Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

senatus

τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφής οἴκησις αἰείφρουρος, οἷ πορεύομαι πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς -> Tomb, bridal chamber, eternal prison in the caverned rock, whither I go to find mine own.
Sophocles, Antigone, 883

Latin > English (Lewis & Short)

sĕnātus: ūs (
I gen. senati, Plaut. Cas. 3, 2, 6; id. Ep. 2, 2, 5; Sisenn. ap. Non. 484, 18; Cic. Div. in Caecil. 5, 19; also cited ap. Charis. p. 116 P.; Sall. C. 30, 3; 36, 5; 53, 1. acc. to Non. 484, 15; Charis. p. 10 P.; Don. Ter. Hec. 3, 2, 21; Prisc. p. 712 P.; id. Fragm. ap. Don. Ter. And. 2, 2, 28; also Cic. Fam. 2, 7, 4, acc. to the pr. man. of the Cod. Medic.; cf. Quint. 1, 6, 27.—Another form of the gen. senatuis, C. Fann. ap. Charis. p. 116 P.; Sisenn. ap. Non. 484, 19; also, as it seems, Varr. ib. 484, 19, yet the passage itself is wanting.—In old orthog. SENATVOS, S. C. de Bacch.; dat. senato, Quint. 1, 6, 27), m. senex; like γερουσία from γέρων; cf. Cic. Rep. 2, 28, 51; id. Sen. 6, 19, the council of the elders, the Senate, the supreme council in Rome, concerning whose origin, constitution, powers, etc., v. senator; cf. Momms. Hist. of Rome, 1, 113 sqq.; 1, 406 sqq. Am. ed.; Becker, Antiq. 2, 1, p. 339 sq.; 2, 2, p. 385 sq.; 2, 3, p. 210 sq.; and the authors there cited: quae (consilium, ratio, sententia) nisi essent in senibus, non summum consilium majores nostri appellassent senatum. Apud Lacedaemonios quidem ii, qui amplissimum magistratum gerunt, ut sunt sic etiam nominantur senes, Cic. Sen. 6, 19: Romuli senatus, qui constabat ex optimatibus, id. Rep. 2, 12, 23: (Majores nostri) senatum rei publicae custodem collo caverunt, id. Sest. 65, 137: senatus rem pu blicam tenuit, ut pleraque senatūs auctori tate gererentur, id. Rep. 2, 32, 56: ut potentia senatus atque auctoritas minueretur, id. ib. 2, 34, 59: cum potestas in populo, auctoritas in senatu sit, id. Leg. 3, 12, 28: nec per senatum solvi hac lege possumus, id. Rep. 3, 22, 33.—Freq. in the phrase: senatus populusque Romanus (often written S. P. Q. R.), the Senate and people of Rome, i.e. the State, the republic, Cic. Planc. 37, 90; id. Phil. 6, 2, 4; very rarely in reverse order: populus et senatus Romanus, Sall. J. 41, 2: populi Romani senatusque verbis, Liv. 7, 31, 10; 24, 37, 7; Vitr. praef. 1, 1: senatus (senati, senatuis,
v. supra) consultum, a decree of the Senate (v. consulo, P. a. III.); senatūs auctoritas, the same (v. auctoritas, 4.): censuit senatus, the Senate resolved; v. censeo, 3. b. (cf. also decerno, I. A., and decretum, s. v. decerno fin.): senatum convocare, Cic. Sull. 23, 65; id. Cat. 2, 6, 12: senatus est continuo convocatus frequensque convenit, id. Fam. 10, 12, 3; cf.: senatus frequens vocatu Drusi in curiam venit, id. de Or. 3, 1, 2: vocare senatum, Liv. 3, 38: cito cogere, Cic. Fam. 5, 2, 3; Suet. Caes. 16; id. Tib. 23: habere senatum, Cic. Fam. 1, 4, 1; id. Q. Fr. 2, 13, 3; Suet. Aug. 29: agere, id. Caes. 88; id. Aug. 35: eo die non fuit senatus neque postero, no session of the Senate, Cic. Fam. 12, 25, a, 1: eodem die Tyriis (legatis) est senatus datus frequens, i. e. gave audience, id. Q. Fr. 2, 13, 2 sq.; so, dare senatum (legatis), Sall. J. 13, 9; Nep. Hann. 7, 6; Liv. 41, 6 et saep.: senatu dimisso, Cic. Lael. 3, 12: dimittere senatum, id. Verr. 2, 4, 65, § 146: mittere, id. Q. Fr. 2, 1, 1: multa ejus (Catonis) et in senatu et in foro vel provisa prudenter vel acta constanter ferebantur, in the meetings of the Senate, id. Lael. 2, 6; cf.: (Catilina) etiam in senatum venit, id. Cat. 1, 1, 2: ad senatum adduci, in senatu poni, id. Fragm. ap. Quint. 9, 3, 50: ad senatum in Capitolio stare, Cic. Ac. 2, 45, 137: in senatu sedere, to sit among the senators, on the senatorial seats (in the theatre), Suet. Claud. 25 fin.; cf.: in orchestram senatumque descendit, id. Ner. 12: in senatum venire, to become a senator, Cic. Fl. 18, 42: de senatu cooptando, nominating, electing, id. Verr. 2, 2, 49, § 122; Liv. 23, 3: de senatu movere, Cic. Clu. 43, 122: senatu movere, Sall. C. 23, 1 Dietsch; and: senatu emovere, Liv. 45, 15, 8: ex or de senatu eicere, Cic. Sen. 12, 42; id. Clu. 42, 119; 48, 135; Liv. 40, 51; 41, 27; 43, 15 al. (v. 1. lego and eicio): seminarium senatus, i. e. the order of Knights, from which new senators were elected, Liv. 42, 61, 5.—Also of the Senate of other nations: senatus (Gaditanus), Asin. ap. Cic. Fam. 10, 32, 2: Aeduorum, Caes. B. G. 1, 31, 6: Venetorum, id. ib. 3, 16 fin. et saep.: Judaeorum, Vulg. 2 Macc. 11, 27.—
II Trop., a council, i. e. consultation (mostly ante-class.): de re argentariā senatum convocare in corde consiliarium, Plaut. Ep. 1, 2, 56: sibi senatum consili in cor convocare, id. Most. 3, 1, 158; 5, 1, 8; id. Mil. 2, 6, 111: deūm, Mart. Cap. 6, § 582.

Latin > French (Gaffiot)

sĕnātŭs,⁵ ūs, m. (senex),
1 le conseil des anciens, le sénat : Cic. CM 19 ; Rep. 2, 23 ; Sest. 137, etc. ; senatus populusque Romanus Cic. Planc. 90, etc., le sénat et le peuple romain [ordre inv. très rare : Sall. J. 41, 2 ; Liv. 24, 37, 7 ] ; v. auctoritas, princeps, censeo, moveo
2 réunion du sénat : in senatum venire Cic. Cat. 1, 2, venir au sénat ; accedere Cic. Br. 219, se rendre au sénat ; senatum habere Cic. Phil. 3, 9 ; mittere, dimittere Cic. Q. 1, 1, 1 ; Verr. 2, 4, 146, tenir une réunion du sénat, lever la séance ; alicui datur senatus Cic. Q. 2, 13, 2, le sénat donne audience à qqn ; ad senatum in Capitolio stare Cic. Ac. 2, 137, attendre au Capitole une audience du sénat || d. Suet. agere senatum au lieu de vocare, convocare, cogere, réunir le sénat : Suet. Cæs. 88 ; Aug. 35
3 places réservées aux sénateurs au théâtre : Suet. Claud. 25 ; Nero 12 || [fig., chez les com.] grand conseil : Pl. Most. 688 ; 1049 ; Epid. 159. formes arch. ; gén. senatuis, v. Char. 143, 14 ; Non. 484, 19 ; Gell. 4, 16, 1 ; senati Pl. Cas. 427 ; Epid. 189 ; Cic. Fam. 2, 7, 4 ; 5, 2, 9, etc.; senatuos S. C. Bacch. CIL 1, 581 ; 10, 104 || dat. senatu Tac. Ann. 1, 10, etc.; Gell. 4, 16, 5.

Latin > German (Georges)

senātus, ūs, m. (senex), I) der röm. Senat (eine Art Staatsrat, als Träger des Volkswillens), bestehend aus durch Alter, Erfahrung u. Lebensweisheit ausgezeichneten Männern (senatores gen., s. senātor), die aus den Geschlechtern der Vollbürger (populus) gewählt wurden u. über das Wohl des Staates zu wachen hatten (also nicht Männer von obrigkeitlicher Würde, magistratus, obgleich außer den senatores auch Magistratspersonen am Senate teilnehmen konnten); den Vorsitz führten anfangs die Könige, später die Konsuln. Seine Versammlungen hielt der Senat an verschiedenen Orten, am häufigsten in der Kurie (curia). – Besondere Verbindungen: senatus populusque (Romanus) u. (selten) umgekehrt, s. 1. populus(Bd. 2. S. 1783): princeps senatus, der vom Zensor zuerst verlesene Senator, Liv.: in senatum venire, Senator werden, Cic. (vgl. unten): alqm in senatum legere (wählen), Cic. u. Liv.: senatum cooptare, Cic.: alqm senatu movere, aus dem Senate stoßen, Sall. u.a.: so auch alqm de senatu movere, Cic., u. alqm senatu removere, Liv.: alqm ex senatu eicere, Cic.: senatum legere, die Senatoren verlesen, Liv.: so auch senatum recitare, Cic. u. Liv.: senatum vocare, Liv., convocare, Cic., den Senat zusammenberufen: senatus (senati) consultum, ein förmlicher Senatsbeschluß, senatus auctoritas, ein Senatsgutachten (s. auctōritāsno. I, 3, a, α u. β das Nähere über beide), Cic. u.a. – von ähnlichen Körperschaften anderer Völker, senatus ac populus Carthaginiensis, Liv. – u. v. anderen Körperschaften, de senatu doctorum excludere, Hieron. epist. 125, 18: cum tamquam senatum philosophorum recitares, Cic. de nat. deor. 1, 94: Aeduos omnem senatum amisisse, Caes.: a seditiosis senatus (zu Gades) trucidatus aut expulsus est, Asin. Poll. in Cic. ep.: scherzh. = hoher Rat, senatum congerronum convocare, Plaut. most. 1049: de re argentaria senatum convocare in corde consiliarium, Plaut. Epid. 159: sibi senatum consili in cor convocare, Plaut. most. 688. – II) meton.: A) die Senatsversammlung, Senatssitzung, der Senat, senatum habere, Cic.: senatum mittere od. dimittere, Cic.: eo die senatus erat futurus, Cic.: in senatum venire, Cic.: senatus frequens, zahlreich, so daß ein Senatsbeschluß zustande kommen konnte, Cic.: datur alci senatus, es bekommt jmd. Audienz beim Senate, Cic., Sall. u.a. – übtr., v. anderen beratenden Versammlungen, deûm, Mart. Cap. 6. § 582: scherzh., redeo in senatum (die hohe Ratsversammlung) rusum, Plaut. mil. 592: frequens senatus poterit nunc haberier, Plaut. mil. 594. – B) der Ort, wo die Senatoren im Schauspiele sitzen, die Senatorensitze, -plätze, in senatu sedere, Suet. Claud. 25, 4: in orchestram senatumque descendere, Suet. Ner. 12, 3. – / Archaist. Genet. senatuis, G. Fann. bei Charis. 143, 14. Sisenn. hist. fr. 136 (bei Non. 484, 19). Varro u. Nigid. nach Gell. 4, 16, 1: senati, Plaut. Cas. 536; Epid. 189 G. Sisenn. hist. 3. fr. 17 (bei Non. 484, 17) u. 4. fr. 119 (bei Non. 130, 12). Cic. ep. 2, 7, 4 u. 5, 2, 9; ep. ad Brut. 1, 26. Cic. div. in Caecil. 19; de har. resp. 8 u. 14; Phil. 3, 38. Sall. Cat. 30, 3 u.a. SC. bei Cael. in Cic. ep. 8, 8, 6. SC. im Corp. inscr. Lat. 1, 199. lin. 4. Corp. inscr. Lat. 1, 200 u. 547 sqq. u. 632. Auson. edyll. 8, 5. p. 17 Schenkl; epist. 16, 19 u. 25, 36 (vgl. Quint. 1, 6, 27. Prob. app. 193, 21): archaist. Genet. senatuos, SC. de Bacch. im Corp. inscr. Lat. 1, 196. lin. 8. 17. 21. 33. – Dat. senatu (s. Gell. 4, 16, 5), Tac. ann. 1, 10 u.a. Capit. Albin. 12, 9: archaist. Abl. senato, Fasti Philoc. 1. Nov. im Corp. inscr. Lat. 1, 12. p. 276: Dat. u. Abl. Plur. senatibus, Prisc. 7, 91 (ohne Beleg).

Latin > English

senatus senata, senatum ADJ :: Sienna-earth-coloured
senatus senatus senatus N M :: senate