Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ακόντιο

Revision as of 06:48, 29 September 2017 by Spiros (talk | contribs) (2)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν -> I searched out myself
Heraclitus, fr. 101B

Greek Monolingual

το (Α ἀκόντιον) ἄκων Ι]
1. μικρό δόρυ που αποτελείται από ξύλινο στέλεχος και σιδερένια αιχμή, μέσο επιθετικό ή για άσκηση
2. το αγώνισμα της ρίψης του ακοντίου, ακόντισμα, ακοντισμός.