Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

γυμνασίαρχος

Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν -> Oh! my soul do not aspire to eternal life, but exhaust the limits of the possible
Pindar, Pythian, 3.61f.
Full diacritics: γυμνᾰσίαρχος Medium diacritics: γυμνασίαρχος Low diacritics: γυμνασίαρχος Capitals: ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ
Transliteration A: gymnasíarchos Transliteration B: gymnasiarchos Transliteration C: gymnasiarchos Beta Code: gumnasi/arxos

English (LSJ)

ὁ,

   A gymnasiarch, superintendent of athletic training at Athens and elsewhere, And.1.132, D. 35.48, IG22.1227.4, 5(1).20A5 (Sparta), PAmh.2.130.1 (i A. D.), etc.: fem. ἡ -αρχος, IGRom.3.802 (Pamphyl.).    2 director of a γυμνάσιον, Pl.Erx.399a, Phld.Herc.1040.

German (Pape)

[Seite 509] ὁ, Gymnasiarch; er mußte die Uebungen für die heiligen Spiele besorgen, den Uebungsplatz, die Lehrer, wie Unterhalt für die einzuübenden Jünglinge hergeben, Andoc. 1, 132; Dem. 20, 21; es wurden die reichsten Bürger, aus jeder φυλή einer, dazu gewählt. Nach B. A. 228 besorgten sie besonders die λαμπαδοδρομίαι εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ Προμηθέως καὶ τοῦ Ἡφαίστου καὶ Πανός. – Sp. Aufseher der Gymnasien, Plat. Eryx. 399 a. Vgl. Wolf Lept. p. XCII u. Böckh Staatsh. I p. 494.

Greek (Liddell-Scott)

γυμνασίαρχος: ὁ, ὁ πληρῶν τὰ χρέη μιᾶς τῶν λειτουργιῶν ἢ δημοσίων ὑποχρεώσεων ἐν Ἀθήναις, ἔχων τὴν διεύθυνσιν τῆς παλαίστρας καὶ πληρώνων τοὺς προγυμναστὰς ἢ τῆς γυμναστικῆς διδασκάλους, Ἀνδοκ. 17. 20, Δημ. 940. 13, κτλ. Ἐξελέγετο δὲ ὑπὸ τῆς φυλῆς του δι᾿ ὡρισμένον χρόνο, B öckh Ath. St. 2. 216, Wolf Lept. σ. XCII. 2) διδάσκαλος τῆς γυμναστικῆς ἰδίως ἐν Σπάρτῃ, Συλλ. Ἐπιγρ. 1326, 1349, κ. ἀλλ., πρβλ. Böckh σ. 611.

French (Bailly abrégé)

ου (ὁ) :
gymnasiarque, citoyen d’Athènes élu par sa tribu et chargé de subvenir aux frais d’entretien des gymnases, d’assurer le service des jeux gymniques pour les fêtes et cérémonies et de contrôler le bon fonctionnement des gymnases.
Étymologie: γυμνάσιον, ἄρχω.

Spanish (DGE)

-ου, ὁ 1 gimnasiarco encargado del servicio público que organizaba y sufragaba los gastos en los juegos y competiciones deportivas de los festivales λῃτουργεῖν οὗτοι προὐβάλλοντο, ... γυμνασίαρχον Ἡφαιστίοις esos (me) propusieron ejercer liturgias, (ser) gimnasiarco en las fiestas de Hefesto And.Myst.132, cf. D.35.48, Poll.3.67, AB 228.11, considerado como una ἀρχή en algunos lugares τιθέναι δὲ καὶ ἀγῶνα τῇ ἑορτῇ ... αἱρεῖσθαι δὲ καὶ γυμνασίαρχον ἅμα ταῖς ἄλλαις ἀρχαῖς IG 12(5).647.21 (Ceos III a.C.), podía ser elegido por votación χειροτονηθεὶς γ. εἰς τὸν ἐνιαυτόν IG 22.1227.4 (II a.C.), proporcionaba a los luchadores todo lo necesario IG 5(1).20A.5 (Esparta II d.C.), presidía los juegos IG 12(1).127.9, 18 (Rodas I a.C.), expuesto como ejemplo de persona influyente y rica, D.Chr.34.31.
2 maestro del gimnasio educador de efebos ὁ γ. ἀπαλλάττεσθαι αὐτὸν ἐκ τοῦ γυμνασίου ἐκέλευεν Pl.Erx.399a, cf. Anon.Herc.1040.2.3, Cic.Verr.4.92, Val.Max.9.10.ext.2, 9.12.ext.7, estaba al frente de los efebos y vigilaba su conducta συνεπόμπευεν ὁ γ. ἡγούμενος τῶν τε παίδων καὶ τῶν ἐφήβων Plu.Arat.53, cf. 2.754d, 755a, 756a.
3 ptol. y rom. gimnasiarco, administrador del gimnasio funcionario de muy alto rango en la administración de las ciudades que se hacía cargo de todo lo que concernía al gimnasio ἐπανενέγκαι ἐπί τε τὸν γυμνασίαρχον καὶ [ἐ] πὶ τοὺς ἐκ τοῦ ἐν τῇ Φιλαδελφείᾳ γυμνασίου νεανίσκους BGU 1256.27 (II a.C.), ὁ γ. καὶ κοσμητής SB 7246.4 (II a.C.), cf. I.AI 12.120
rom. y esp. en el Egipto greco-romano gimnasiarco uno de los funcionarios de mayor rango, alto dignatario c. funciones mucho más amplias que las estrictamente rel. el gimnasio γ. Κόμα καὶ τῶν ἄλλων [τῶ] ν ἐν τῇ κώμῃ κατοίκων BGU 1188.2 (I a.C.), cf. PAmh.130.1 (I d.C.), ὁ γ. τῆς κώμης BGU 1201.13 (II d.C.), πόλεως [Α] λεξαν[δρ] εί[ας] γ. A.Al.4A.50, cf. 4B.42, PLandlisten 1.460 (IV d.C.), 2.678 (IV d.C.), como sustituto del estratego BGU 347.2.8 (II d.C.), nombrado como παλαιστροφύλαξ junto al estratego y otros funcionarios PAmh.124.9 (III d.C.), γ. βουλευτὴς τῆς αὐτῆς πόλεως PUps.Frid.6.7 (III d.C.), γ. καὶ γραμματεὺς τοῦ δήμου IEphesos 2069.8, cf. 2948a.4, ἀρχιερεῖς, γυμνασίαρχοι, στεμμάτων καὶ πορφύρας καταξιούμενοι Vett.Val.7.10, ἀποδεδειγμένος γ. gimnasiarco designado, BGU 324.3, 358.22 (ambos II d.C.), ἔναρχος γ. gimnasiarco en funciones, POxy.54.2 (III d.C.)
despect. César a Antonio como gobernador de Egipto μὴ ὕπατον, μὴ αὐτοκράτορα ... ἀλλὰ γυμνασίαρχον D.C.50.27.1
en inscr. (esp. de Asia Menor) y docum. tít. honorífico, frec. ligado a familias γ. εἰς τὸν αἰῶνα TAM 3.121.6, cf. 116 (ambas Termeso), 178.14 (Termeso III d.C.), αἰωνίου γ. gimnasiarco perpetuo, CPHerm.62.29, Μεγακλέα ... δημιουργὸν καὶ γυμνασίαρχον IGR 3.800.5 (Panfilia), tb. aplicado a mujeres Ἀντιοχὶς ... γ. τῶν γυναι[κ] ῶν OGI 479.14 (Dorileo II d.C.), Κλαυδία ... γ. TAM 3.137 (Termeso III d.C.), Αὐρηλίαν ... γυμνασίαρχ[ον ε] ἰς τὸν αἰῶνα TAM 3.57.3, cf. 58 (ambas Termeso), Μηνοδώραν ..., [δημι] ουργὸν καὶ γυμνασίαρχον IGR 3.801.5 (Panfilia), y en la fórmula γ. ἐλαίου θέσει IGR 3.802.8 (Panfilia).

Greek Monolingual

ο (Α γυμνασίαρχος)
επόπτης τών αγώνων
αρχ.
1. αιρετός άρχοντας στην Αθήνα
2. επιστάτης του γυμνασίου.
[ΕΤΥΜΟΛ. < γυμνάσιον + -αρχος].

Russian (Dvoretsky)

γυμνᾰσίαρχος: ὁ гимнасиарх
1) в Афинах - избиравшийся каждой филой состоятельный гражданин, на средства и под руководством которого подготовлялись и проводились общественные игры в дни национальных празднеств Dem., Plut.;
2) начальник гимнасия Plat.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

γυμνασίαρχος -ου, ὁ [γυμνάσιον, ἄρχω] gymnasiarch (verantwoordelijk voor atleten); hoofd van een gymnasion.