Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

γλαύξ

Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet → May he love tomorrow who has never loved before; And may he who has loved, love tomorrow as well
Pervigilium Veneris
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: γλαύξ Medium diacritics: γλαύξ Low diacritics: γλαυξ Capitals: ΓΛΑΥΞ
Transliteration A: glaúx Transliteration B: glaux Transliteration C: glafks Beta Code: glau/c

English (LSJ)

Att. γλαῦξ, γλαυκός, ἡ, Euphronius ap. Sch.Ar.V.1081, cf. Hdn.Gr.2.947:—A the little owl, Athene noctua, so called from its glaring eyes, Epich.166, Arist.HA488a26, al.; freq. as emblem of Athena, Ar.Av.516, Eq.1093, etc.: prov., γλαῦκ' Ἀθήναζε, γλαῦκ' εἰς Ἀθήνας, 'carry coals to Newcastle', Ar.Av.301, Antiph.175.2; γλαῦξ ἐν πόλει 'Jack's as good as his master', Hsch., etc.; γλαῦκες Λαυρειωτικαί, of Athenian coins, from the type, Ar.Av.1106; so of figures of owls, IG2.678B76. 2 γλαύξ θαλαττία, an unknown bird, Thphr. Sign.52. II a kind of dance, Ath.14.629f. III wart cress, Coronopus procumbens, Dsc.4.138, Gal.11.857:—also γλάξ, Hdn. Gr.1.395, al.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

Spanish (DGE)

γλαυκός, ἡ
• Alolema(s): γλαῦξ Alcm.1.87, Arist.HA 488a26, 509a22, 592b9, 600a27, Men.Fr.620.11 (ap. crít.), Dsc.4.138, Gal.11.857, Hdn.Gr.1.397, Ath.629f, (γλαῦξ es atribuido al át. en Hdn.Gr.l.c., Euphronius en Sch.Ar.V.1086); γλαύχς IG 5(1).832 (Esparta); lat. glys Dsc.Lat.4.133
I 1orn. mochuelo común, Athene noctua Alcm.l.c., Epich.136, descrita como νυκτερόβιος Arist.HA 488a26, como νυκτερινός y γαμψῶνυξ Arist.HA 592b9, cf. Ar.Lys.760, Arist.HA 619b18, Ath.353a, frec. como distintivo de Atenea, Ar.Eq.1093, Au.516, D.Chr.12.5, Porph.Abst.3.5, Euphronius l.c., de Atenas, Antiph.173.2
de donde los dif. prov. τίς γλαῦκ' Ἀθήναζ' ἤγαγεν; ¿quién ha llevado una lechuza a Atenas? ref. alguien bobo o simple, Ar.Au.301, γλαῦκα εἰς Ἀθήνας Luc.Nigr.proem., cf. Hsch., Apostol.5.46, γλαῦξ ἐν πόλει Hsch., Prou.Bodl.264
como ave de buen agüero antes de la batalla, Ar.V.1086, Plu.Them.12, D.S.20.11, Hsch., presagio de buena suerte en gener. γλαὺξ διέπτατο Diogenian.1.3.93, γλαὺξ ἵπταται Sud.
como ave de mal agüero, Men.l.c., AP 7.716 (Dionysius Rhodius), presagia la muerte de Pirro, Ael.NA 10.37
prov. ref. a la falta de acuerdo entre las pers. ἄλλο γλαύξ, ἄλλο κορώνη φθέγγεται una cosa canta la lechuza, otra la corneja Sud.α 1314, cf. Ar.Au.358, 589, Arist.HA ll.cc., Luc.Harm.1, Timo SHell.808, Phot.γ 130, Gp.1.2.6
lechuza en representaciones IG 22.1425.411 (IV a.C.), IG 5(1).832 (Esparta), como marca o hierro de caballos Bleistreifen 268, 388, 389 (Atenas IV a.C.), cf. tb. 3.
2 orn. γλαῦξ θαλαττία un tipo de ave no identificado, Thphr.Sign.52.
3 num. moneda que lleva la efigie de una lechuza, de las fabricadas con plata del Laurion γλαῦκες ... Λαυρειωτικαί Ar.Au.1106, cf. Hsch., νόμισμα Ἀθήνησι τετράδραχμον Phot.l.c.
II bot. planta litoral no identificada, Dsc.l.c., Gal.l.c., Hsch., Dsc.Lat.l.c., Phot.l.c.
III danza de la lechuza Ath.629f, Hsch., Phot.l.c.
• Etimología: De antiguo se considera rel. γλαυκός, por ref. a sus ojos brillantes.

Greek (Liddell-Scott)

γλαύξ: Ἀττ. γλαῦξ, γλαυκός, ἡ, Σχόλ. εἰς Ἀριστοφ. Σφῆκ. 1081, Λοβ. Φρύν. 76·‒ ἡ γλαύξ, «κουκουβάγια», κληθεῖσα οὕτως ἐκ τῆς ἀγριότητος τῶν ἀκτινοβολούντων αὐτῆς ὀφθαλμῶν (ἴδε γλαυκός), Ἐπίχ. 116 Ahr., κτλ.· συχν. τῆς Ἀθηνᾶς ἡ γλαύξ ὡς σύμβολον αὐτῆς (πρβλ. γλαυκῶπις), Müller Ἀρχαιολ. d. Kunst § 371. 9. Παροιμία, γλαῦκ’ Ἀθήναζε, γλαῦκ’ εἰς Ἀθήνας, Ἀριστοφ. Ὄρν. 301, πρβλ. Ἀντιφ. Ὁμοπ. 1.‒ ἐπὶ τῶν μάτην ἐπισωρευόντων τινὰ τοῖς προϋπάρχουσιν, ἐπὶ τῶν μάτην τι πραττόντων, Ἡσύχ., Σουΐδ. Σχόλ. εἰς Ἀριστοφ. Ὄρν. 301.‒ Ἀθηναϊκὰ νομίσματα ἐκαλοῦντο γλαῦκες Λαυρεωτικαί, ἐκ τῆς εἰκόνος ἣν ἔφερον, αὐτόθι 1106. ‒ γλαῦξ ἦτο πιθ. ὄνομα γένους, καθ’ ὅσον τὰ ἰδιαίτερα εἴδη αὐτῆς εἶναι σκὼψ (τὸ μόνον παρ’ Ὁμήρῳ μνημονευόμενον εἶδος), βύας, ἐλεός, αἰγωλιός, Ἀριστ. Ἱ. Ζ. 8. 3, 2. 2) ἀγγεῖον τὸ σχῆμα ὅμοιον πρὸς γλαῦκα, Συλλ. Ἐπιγρ. 8345b. ΙΙ. εἶδος χοροῦ, Ἀθήν. 629F· πρβλ. ἀλώπηξ VI. ΙΙΙ. εἶδος φυτοῦ, ἴδε ἐν λ. γλάξ.

French (Bailly abrégé)

γλαυκός (ἡ) :
att. γλαῦξ;
chouette, oiseau.
Étymologie: R. Γαλ, briller ; v. γλαυκός.

Greek Monolingual

η
βλ. γλαύκα.

Greek Monotonic

γλαύξ: Αττ. γλαῦξ, γεν. γλαυκός, , κουκουβάγια· αποκαλείται έτσι εξαιτίας των άγρια αστραφτερών, εκθαμβωτικών οφθαλμών της (βλ. γλαυκός και πρβλ. σκώψ)· παροιμ., γλαῦκ' Ἀθήναζε, γλαῦκ' εἰς Ἀθήνας = κάνω κάτι περιττό, μάταιο και ωστόσο καμαρώνω γι' αυτό, όπως όταν κάποιος φέρνει κουκουβάγιες στην Αθήνα, γιατί έτσι κι αλλιώς στην Αθήνα υπάρχουν πολλές (στα νομίσματα), σε Αριστοφ.· τα αθηναϊκά ασημένια νομίσματα λέγονταν γλαῦκες Λαυρεωτικαί, επειδή ως εικόνα τους είχαν μια κουκουβάγια, στον ίδ.

Russian (Dvoretsky)

γλαύξ: атт. γλαῦξ, γλαυκός
1) сова Arst., Plut.: γλαῦκ᾽ Ἀθήναζε Arph. и εἰς Ἀθήνας (sc. φέρειν) погов. Luc. нести сову в Афины (ср. «морю воды добавлять») (сова была посвящена Афине и служила ее эмблемой);
2) «сова» (афинская четырехдрахмовая монета, с изображением совы); γλαῦκες Λαυριωτικαί Arph. четырехдрахмовики из лаврийского серебра (см. Λαύρειον).

Middle Liddell


the owl, so called from its glaring eyes (v. γλαυκός, and cf. σκώψ); γλαῦκ' Ἀθήναζε, γλαῦκ' εἰς Ἀθήνας = "carry coals to Newcastle, " Ar.: Athen. silver coins were called γλαῦκες, because they were stamped with an owl, Ar.

Wikipedia EN

Athene noctua
Athene noctua

The little owl (Athene noctua), also known as the owl of Athena or owl of Minerva, is a bird that inhabits much of the temperate and warmer parts of Europe, the Palearctic east to Korea, and North Africa. It was introduced into Britain at the end of the 19th century and into the South Island of New Zealand in the early 20th century.

This owl is a member of the typical or true owl family Strigidae, which contains most species of owl, the other grouping being the barn owls, Tytonidae. It is a small, cryptically coloured, mainly nocturnal species and is found in a range of habitats including farmland, woodland fringes, steppes and semi-deserts. It feeds on insects, earthworms, other invertebrates and small vertebrates. Males hold territories which they defend against intruders. This owl is a cavity nester and a clutch of about four eggs is laid in spring. The female does the incubation and the male brings food to the nest, first for the female and later for the newly hatched young. As the chicks grow, both parents hunt and bring them food, and the chicks leave the nest at about seven weeks of age.

Translations

als: steinkauz; ar: بومة أم قويق; ast: athene noctua; az: dam xarabaçılı; ba: байғош; be_x_old: дамавы сыч; be: дамавы сыч; bg: домашна кукумявка; bn: লিটল আউল; br: kaouenn vihan; ca: mussol comú; cdo: lù-cṳ̀; ceb: athene noctua; co: civetta; cs: sýček obecný; cv: кил-çурт тăмани; cy: tylluan fach y diffeithwch; da: kirkeugle; de: Steinkauz; el: μικρή κουκουβάγια; eml: sivéta; en: little owl; eo: noktuo; es: athene noctua; et: kivikakk; eu: mozolo arrunt; fa: بوف کوچک; fi: minervanpöllö; frr: stiankauts; fr: chevêche d'athéna; ga: ulchabhán beag; gl: moucho común; he: כוס החורבות; hr: sivi ćuk; hu: kuvik; hy: տնային բվիկ; ia: athene noctua; id: burung hantu kecil; io: huo; it: athene noctua; ja: コキンメフクロウ; kab: tifiɣert; ka: ჭოტი; kbd: кӏукӏумяу; kk: байғыз; ko: 금눈쇠올빼미; ku: bûmekorik; la: athene noctua; lbe: ччиккумяв; lt: pelėdikė; lv: mājas apogs; mk: кукумјавка; ml: ലിറ്റിൽ ഔൾ; mn: хотны бүгээхэй; nap: ceuétta; ne: हिमाली कोचलगाँडे; nl: steenuil; nn: kyrkjeugle; no: kirkeugle; nv: hazéítah néʼéshjaaʼ; or: ଲିଟିଲ୍ ଆଉଲ୍; os: сидахъхъ; pa: ਛੋਟਾ ਉੱਲੂ; pcd: caouin; pl: pójdźka zwyczajna; pms: athene noctua; pt: mocho-galego; ro: cucuvea; ru: домовый сыч; sco: wee oul; sh: obični ćuk; simple: little owl; sk: kuvik obyčajný; sl: čuk; sr: кукумавка; sv: minervauggla; tr: kukumav; uk: сич хатній; vec: soèta; vep: kodipulo; vi: athene noctua; war: athene noctua; wuu: 纵纹腹小鸮; zh_yue: 細貓頭鷹; zh: 縱紋腹小鴞