Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

θυμάμαι

Ὄττω τις ἔραται -> Whatever one loves best | Whom you desire most
Sappho

Greek Monolingual

και θυμούμαι και θυμιέμαι (ΑΜ ενθυμοῡμαι, -έομαι, και ενθυμίζομαι)
ενθυμούμαι.
[ΕΤΥΜΟΛ. < εν-θυμούμαι (< εν + θυμούμαι < θυμός) με παράλειψη του α' συνθετικού και μεταβολή της κλίσης του β' συνθετικού. Η αρχική σημασία του εν-θυμούμαι «στοχάζομαι» εξελίχθηκε σε «αναμιμνήσκομαι»].