Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

θρύον

Ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν ἢ μηδὲν δεόμενος δι' αὐτάρκειαν οὐθὲν μέρος πόλεως, ὥστε ἢ θηρίονθεός → Whoever is incapable of associating, or has no need to because of self-sufficiency, is no part of a state; so he is either a beast or a god
Aristotle, Politics
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: θρύον Medium diacritics: θρύον Low diacritics: θρύον Capitals: ΘΡΥΟΝ
Transliteration A: thrýon Transliteration B: thryon Transliteration C: thryon Beta Code: qru/on

English (LSJ)

[ῠ], τό, A reed, rush, Il.21.351, Hp.Steril.246, Thphr.HP4.11.12, Arist.Mir.844a27: in sg. collectively, ἔπλεκεν Call.Aet.3.1.24, cf. D.S.3.10, Theoc.13.40 (pl.), AP9.723 (Antip. Sid.); [γῆν] καθαρὰν ἀπὸ θρύου (Pap. θροίου) PTeb.105.26 (ii B.C.), POxy.910.41 (ii A.D.): pl. written θροία UPZ98.12 (ii B.C.). II = στρύχνον μανικόν, thornapple, Datura Stramonium, Orph.A.916, Thphr.HP9.11.6 (θρύορον, βρύορον codd.), Dsc.4.73.

German (Pape)

[Seite 1220] τό, Binse, Il. 21, 351, neben λωτός u. κύπειρος; Ep. ad. 222 (IX, 723). Auch a. Sp., wie D. Sic. 3, 10. – Bei Theophr. ein anderes Kraut, auch θρύορος geschrieben.

French (Bailly abrégé)

ου (τό) :
jonc.
Étymologie: cf. skr. dhvar « courber », litt. « la plante flexible ».

Russian (Dvoretsky)

θρύον: τό тростник, камыш Hom., Arst., Diod., Plut.

Greek (Liddell-Scott)

θρύον: τό, βοῦρλον, ἢ εἶδος βοτάνης, καίετο δὲ λωτὸς τε ἰδὲ θρύον ἠδὲ κύπειρον «εἶδος πόας, ὁ λεγόμενος θρύσις» (Σχόλ.) Ἰλ. Φ. 351, Ἀριστ. π. Θαυμ. 136, Διόδ. 3. 10· ἴδε θρῖον, ἐν τέλ. ΙΙ. = στρύχνος μανικός, ἴσωςδηλητηριώδης, Ὀρφ. Ἀργ. 929, Θεοφρ. Φυτ. Ἱστ. 9. 11, 6, (ἔνθα θρύορον διάφ. γρ.), Διοσκ. 4. 74.

English (Autenrieth)

rush, collectively, rushes, Il. 21.351†.

Spanish

junco

Greek Monotonic

θρύον: τό, βούρλο, Λατ. juncus, σε Ομήρ. Ιλ.

Frisk Etymological English

Grammatical information: n.
Meaning: reed, rush (Il.).
Compounds: As 1. member in θρυο-πώλης seller of r. (pap.).
Derivatives: θρυόεις rich in reeds (Nic.), f. Θρυόεσσα place on the Alpheios (Λ 711; Leumann Hom. Wörter 301), also called Θρύον (Β 592; cf. Solmsen Wortforsch. 85); θρυώδης id. (Str.); θρύϊνος of reeds, θρυϊ̃τις grown with r. (γῆ, pap.; Redard Les noms grecs en -της 118). From θρυάλλις or from the diminutive θρυαλλίδιον (Luc.) as backformation θρύαλλον n. shower of smuts ? (Vett. Val. 345, 22). - Fur. 135 adduces θρύσιος EM 456, 31 and θρύσις sch. Il. 21, 351. - On θρυαλλίς s.v.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: For the form one compares βρύον, but further unclear. After Sommer Lautstud. 60f. from IE *trusom to OCS trьstь f. reed, cane, Lith. tr(i)ušìs id., "sachlich völlig befriedigend (unbegründete Bedenken bei WP. 1, 762), aber lautlich und morphologisch sehr fraglich" (Frisk). - The variants with -σ- (Fur. above) point to a Pre-Greek word, and this is what we would expect of such a word.

Middle Liddell

θρύον, ου, τό,
a rush, Lat. juncus, Il.

Frisk Etymology German

θρύον: {thrúon}
Grammar: n.
Meaning: Binse (seit Il.).
Composita: Als Vorderglied in θρυοπώλης Binsenverkäufer u. a. (Pap.).
Derivative: Ableitungen: θρυόεις binsenreich (Nik.), f. Θρυόεσσα Ort am Alpheios (Λ 711; Leumann Hom. Wörter 301), auch Θρύον genannt (Β 592; vgl. Solmsen Wortforsch. 85); θρυώδης ib. (Str.); θρύϊνος aus Binsen, θρυϊ̃τις mit Binsen bewachsen (γῆ, Pap.; Redard Les noms grecs en -της 118). Außerdem θρυαλλίς f. Docht (Ar. u. a.), auch Pflanzenname, Wegerich, Plantago crassifolia (Thphr., Nik., Pap.), weil die Blätter als Dochte verwendet wurden, deshalb auch λυχνῖτις benannt (Strömberg Pflanzennamen 78 und 106); zur Bildung vgl. φυσαλλίς, συκαλλίς usw., vorwiegend Pflanzen- und Vogelnamen (Schwyzer 484, Chantraine Formation 252 und 346); der Pflanzenname θρυαλλίς somit primär im Verhältnis zum Appellativum? Vom letzteren oder vom Deminutivum θρυαλλίδιον (Luk.) wohl als Rückbildung θρύαλλον n. ‘Rußregen?’ (Vett. Val. 345, 22).
Etymology: Erinnert der Form nach an βρύον, aber sonst unklar. Nach Sommer Lautstud. 60f. aus idg. *trusom zu aksl. trьstь f. Rohr, Rohrstab, lit. tr(i)ušìs ib., sachlich völlig befriedigend (unbegründete Bedenken bei WP. 1, 762), aber lautlich und morphologisch sehr fraglich.
Page 1,688

Léxico de magia

τό bot. junco ἔστω δὲ στρωμνὴ χαμαὶ ἢ ἐπὶ καθαρῶν θρύων ἢ ἐπὶ ψιάθου que la cama esté en el suelo, sobre juncos limpios o sobre una estera P II 23

Translations

reed

Aghwan: 𐕒𐔱𐕒𐕡𐕣; Arabic: قَصَبَة‎, بُوصَة‎; Egyptian Arabic: قصبة‎, بوصة‎; Moroccan Arabic: قصب‎, قصبة‎; Armenian: եղեգ; Aromanian: arugoz, trescã, shuvar; Assamese: ইকৰ; Asturian: cañavera; Azerbaijani: qarğı, qamış; Basque: ihi; Belarusian: трыснёг, чарот, трысцё; Bulgarian: тръстика; Cahuilla: paxal; Catalan: canya; Central Tarahumara: baká; Chinese Mandarin: 蘆葦, 芦苇; Classical Nahuatl: ācatl; Czech: rákosí, sítí; Danish: siv, rør; Dutch: riet; Esperanto: kano; Finnish: kaisla, ruoko; French: roseau; Galician: carrizo, cana, xunco; Georgian: ლერწამი; German: Schilf, Ried, Rohr; Gothic: 𐍂𐌰𐌿𐍃; Greek: καλάμι, καλαμιά; Ancient Greek: κάλαμος, θρύον; Hebrew: קָנֶה‎; Huichol: háca; Hungarian: nád; Icelandic: sef, reyr; Indonesian: alang, alang-alang; Irish: giolcach, biorrach; Italian: canna, canniccio, giunco; Japanese: 葦, 蘆; Kazakh: қамыс; Khmer: ប្របុស; Korean: 갈대; Latgalian: nīdre; Latin: harundo, iuncus; Latvian: niedre; Lithuanian: nendrė; Macedonian: трска; Mayo: baaca; Middle English: red; Mongolian: хулс, ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ; Navajo: lókʼaaʼ; Northern Tepehuan: vaapákai; Norwegian: siv, rør; Occitan: canavèra, rausa, cana, canòta; Old English: hreod; Ottoman Turkish: قامش‎, كلیز‎; Persian: نی‎, روخ‎; Plautdietsch: Schelp; Polish: trzcina; Portuguese: junco, cana; Romanian: stuf, trestie; Russian: тростник, камыш; Serbo-Croatian: trska; Slovak: trstina, tŕstie, trsť; Slovene: trsje; Spanish: junco, carrizo, caña; Swedish: säv, vass, rör; Tagalog: tambo; Tetelcingo Nahuatl: öcatl; Thai: กก; Turkish: saz; Uab Meto: humusu; Ukrainian: очерет, тростина, комиш; Vietnamese: sậy; Walloon: rozea; Westrobothnian: sevi, röir, vaass