Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

Ἀθᾶναι

τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφής οἴκησις αἰείφρουρος, οἷ πορεύομαι πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς -> Tomb, bridal chamber, eternal prison in the caverned rock, whither I go to find mine own.
Sophocles, Antigone, 883

French (Bailly abrégé)

dor. c. Ἀθῆναι.

English (Slater)

̆αθᾱναι (-αι, -ᾶν, -αις(ι), -αισιν.)
   1 Athens κρανααῖς ἐν Ἀθάναις (O. 7.82) ἐν Ἀθάναις (O. 9.88) κρανααῖς ἐν Ἀθάναισι (O. 13.38) αἱ μεγαλοπόλιες Ἀθᾶναι (P. 7.1) ταῖς μεγάλαις Ἀθάναις (N. 2.8) Κλεωναίου τ' ἀπ ἀγῶνος ὅρμον στεφάνων πέμψαντα καὶ λιπαρᾶν εὐωνύμων ἀπ Ἀθανᾶν (N. 4.19) χρὴ δ' ἀπ Ἀθανᾶν τέκτον ἀεθληταῖσιν ἔμμεν (N. 5.49) οἵ τε κρανααῖς ἐν Ἀθάναισιν ἅρμοζον στρατόν (N. 8.11) Ἐρεχθειδᾶν χαρίτεσσιν ἀραρὼς ταῖς λιπαραῖς ἐν Ἀθάναις (I. 2.20) ἐν γουνοῖς Ἀθανᾶν,ἔν τ' Ἀδραστείοις ἀέθλοις (Heyne: Ἀθηνᾶν codd.) (I. 4.25) θεοί, πολύβατον οἵ τ' ἄστεος ὀμφαλὸν θυόεντ τἐν ταῖς ἱεραῖς Ἀθάναις οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ εὐκλἔ ἀγοράν fr. 75. 4. ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι κλειναὶ Ἀθᾶναι fr. 76. 2.

Spanish (DGE)

v. Ἀθῆναι.