Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

υποδεικνύω

Γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος -> I grow old always learning many things
Solon the Athenian

Greek Monolingual

ὑποδεικνύω ΝΜΑ, και υποδείχνω Ν, και ὑποδείκνυμι ΜΑ δείκνυμι / δεικνύω / δείχνω]
δείχνω έμμεσα, διδάσκω με υποδείξεις ή υπαινιγμούς (α. «ποιος του υπέδειξε να ακολουθήσει αυτή την τακτική;» β. «τίς ὑπέδειξεν ἡμῑν φυγεῑν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς», ΚΔ
γ. «ὑπέδειξεν αὐτοῑς οἵους εἶναι χρή...», Ισοκρ.)
νεοελλ.
1. προτείνω, εισηγούμαι κάτι («οι ενδιαφερόμενοι υπέδειξαν αυτή την λύση»)
2. πληροφορώ κάποιον για κάτι, καθοδηγώ κάποιον («του υπέδειξα ποια πορεία να ακολουθήσει»)
3. δείχνω, σημειώνω το σημείο στο οποίο πρέπει να γίνει κάτι («ο γεωλόγος υπέδειξε το μέρος στο οποίο έπρεπε να γίνει η γεώτρηση»)
μσν.-αρχ.
δείχνω, φανερώνω τη θέληση μου με κάποιον τρόπο («οἱ θεοὶ οὕτως ὑποδεικνύουσι», Ξεν.)
αρχ.
1. δείχνω κάτι χαράζοντας, σημειώνοντας («κατέτεινε σχοινοτενέας διώρυχας...», Ηρόδ.)
2. προβάλλω ως υπόδειγμα, θέτω ως πρότυπο («τοῡ διδασκάλου πονηρῶς τι ὑποδεικνύοντος», Ξεν.)
3. προσποιούμαι, υποκρίνομαι («αὐτοὶ ἂν φαινοίμεθα ἐχθίονα ἢ ὁ μὴ ὑποδείξας ἀρετὴν κατακτώμενοι», Θουκ.)
4. παριστάνομαι («ἀεὶ τὸν ὑποδείξαντα ποτὲ μὲν ὑπὸ τῆς... ἀρχῆς ἐπισκοτεῑσθαι», Πολ.).