Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

χρονοδιάγραμμα

Ὄττω τις ἔραται -> Whatever one loves best | Whom you desire most
Sappho

Greek Monolingual

το, Ν
1. γραφική παράσταση της οποίας ο άξονας τεταγμένων υποδιαιρείται σε κλάσματα χρόνου, έτσι ώστε οι διακυμάνσεις του μετρούμενου στον άξονα τών τετμημένων μεγέθους να απεικονίζονται κατά τη σειρά της χρονικής τους διαδοχής
2. (γενικά) προγραμματισμένος καθορισμός τών χρονικών ορίων πραγματοποίησης τών επιμέρους ενεργειών για την ολοκλήρωση ενός έργου.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. chronogram < χρόνος + -γράμμα, που αποδόθηκε με τη λ. διάγραμμα.