Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

κοινή

Δύο γὰρ, ἐπιστήμη τε καὶ δόξα, ὧν τὸ μὲν ἐπίστασθαι ποιέει, τὸ δὲ ἀγνοεῖν.
Hippocrates

Greek Monolingual

κοινῇ, δωρ. τ. κοινᾷ (Α)
επίρρ. βλ. κοινός.