Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

περιΐσχω

Ὄττω τις ἔραται -> Whatever one loves best | Whom you desire most
Sappho

German (Pape)

[Seite 578] = περιέχω, überragen. Thuc. 5, 71.

Russian (Dvoretsky)

περιΐσχω: Thuc. = περιέχω.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

περι-ΐσχω milit. omringen, uitsteken aan de zijkant:. περιίσχουσι κατὰ τὸ τῶν ἐναντίων εὐώνυμον zij vormen (met hun rechtervleugel) een breder front ten opzichte van de linkervleugel van hun tegenstanders Thuc. 5.71.1.