Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

minister

Σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος -> Man is a dream of a shadow
Pindar, Pythian 8.95f.

English > Greek (Woodhouse)

woodhouse 531.jpg

substantive

servant: P. and V. ὑπηρέτης, ὁ, V. πρόσπολος, ὁ or ἡ; see servant.

one who looks after anything: Ar. and P. ἐπιμελητής, ὁ, P. θεραπευτής, ὁ.

one who ministers at a temple: P. θεραπευτής, ὁ, Ar. and V. πρόπολος, ὁ or ἡ; see priest.

consul accredited to a foreign state: P. and V. πρόξενος, ὁ.

ministers, those in office: P. οἱ ἐπὶ τοῖς πράγμασιν.

verb transitive

supply: P. and V. παρέχω, παρέχειν, πορίζειν, ἐκπορίζειν, παρασκευάζειν; see supply.

minister to: P. and V. θεραπεύειν (acc.), ὑπηρετεῖν (dat.), διακονεῖν (dat.).

gratify: P. and V. χαρίζεσθαι (dat.).

show kindness to: P. and V. εὐεργετεῖν (acc.).

minister to (the sick): P. and V. θεραπεύειν (acc.), V. κηδεύειν (acc.).

minister to a god: P. θεραπεύειν (acc.), P. and V. λατρεύειν (dat.).

⇢ Look up "minister" on Perseus Dictionaries | Perseus KWIC | Perseus Corpora | Wiktionary | Wikipedia | Google | LSJ full text search

Latin > English (Lewis & Short)

mĭnister: tra, trum, adj. (
I gen. plur. ministrūm, Stat. S. 3, 1, 86) [a double comp. in form, from minus and comp. ending -ter, Gr. τερ-ος; cf.: magister, sinister, that is at hand, that serves, ministers (as an adj. only poet. and later): lumina (i. e. oculi) propositi facta ministra tui, that further, promote; promotive, or in a subst. sense, Ov. H. 21, 114: minister Grex, Sil. 11, 274: ardor, Lucr. 5, 297: ministro baculo, with the aid of a staff, Ov. Ib. 261.—
II Subst.
   A mĭnister, tri, m., an attendant, waiter, servant; also a priest's attendant or assistant; likewise an inferior officer, underofficial; hence, transf., an aider in a good or bad sense, a furtherer, promoter, helper, an abettor, accomplice: centum aliae (famulae), totidemque pares aetate ministri, Verg. A. 1, 705: Phrygius, the cup-bearer Ganymede, Val. Fl. 5, 691; Mart. 12, 15, 7: Falerni, a cup -bearer, Cat. 27, 1: ministri publici Martis, Cic. Clu. 15, 43: hostia Inter cunctantes cecidit moribunda ministros, Verg. G. 3, 488: ministri imperii tui, inferior officers, under-officials, Cic. Q. Fr 1, 1, 3: regni, an assistant in the regal government, a minister, Just. 16, 1, 3: infimi homines ministros se praebent in judiciis oratoribus, i. e. inform the orators what the law is, Cic. de Or 1, 45, 146: legum, a minister, administrator, id. Clu. 53, 198: sermonum, a mediator, negotiator, Tac. H. 2, 99: consiliorum suorum, Vell. 2, 129, 3: Tiberius Alexander ... minister bello datus, Tac. A. 15, 28: ministri ac servi seditionum, Cic. Fam. 1, 9, 13: ministri ac satellites cupiditatum, id. Verr 2, 3, 8, § 21; so, furoris alieni, agents, instruments, Lact. 5, 11: libidinis, Cic Lael. 10, 35: socii scelerum atque ministri, Lucr. 3, 61: Calchante ministro, with the help of Calchas, Verg. A. 2, 100: ministrum esse in maleficio, Cic. Clu. 22, 60: minister fulminis ales, i. e. the eagle, Hor. C. 4, 4, 1: calidae gelidaeque (aquae) minister, one who serves, Juv. 5, 63: me nemo ministro fur erit, by my aid, id. 3, 46.—Esp. (eccl. Lat.), a minister of religion, a preacher of Christ: ut sim minister Christi, Vulg. Rom. 15, 16; id. Eph. 3, 7: fidelis, id. ib. 6, 21: Dei, id. 2 Cor. 6, 4: optimus, Aug. Conf. 10, 26.—Of inanimate things: sit anulus tuus non minister alienae voluntatis, Cic. Q. Fr 1, 1, 4: taedae, ardore ministro, suppeditant novum lumen, Lucr. 5, 297.—
   B mĭnistra, ae, f., a female attendant, maid-servant; a female assistant or minister, at religious worship (class. only in the trop. signif.).
   1    Lit.: una ministrarum, Ov. M. 9, 90; 306; 14, 705: accipiat missas apta ministra notas, Ov. A. A. 3, 470: ara deae certe tremuit, pariente ministrā, i. e. the Vestal Sylvia, id. F. 3, 47.—Also among Christians: ancillae, quae ministrae dicebantur, i. e. deaconesses, Plin. Ep. 10, 97, 8.—
   2    Trop., a servant, handmaid; in a bad sense, an aider, accessory, abettor: ministra et famula corporis res familiaris, Cic. Tusc. 1, 31, 75: voluptatum satellites et ministrae, id. Fin. 2, 12, 37: Camilla delegit pacisque bonas bellique ministras, Verg. A. 11, 658.

Latin > French (Gaffiot)

(1) mĭnister,¹³ tra, trum (minus, cf. magister), qui sert, qui aide : Lucr. 5, 297 ; Ov. H. 21, 114.
(2) mĭnister,⁹ trī, m., serviteur, domestique : Virg. En. 1, 705 ; Catul. 27, 1 ; Cic. Rep. 1, 66 || ministre [d’un dieu] : Cic. Clu. 43 || officier en sous-ordre : ministri imperii tui Cic. Q. 1, 1, 10, tes subordonnés || ministre, instrument, agent : Cic. Fam. 1, 9, 13 ; Læl. 35 ; Verr. 2, 3, 21 ; Clu. 60 ; [poét.] minister ales fulminis Hor. O. 4, 4, 1, l’oiseau qui porte la foudre ; sit anulus tuus non minister alienæ voluntatis Cic. Q. 1, 1, 13, que ton anneau (ton sceau) soit, non pas l’instrument d’une volonté étrangère, mais... || intermédiaire, agent : Tac. H. 2, 99 || prêtre [de Dieu] : Vulg. Rom. 15, 16.

Latin > German (Georges)

minister, trī, m. u. ministra, ae, f. (aus *ministeros zu minor), ein Untergebener, eine Untergebene = Bedienter, Aufwärter, Diener, Dienerin usw., a) im Hause, ministri, Verg.: ministra, Ov.: minister cubiculi, Liv.: minister vini, Mundschenk, Sen. (vgl. pincerna Salomonis et minister vini, Hieron. in Isai. 1, 1, 22): minister puer Falerni, Catull.: Phrygius, der Mundschenk Ganymedes, Mart.: u. v. dem, der aus Gefälligkeit dient u. gleichs. einen Bedienten vorstellt, Hor. – übtr., virtutes voluptatum ministrae, Cic. – b) beim Gottesdienste, Diener eines Gottes, Martis, Cic.: templorum, Firm.: pariente ministrā, Vestalin Sylvia, Ov.: bei Christen, ancillae, quae ministrae dicebantur (i.e. diaconissae), Plin. ep. – c) bei öffentlichen Ämtern, ministri imperii tui, Untergebene in den Provinzen, Gehilfen, Cic.: minister bello datus, als Kriegskommissär, Tac.: regni. Reichsverweser, Iustin.: pacis bellique ministrae, Gehilfinnen, Ratgeberinnen, Verg. – d) übh. der zur Hand geht, zu etwas behülflich ist, ein Gehilfe, Diener, Beförderer, Vollstrecker, Helfershelfer, libidinis, Cic.: sceleris, Liv.: irarum indulgentes ministri, Liv.: in maleficio, Cic.: ministri regis (v. den röm. Senatoren), Unterstützer, Freunde, Beförderer seiner Absichten, Sall.: ministros se praebent in iudiciis oratoribus, den Rednern sagen, was Rechtens ist, Cic.: huius imperii, Sen.: legum, Diener, Handhaber, Cic.: sermonum, Mittelsperson, die diese Reden hinterbrachte, Unterhändler, Tac. – ales minister fulminis, vom Adler Jupiters, Hor.: Calchante ministro, mit Hilfe des Kalchas, Verg. – von lebl. Subjj., sit anulus tuus non minister alienae voluntatis, Cic.: huic facinori tua domus ministra esse non debuit, Cic.: artes ministrae oratoris, Cic.: ministro baculo, mit Hilfe des Stabes, Ov.: dei ministra insula, Tac. – / Bei spät. Dicht. zuw. rein adjektivisch, minister grex, Dienerschar, Sil. 11, 274 sq.: ministrae potestates, Chalcid. Tim. 188: u. im Neutr., lumina ministra propositi tui, Ps. Ovid. her. 21, 114. – Nomin. Plur. arch. ministris, Corp. inscr. Lat. 1, 570: Genet. Plur. ministrûm bei Stat. silv. 3, 1, 86.

Latin > English

minister ministri N M :: attendant, servant, waiter; agent, aide; accomplice
minister minister ministrii N M :: minister