Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ανομοίωση

Γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος -> I grow old always learning many things
Solon the Athenian

Greek Monolingual

η (Α ἀνομοίωσις, -εως)
νεοελλ.
στη γλωσσολογία, το αντίθετο της αφομοιώσεως, γλωσσικό φαινόμενο κατά το οποίο δύο γειτονικοί φθόγγοι όμοιοι ή συγγενείς τείνουν να διαφοροποιηθούν με μεταβολή του ενός κατόπιν επιδράσεως του άλλου
αρχ.
η έλλειψη ομοιότητας.