Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

torus

Ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνήσκει νέος → He whom the gods love dies young
Menander, fr. 125

Latin > English (Lewis & Short)

tŏrus: i, m. (also tŏrum, i, n., Varr. ap. Non. 11, 14; Lact. 6, 23, 15) [for storus; root ster-, stra-, of sterno, stramen; Gr. στορέννυμι,> to spread, scatter, prop.,
I a round, swelling, or bulging place, an elevation, protuberance, prominence; hence,
I A knot, bulge: (funis) Cato, R. R. 135, 4: funiculorum, Col. 11, 3, 6; cf.: vitis toris ad arborem religetur, id. 5, 6, 25: firmi vitis, id. Arb. 16, 4.—
II The muscular or fleshy part, the muscle, brawn of animal bodies (mostly poet. and in post-Aug. prose): o lacertorum tori! Cic. poët. Tusc. 2, 9, 22; Ov. M. 2, 854; 9, 82; 12, 402; 14, 283; 15, 230; id. H. 9, 60: leo gaudet comantes Excutiens cervice toros, Verg. A. 12, 7: luxuriatque toris animosum pectus, id. G. 3, 81; Plin. 18, 7, 18, § 78; Sen. Hippol. 1042; Val. Fl. 4, 245; Tac. Or. 21: venarum tori, varicose dilatations of the veins, Cels. 7, 18 fin. —
   B Transf., the bulge, thickness of trees: utile toros futuri draconis pasci, Plin. 17, 23, 35, § 211; cf.: (asparagus) in toros striatur, id. 19, 8, 42, § 146; App. Flor. p. 363, 31.—
III A raised ornament, a knot, on a garland; trop., of language: isque (stilus mediocris) uno tenore fluit, aut addit aliquos, ut in coronā, toros omnemque orationem ornamentis modicis verborum sententiarumque distinguit, Cic. Or. 6, 21.—
A bolster, cushion, so named from its protuberances; hence, a couch, sofa, bed (mostly poet.; syn.: stratum, lectus): antiquis torus e stramento erat, qualiter etiam nunc in castris, Plin. 8, 48, 73, § 193: viridante toro consederat herbae, Verg. A. 5, 388; cf.: praebuit herba torum, Ov. H. 5, 14; id. M. 8, 655: datque torum caespes, id. ib. 10, 556: gramine vestitis accubuere toris, id. F. 1, 402: silvestrem montana torum cum sterneret uxor Frondibus, Juv. 6, 5: discumbere toris, Ov. M. 8, 565.—So of a sofa: toro sic orsus ab alto, Verg. A. 2, 2; Ov. M. 12, 579.—Of a bed: ambierantque torum, Ov. M. 7, 332: concutiuntque torum de molli fluminis ulvā Impositum lecto, id. ib. 8, 655: ebeno sublimis in atrā, id. ib. 11, 610; Suet. Aug. 73. — Of a corpse-bed, Ov. M. 9, 503; id. F. 6, 668: membra toro defleta reponunt, Verg. A. 6, 220.—Of a bridalbed, Ov. M. 6, 431: (lectica) sive illa toro resupina feretur, Ov. A. A. 1, 487; cf. Becker, Gallus, 2, p. 240 (2d ed.).—
   B Transf., like thalamus, as a designation for marriage: Deucalion ... Cum consorte tori, with his consort, spouse, Ov. M. 1, 319; cf.: socia tori, id. ib. 1, 620; so id. ib. 7, 91; 7, 332; id. F. 3, 511; id. P. 3, 3, 50; id. H. 2, 41: genialis, Tac. A. 15, 37; Val. Max. 2, 6, 14: obscenus, i. e. illicit connection, Ov. Tr. 2, 378; cf. illiciti (with stupra), Sen. Hippol. 97: receptus in torum, Plin. 34, 2, 6, § 12.—Hence, also, for a mistress: torum donare alicui, Plin. 35, 10, 36, § 87.—
An elevation, bank of earth: riparum, Verg. A. 6, 674; Stat. Th. 4, 819: pulvinorum, Plin. 19, 4, 20, § 60; 22, 22, 34, § 76.—
In architecture, a large, round moulding at the base of a column, a torus, Vitr. 3, 3, 8.

Latin > French (Gaffiot 2016)

(1) tŏrus,⁸ ī, m., toute espèce d’objet qui fait saillie :
1 renflement formé par plusieurs cordes tordues ensemble pour n’en composer qu’une : funis tres toros habeat Cato Agr. 135, que le câble ait trois renflements = trois brins, cf. Col. Rust. 11, 3, 6 || [d’où] toron : Col. Rust. 5, 6, 25
2 renflement, bourrelet, protubérance : a) lacertorum tori Cic. Tusc. 2, 22, muscles saillants ; venarum tori Cels. Med. 7, 18, veines gonflées || [en part.] muscles : Virg. En. 12, 7, etc.; Ov. M. 2, 854, etc. || [fig.] non athletarum tori, sed militum lacerti Quint. 10, 1, 33, non pas le corps musclé des athlètes, mais le corps nerveux des soldats ; b) [dans une couronne] Cic. Or. 21 ; c) gonflement, état dru d’une plante : Plin. 17, 211 ; 19, 146 ; d) [dans un terrain] éminence : Virg. En. 6, 674 ; Stat. Th. 4, 819 ; Plin. 22, 76 ; e) [architecture] tore, bâton, moulure à la base d’une colonne : Vitr. Arch. 3, 5, 3
3 coussin, couche : Plin. 8, 193 ; Virg. En. 5, 388 ; Ov. H. 5, 14 ; M. 8, 655 ; 10, 556 ; F. 1, 402 || lit de table : Virg. En. 2, 2 ; Ov. M. 12, 579 || lit : Ov. M. 7, 332, etc. ; Suet. Aug. 73 || lit funèbre : Virg. En. 6, 220 ; Ov. M. 9, 503, etc. || lit nuptial : Ov. M. 6, 431 ; [d’où] = mariage, hymen : Ov. M. 1, 620, etc.; Tac. Ann. 15, 37 ; = amante : Plin. 36, 87.
(2) tōrus = torrus Apic. 4, 129.
(3) torus (= torrus), a, um = torridus, aridus : Fest. 355.

Latin > German (Georges)

(1) torus1, ī, m., jeder runde, hervorragende, wulstige Gegenstand, Erhöhung; dah. I) der Wulst, der gedreht wird, um Bäume anzubinden, vitis tribus toris ad arborem religetur, Colum.: tori funiculorum, Plin.: dah. auch der Wulst od. der Draht zu Seilen, funis toros tres habeat, werde aus drei Drähten zusammengedreht, Cato r.r. 135. – II) die Schleife, an den Kränzen, im Bilde b. Cic. or. 21. – III) ein hervorragender fleischiger Teil des Körpers, 1) der Muskel, a) eig.: lacertorum tori, Cic. poët.: tori corporis, Plin.: colla tument toris, Ov.: comantes excutiens toros, die Mähne, Verg.: cum tibi tori creverint, Sen.: taurus, qui magnitudine ac toris ceteros mares vicit, Sen. – b) übtr.: α) die Dicke eines Zweiges od. Gewächses, Plin. u. Apul. – β) die Erhöhung, Erhebung der aufschwellenden Ader, tori venarum, Cels. 7, 18. p. 297, 20 D. – 2) = ὠλένη, der Ellenbogen, Gloss. II, 199, 27. – IV) an der Säule, ein großes, halbkreisförmiges Gebilde, Pfühl, von anderen Wulst gen., Vitr. 3, 5, 3. – V) das wulstige, erhöhte, gepolsterte Lager, a) übh.: viridans, Verg.: praebuit herba torum, Ov.: antiquis torus e stramento erat, Plin. – b) der Pfühl, das Polster, torus impositus lecto, Ov.: ne toro quidem cubuisse, Suet.: toro resupina, auf dem Pfühl (der Sänfte) halb liegend, Ov. – c) das Sofa, convivalis, Capit.: toro sic orsus ab alto, Verg.: discubuere toris, Ov.: dispensator ab toris, der kaiserl. Aufbewahrer der Polster der Speisesofas, Corp. inscr. Lat. 14, 4120, 3. – d) das Bett, turbatus torus, Sen.: ambierantque torum, Ov.: seque toro ponit, Ov.: in toro cubare, Ov.: torum sternere, Ov.: torum premere (berühren), Ov. – Insbes.: α) das Ehebett, vollst. torus genialis, Verg., Val. Max. u.a.: consors od. socia tori, Gattin, Ov.: receptus in torum, Plin.: u. davon meton., die Lagergenossin = die Beischläferin, Geliebte, Alexander torum donavit artifici, Plin. 36, 87. – β) das Leichenbett, die Bahre, toro componat, Ov.: exstructos toros obtentu frondis inumbrant, Verg. – VI) eine Anhöhe von Erde, tori riparum, Verg.: pulvinorum (der Gartenbeete) Plin. – / Nbf. torum, Varro de vit. P.R. 1. fr. 53 (v. Non. 11, 14). Lact. 6, 23, 15. Anthol. Lat. 1472, 2 M. Corp. inscr. Lat. 6, 12853 = Buecheler carm. epigr. 548.
(2) tōrus2 = torrus, s. torrisa.E.

Dutch > Greek

torus = σπεῖρα

Latin > English

torus tori N M :: swelling, protuberance; mussel, brawn; bed, couch, stuffed bolster, cushion