Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

απονομή

τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφής οἴκησις αἰείφρουρος, οἷ πορεύομαι πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς -> Tomb, bridal chamber, eternal prison in the caverned rock, whither I go to find mine own.
Sophocles, Antigone, 883

Greek Monolingual

η (AM ἀπονομή) απονέμω
νεοελλ.
χορήγηση, παροχή τίτλου, βραβείου ή τιμητικής θέσης
αρχ.
χορήγηση, αμοιβή.