Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

δυσμετάθετος

Φοβοῦ τὸ γῆρας, οὐ γὰρ ἔρχεται μόνον -> Fear old age, for it never comes alone
Menander
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: δυσμετάθετος Medium diacritics: δυσμετάθετος Low diacritics: δυσμετάθετος Capitals: ΔΥΣΜΕΤΑΘΕΤΟΣ
Transliteration A: dysmetáthetos Transliteration B: dysmetathetos Transliteration C: dysmetathetos Beta Code: dusmeta/qetos

English (LSJ)

ον, A hard to alter, of persons, opinionated, Plb.12.26d.5; προαίρεσις Plu.2.799b; hard to remove, Gal.11.215.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 684] schwer umzusetzen, umzuändern, καὶ ἄτρεπτος Plut. reipubl. ger. praec. 3.

Greek (Liddell-Scott)

δυσμετάθετος: -ον, δυσκόλως μεταβαλλόμενος, δυσέριδες γίνονται καὶ φιλόνικοι καὶ δ. Πολύβ. Ἐκλ. Vat. 401, Πλούτ. 2. 799Β.

French (Bailly abrégé)

ος, ον :
difficile à changer.
Étymologie: δυσ-, μετατίθημι.

Spanish (DGE)

-ον
I 1de pers. porfiado, terco δυσέριδες ... καὶ φιλόνεικοι καὶ δυσμετάθετοι Plb.12.26d.5, cf. Plu.2.535b.
2 de cosas difícil de trasladar τὰ λελυμένα (δεσμίδια) op. εὐμετάθετα Gal.11.215
difícil de cambiar, inmutable ἡ προαίρεσις Plu.2.799b, ἡ συνήθεια Gr.Nyss.Virg.286.10.
II adv. -ως de modo inamovible o difícilmente alterable δ. σχήσουσιν αὐτῆς Ps.Nonn.Comm.in Or.4.21.

Greek Monolingual

δυσμετάθετος, -ον (Α)
1. (για πρόσ.) αυτός που δύσκολα μεταβάλλεται, ισχυρογνώμων, επίμονος
2. αυτός που δύσκολα μετατίθεται.

Russian (Dvoretsky)

δυσμετάθετος: Polyb., Plut. = δυσμετάβλητος.