Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

κοπίς

Ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνήσκει νέος → He whom the gods love dies young
Menander, fr. 125
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: κοπίς Medium diacritics: κοπίς Low diacritics: κοπίς Capitals: ΚΟΠΙΣ
Transliteration A: kopís Transliteration B: kopis Transliteration C: kopis Beta Code: kopi/s

English (LSJ)

(B), ίδος, ἡ, (κόπτω) A kopis, chopper, cleaver, Hermipp.46 (anap.), Ar. Fr.138, S.Fr.894, D.S.12.24, etc.; νερτέρων κοπίς, prob. for κόνις, S.Ant. 602 (lyr.); broad curved knife, used by the Thessalians, E.El.837; by Orientals, X.Cyr.2.1.9, 6.2.10: as adjective, κοπίς μάχαιρα E.Cyc.241: metaph., of Phocion, ἡ τῶν ἐμῶν λόγων κοπίς = the cleaver of my speeches D.ap.Plu.Phoc.5. 2κόπις (parox.) κέντροιο κόπις = sting of a scorpion, Nic.Th.780; cf. κόπιες· κέντρα ὀρνίθια, Hsch. II among the Lacedaemonians, feast given on certain festivals to strangers, Cratin.164, Eup.138, Philyll.16.

German (Pape)

[Seite 1482] ἡ, Schlachtmesser, Opfer-, Kuchen-, Henkermesser; μάχαιρα, Eur. Cycl. 240; Ar. bei Poll. 10, 104; vgl. Ath. IV, 169 b; μαγειρική Plut. Lyc. 2 u. sonst; φονία Add. 3 (VI, 228); – der kurze, krumme Säbel der Barbaren, bes. der Perser, Xen. Cyr. 2, 1, 9 u. öfter; Plut. Alex. 16; neben ἀκινάκης, Aristid. 18; vgl. Curt. 8, 14; αἱμαλέαι, Leon. Tar. 23 (VI, 129); – übertr. nennt Demosthenes den Phocion ἡ τῶν ἐμῶν λόγων κοπίς, Plut. Phoc. 5; – κέντροιο κοπίς, vom Stachel des Skorpions, Nic. Ther. 780. – Bei den Lacedämoniern hieß so eine gewisse Mahlzeit, die man an einem Feste Fremden vorsetzte, Eupol. u. Cratin. Ath. IV, 138 e, vgl. Polemo ib. II, 56 a.

French (Bailly abrégé)

ίδος (ἡ) :
1 couteau de sacrifice ou de cuisine;
2 épée courte et tranchante des Orientaux.
Étymologie: R. Κοπ, v. κόπτω.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

κοπίς -ίδος, ἡ [κόπτω] (groot) mes:; μαγειρικῇ κοπίδι πληγεὶς ἀπέθανε hij stierf door een steek met een keukenmes Plut. Lyc. 2.6; adj.: κοπίδας... μαχαίρας hakmessen Eur. Cycl. 241. zwaard, sabel ( spec. Perzisch); overdr.: ἡ τῶν ἐμῶν λόγων κοπὶς πάρεστιν daar is de sabel van mijn redevoeringen (nl. Phocion) Plut. Phoc. 5.9.

Russian (Dvoretsky)

κοπίς: ίδος ἡ
1 нож (μαγειρική Plut.; φονία Anth.): κ. μάχαιρα Eur. = μάχαιρα;
2 сабля (преимущ. персидская) Xen., Plut., Anth.

Greek Monolingual

κοπίς, -ίδος, ἡ (Α)
βλ. κοπίδα.

Greek Monotonic

κοπίς: -ίδος, ἡ (κόπτω), μπαλντάς, τσεκούρι, χαντζάρα, μεγάλο κυρτό μαχαίρι, σε Ευρ., Ξεν.

Greek (Liddell-Scott)

κοπίς: -ίδος, ἡ, (κόπτω) μάχαιρα ἀξινοειδὴς τοῦ μαγειρείου, Τουρκ. «σατῆρι», Ἕρμιππ. ἐν «Μοίραις» 1, Ἀριστοφ. Ἀποσπ. 184, κτλ., πρβλ. θήγω ΙΙ· πλατεῖα κυρτὴ μάχαιρα ἐν χρήσει παρὰ τοῖς Θεσσαλοῖς, Εὐρ. Ἑλ. 837· καὶ παρὰ τοῖς ἀνατολικοῖς ἔθνεσι, Ξεν. Κύρ. 2. 1, 9., 6. 2, 10 (πρβλ. σάγαριςὡσαύτως, κ. μάχαιρα Εὐρ. Κύκλ. 241· περὶ τοῦ ἐν Σοφ. Ἀντ. 602, ἴδε καταμάω· ― ὁ Δημ. συνείθιζε νὰ καλῇ τὸν Φωκίωνα ἡ τῶν ἐμῶν λόγων κοπίς, Πλουτ. Φωκ. 5. ΙΙ. κέντροιο κ., τὸ κέντρον σκορπίου, Νικ. Θηρ. 780. ΙΙ. παρὰ τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἑστίασις τῶν ξένων κατά τινας ἑορτάς, ἐν τῇ κοπίδι θοινᾶσθαι καλῶς Κρατῖν. ἐν «Πλούτοις» 1, Εὔπολ, ἐν «Εἵλωσιν» 1, Φιλύλλιος ἐν «Πόλεσιν» 7.

Middle Liddell

κοπίς, ίδος κόπτω
a chopper, cleaver, a broad curved knife, somewhat like our bill, Eur., Xen.

Wikipedia EN

The term kopis (from Greek κοπίς, plural kopides from κόπτω – koptō, "to cut, to strike"; alternatively a derivation from the Ancient Egyptian term khopesh for a cutting sword has been postulated) in Ancient Greece could describe a heavy knife with a forward-curving blade, primarily used as a tool for cutting meat, for ritual slaughter and animal sacrifice, or refer to a single edged cutting or "cut and thrust" sword with a similarly shaped blade.

Wikipedia EL

Η κοπίς (από το κόπτω) ήταν πολεμικό όπλο των αρχαίων Ελλήνων.

Επρόκειτο για σπαθί που το κρατούσαν με το ένα χέρι. Είχε μήκος περί το ένα μέτρο και είχε καμπυλωτή λεπίδα.

Wikipedia DE

Greek kopis, 5th–4th centuries BC, iron, Metropolitan Museum of Art.

Die Kopis (gr. κοπίς) ist ein Hiebschwert aus der Antike, das ursprünglich von den Griechen eingesetzt wurde und später Verbreitung in weiten Teilen des Mittelmeerraums fand. Nach Untersuchungen des Blankwaffenforschers Richard F. Burton, ist die Kopis in Anlehnung an das altägyptische Chepesch entstanden. Aus dem Chepesch entwickelten sich verschiedene Formen der Kopis, woraus dann eine als Falcata bekannte Waffe entstand, die gelegentlich mit dem Oberbegriff der Machaira gleichgesetzt wird.

Wikipedia ES

El término kopis (del griego antiguo κοπίς, plural kopídes​ puede venir del griego κόπτω - "kóptō", "pegar, golpear";​ aunque también se ha postulado que puede provenir de la palabra khopesh del egipcio antiguo3​) podía describir en la Antigua Grecia a un cuchillo con filo recurvado hacia adentro, usado principalmente como herramienta para cortar carne, o para sacrificar animales, o a una o espada pesada para cortar y apuñalar con una forma similar.

Wikipedia FR

Le kopis était un glaive à lame courbe utilisé en Grèce antique. Cette arme permettait de frapper d'estoc et de taille. Le tranchant situé à l'intérieur de la lame augmentait l'efficacité des attaques de tailles, ce qui rendait cette arme particulièrement brutale car on s'en servait à la façon d'un fendoir. La longueur totale de l'arme était d'environ 66 cm . Les kopis Macédoniens était plus petits, et mesurait environ 48 cm. Le nom serait dérivé du nom du khépesh.

Le kopis est souvent comparé au couteau khukuri, dont le kopis serait, selon des hypothèses, à l'origine suite au conquête d'Alexandre le grand. Le kopis a une apparence proche du Falcata qui est contemporain au kopis.

Le Kopis, n'était pas utilisé dans les phalanges, dû aux mouvements limités dans cette formation. Les hoplites privilégiaient le xiphos.

Wikipedia IT

Il Kopis (Lingua greca antica κοπίς, da κόπτω IPA/kopto/, "Io taglio") era una spada usata dalle popolazioni della Grecia antica con lama monofilare curva, dal dorso convesso e dal taglio concavo. L'arma si sviluppò probabilmente da un utensile atto alla macellazione della carne ed allo sgozzamento degli animali sacrificali.

La lunghezza complessiva del kopis era di circa tre piedi (simile cioè a quella della Spatha).

Wikipedia RU

Копи́с (др.-греч. κοπίς) — разновидность холодного оружия с лезвием на внутренней части клинка, предназначенное в первую очередь для рубящих ударов. По-гречески κόπτω означает «рубить, отсекать».

Такие мечи находили у разных народов в разные времена, часто отличая их между собой лишь названием. Первым оружием такого типа считается древнеегипетский хопе́ш, несомненно происходящий от серпа. Но хопеш мог иметь как внешнюю, так и внутреннюю, а иногда и двойную заточку, и самое главное — имел довольно длинную (50-60 см) рукоять, то есть являлся укороченной алебардой, в то время как копис затачивался с внутренней стороны подобно серпу, и имел рукоять сабельного типа. По-видимому копис появился как тип вооружения в Шумере, позже через мидийцев попал в Элладу. Наибольшее же распространение получил в Иберии.

Еврипидом и Плутархом это слово использовалось для обозначения ножа для разделки мяса, Ксенофонт так называл мечи персов и египтян. По смыслу можно сделать предположение, что копис приспособлен скорее для рубящего удара.

Wikipedia SV

De kopis is een zwaard uit de Oudheid met een gekromde kling. Het lijkt op een kromzwaard maar de snijrand zit aan de binnenkant, net als bij een falcata. Het woord is afgeleid van het Griekse werkwoord κοπτειν, wat slaan of hakken betekent.

Het Grieks voetvolk gebruikte eerder een recht zwaard, xiphos.

Xenophon raadde de makhaira aan voor ruiterij, omdat het gemakkelijker is om er vanop een paard mee te hakken dan met een recht zwaard te steken.

Wikipedia NL

Kopis är ett grekiskt svärd med en krökt klinga och den hade egg på en sida. Ovansidan var utformad för att ge tyngd och kraft vid hanteringen. Vapnet användes genom att utdela nedåtriktade hugg mot fienden. Kopis är daterad till 400-talet f.kr. och den tillverkades av järn.