Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

Ἄργος

Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν -> Oh! my soul do not aspire to eternal life, but exhaust the limits of the possible
Pindar, Pythian, 3.61f.
Full diacritics: Αργος Medium diacritics: Ἄργος Low diacritics: Άργος Capitals: ΑΡΓΟΣ
Transliteration A: Árgos Transliteration B: Argos Transliteration C: Argos Beta Code: *argos

English (LSJ)

εος, τό, name of several Greek cities,

   A Ἄ. Ἀχαιϊκόν Il.9.141; Ἄ. Πελασγικόν 2.681, etc.; ἄργος = πεδίον acc. to Str.8.6.9, cf. Dionys. Epic. ap. St.Byz. s.v. Δ ώτιον, Call.Fr.45:—hence Adjs. Ἀργεῖος, Ἀργολίς, Ἀργολικός, qq.v.: Ἀργόλας, ὁ, E.Rh.41 (lyr.), Ar.Fr.298.

French (Bailly abrégé)

1ους (τό) :
Argos :
1 ville du Péloponnèse, capitale de l’Argolide ; l’Argolide ; le Péloponnèse entier ; p. ext. la Grèce entière;
2 Ἄργος Πελασγικόν plaine de Thessalie, vraisembl. la plaine du Pénée;
3 Ἄργος τὸ Ἀμφιλοχικόν ville d’Acarnanie.
Étymologie: ἀργός¹.
2ου (ὁ) :
Argos (Argus);
1 bouvier aux cent yeux, tué par Hermès;
2 n. du chien d’Ulysse litt. « l’agile » ou p.ê. « le blanc ».
Étymologie: ἀργός¹.

English (Autenrieth)

(1): Argus, the dog of Odysseus, Od. 17.292†.
(2), εος: Argos, a name with some variety of application.—(1) the city of Argos in Argolis, the domain of Diomed, Il. 2.559, Il. 6.224, Il. 14.119, Od. 3.180, Od. 15.224, Od. 21.108; epithets, Ἀχαιικόν, ἱππόβοτον, πολύπῦρον.—(2) in wider sense, the realm of Agamemnon, who dwelt in Mycēnae, Il. 1.30, Il. 2.108, , Il. 4.171, Il. 9.22, Il. 13.379, Ο 3, Od. 3.263.—(3) the entire Peloponnēsus, Il. 6.152, Od. 3.251, Od. 4.174; and with Hellas (καθ' Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος) for the whole of Greece, Od. 1.344, Od. 4.726, 816.—(4) Πελασγικόν, the domain of Achilles, the valley and plain of the river Penēus, Il. 2.681, Il. 6.456, Il. 24.437, Od. 24.37. In some passages the name is used too vaguely to determine its exact application.

English (Slater)

Ἄργος (-εος, -ει, -εϊ, -ος) where were held the Heraia or Hekatombaia, the prize being a bronze shield.
   1 ὅ τ' ἐν Ἄργει χαλκὸς ἔγνω νιν (O. 7.83) ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι ἔκ τ' Ἄργεος ἔκ τε Θηβᾶν (O. 9.68) Ἄργεί τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν (sc. Ἐφάρμοστος) (O. 9.88) Ἄργει θ' ὅσσα καὶ ἐν Θήβαις sc. ἐνίκησαν (O. 13.107) τῷ Λακεδαίμονι ἐν Ἄργει τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ ἔνασσεν ἀλκάεντας Ἡρακλέος ἐκγόνους Αἰγιμιοῦ τε (sc. Ἀπόλλων) (P. 5.70) ἀπ' Ἄργεος ἤλυθον δευτέραν ὁδὸν Ἐπίγονοι (P. 8.41) ἄκουσεν Δαναόν ποτ' ἐν Ἄργει οἷον εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι γάμον (P. 9.112) φεῦγε γὰρ Ἀμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα καὶ δεινὰν στάσιν πατρίων οἴκων ἀπό τ' Ἄργεος (sc. Ἄδραστος) (N. 9.14) Ἄργος Ἥρας δῶμα θεοπρεπὲς ὑμνεῖτε (N. 10.2) ἀξιωθείην κεν, ἐὼν Θρασύκλου Ἀντία τε σύγγονος, Ἄργεϊ μὴ κρύπτειν φάος ὄμματων (N. 10.40) Περσεὺς δ' ἐν Ἄργει (sc. γέρας ἔχει. cf. Paus., 2. 18. 1.) (I. 5.33) Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας ὀρφανὸν μυρίων ἑτάρων ἐς Ἄργος ἵππιον; (I. 7.11) ἀλλ' ὅ γε Μέλαμπος οὐκ ἤθελεν λιπὼν πατρίδα μοναρχεῖν Ἄργει (Pae. 4.29) ἐν Ἄργει μεγάλῳ[ Δ. 1. . ὅπλα δ ἀπ Ἄργεος (sc. ἐξοχώτατά ἐστι) cf. 106. 5.

Spanish (DGE)

-ου, ὁ
Argo
I mit.
1 hijo de Zeus y Níobe, epón. de la ciu. de Argos en el Peloponeso, Hdt.6.80, Apollod.2.1.1, Paus.2.22.5, 25.8, 26.2
ἱρὸν Ἄργου templo de Argo Hdt.6.75.
2 hijo de Agénor, de Aréstor o de otros padres según otros, boyero de cien ojos muerto por Hermes, Hes.Fr.294, A.Pr.568, Supp.305, Apollod.2.1.2, Luc.DIud.20.8, Hyg.Fab.145
ὀξύτερον τοῦ Ἄ. ὁρᾶν ver más agudamente que Argo Luc.Hist.Cons.10, Ἄργου πλείονας ἔχειν ὀφθαλμούς tener más ojos que Argo Them.Or.7.92a.
3 constructor de la nave Argo, hijo de Frixo y Calcíopa, Pherecyd.106, Herodor.47, A.R.1.19, 111, 2.1122, Apollod.1.9.1, 16, D.S.4.41
o de Pólibo o Dánao y de Argía, Hyg.Fab.14.
4 hijo de Neoptólemo y de Leonasa, Sch.E.Andr.24.
5 hijo de Jasón, favorito de Heracles, Ptol.Chenn.2.13.
6 un Pan viejo y encanecido, Nonn.D.14.86.
7 perro de Odiseo Od.17.292, Ael.NA 4.40.
8 v. Ἄργης.
II fortaleza de Capadocia, próxima al Tauro, Str.12.2.6. < Ἄργος 1 ἀργός > Ἄργος, -εος, τό

• Morfología: [gen. -ους A.Supp.15, Ar.Pl.601, Isoc.4.54]
Argos
1 ciu. del nordeste del Peloponeso, capital de la Argólide Il.2.559, 4.52, Ibyc.1a.36, Pi.O.7.83, 9.68, P.5.70, N.10.2, B.10.32, 11.60, 81, Hdt.1.1, E.IT 804, Pl.Thg.124c, Isoc.l.c., Call.Fr.26.16
tb. llamado Ἄ. Ἀχαιϊκόν A. Aqueo, Il.9.141, D.H.1.17, Str.8.5.5
Ἄ. τὸ Πελοποννήσιον App.Syr.63
Ἴασον Ἄ. por un mítico rey Jaso o aludiendo a un primitivo asentamiento jónico Od.18.246, St.Byz.
por extensión Argólide, Il.2.108, 287, Od.1.344, A.l.c.
el Peloponeso, Il.1.30, Str.8.6.7
Grecia, Il.9.246, 12.70, Str.8.6.5.
2 Ἄ. Πελασγικόν Argos Pelásgico llanura de Tesalia próxima al río Peneo y a Larisa Il.2.681, Str.5.2.4, 8.6.5.
3 Ἄ. Ἀμφιλοχικόν Argos Anfilóquico ciu. del sur del Epiro, capital de la región montañosa de Anfiloquia, próxima al golfo de Ambracia, Scyl.Per.34, Th.2.68, Scymn.456, Plb.21.30.12, Str.7.7.7 (= Alcmaeonis 9).
4 Ἄ. Ὀρεστικόν (tb. Ἄ. Ὀρέστιον St.Byz., Ἄ. τὸ ἐν Ὀρεστίᾳ App.l.c.) Argos Oréstico ciu. de la región macedonia de Orestia, quizás en la actual llanura de Anaselitza, Str.7.7.8, App.l.c., St.Byz.
5 n. primitivo de Ἀργειόπολις q.u., St.Byz.
6 ciu. de Trecén, sólo mencionada en St.Byz.
7 ciu. de Caria, St.Byz.
8 localidad de la isla de Nisiro, St.Byz.
9 Ἄ. το Ἵππιον A. Hipion n. primitivo de Arpi, actual Arpe, ciu. de Apulia, Str.5.1.9, 6.3.9, Ἄ. ἐν τῷ Ἰονίῳ App.l.c.
10 altar junto a Lisimaquia en el Quersoneso Tracio, App.l.c.

Greek Monotonic

Ἄργος: -εος, τό, όνομα διαφόρων ελληνικών πόλεων, από τις οποίες γνωστότερη είναι αυτή της Πελοποννήσου, την οποία ο Όμηρ. αποκαλεί Ἄργος Ἀχαιϊκόν, για να τη διακρίνει από το Ἄργος Πελασγικόν. Με το πρώτο όνομα ο Όμηρ. εννοεί ολόκληρη την Αργολίδα (ή και την Πελοπόννησο), με το δεύτερο ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Russian (Dvoretsky)

Ἄργος:
I ὁ Аргос
1) сын Зевса и Ниобы, миф. царь Аргоса;
2) тж. Аргус, стоглазый страж, приставленный Герой к превращенной в телицу Ио, но усыпленный и убитый Гермесом Aesch.;
3) кличка верной собаки Одиссея Hom.;
4) сын Фрикса, строитель корабля Арго.
εος τό Аргос
1) столица Арголиды, на р. Инах Hom.; перен. = Ἀργολίς I, Πελοπόννησος и Ἑλλάς Hom.;
2) Ἄ. τὸ Πελασγικόν, равнина на р. Пеней в Фессалии, область, подвластная Ахиллу Hom.;
3) Ἄ. τὸ Ἀμφιλοχικόν, город в Акарнании Thuc.

Frisk Etymological English

n.
Grammatical information: n.
Meaning: name of several towns, the best known being the capital of Argolis (Il.).
Derivatives: Ἀργεῖοι, sg. -ος people of Argos (Il.); from here Lat. Argīvī (after Achīvī ). Ἀργόλις (γῆ).
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: Unexplained, certainly pre-Greek. Strabo 8. 6. 9 says the word means πεδίον in younger writers (cf. Call. fr. 299), and is esp. Macedonian and Thessalian. S. Kalléris Anc. Mac. 106-8; Bonfante, Riv. di Filol. 97 (1969) 187. Note the s-stem but the o-stem in Argolis.

Middle Liddell


name of several Greek cities, of which the Peloponnesian is the best known, called by Hom. Ἀ. Ἀχαιικόν, to distinguish it from Ἀ. Πελασγικόν. The former name comprehends all Argolis; the latter, all Thessaly.

Frisk Etymology German

Ἄργος: {Árgos}
Grammar: n.
Meaning: N. mehrerer Städte, von denen die Hauptstadt in Argolis die bekannteste ist (seit Il.).
Derivative: Davon Ἀργεῖοι, sg. -ος Bewohner von Argos (seit Il.),
Etymology : wovon lat. Argīvī nach Achīvī. — Unerklärt, sicher vorgriechisch. v. Windekens L’Ant. class. 19, 400f., Le Pélasgique 18f. usw. erwägt "pelasgische" Herkunft (zu gr. ἀρκέω, lat. arx usw.).
Page 1,132