Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

φτενός

Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων -> A man's character is his fate
Heraclitus, fr. B 119 Diels

Greek Monolingual

-ή, -ό / πτενός, -ή, -όν, ΝΜ
λεπτός.
[ΕΤΥΜΟΛ. < πτενός «διαφανής» (< πτενόν «φτερό»)].