Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

πρότυπα

Γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος -> I grow old always learning many things
Solon the Athenian

Greek (Liddell-Scott)

πρότυπα: τά, προεξέχουσαι εἰκόνες, οἷον λεόντων κεφαλαὶ κατὰ τὰς ἄκρας τῆς συναρμογῆς κεράμων, Λατ. antefixa, Πλίν. 35. 43· πρβλ. πρόστυπος. ― Κατὰ τὸ Λεξ. Ἀρχ. Α. Ρ. Ραγκαβῆ: «πρότυπον, τύπος κοῖλος ἐκ ξύλου ἢ γῆς ὀπτῆς, δι’ οὗ ἐνειργασμένον ἀνάγλυφον ἀπετυποῦτο εἰς πολλὰ ἀντίτυπα ἐκ πηλοῦ».