Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

cervix

Ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν -> I searched out myself
Heraclitus, fr. 101B

Latin > English (Lewis & Short)

cervix: īcis (
I gen. plur. cervicum, Cic. Or. 18, 59; Plin. 23, 2, 33, § 68: cervicium, acc. to Charis. p. 100), f. cer-vix; cf. Sanscr. s)iras, caput, and vincio, Bopp, Gloss. 348 b, the neck, including the back of the neck, the nape (in ante-Aug. prose usu. in plur.; so always in Cic. and Sall.; acc. to Varr. L. L. 8, § 14; 10, § 78 Müll.; and Quint. 8, 3, 35, Hortensius first used the sing.; it is, however, found even in Ennius and Pacuvius;
v. the foll.).
   1    Sing.: caput a cervice revolsum, Enn. ap. Serv. ad Verg. A. 10, 396: quadrupes capite brevi, cervice anguinā, Pac. ap. Cic. Div. 2, 64, 133; Lucr. 1, 36; 6, 745; * Cat. 62, 83; * Tib. 3, 4, 27; Prop. 3 (4), 17, 31; Verg. G. 3, 52; 3, 524; 4, 523; id. A. 1, 402; 2, 707; 10, 137; Hor. C. 1, 13, 2; 2, 5, 2; Liv. 8, 7, 21; 22, 51, 7 Fabri ad loc.; 26, 13, 18; 27, 49, 1; 31, 34, 4; 35, 11, 8; Vell. 2, 4, 5; Hortens. ap. Varr. l. l., and Quint. l. l.; id. 1, 11, 9; 11, 3, 82; 11, 3, 83; 4, 2, 39 Spald.; Plin. 11, 37, 67, § 177.—
   2    Plur.: eversae cervices tuae, Ter. Heaut. 2, 3, 131 (cf. versa, Ov. H. 16, 231): ut gladius impenderet illius beati cervicibus, Cic. Tusc. 5, 21, 62; id. N. D. 1, 35, 99; 2, 63, 159: aliquo praesidio caput et cervices et jugulum tutari, id. Sest. 42, 90: frangere, id. Verr. 2, 5, 42, § 110; 2, 5, 57, § 147; cf. id. Phil. 11, 2, 5; Hor. C. 2, 13, 6: cervices crassae longae, Varr. R. R. 2, 5, 8; 2, 9, 4: altae, Verg. A. 2, 219: tumor cervicum, Plin. 23, 2, 33, § 68; Suet. Galb. 11; id. Vit. 17.—Esp. in several proverbial expressions, as the vital part of a person: cervices securi subicere, Cic. Phil. 2, 21, 51; cf.: offerre cervicem percussoribus, Tac. A. 1, 53: cervices Roscio dare, i. e. to the executioner, Cic. Rosc. Am. 11, 30: praebere cervicem gladio, Juv. 10, 345. —
   B Trop.
   1    (The figure taken from bearing the yoke; cf. Liv. 9, 6, 12.) Imposuistis in cervicibus nostris sempiternum dominum, Cic. N. D. 1, 20, 54; cf. Liv. 42, 50, 6: qui suis cervicibus tanta munia atque rem publicam sustinent, Cic. Sest. 66, 138; so id. Verr. 2, 5, 42, § 108; id. Mil. 28, 77. —Hence, of any great burden or danger: dandae cervice erant crudelitati nefariae, to submit to, Cic. Phil. 5, 16, 42: a cervicibus nostris avertere Antonium, id. Ep. ad Brut. 1, 15, 7; id. Phil. 3, 4, 8: non facile hanc tantam molem mali a cervicibus vestris depulissem, id. Cat. 3, 7, 17: legiones in cervicibus nostris conlocare, id. Fam. 12, 23, 2: in cervicibus alicujus esse, of too great or dangerous proximity: cum in cervicibus sumus (opp. cum procul abessemus), Liv. 44, 39, 7: etsi bellum ingens in cervicibus erat, on hand, as an oppressive burden, id. 22, 33, 6: sed nec Romani, tametsi Poeni et Hannibal in cervicibus erant, Just. 29, 4, 7; cf.: rex ratus eam urbem... suis inpositam esse cervicibus, Curt. 7, 7, 1.—
   2    For boldness: qui tantis erunt cervicibus recuperatores, qui audeant, etc., Cic. Verr. 2, 3, 59, § 135.—
II Transf., of things, the neck: amphorae, Petr. 34, 6; Mart. 12, 32: fistularum, Vitr. 10, 13: cupressi, Stat. Th. 6, 855; cf. Col. 4, 7, 3: Peloponnesi, i.e. Isthmus, Plin. 4, 3, 4, § 8; cf. id. 6, 29, 34, § 170.

Latin > French (Gaffiot)

cervīx,⁸ īcis, f., [touj. au pl. d. Pl., Ter., Cic., Sall.],
1 nuque, cou : caput a cervice revulsum Enn. Ann. 472, la tête détachée du cou ; cervices securi subjicere Cic. Phil. 2, 51, présenter le cou à la hache ; cervices frangere Cic. Verr. 2, 5, 110, briser la nuque, étrangler ; capillus cervicem obtegebat Suet. Tib. 68, 2, les cheveux lui recouvraient la nuque ; caput et cervices et jugulum tutari Cic. Sest. 90, protéger la tête, le cou, la gorge
2 [fig.] cou, tête, épaules : cervicibus suis rem publicam sustinere Cic. Sest. 138, porter sur ses épaules le fardeau du gouvernement ; etsi bellum ingens in cervicibus erat Liv. 22, 33, 6, bien que sous la menace d’une guerre terrible ; alta cervice vagari Claud. Ruf. 1, 53, circuler la tête haute || hardiesse : qui tantis erunt cervicibus recuperatores, qui audeant Cic. Verr. 2, 3, 135, où trouvera-t-on des juges qui aient le front de...?
3 [choses inanimées] cervix cupressi Stat. Th. 6, 855, tête d’un cyprès ; cervix Peloponnesi Plin. 4, 8, l’isthme de Corinthe. sing. cervix, Varro L. 8, 14 || gén. pl. cervicium Plin. 11, 1 ; 20, 250 ; cervicum Cic. Or. 59.

Latin > German (Georges)

cervīx, īcis, f., der Nacken, das Genick (der Sing. nach Varr. LL. 8, 14 zuerst von Hortensius gebraucht, aber schon bei Enn. ann. 462 (510 M.) u. Pacuv. tr. 3, 152. Afran. com. 414; b. Cic. u. Sall. immer Plur. cervices. b. Liv. u. Vell. im eig. Sinne der Sing., im übtr. der Plur., s. Fabri Liv. 22, 51, 7), I) der Hals leb. Wesen, a) gew. der äußere: cervix equi, Liv.: cervicem caedere, Liv.: cervici alcis imponi, sich auf jmds. N. setzen, jmdm aufhocken, Verg.: alci cervices abscīdere, Auct. b. Afr.: cervices alcis od. alci frangere, Cic.: dare cervices alci, seinen Hals hingeben, sich töten lassen, Cic.: so auch cervicem porrigere, Sen.: praebere immotam cervicem, Sen.: alqm a cervicibus tollere, am Nacken fassen u. aufrütteln, Cael. bei Quint.: dare brachia cervici, umhalsen, Hor.: pendēre in cervice alcis, Prop. u. Ov.: mollitia cervicum (als einen Fehler des Redners), das gezierte Drehen des Halses, Cic.: cervicem reponere, den Hals zurückwerfen (vom selbstgefälligen Redner), Quint. – sextā cervice ferri, von sechs Kraftnacken = von sechs (Sänften-) Trägern, Iuven. 1, 64. – im Bilde, laxā cervice legere, mit nachlässig hingelehntem Nacken = in behaglicher Ruhe, Pers. 1, 98: altā cervice vagari, sorglos, Claud. in Rufin. 1, 53. – das Bild vom Tragen eines Joches od. einer Last hergenommen, regnum Macedoniae cervicibus Graeciae velut iugum im ponere, Iustin.: imponere in cervicibus alcis sempiternum dominum, Cic.: sustinere cervicibus suis tanta munia atque rem publicam, auf seinen Schultern haben od. tragen, Cic.: avaritiae poenam collo et cervicibus suis sustinere, auf seine Schultern nehmen, Cic.: ubi pertimuere sublatum in cervices suas, Sall. fr. – dah. in cervicibus (esse, stare, habere, collocare) zur Bezeichnung der unmittelbaren Nähe von Lästigem und Gefährlichem (s. Fabri Liv. 22, 33, 6. Benecke Iustin. 29, 3, 7), in cervicibus esse (v. Feinde, Krieg usw.), »auf dem Nacken sein, sitzen« (= ganz nahe sein) od. »auf dem Halse liegen« (= wie eine Last auf uns liegen), Liv. u.a.: so auch alcis in cervicibus stare, Curt.: velut in cervicibus habere hostem, auf dem N. haben, Liv.: hostes in cervicibus iam Italiae agentes, Sall. fr.: legiones in cervicibus nostris collocare, auf den Hals bringen, Cic. – ebenso a cervicibus alcis repellere od. depellere alqm od. alqd, Lästiges od. Gefährliches vom Halse schaffen, Cic. – das Bild von der Fügsamkeit od. Nicht-Fügsamkeit der Stiere unter das Joch, dare cervices crudelitati nefariae, sich fügen od. schmiegen unter usw. (= sich geduldig gefallen lassen), Cic.: alcis iugum rigidā cervice subire, sich nur mit Widerwillen unter jmds. Joch fügen, Curt.: scolastici intueri me, quis essem, qui tam crassas cervices haberem, Sen. exc. contr. 3. pr. § 16. – u. das Bild von der Stärke des Stiernackens zum Tragen des Joches, qui erunt tantis cervicibus recuperatores, qui audeant etc., werden einen so starken Nacken haben = solche Kraft u. solchen kühnen Mut besitzen, Cic. – b) der innere Hals = die Kehle, der Schlund, Apic. 7, 252. – II) der Hals lebl. Ggstde.: amphorae, Petr. u. Mart.: cervices pnigeos (al. pnigei), Vitr.: cervices fornicum, die Träger, Pfeiler der Gewölbe (wie der Hals der Träger des Kopfes), Plin.: c. Peloponnesi, v. Isthmus, Plin.; vgl. est sita (Berenice) in cervice longe procurrente, ubi fauces rubri maris VII mil. D passuum ab Arabia distant, Plin. – / Genet. Plur. cervicium bei Charis. 124, 28 sqq.; aber cervicum bei Cic. or. 59. Plin. 23, 68. Curt. 4, 15 (57), 16 u.a.

Latin > English

cervix cervicis N F :: neck (sg/pl.), nape; severed neck/head; cervix, neck (bladder/uterus/jar/land)