Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

νοητής

Δύο γὰρ, ἐπιστήμη τε καὶ δόξα, ὧν τὸ μὲν ἐπίστασθαι ποιέει, τὸ δὲ ἀγνοεῖν.
Hippocrates

Greek Monolingual

νοητής, ὁ (Μ) νοώ
αυτός που σκέπτεται, που συλλαμβάνει τα πάντα με τον νου, δηλ. ο Θεός.