Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

σπογγογενής

τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφής οἴκησις αἰείφρουρος, οἷ πορεύομαι πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς -> Tomb, bridal chamber, eternal prison in the caverned rock, whither I go to find mine own.
Sophocles, Antigone, 883

Greek Monolingual

-ές, Ν
φρ. «σπογγογενής ασβεστόλιθος» — ασβεστολιθικό ιζηματογενές πέτρωμα που σχηματίστηκε από ασβεστολιθικούς σκελετούς σπόγγων.