Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

deprimo

Τοῦ ὅλου οὖν τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ διώξει ἔρως ὄνομα → Love is the name for our pursuit of wholeness, for our desire to be complete
Plato, Symposium, 192e10

Latin > English (Lewis & Short)

dē-prĭmo: pressi, pressum, 3, v. a. premo,
I to press down, weigh down, sink down, to depress (freq. and class.).
I Lit.
   A In gen.: vis venti nubem deprimit, Lucr. 6, 432: qui (Critolaus) tantum propendere illam lancem putet, ut terram et maria deprimat, Cic. Tusc. 5, 17 fin.; cf. id. Fin. 5, 30, 92: deprimi in tenebras, id. Fragm. ap. Lact. 3, 19: ad mentum depresso supercilio, id. Pis. 6 fin.: animus caelestis ex altissimo domicilio depressus et quasi demersus in terram, id. de Sen. 21: depresso aratro (sc. in terram), Verg. G. 1, 45 et saep.—Absol.: haec quae porto deprimunt, Plaut. Merc. 4, 1, 9.—
   B In partic.
   1    To sink deep, as a plant, a well, etc.; to plant deep, to dig deep: vites in terram, Cato R. R. 32 fin.; cf. Plin. 14, 1, 3, § 10: plantas, Col. 11, 3, 28 et saep.: qui tollit aedificium, vel deprimit, Dig. 8, 2, 17, § 2: saxum in mirandam altitudinem depressum, Cic. Verr. 2, 5, 27; cf.: valle in altitudinem depressa, Hirt. B. G. 8, 9, 2: locus circiter duodecim pedes humi depressus, Sall. C. 55, 3: fossam, Hirt. B. G. 8, 40, 3; Tac. A. 15, 42: deprimere vel allevare rivum, Dig. 8, 4, 11 et saep.—
   2    Naut. t. t., to sink to the bottom, to sink, sc. a ship: partem navium, Caes. B. C. 1, 58 fin.: naves, id. ib. 2, 6 fin.; 2, 7; Nep. Con. 4, 4: lenunculos, Caes. B. C. 2, 43 fin.: carinam, Ov. M. 14, 185; Tac. H. 4, 79: classis superata atque depressa, Cic. de imp. Pomp. 8, 21 et saep. —
II Trop.
   A To press down, depress: animus depressus, Lucr. 6, 53: vos, gemi nae voragines scopulique reipublicae, vos meam fortunam deprimitis? vestram extollitis? (a figure borrowed from the sinking of a ship,
v. supra, no. I. B. 2), Cic. Pis. 18; cf.: improbitate depressa veritas emergit, id. Clu. 65, 183: ita se quisque extollit, ut deprimat alium, Liv. 3, 65 fin.; cf. id. 30, 36; Plin. Pan. 44, 6 et saep.: preces, to suppress, silence, Nep. Att. 22, 2: nunc quid elocutio attollat aut deprimat dicendum, Quint. 8, 3 fin.: depressus in ludum, i. e. pressed, forced, Asin. Pollio ap. Cic. Fam. 10, 32, 3.—
   B Esp., to depreciate in words, disparage (cf. depretio): adversariorum causam per contemptionem deprimere, Auct. Her. 1, 5, 8; Cic. Inv. 1, 16, 22.—
   C To oppress (late Lat.): populum, Vulg. 2 Esdr. 5, 15.—Hence, dēpressus, a, um, P. a.
   A Lit., pressed down, i. e. deep, lying low, depressed (perh. only post-Aug.): humilius et depressius iter, Plin. Ep. 9, 26, 2: aquaeductus depressior, Front. Aquaed. 65: depresso loco castra ponere, id. Strat. 1, 5, 24.—
   B Transf., of the voice, low, suppressed: quam sedatissima et depressissima vox, Auct. Her. 3, 14.—Adv.: dē-pressē, deeply; pos. not found.—Comp.: fodere, quo depressius aestivos specus foderint, Sen. Cons. ad Helv. 9, 2: pastinare, Col. 11, 3, 10.

Latin > French (Gaffiot 2016)

dēprĭmō,¹⁰ pressī, pressum, ĕre (de et premo), tr.,
1 presser de haut en bas, abaisser, enfoncer : audebo... virtutis amplitudinem quasi in altera libræ lance ponere ; terram ea lanx et maria deprimet Cic. Fin. 5, 92, j’oserai mettre la masse de la vertu en qq. sorte dans l’un des plateaux de la balance, et ce plateau l’emportera par son poids sur la terre et la mer [placées dans l’autre plateau] ; ad mentum depresso supercilio Cic. Pis. 14, avec un sourcil baissé vers le menton ; est animus cælestis ex altissimo domicilio depressus et quasi demersus in terram Cic. CM 77, l’âme, d’origine céleste, a été précipitée des hauteurs où elle habitait et comme enfoncée dans la terre ; depresso aratro Virg. G. 1, 45, la charrue étant enfoncée dans la terre || vites in terram Cato Agr. 32, provigner, cf. Col. Rust. 11, 3, 28 || locus circiter duodecim pedes humi depressus Sall. C. 55, 3, lieu enfoncé en terre de douze pieds environ, cf. Cic. Verr. 2, 5, 68 ; fossam deprimere Hirt. G. 8, 9, 3 ; 40, 3 ; Tac. Ann. 15, 42, creuser un fossé || navem Cæs. C. 2, 6, 6, etc.; Cic. Verr. 2, 5, 63, couler bas un navire ; [fig.] hic opes illius civitatis depressæ sunt Cic. Verr. 2, 5, 98, c’est là que la puissance de cette cité a été coulée bas ; improbitate depressa veritas emergit Cic. Clu. 183, la vérité s’élève de l’abîme où l’imposture a voulu la plonger
2 [fig.] rabaisser : meam fortunam deprimitis, vestram extollitis Cic. Pis. 41, vous ravalez ma destinée et portez la vôtre aux nues ; ita se quisque extollit ut deprimat alium Liv. 3, 65, 11, on s’élève en abaissant les autres (37, 53, 6 ; Plin. Min. Pan. 44, 6 ) || vocem Sen. Ep. 15, 7, baisser la voix || étouffer, arrêter : preces alicujus Nep. Att. 22, 2, rendre vaines les instances de qqn || [rhét.] adversariorum causam Cic. Inv. 1, 22, rabaisser la cause des adversaires.

Latin > German (Georges)

dē-primo, pressī, pressum, ere (de u. premo), herab-, niederdrücken, -senken, eindrücken, einsenken, I) eig.: A) im allg.: lanx in libra ponderibus impositis deprimitur, Cic.: deprimi in tenebras, Cic. fr.: deprimi in ludum, gedrängt werden, Asin. Poll. in Cic. ep.: altero ad frontem sublato, altero ad mentum depresso supercilio, Cic.: depresso aratro (sc. in terram), Verg.: depressus (gebeugt) et oneratus auro, Cornif. rhet.: est enim animus caelestis ex altissimo domicilio depressus et quasi demersus in terram, Cic.: figere in terram oculos et depr., die Blicke niederwärts zur Erde heften, Sen. – B) insbes.: 1) eine Pflanze, einen Bau u. dgl. tief in die Erde einsenken, vertiefen, nach der Tiefe führen, tief graben, vites in terram, Cato: deprimi in propagines (vom Wein), Plin.: plantas, Col. – saxum in mirandam altitudinem depressum, Cic.: locus circiter duodecim pedes humi depressus, Sall.: puteum, Vitr.: fossam, Hirt. b. G.: navigabilem fossam ab lacu Averno usque ad ostia Tiberina, Tac. – 2) als naut. t. t. = ein Schiff versenken, in den Grund bohren, naves, Caes.: classem, Cic. – 3) die Stimme sinken lassen, dämpfen (Ggstz. per gradus et certos modos extollere), vocem, Sen. ep. 15, 7. – II) übtr.: A) im allg., niederdrücken, niederhalten, unterdrücken (Ggstz. extollere), fortunam meam, Cic.: animos, Lucr. u. Plin. pan.: veritatem, Cic.: opes illius civitatis comminuere deprimereque, Cic.: ingenium et virtutem deprimere exstinguereque, Cic.: hostem, Liv.: preces alcis taciturnā obstinatione, Nep.: alios nimium depr. (Ggstz. alios praeter modum extollere), Liv. 37, 53, 6. – B) insbes., mit Worten herabsetzen, adversariorum causam per contemptionem depr. (Ggstz. nostram causam laudando tollere od. extollere), Cornif. rhet. 1, 8. Cic. de inv. 1, 22.

Latin > English

deprimo deprimere, depressi, depressus V TRANS :: suppress/repress/depress/silence, force//weigh/keep down, disparage; sink
deprimo deprimo deprimere, depressi, depressus V TRANS :: humble, reduce position/fortune/value; lower pitch (sound)/brightness (color)