ἀνατέλλω, ἐξανίστημι, ἀντεγείρω, διοιδέω, ἐνόρνυμι,
  697 bytes (31 words) - 06:47, 22 August 2017
 • ἕλκω, ἀναβαστάζω, ἀπαιωρέομαι, ἐνοικοδομέω, ἀποκαλύπτω, ἀνεγείρω, διεγείρω, ἐγείρω, ἀναβάλλω, ἀνυψόω, ἀνιστάω, ἐκτείνω, ἀνατείνω, ἐξανίστημι, ἐκκινέω, ἀνέλκω
  1 KB (60 words) - 15:19, 23 August 2017
 • ἐλαφρίζω, ἐνυψόω, ἐξαίρω, ἀνεγείρω, ἐγείρω, ἀναβάλλω, ἀνασυράζω, ἐξανεγείρω, ἀνέχω, ἀνορέγω, αἰωρίζω, ἀνίσχω, ἐξανιμάω, ἀνιμάω, ἐκκουφίζω, ἀνυψόω, ἀνατείνω
  616 bytes (28 words) - 07:03, 22 August 2017
 • ἀνακουφίζω, ἀνοχλέω, ἀπαγκάζομαι, ἀναίρω, ἐξαίρω, ἐνίστημι, ἀνωφορέω, ἀνασπάω, ἐγείρω, ἐξανεγείρω, ἀναδύομαι, ἀναλαμβάνω, ἀνασκευάζω, ἀνασφαιρίζω, διαίρω, ἀερτάζω
  598 bytes (26 words) - 06:55, 22 August 2017
 • ἀναβλαστάνω, ἀνασεύομαι, ἐξαναπάλλω, ἀναπιδύω, βλαστέω, ἀναλδήσκω, ἀέξω, ἐγείρω, ἀναπάλλω, ἀνέχω, ἀνίσχω, ἀναδύομαι, ἀναδαίω, γεννάω, ἀποπτύω, ἐξανθέω,
  1 KB (49 words) - 07:22, 22 August 2017
 • ἀναφύω, διασυνίστημι, εἰδωλοποιέω, ἐνδημιουργέω, ἐκτρέφω, ἐκτελέω, ἀποτίκτω, ἐγείρω, δημιουργέω, γεννάω, ἐγκτίζω, δράω, ἐναπεργάζομαι, ἀναπλάσσω, διαπλάσσω
  503 bytes (20 words) - 06:59, 22 August 2017
 • ἐλαύνω, ἐξανεμόω, ἐγείρω, ἐντύνω, ἀνίημι, ἀνωθέω, ἀνακινέω, ἐκκρούω, ἐκπολεμέω, ἀνερεθίζω, ἀνίστημι, διανίστημι, διώκω, ἄνωγα, ἐνίημι, ἐνεργέω, ἐντύω,
  429 bytes (20 words) - 07:09, 22 August 2017
 • ἐλαιάω, ἔγερσις, ἐνεγείρω, ἔγρω, διυπνίζω, ἀνεγείρω, ἀφυπνίζω, διεγείρω, ἐγείρω, ἀποδαρθάνω, ἐξανιστάω, ἐκκινέω, ἐξᾴσσω, ἀνίστημι, διανίστημι, ἐκκαλέω,
  428 bytes (19 words) - 07:01, 22 August 2017
 • ἀνεγείρω, ἀνέγρομαι, ἐγρηγορέω, ἀναγρηγορέω, ἀφυπνίζω, ἀφυπνόω, διεγείρω, ἐγείρω, ἀνίημι, εἰσεγείρομαι
  288 bytes (12 words) - 07:02, 22 August 2017
 • δραματουργέω, ἐνδημιουργέω, ἀνευρίσκω, ἐκμαίομαι, ἐγείρω, διαμηχανάομαι, ἐμπερινοέω, ἐξανευρίσκω, ἀναπλάσσω, διαπλάσσω, ἀρχιτεκτονέω, ἐκτεχνάζομαι
  343 bytes (12 words) - 07:10, 22 August 2017
 • διακονάω, ἐκθερμαίνω, ἀναξαίνω, διανύσσω, διεγείρω, ἐγείρω, διαθήγω, διαμύσσω, διερεθίζω, ἐγκεντρίζω, ἀναδάκνω, διανίστημι
  291 bytes (12 words) - 06:50, 22 August 2017
 •    A v. ἐγείρω. [Seite 712] u. ἐγρήγορθα, s. ἐγείρω. ἐγρήγορα: ἐγρήγορθε, -θαι, -θασι, ἴδε τὸ ῥῆμα ἐγείρω. pf.2 de ἐγείρω. v. ἐγείρω. Source:
  989 bytes (43 words) - 19:16, 31 December 2018
 • ἐνίστημι, δωμάω, ἀνοικοδομέω, ἐνοικοδομέω, διεγείρω, ἐγείρω, ἀνυψόω, ἀναγείρω, ἐγκαθιδρύω, ἀνιδρύω, ἐνιδρύω, ἀνιστάω, ἀνίστημι, ἀφιδρύω, ἀποδείκνυμι, ἀναδείκνυμι
  434 bytes (18 words) - 07:05, 22 August 2017
 • ἐγείρω, ἀναβιβάζω, διογκόω, ἀναφέρω, ἀναθρῴσκω, ἀνατρέχω, ἐξαναβαίνω, ἀναφοιτάω, ἀναβαίνω, ἀναδενδρόομαι
  256 bytes (10 words) - 06:45, 22 August 2017
 • βιάω, ἐγκελεύω, βιάζω, ἐγείρω, ἐκκλείω, διασπεύδω, ἐνοχλέω, διενοχλέω, ἀναγκάζω, ἔγκειμαι
  222 bytes (10 words) - 06:46, 22 August 2017
 • ἐκπιδύομαι, δρομέω, ἀέξω, ἐγγείνομαι, εἰδοποιέω, ἐγείρω, ἐγγίγνομαι, ἀναφαίνω, ἀπομάσσω, ἀθροίζω
  239 bytes (10 words) - 06:53, 22 August 2017
 • οὐρανὸν διεγειρεσθε μἐσον Procop.Gaz.ἠθοπ.ποιμένος p.137B. [Seite 617] (s. ἐγείρω), aufwecken; Hippocr.; τὴν φύσιν διεγείρας Anaxipp. Ath. IX, 404 (v. 47);
  8 KB (815 words) - 13:25, 3 October 2019
 • ἀναφύω, ἀναβλαστάνω, ἐμπίπτω, ἀποπληρόω, ἐγγείνομαι, διεμφύομαι, ἐγείρω, γεννάω, ἀπογίγνομαι, ἔνειμι, ἐγγίγνομαι, ἐναποσκήπτω, ἀπέρχομαι, γίγνομαι, ἀπογεννάω
  374 bytes (15 words) - 07:16, 22 August 2017

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)