Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

senex

κόσμος σκηνή, ὁ βίος πάροδος· ἦλθες, εἶδες, ἀπῆλθες -> The world is a stage, life is a performance, you came, you saw, you departed
Democritus, fr. 115 D-K

Latin > English (Lewis & Short)

sĕnex: sĕnis (nom. and acc. of the
I neutr. plur. in the posit. and of the neutr. sing. in the comp. do not occur; orig. gen. sĕnicis, Plaut. Fragm. ap. Prisc. p. 724 P.), adj. Sanscr. sana-s, old; Gr. ἕνος, ἕνη,> old; cf.: senium, senesco, senatus, senilis, senectus, Seneca (comp. senior), old, aged, advanced in years; and subst., an aged person, an old man, old woman (from the latter half of the fortieth year onward;
v. infra the passages from Gell. 10, 28, 1, and from Liv. 30, 30; cf.: annosus, longaevus, vetulus).
   a Adj.: (paterfamilias) vendat boves vetulos, plostrum vetus, ferramenta vetera, servum senem, etc., Cato, R. R. 2, 7: hic est vetus, vietus, veternosus senex, Ter. Eun. 4, 4, 21: nam vere pusus tu, tua amica senex, Papin. ap. Varr. L. L. 7, § 28 Müll.: turpe senex miles, turpe senilis amor, Ov. Am. 1, 9, 4: cervi, id. A. A. 3, 78: latrans, Phaedr. 5, 10, 7: porci, Juv. 6, 159: cygni, Mart. 5, 37, 1: mulli, id. 10, 30, 24: Bacchus (i. e. vinum), id. 13, 23; cf. of the same, auctumni, id. 3, 58, 7: Damascena (pruna), id. 5, 18, 3 et saep.: admodum senex, Cic. Sen. 4, 10: nemo est tam senex qui se annum non putet posse vivere, id. ib. 7, 24: nomen Nostra tuum senibus loqueretur pagina seclis, in later ages, Verg. Cir. 40.—Comp.: grandior seniorque, Lucr. 3, 955: Cato, quo erat nemo fere senior temporibus illis, Cic. Lael. 1, 5: quae vis senior est quam, etc., id. Leg. 2, 4, 9: corpora seniora, Cels. 5, 28, 4: anni, Ov. M. 15, 470: dens, Mart. 9, 58, 11: cadus, id. 9, 94, 2.—Rarely with aetate: Sophocles, aetate jam senior, Val. Max. 4, 3, 2 ext.: nobis adulescentibus seniores in agendo facti praecipere solebant, ne, etc., Quint. 5, 6, 6: senior ut ita dicam, quam illa aetas ferebat, oratio, more mature, Cic. Brut. 43, 160.—
   b Subst.: ut tum ad senem senex de senectute, sic, etc., Cic. Lael. 1, 5: quos ait Caccilius comicos stul tos senes, etc. ... ut petulantia magis est adulescentium quam senum ... sic ista senilis stultitia senum levium est ... Appius et caecus et senex, etc. ... senem, in quo est adulescentis aliquid, probo, etc., id. Sen. 11, 36 sq.: senem in patriam revertentem, unde puer profectus sum (the words of Hannibal, who was not yet fifty years of age), Liv. 30, 30: mixta senum ac juvenum densentur funera, Hor. C. 1, 28, 19; cf.: haec recinunt juvenes dictata senesque, id. Ep. 1, 1, 55: aeque neglectum pueris senibusque nocebit, id. ib. 1, 1, 26: ter aevo functus senex, i. e. Nestor, id. C. 2, 9, 14: tun']] capite cano amas, senex nequissime? Plaut. Merc. 2, 2, 34: quo senex nequior nullus vivit, id. Cas. 5, 1, 10: te sene omnium senem neminem esse ignaviorem, id. ib. 2, 3, 28 et saep.—Fem.: hanc tot mala ferre senem, this old woman, Tib. 1, 6, 82; Val. Fl. 1, 349; Stat. Th. 5, 149.— Comp., an elder, elderly person; sometimes (esp. in the poets) also for senex, an aged person: facilius sanescit puer vel adulescens quam senior, Cels. 5, 26, 6: si quis Forte coheredum senior male tussiet, Hor. S. 2, 5, 107: vix ea fatus erat senior (i. e. Anchises), Verg. A. 2, 692; so, = senex, Ov. M. 1, 645; 2, 702; 11, 646; 12, 182; 12, 540; id. F. 4, 515; Stat. S. 1, 3, 94; id. Achill. 2, 383 al.: (Servius Tullius) seniores a junioribus divisit, Cic. Rep. 2, 22, 39; cf. of the same: C. Tubero in Historiarum primo scripsit, Servium Tullium ... eos (milites) ab anno septimo decimo ad annum quadragesimum sextum juniores, supraque eum annum seniores appellasse, Gell. 10, 28, 1: centuriae juniorum seniorumque, Liv. 1, 43.—Poet.: centuriae seniorum simply, for seniores, Hor. A. P. 341: curae fuit consulibus et senioribus Patrum, ut, etc., Liv. 2, 30: consulares ac seniores (opp. juniores Patrum), id. 3, 41: omnium seniorum, matrum familiae, virginum precibus et fletu excitati, Caes. B. C. 2, 4: sapienter, ut senior, suaserat, Flor. 1, 16, 10: juniores a senioribus consilium petiverunt, id. 2, 6, 26: haec ... laeti audiere juvenes, ingrata senioribus erant, Curt. 8, 1, 27: hinc inter juniores senesque orta contentio est, id. 8, 1, 31.—In eccl. Lat., an elder in the synagogue or church, Vulg. Ezech. 7, 26; id. 2 Johan. 1.

Latin > French (Gaffiot)

sĕnex,⁷ sĕnis,
1 adj., avec compar. senior, senius, vieux : Cato, quo erat nemo fere senior temporibus illis Cic. Læl. 5, Caton, que presque personne ne surpassait en âge à cette époque-là, cf. Cic. Leg. 2, 9 ; corpora seniora Cels. Med. 5, 28, 4, corps plus vieux ; seniores patrum Liv. 2, 30, 4, les plus vieux des sénateurs, cf. 3, 41 || senior oratio Cic. Br. 160, discours ayant plus de maturité
2 subst. m., vieillard : Cic. Læl. 5 ; etc. ; comici senes Cic. CM 36, vieillards de comédie [qui figurent dans les comédies] || f., vieille femme : Tib. 1, 6, 82 ; Stat. Th. 5, 149 || [en part.] seniores opp. à juniores, soldats de réserve ; [d’après la constitution de Servius Tullius, pour les comices électoraux, les hommes à partir de 45 ans étaient classés dans les centuries des vieillards] : (Servius Tullius) seniores a junioribus divisit Cic. Rep. 2, 39, (Servius Tullius) sépara les plus âgés des plus jeunes, cf. Gell. 10, 28, 1 ; Liv. 1, 43, 1 || [en gén.] seniores, les vieillards : centuriæ seniorum = seniores Hor. P. 341 ; seniorum, matrum familiæ, virginum preces Cæs. C. 2, 4, les prières des vieillards, des mères de famille, des jeunes filles. gén. arch. senicis Pl. d. Prisc. Gramm. 3, 38 ; 6, 94.

Latin > German (Georges)

senex, senis, Compar. senior, neutr. senius, Genet. seniōris (altind. sána-s, griech. ενος, gotisch sincix), alt, bejahrt, I) adi.: a) eig., v. Pers., servus, Cato: miles, Ov.: amica, Papin. poët. fr.: mulier, Ter.: senex puer (= παιδογέρων), ein kindischer Greis, Chalcid. Tim. 209: alius senior est, alius iuvenior, Sen.: senem fieri, altern, Cic. u. Sen. rhet. – v. Tieren, cervus, Ov.: muli, Apul.: sus, Petron. – v. Lebl., anni seniores, Ov.: vis est senior quam etc., Cic.: senes autumni, alte (reife) Herbstfrüchte, Mart.: senibus saeclis, in späten Jahrhunderten, Ps. Verg. Cir. 40. – b) bildl., reif, senior, ut ita dicam, quam illa aetas ferebat, oratio, Cic. Brut. 160. – II) subst.: a) masc., der Alte, der Greis, ein Mann über 60 Jahre alt (Ggstz. puer, adulescens, iuvenis), hingegen senior, ein Mann von 45 bis 60 Jahren, Cic. u.a.: doch senex auch zuw. hyperbolisch für Leute von 45 bis 60 Jahren, wie unser Alter, Hor. u. Liv.: so auch seniores patrum (Ggstz. iuniores), Liv. – b) fem., die Alte, Tibull. 1, 6, 82. Val. Flacc. 1, 349: iuvenes senesque, Junge u. Alte, Stat. Theb. 5, 149. – / Urspr. Genet. senicis, Plaut. fr. b. Prisc. 3, 38 u. 6, 94. – Kompar. senicior, Not. Tir. 54, 19 (neben senior 54, 18).

Latin > English

senex senis N M :: old man
senex senex senis (gen.), senior -or -us, - ADJ :: aged, old; [senior => Roman over 45]