Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

obnoxius

Ἐς δὲ τὰ ἔσχατα νουσήματα αἱ ἔσχαται θεραπεῖαι ἐς ἀκριβείην, κράτισται -> For extreme diseases, extreme methods of cure, as to restriction, are most suitable.
Corpus Hippocraticum, Aphorisms 1.6.2

Latin > English (Lewis & Short)

ob-noxĭus: a, um, adj.
I Lit.
   A Subject, liable to punishment, obnoxious to punishment, punishable: obnoxius poenae obligatus ob delictum, Paul. ex Fest. p. 191 Müll.: ego tibi me obnoxium esse fateor culpae compotem, Plaut. Truc. 4, 3, 61; Dig. 48, 15, 1: ego lege Aquiliā obnoxius sum, ib. 11, 3, 14.—
   B Liable or addicted to a fault or failing, guilty of it (cf.: deditus, addictus); constr.
   1    With dat.: animus neque delicto neque lubidini obnoxius, not addicted to vice or to sensual pleasures, Sall. C. 52, 21: communi culpae, Ov. A. A. 1, 395: facto, Tib. 3, 4, 15.—
   2    With gen.: obnoxios criminum, digno supplicio subjectos, sepulturae tradi non vetamus, for, on account of, Cod. Just. 3, 44, 11.—
II Transf., in gen.
   A Subject, submissive, obedient, complying: dum illos obnoxios fidosque sibi faceret, Sall. C. 14, 6: obnoxium atque subjectum esse alicui, Liv. 7, 30, 2; 6, 28, 7; 23, 12, 9; 37, 53, 4; 42, 46, 3; Flor. 4, 4, 2. —
   B Obliged, under obligation, beholden, indebted, responsible, answerable: uxori obnoxius sum, Ter. Hec. 3, 1, 22: totam Graeciam beneficio libertatis obnoxiam Romanis esse, Liv. 35, 31: fratris radiis obnoxia Luna, Verg. G. 1, 396: facies nullis obnoxia gemmis, not indebted to any jewels, Prop. 1, 2, 21: tantum in eo obnoxius est, si quid ipse dolo fecerit, Gai. Inst. 3, 207.—
   C Exposed to a person, humbled before one: ne obnoxius filio sim et servo, Plaut. Bacch. 5, 2, 80.—
   D Submissive, abject, servile, slavish, mean-spirited, timid, cowardly, etc.: non quibus ego essem obnoxius, Plaut. Mil. 3, 1, 150: summissaeque manus, faciesque obnoxia mansit, Ov. M. 5, 235: si aut superbus, aut obnoxius videar, Liv. 23, 12: pax, servile, dishonorable, id. 9, 10.—
   2    Subject, liable, exposed, obnoxious to any thing; with dat., ad, or in and acc.
   (a)    With dat.: infidis consiliis obnoxius, Tac. H. 3, 55: insidiis, id. A. 14, 40: infelici fecunditate fortunae, exposed, id. ib. 2, 75: aemulationi, odio, privatis affectionibus, id. ib. 3, 58: morbo, Plin. 17, 24, 37, § 221: contumeliis, Suet. Tib. 63: bello, Ov. P. 1, 8, 73: plerique Crasso ex negotiis privatis obnoxii, Sall. C. 48, 5: urbs artis itineribus (sc. incendiis), Tac. A. 15, 38.—
   (b)    With ad: terra solida ad tales casus obnoxia, exposed to such accidents (viz. earthquakes), Plin. 2, 82, 84, § 197.—
   (g)    With in and acc.: in omnia obnoxius, exposed to every thing, Flor. 3, 20, 1. —
   3    In gen., exposed or liable to injury, danger, or misfortune, weak, infirm, frail: in hoc obnoxio domicilio animus liber habitat, Sen. Ep. 65, 21: supplex et obnoxius, Cic. ad Brut. 1, 17, 6: corpora, sickly, weakly, Plin. 31, 6, 32, § 60: flos, which soon falls off, soon suffers injury, frail, delicate, id. 14, 2, 4, § 27.—
   b Obnoxium est, it is hazardous, dangerous, Tac. Or. 10.—Comp.: obnoxior (al. noxior), Sen. Clem. 1, 13.—Hence, adv.: obnoxĭē (only in Plaut. and Liv.).
   A Guiltily, culpably: nihil obnoxie perire, quite innocently, Plaut. Stich. 3, 2, 41.—
   B Submissively, slavishly, timidly: sententias dicere, Liv. 3, 39, 1.

Latin > French (Gaffiot)

obnoxĭus,¹⁰ a, um (ob et noxa),
1 soumis à qqn, redevable à qqn pour une faute ; [d’où] punissable par qqn, qui mérite de qqn une peine (alicui) : Pl. Truc. 807 || pecuniæ creditæ Liv. 8, 28, 9, responsable pour de l’argent prêté
2 lié (soumis) à une faute, à une chose délictueuse ; [avec dat.] : animus in consulundo liber, neque delicto neque lubidini obnoxius Sall. C. 52, 21, dans les délibérations un esprit libre, que n’enchaînait aucune faute, aucune passion || coupable de : turpi facto Tib. 3, 4, 15, coupable d’un acte honteux || pris substt : obnoxii criminum Cod. Just. 3, 44, 11, les coupables de crimes
3 [en gén.] soumis à, dépendant de, alicui, alicui rei : Sall. C. 14, 6 ; Liv. 7, 30, 2 ; 23, 12, 9 ; 37, 53, 4, etc. || redevable à, qui a des obligations à, alicui, alicui rei : Virg. G. 1, 396 ; Liv. 35, 31, 8 || à la discrétion de, assujetti à, esclave de, alicui, de qqn : Sall. C. 48, 5 ; abst] obnoxiis inimicis Sall. J. 31, 3, vos ennemis étant à votre discrétion, à votre merci, cf. H. 4, 19 ; supplex et obnoxius Brut. d. Cic. ad Br. 1, 17, 6, suppliant et esclave (pliant l’échine) ; pax obnoxia Liv. 9, 10, 4, paix servile, avilissante ; in hoc domicilio obnoxio animus liber habitat Sen. Ep. 65, 21, dans cette demeure jamais affranchie habite un esprit libre
4 exposé à [qqch. de fâcheux, de mauvais], sujet à ; [avec dat.] : iræ Sen. Ira 2, 23, 3, sujet à la colère ; insidiis Tac. Ann. 14, 40, exposé aux embûches ; infidis consiliis Tac. H. 3, 55, susceptible de recevoir des conseils perfides ; [avec ad ] Plin. 2, 197 ; [avec in acc.] Flor. 3, 20, 1 || abst] exposé au danger, faible : corpora obnoxia Plin. 31, 60, corps exposés aux maladies ; flos obnoxius Plin. 14, 27, fleur fragile || obnoxium est avec inf. Tac. D. 10, il est dangereux de. v. Gell. 6, 17 sur ce mot.

Latin > German (Georges)

obnoxius, a, um (ob u. noxa), irgend etw. Verletzendem verfallen, I) im engeren Sinne, einer Strafe od. strafbaren Schuld verfallen, straffällig, α) m. Dat. pers.: ego tibi me obnoxium esse fateor, Plaut. truc. 835. – β) m. Dat. der Schuld, animus neque delicto neque libidini obnoxius, weder einem Verbrechen noch der Frivolität verfallen, Sall.: culpae communi, Ov.: turpi facto, Tibull. – γ) m. Genet. der Schuld, wegen usw., criminum, Cod. Iustin.: pecuniae debitae, Liv. – δ) absol., obnoxius et supplex, Cic. ep. ad Brut.: ego lege Aquiliā obnoxius sum, ICt.: obn. capita vestra, Liv. – II) im weiteren Sinne: A) jmds. Willkür usw. unterworfen = untertan, untertänig, gehorsam, knechtisch ergeben, willfährig, 1) eig., Sall., Liv. u.a.: subiecti atque obnoxii vobis, Liv.: iis obnoxii, quibus etc., von Leuten abhängig, die usw., Sall.: amori uxoris obnoxius, seiner Gattin in Liebe zugetan, Tac. – 2) übtr.: a) von fremdem Willen abhängig, durch den Zwang der Verhältnisse gebunden, verpflichtet, Ter., Sall. u. Liv.: luna radiis fratris obnoxia, Verg.: facies nullis obnoxia gemmis, keinem Edelsteine verpflichtet, Prop. – b) unterwürfig, ohnmächtig, unselbständig, sklavisch, knechtisch, niederträchtig von Gesinnung = demütig, furchtsam, schwach (Ggstz. superbus; s. Dietsch Sall. Cat. 48, 5. Fabri Sall. Iug. 31, 3. Kritz Sall. hist. fr. 4, 19, 4. Gronov Sen. de ira 3, 8 in.), Sall. fr., Liv. u.a.: pax obnoxia, ein knechtischer, feiger Friede, Liv. – B) einem Übel unterworfen = preisgegeben, ausgesetzt, sehr empfänglich für ein Übel, α) m. Dat.: irae, Sen.: bello, Ov.: periculo, Phaedr. (vgl. vides, quot periculis, quot contumeliis, quot ludibriis simus obnoxii, Plin. ep.): corpora morbis obnoxia, Tac.: mespila quoque in senecta obnoxia ei morbo, Plin.: arbores, quae frigoribus obnoxiae sunt, Liv. – β) m. ad u. Akk.: pars eius ad tales casus obnoxia, Plin. 2, 197. – γ) m. in u. Akk.: per fortunam in omnia obnoxii, Flor. 3, 20, 1. – δ) absol. = der Gefahr und dem Unglücke ausgesetzt, schwach, in hoc domicilio obnoxio animus liber habitat, Sen.: corpus, kränklich, schwächlich, Plin.: flos, die bald abfällt, bald Schaden leidet, schwach, Plin. – obnoxium est, es ist bedenklich, gefährlich, m. folg. Infin., Tac. dial. 10. Nipp. (Halm liest offensae).

Latin > English

obnoxius obnoxia, obnoxium ADJ :: liable; guilty