Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

frequento

Δύο γὰρ, ἐπιστήμη τε καὶ δόξα, ὧν τὸ μὲν ἐπίστασθαι ποιέει, τὸ δὲ ἀγνοεῖν.
Hippocrates

Latin > English (Lewis & Short)

frĕquento: āvi, ātum, 1, v. a. frequens.
I (Acc. to frequens, I.) To visit or resort to frequently, to frequent; to do or make use of frequently, to repeat (class.): sermones eorum, qui frequentant domum meam, Cic. Fam. 5, 21, 1: juventus, quae domum Catilinae frequentabat, Sall. C. 14, 7: domum alicujus, Quint. 12, 11, 5: (Vespasianus) locum incunabulorum assidue frequentavit, Suet. Vesp. 2: scholam alicujus, id. Gram. 7: dum deus Eurotan immunitamque frequentat Sparten, Ov. M. 10, 169: plebes sic accensa, uti opifices agrestesque omnes relictis operibus frequentarent Marium, often visited, resorted to him, Sall. J. 73, 6: juvenis jam juventutis concursu, jam publicis studiis frequentabatur, Tac. A. 5, 10.—With dat.: istoc quidem nos pretio facile est frequentare tibi, Plaut. Cist. 1, 1, 10; cf.: ne coetu salutantium frequentaretur Agrippina, Tac. A. 13, 18; id. H. 2, 16: si aliquando alio domino solita est frequentari (domus), Cic. Off. 1, 39, 139: quae loca et nationes minus frequentata sunt, Sall. J. 17, 2: tu primas quasque partes in animo frequenta, frequently think over, repeat, Auct. Her. 3, 24, 40: haec frequentat Phalereus maxime, Cic. Or. 27, 94; 25, 85: turba ruunt et Hymen clamant, Hymenaee frequentant, Ov. H. 12, 143: memoriam alicujus, to call to mind often, Sen. Cons. ad Marc. 3, 2: exigis ut hoc epistolarum commercium frequentemus, exchange letters oftener, id. Ep. 38, 1: nec ideo conjugia et educationes liberum frequentabantur praevalida orbitate, became more frequent, Tac. A. 3, 25: prima trullis frequentetur inductio (calcis), be repeated, Pall. 1, 15: verbi translatio instituta est inopiae causa, frequentata delectationis, Cic. de Or. 3, 38, 155; cf.: quae (exempla levitatis Atheniensium) nata et frequentata apud illos, etc., id. Rep. 1, 3. —
II (Acc. to frequens, II.) To fill with a great number or multitude, to fill, crowd, people, stock a place; to assemble or bring together in numbers (class.).
   A In gen.: urbes sine hominum coetu non potuissent nec aedificari nec frequentari, be peopled, Cic. Off. 2, 4, 15: Italiae solitudinem frequentari, id. Att. 1, 19, 4; cf. Suet. Aug. 46: templa frequentari nunc decet, to be crowded, Ov. F. 4, 871: mundum nova prole, to stock, Col. poët. 10, 213: piscinas, id. 8, 16, 2: castaneta, id. 4, 33, 3: vineam, id. 4, 15, 1: quos cum casu hic dies ad aerarium frequentasset, etc., had assembled in great numbers, Cic. Cat. 4, 7, 15: populum, id. Dom. 33, 89: acervatim multa frequentans, crowding together, id. Or. 25, 85; cf.: tum est quasi luminibus distinguenda et frequentanda omnis oratio sententiarum atque verborum, id. de Or. 3, 52, 201: digressis qui Pacarium frequentabant, Tac. H. 2, 16; v. frequentatio, II.—
   B In partic. (like celebro, but much less freq.), to celebrate or keep in great numbers, esp. a festival: publicum est, quod civitas universa aliqua de causa frequentat, ut ludi, dies festus, bellum, Cic. Inv. 1, 27, 40: nunc ad triumphum frequentandum deductos esse milites, Liv. 36, 39: sacra, Ov. M. 4, 37: ut mors Sulpicii publicis exsequiis frequentaretur, Tac. A. 3, 48.—
   2    Poet. and post-Aug. also of a single person, to celebrate, observe, keep: Baccheaque sacra frequento, Ov. M. 3, 691: festos dies apud Baias Nero frequentabat, Tac. A. 14, 4 Draeg. ad loc.: dies sollennes, Suet. Aug. 53: quorundam exsequias usque ad rogum, id. Tib. 32: Cererem (Ennaeae nurus), Auct. Priap. 77.—Hence, frĕquen-tātus, a, um, P. a.
   A Frequent, common, much used: pavimenta, Plin. 36, 25, 61, § 185: gemma reginis, id. 37, 10, 54, § 145.—*
   B Full of, rich or abounding in: aliud genus est non tam sententiis frequentatum quam verbis volucre atque incitatum, Cic. Brut. 95, 325.—Hence, adv.: frĕquentāto, frequently, App. M. 9, p. 228, 29.

Latin > French (Gaffiot 2016)

frĕquentō,¹⁰ āvī, ātum, āre (frequens), tr.,
1 fréquenter, être assidu qq. part : alicujus domum Cic. Fam. 5, 21, 1, fréquenter la maison de qqn, cf. Cic. Off. 1, 139 ; aliquem Sall. J. 73, 6, être assidu auprès de qqn, cf. Tac. Ann. 13, 18 ; H. 2, 16 || employer fréquemment : des figures de style] Cic. Or. 85 ; 94 ; de Or. 3, 155 ; exempla frequentata apud illos Cic. Rep. 1, 5, exemples multipliés chez eux
2 peupler des villes, les déserts de l’Italie] : Cic. Off. 2, 15 ; Att. 1, 19, 4 ; piscinas Col. Rust. 8, 16, 2, peupler des viviers ; vineam Col. Rust. 4, 15, 1, planter un vignoble ; contiones suas legibus agrariis Liv. 6, 5, 1, attirer la foule à leurs assemblées au moyen de lois agraires || [fig.] : est quasi luminibus distinguenda et frequentanda omnis oratio sententiarum atque verborum Cic. de Or. 3, 201, il faut rehausser l’ensemble du style et le parsemer des traits lumineux, pour ainsi dire, que forment les figures de pensées et de mots, cf. Cic. Br. 325
3 rassembler en foule : scribas ad ærarium Cic. Cat. 4, 15, rassembler en foule les scribes au trésor public ; populum Cic. Domo 89, réunir le peuple en masse || [fig.] Cic. Or. 85
4 [en part.] célébrer en foule une fête : Cic. Inv. 1, 40 ; Liv. 36, 39, 8 ; Ov. M. 4, 37 ; Tac. Ann. 3, 48 || [en parl. d’une seule pers.] honorer de sa présence : nuptias frequentavi Plin. Min. Ep. 1, 9, 2, j’ai assisté à un mariage, cf. Ov. M. 3, 691 ; Tac. Ann. 14, 4 ; Suet. Tib. 32.

Latin > German (Georges)

frequento, āvī, ātum, āre, I) (nach frequens no. I) = A) zahlreich anwesend machen, 1) übh., a) Pers. = zahlreich versammeln, populum, Cic. de domo 89: scribas ad aerarium, Cic. Cat. 4, 15. Vgl. Klotz zu Cic. Reden 3, 864. – b) übtr.: multa acervatim, viel in einem Haufen zusammennehmen, Cic. or. 85. – 2) vermehren, verstärken, sagittariis copias suas, Auct. b. Afr. 20, 2. – B) v. einer Menge = zahlreich besuchen, a) eine Person zahlreich besuchen, heimsuchen, zu jmd. hinströmen, ihm scharenweise zulaufen, Marium, Sall.: ne coetu salutantium frequentaretur, Tac.: iuventutis concursu frequentari, durch das Zuströmen der Jugend gefeiert werden, Tac. – b) eine Feierlichkeit zahlreich besuchen, -feiern, ludos, dies, ferias, Cic.: sacra, Ov.: dies sollemnes, Suet. – v. einem einzelnen, mit seiner Gegenwart beehren, begehen (s. Nipperd. Tac. ann. 14, 4), moris novi sacra, Ov.: Quinquatruum festos dies apud Baias, Tac.: sponsalia aut nuptias, Plin. ep.: quorundam illustrium exsequias usque ad rogum, Suet. – c) einen Ort belebt-, volkreich machen, stark besetzen, bevölkern, urbes, Cic.: templa, Ov.: solitudinem Italiae, Cic.: Italiam XXVIII coloniarum numero, Suet.: ea (loca) consita arbustis pecore atque cultoribus frequentabantur, waren belebt, Sall.: piscinas, mit Fischen besetzen, -bevölkern, Col.: castaneta, vineam, mit Nachwuchs bepflanzen, Col. – übtr., est quasi luminibus distinguenda et frequentanda omnis oratio sententiarum atque verborum, gleichsam durch Schlagbilder zu heben u. zu beleben, Cic.: u. so genus orationis sententiis frequentatum, belebt, Cic. – d) eine Versammlung beleben, zu einer V. ein zahlreiches Publikum herbeiziehen, contiones legibus agrariis (durch Ankündigung von Ackergesetzen), Liv. 6, 5, 1. – II) (nach frequens no. II) = A) häufig-, fleißig-, gewöhnlich bei jmd. od. an einem Orte sich einfinden, ihn häufig-, fleißig-, gewöhnlich besuchen, gewöhnlich in jmds. Umgebung sein, Pacarium, Tac.: domum, Cic.: scholas, Sen.: quae loca et nationes minus frequentata sunt, weniger häufig (von Reisenden usw.) besucht werden, Sall. – B) jmd. häufig bei sich anwesend machen = a) häufig bei sich sehen, alqm, Plaut. cist. 10. – dah. b) übtr., etwas häufig (wiederholt, gewöhnlich) anwenden, -vornehmen, wiederholen, immer erneuern, verbi translationem, Cic.: Hymenaee frequentant, rufen einmal ums anderemal H., Ov.: alcis memoriam retinere ac fr., Sen.: primas quasque partes in animo frequenta, vergegenwärtige dir recht oft im Geiste, Cornif. rhet. – frequentata (esse) pavimenta ante Cimbricum (bellum) indicio est Lucilianus ille versus, Plin. 36, 185.

Latin > English

frequento frequentare, frequentavi, frequentatus V :: frequent; repeat often; haunt; throng; crowd; celebrate