Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

Δίας

Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων -> A man's character is his fate
Heraclitus, fr. B 119 Diels

Spanish (DGE)

-αντος, ὁ

• Alolema(s): Διΐας EM 271.4G.
Diante
I 1mit., un titán EM l.c., EM 270.10G., dud. en SEG 42.1282 (Licaonia, imper.).
2 mit., hijo de Pélope e Hipodamía, Sch.E.Or.4, Sch.Pi.O.1.144d.
3 sofista de Éfeso, Philostr.VS 485.
4 caballo de Anfiarao, Sch.Pi.O.6.22a.
II astr., n. de una estrella Cat.Cod.Astr.12.108.30.