Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

manus

Ὄττω τις ἔραται → Whatever one loves best | Whom you desire most
Sappho

Latin > English (Lewis & Short)

mānus: i. q. bonus, Varr. L. L. 6, 2, 4; Macr. S. 1, 3, 13; Isid. 5, 30, 14; Serv. Verg. A. 1, 139; 2, 286; v. ‡ cerus manus.
mănus: ūs (dat. manu for manui:
I alternae manu, Prop. 1, 11, 12; 2, 1, 60), f. root man-, ma-, to measure; Sanscr. ma, measure, moon; cf. Germ. Mond, moon, and O. H. Germ. mund, hand; Angl.-Sax. mund, a hand.
I Lit.: quam vero aptas, quamque multarum artium ministras manus natura homini dedit! Cic. N. D. 2, 60, 150: vas in manus sumere, id. Verr. 2, 4, 27, § 62: Epicurum in manus sumere, i. e. scripta Epicuri, id. Tusc. 2, 3, 8: pyxidem in manu tenere, id. Cael. 26, 63: manum porrigere ad tradendum aliquid, id. ib.: de manibus deponere, to lay out of one's hands, lay down, id. Ac. 1, 1, 2. ponere, id. Q. Fr. 1, 1, 8: extorquere, to wrest from one's hands, id. Cat. 1, 6, 13: e manibus dimittere, to let go out of one's hands, id. Or. 30, 105: manum ad os apponere, i. e. to lay the finger on the lips in token of secrecy, Cael. ap. Cic. Fam. 8, 1, 4: alicui in manu esse, to be obvious, clear: neque mihi in manu Jugurtha qualis foret, Sall. J. 14, 4: (feminas) in manu esse parentium, fratrum, virorum, subject to, Liv. 34, 2, 11; cf.: minus filiae uxores sorores quibusdam in manu erunt, id. 34, 7, 11: in manibus esse, to be in everybody's hands, to be well known: est in manibus oratio, Cic. Lael. 25, 96: est in manibus laudatio, id. Sen. 4, 12; id. Brut. 33, 125.—Also, to be near: hostes sunt in manibus, near to us, close by us, upon us, Caes. B. G. 2, 19, 7; also, to be present: attendere, quae in manibus sunt, Brut. ap. Cic. Fam. 11, 13, 1; Verg. A. 10, 280: in manibus habere, to have in hand, to be engaged on a thing: omnia, quae in manibus habebam, abjeci, Cic. Att. 13, 47, 1: habeo opus magnum in manibus, id. Ac. 1, 1, 2: philosophi quamcunque rem habent in manibus, in eam, etc., id. Tusc. 5, 7, 18; id. Sen. 7, 22; id. Cael. 27, 65: milites bellum illud, quod erat in manibus, reliquisse, id. Rep. 2, 37, 63; cf.: dum occasio in manibus esset, Liv. 7, 36, 10: inimicorum in manibus mortuus est, among, Cic. Inv. 1, 55, 108: manu tenere, to know for certain, id. Brut. 80, 277.— Pass.: manibus teneri, to be certain, evident, Cic. Sest. 32, 69: habere in manibus, to fondle, caress, make much of: sic in manibus (inimicum meum) habebant, sic fovebant, etc., id. Fam. 1, 9, 10: in manus venire, to come to hand, id. Q. Fr. 2, 15, b, 1: proelium in manibus facere, to fight at close quarters, Sall. J. 57, 4: ad manum habere, to have at hand, have in readiness, Quint. 12, 5, 1: ad manum esse, at hand, in hand, near, Liv. 9, 19: ad manum venire or accedere, to come hand to hand, come to close quarters: nonnumquam etiam res ad manus, atque ad pugnam veniebat, Cic. Verr. 2, 5, 11, § 28; Nep. Eum. 5, 2; Liv. 2, 30: ut venere in manus, Tac. A. 2, 80: ut ventum in manus, id. H. 4, 71: adire manum alicui, v. 1. adeo: ad manum intueri aliquid, at hand, close by, hard by, Plin. 35, 10, 36, § 97: prae manu or manibus, at hand, in readiness, in hand, Plaut. Bacch. 4, 3, 10; App. M. 6, p. 180, 32; Ter. Ad. 5, 9, 23; Gell. 19, 8: quem servum ille habuit ad manum, Cic. de Or. 3, 60, 225: servus a manu, i. e. a scribe, secretary, Suet. Caes. 74: de manu dare, to give with one's own hand, Lampr. Alex. Sev. 37: de manu in manum quippiam tradere, to deliver from hand to hand, i. e. with great care, Cic. Fam. 7, 5, 2: manum ferulae subducere, to take the hand from the rod, i. e. to be too old for the rod, Juv. 1, 15: e manu (for eminus; opp. cominus), from a distance: quae mea cominus machaera atque hasta hostibit e manu, Enn. ap. Fest. s. v. redhostire, p. 270 Müll. (Trag. v. 212 Vahl.): plenā manu, with a full or plentiful hand, bountifully, liberally: plenā manu dare, abundantly, Sen. Ben. 1, 7, 2; id. Ep. 120, 10; id. ad Polyb. 9, 7; so trop.: Hortalus, quam plenā manu nostras laudes in astra sustulit, Cic. Att. 2, 25, 1; so, plenis manibus pecuniam largiri, Lact. 3, 16, 15; cf.: quemquam vacuis a se manibus abire pati, Sen. Brev. Vit. 14, 5: manibus pedibusque aliquid facere (Greek πὺξ καὶ λάξ), with hands and feet, i. e. with all one's power, with might and main, Ter. And. 1, 1, 134: per manus, with the hands, Caes. B. G. 6, 37: per manus servulae, by her assistance, Cic. Att. 1, 12, 3: per manus tradere, to deliver from hand to hand, from mouth to mouth, to hand down from father to son: traditae per manus religiones, Liv. 5, 51: per manus, also, by force, by main force, forcibly: per manus libertatem retinere, Sall. J. 31, 22: inter manus, in one's hands, under one's hands: agger inter manus proferebatur, Caes. B. C. 2, 2: villa crescit inter manus, Sen. Ep. 12, 1: nihil adhuc inter manus habui cui majorem sollicitudinem praestare deberem, Plin. Ep. 2, 5, 2: scripta quae inter manus habes, are occupied with, id. ib. 5, 5, 7.—Trop., palpable, evident: ante oculos interque manus sunt omnia vestras, Verg. A. 11, 311; cf.: manus inter parentum, id. ib. 2, 681: inter manus, also, in one's hands, in one's arms: abripite hunc intro actutum inter manus, Plaut. Most. 2, 1, 38: e convivio auferri, Cic. Verr. 2, 5, 11, § 28: sub manu and sub manum, at hand, near, readily, immediately, on the instant: Vocontii sub manu ut essent, Planc. ap. Cic. Fam. 10, 23, 2: quo celerius, ac sub manum annuntiari cognoscique posset, quid in provincia quāque gereretur, etc., Suet. Aug. 49; Sen. Ep. 71, 1: sub manus succedere, according to one's wish, Plaut. Mil. 3, 2, 59: alicujus manu esse, to be from or by one's hand: epistulae quae quidem erant tua manu, Cic. Att. 7, 2, 3; cf. id. ib. 8, 13, 1 (cf. II. C. infra): manu, with the hand, by hand, i. e. artificially, opp. to naturally, by nature: manu sata, i. e. by the hand of man, opp. to what grows wild. Caes. B. C. 3, 44: urbs manu munitissima, Cic. Verr. 2, 2, 2, § 4: quaedam ingenia manu, quod aiunt, facienda sunt, Sen. Ep. 52, 1: quidam et liberos ejurent et orbitatem manu faciant, id. ad Marc. 19, 2: morbi, quos manu fecimus, i. e. which we produce by our own fault (e. g. by intemperance), Sen. Brev. Vit. 3, 3: oratio manu facta, artificial, elaborate, opp. to natural, simple, id. Ep. 115, 2: manu mederi, to be a surgeon, Cels. praef. 1: manibus aequis or manu aequā, with equal advantage: manibus aequis abscessum est, Tac. A. 1, 63: aequā manu discedere, to come off with equal advantage, Sall. C. 39, 4: manus afferre, to lay hands on; trop., to destroy or weaken: qui diutius torqueri patitur, quem protinus potest liberare, beneficio suo manus affert, Sen. Ben. 2, 5, 3: manum inicere alicui, to lay the hand on one, to detain, arrest him, Cic. Rosc. Com. 16, 48: manum dare, to give or lend a hand, to help, assist, Quint. 2, 3, 7: manus dare or dedere, to give the hands to be bound; hence, in gen., to give up, yield, surrender: perpende, et, si tibi vera videntur, Dede manus, aut, si falsum est, accingere contra, Lucr. 2, 1043: fateor, manus vobis do, Plaut. Pers. 5, 2, 72: donicum aut certe vicissent, aut victi manum dedissent, Nep. Ham. 1; cf. Caes. B. G. 5, 31; Cic. Att. 2, 22, 2; Ov. H. 4, 14; 17, 260; Verg. A. 11, 568; Lact. 5, 1, 3: brevi manu, immediately, without delay, Dig. 23, 3, 43, § 1: longā manu, slowly, tediously, ib. 46, 3, 79: manum tollere, to raise the hand in token of an intention to yield, to yield, submit: cedo et tollo manum, Cic. Fragm. ap. Lact. 3, 28: manus tollere, to raise the hands in token of admiration or astonishment, Cic. Ac. 2, 19, 63: manus tendere ad aliquem, less freq. alicui, to stretch out the hands to one to implore assistance, Caes. B. G. 2, 13; Cic. Font. 17, 38: quae Romanis manus tendebant, Caes. B. G. 7, 48: dextram Italiae, Cic. Phil. 10, 4, 9: manu sternere aliquem, with the sword, Verg. A. 9, 702: utrāque manu, with both hands, i. e. willingly, readily, Mart. 1, 16, 9: manus manum lavat, one hand washes the other, one helps the other, Sen. Apoc. 9 fin.; Petr. c. 45, 13; Plin. 35, 10, 36, § 80: manum non vertere, not to turn the hand, prov. for to take no pains, make no effort: qui se fatentur virtutis causā ne manum quidem versuros fuisse, Cic. Fin. 5, 31, 93; cf. App. Mag. p. 311.
II Transf.
   A The hand as the instrument used in fight; hence, personal valor, bravery: ne usu manuque reliquorum opinionem fallent, Caes. B. C. 3, 86: manu fortissimus, Liv. 39, 40: manu fortis, Nep. Dat. 1, 3: manu vincere, Ov. M. 1, 448: manu capere urbes, by force of arms, Sall. J. 5, 5: manum committere Teucris, to fight, Verg. A. 12, 60; so, conserere manum, Liv. 21, 39; 25, 11; 27, 33: conferre manum, Liv. 10, 43; Verg. A. 12, 345: in proelia Ferre manum, id. ib. 5, 403; cf.: et vice teli saevit nuda manus, Juv. 15, 54.—
   2    Force, violence, fighting, close combat: res venit ad manus atque ad pugnam, Cic. Verr. 2, 5, 11, § 28: venire ad manum, Liv. 2, 30: accedere ad manum, Nep. Eum. 5: in manus venire, to come to an engagement, come to close quarters, Sall. J. 89, 2: pugna jam ad manus venerat, Liv. 2, 46: non manu, neque vi, force, violence, Sall. J. 31, 18; so Tac. Agr. 9.—
   B Of the hand of an artist: manus extrema non accessit ejus operibus, the last hand, the finishing touch, Cic. Brut. 33, 126: aptius a summā conspiciare manu, when you have given yourself the finishing touch, i. e. have completed your toilet, Ov. A. A. 3, 225: carmen nondum recepit ultimam manum, has not yet received the last polish, Petr. 118.—Hence, extremam bello Imponere manum, to put the finishing hand to the war, to bring it to a close, Verg. A. 7, 573.—Prov.: manum de tabula, lit., the hand from the picture, i. e. enough, Cic. Fam. 7, 25, 1.—
   C A hand, handwriting; in gen., work, workmanship: librarii manus, Cic. Att. 8, 13, 1: Alexidis manum amabam, quod tam prope accedebat ad similitudinem tuae litterae, id. ib. 7, 2, 3: manum suam cognovit, id. Cat. 3, 5, 12: propter emissam ab eis manum, Dig. 22, 3, 15: Praxitelis manus, Scopaeque, Mart. 4, 39, 3: artificum, Verg. A. 1, 455.—
   D For pars, a side: est ad hanc manum sacellum, Ter. Ad. 4, 2, 37: a laeva conspicienda manu, Ov. A. A. 3, 307. —
   E In throwing dice, a stake: quas manus remisi, to throw up the stakes, Aug. ap. Suet. Aug. 71.—
   F In fencing, a thrust, hit, blow: rectae, aversae, tectaeque manus, Quint. 9, 1, 20: prima, secunda, tertia, quarta, the prime, second, tierce, quart, id. 5, 13, 54.—
The trunk of an elephant: manus etiam data elephantis, Cic. N. D. 2, 47, 120; Curt. 8, 14, 27; Sil. 9, 628.—
The fore-paws of bears, Plin. 8, 36, 54, § 130.—
The branches on a tree: (platanus) cui lnnumerae manus, Stat. S. 2, 3, 39: fraxineae, Pall. Insit. 60.—
In milit. lang.: ferreae manus, iron hooks with which an enemy's ship was grappled, grappling-irons: manus ferreas atque harpagones paraverant, Caes. B. C. 1, 57: in advenientes hostium naves ferreas manus inicere, Liv. 36, 44 fin.: manus ferreas excogitare, Front. Strat. 2, 3, 24; Plin. 7, 56, 57, § 209; Curt. 4, 9, 2; Aur. Vict. Vir. Ill. 38; Luc. 3, 635.—
Also milit., an armed force, corps of soldiers: si nova manus cum veteribus copiis se conjunxisset, Caes. B. G. 1, 37: magnam manum conducere, id. ib. 5, 27: Hasdrubalem propediem affore cum manu haudquaquam contemnenda, Liv. 30, 7 fin.; id. 44, 27.—
   2    Beyond the milit. sphere, in gen., a body, host, number, company, multitude: Romam veniet cum magna manu, Cic. Att. 16, 11, 6: evocatorum, id. Fam. 15, 4, 3: manus ad Quirinalia paratur, id. Q. Fr. 2, 3, 4; cf.: manum facere, copias parare, id. Caecin. 12, 33: manus bonorum, id. Q. Fr. 1, 2, 5, § 16: Judaeorum, id. Fl. 28, 66: conjuratorum, id. Cat. 1, 5, 12: bicorpor, i. e. the Centaurs, id. Tusc. 2, 9, 22: purpuratorum et satellitum, Liv. 42, 51: magna clientium, Suet. Tib. 1: comitum, Stat. S. 5, 3, 262: juvenum, Verg. A. 6, 5.—
Labor, hands, i. e. workmen: nos aera, manus, navalia demus, Verg. A. 11, 329: quale manus addunt ebori decus, id. ib. 1, 592.—
Power: haec non sunt in nostra manu, Cic. Fam. 14, 2, 3; cf.: in tua manu est, it rests with you, Cael. ap. Cic. Fam. 8, 6, 1: juxta deos in tua manu positum est, Tac. H. 2, 76: victoria in manu nobis est, depends on, Sall. C. 20, 10: in vostra manu situm, id. J. 31; Plaut. Merc. 3, 4, 43: in manu esse mihi, id. Trin. 1, 2, 67. —
   2    In partic., in jurid. lang., the legal power of a husband over his wife, the manus: in potestate quidem et masculi et feminae esse solent: in manum autem feminae tantum conveniunt. Olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coëmptione, etc., Gai. Inst. 1, 108 sq.; Cic. Fl. 34, 84 al.—
Law t. t., manūs injectio, i. e. an arrest: per manus injectionem agebatur, Gai Inst. 4, 21: ob eam rem ego tibi sestertium X. milium judicati manus inicio, Vet. Form. ap. Gai. ib.

Latin > French (Gaffiot 2016)

(1) mānus, a, um, arch., bon : Varro L. 6, 4 ; Macr. Sat. 1, 3, 13 ; Serv. En. 1, 139 ; 2, 268 ; v. cerus.
(2) mănŭs,⁵ ūs, f.,
1 main : urbs manu munitissima Cic. Verr. 2, 2, 4, ville très fortifiée par la main de l’homme, cf. Cæs. C. 3, 44, 3 ; hydria Boethi manu facta Cic. Verr. 2, 4, 32, hydrie faite de la main de Boethus ; mea manu scriptæ litteræ Cic. Fam. 3, 6, 2, lettre écrite de ma propre main ; templo manus impias adferre Cic. Verr. 2, 1, 47, porter ses mains impies sur un temple [= le dépouiller, le piller] || manum injicere alicui Cic. Com. 48, mettre la main au collet de qqn (l’arrêter) || manum adire alicui [prov.], berner, tromper qqn (sous couleur de lui procurer un avantage ou du plaisir), v. adeo 2 fin ; manum tangere Sen. Ben. 6, 16, 2, tâter le pouls || [fig.] manu facere, faire de sa propre main : morbi quos manu facimus Sen. Brev. 3, 2, maladies que nous nous donnons (artificielles) ; liberos ejurare et orbitatem manu facere Sen. Marc. 19, 2, renier ses enfants et se créer une solitude artificielle || dare manus Pl. Pers. 855, tendre les mains, s’avouer vaincu, cf. Cic. Læl. 99 ; Cæs. G. 5, 31, 3 ; Nep. Ham. 1, 4 || in manus sumere aliquid Cic. Verr. 2, 4, 62, prendre qqch. en mains || in manibus nostris hostes videntur Cæs. G. 2, 19, 7, les ennemis semblent sur nos bras, cf. Liv. 4, 57, 1 ; in manibus habere aliquid Cic. Læl. 102, avoir une chose sous la main, la toucher du doigt ; occasio in manibus est Liv. 7, 36, 10, l’occasion est sous la main || hæc non sunt in nostra manu Cic. Fam. 14, 2, 3, cela n’est pas en notre pouvoir ; neque mihi in manu fuit, Jugurtha qualis foret Sall. J. 14, 4, je n’étais pas le maître de former Jugurtha ; uti tuti simus, in vostra manu est Sall. J. 14, 13, notre sécurité est entre vos mains || habere opus in manibus Cic. Ac. 1, 2, avoir en mains (sur le chantier) un ouvrage ; septimus mihi liber Originum est in manibus Cic. CM 38, je travaille au septième livre des Origines (inter manus Plin. Min. Ep. 2, 5, 2 ; 5, 5, 7 ) ; quamcumque rem habent in manibus Cic. Tusc. 5, 18, quelque matière qu’ils traitent || aliquem in manibus habere Cic. Fam. 1, 9, 10, dorloter, choyer qqn || est in manibus oratio Cic. Læl. 96, le discours est entre les mains du public, cf. Cic. CM 12 ; Br. 125 || prœlium in manibus facere Sall. J. 57, 4, combattre de près || inter manus e convivio auferri Cic. Verr. 2, 5, 28, être emporté sur les bras hors du festin, cf. Liv. 3, 13, 3 ; agger inter manus proferebatur Cæs. C. 2, 2, 3, le terrassement avançait entre les mains des travailleurs, cf. Sen. Ep. 12, 1 || inter manus esse Virg. En. 11, 311, être sous la main, palpable, manifeste || ad manum habere, esse Quint. 12, 5, 1 ; Liv. 9, 19, 6, avoir sous la main, être sous la main, à la disposition ; ad manum intueri Plin. 35, 97, regarder de près || servum habere sibi ad manum Cic. de Or. 3, 225, avoir un esclave qui vous serve de secrétaire ; servus a manu Suet. Cæs. 74, secrétaire || de manu in manum tradere Cic. Fam. 7, 5, 2, remettre de la main à la main || per manus Cæs. G. 6, 38, 4, de mains en mains, cf. G. 7, 25, 2 ; 7, 47, 6 || per manus alicujus Cic. Att. 1, 12, 3, par les mains, par les soins de qqn || per manus Sall. J. 31, 22, par la force || sub manu Planc. d. Cic. Fam. 10, 23, 2, sous la main, à proximité ; sub manum Suet. Aug. 49, aisément || manibus æquis Tac. Ann. 1, 63 ou æqua manu Sall. C. 39, 4, avec un égal avantage, sans résultat décisif
2 [sens fig. divers] a) m. ferrea Cæs. C. 1, 57, 2, et qqf. manus seul Curt. 4, 2, 12, grappin ; b) bras, action : manu et consilio promptus Liv. 2, 33, 5, homme de tête et d’action || force, main armée ; manum conserere, conferre, v. ces verbes ; manum committere Teucris Virg. En. 12, 60, en venir aux mains avec (combattre) les Troyens ; manu decertare Cic. Off. 1, 81, chercher dans la force la solution d’un conflit ; c) violence, mêlée, voie de fait : res venit ad manus Cic. Verr. 2, 5, 28, la chose en vint aux voies de fait ; venire ad manum Liv. 2, 30, 12, en venir aux mains, cf. Sall. J. 89, 2 ; pugna jam in manus venerat Liv. 2, 46, 3, le combat en était déjà venu à un corps à corps ; manus adferre (alicui) Cic. Verr. 2, 1, 67 ; Quinct. 85, porter la main (se livrer à des voies de fait) sur qqn ; sibi manus adferre Planc. d. Cic. Fam. 10, 23, attenter à ses jours ; [fig.] beneficio suo manus adfert Sen. Ben. 2, 5, 3, il attente à son bienfait (il l’annihile) ; d) main de l’artiste : manus extrema non accessit operibus ejus Cic. Br. 126, ses ouvrages n’ont pas reçu la dernière main || [sens défav.] : oratio manu facta Sen. Ep. 115, 2, style affecté, apprêté || artificum manus inter se miratur Virg. En. 1, 455, il admire la main (l’habileté) des artistes luttant entre eux, cf. Virg. En. 1, 592 ; e) main, écriture du scribe : Alexidis manum amabam Cic. Att. 7, 2, 3, j’aime l’écriture d’Alexis, cf. Cic. Cat. 3, 12 ; || écrit autographe [sing. et pl.] : Quint. 1, 7, 20 ; Plin. 13, 83 ; f) coup au jeu de dés : manus alicui remittere Suet. Aug. 71, faire abandon de coups gagnés à qqn ; g) coup, botte [escrime] : Quint. 5, 13, 54 ; 9, 1, 20 ; h) trompe de l’éléphant : Cic. Nat. 2, 120 ; i) troupe : facta manu Cic. Verr. 2, 4, 96, ayant rassemblé une troupe ; fugitivorum Cic. Verr. 2, 4, 94, troupe d’esclaves fugitifs || poignée d’hommes : Cæs. G. 6, 8, 1 ; 7, 61, 5 ; j) [t. droit] pouvoir, puissance : majores nostri feminas voluerunt in manu esse parentium, fratrum, virorum Liv. 34, 2, 11, nos ancêtres mirent la femme sous la dépendance des pères, des frères, des maris ; cum mulier viro in manum convenit Cic. Top. 23, quand une femme tombe sous la puissance légale d’un mari [= se marie], cf. Cic. Fl. 84. dat. manu Prop. 1, 11, 12, cf. Prisc. Gramm. 7, 88.

Latin > German (Georges)

(1) manus1, ūs, f. (griech. μάρη, ahd. munt), die Hand, I) eig. u. bildl.: A) im allg.: manus dextera, Cic., Ggstz. laeva, Cic., od. sinistra, Nep.: manus hostilis, Plaut.: manus callosa, Sen. – abrumpere manibus ramos, Ov.: abscīdere manus, Suet.: abstinere manus, Liv., manus ab alqo, Cic., ab alcis pecuniis, Cic., a se, Cic., manus alieno, Cato: accedere ad manum od. ad manus, an die H. herangehen, v. Tieren = auf den Ruf kommen und aus der H. fressen, Cic. u. Varro (v. Menschen s. no. B, 2): accipere puerum in manum, Iustin.: accipere alqd manibus, Cic.: adire alci manum, s. 2. ad-eo no. I, 1: manus adhibere genibus, beim Flehen, Ov., pomis, um sie zu pflücken, Sen. poët.: manus adhibere vectigalibus, bildl., Hand anlegen an usw. = sie berauben, Cic.: admovere manus religiose (mit frommer Scheu). Liv.: admovere manum od. manus alci rei od. ad alqd, s. ad-moveono. I: afferre manus, s. af-ferono. II A: affingere mundo nec manus nec pedes nec alia membra, Cic.: amittere manibus, Plaut., e od. de manibus, Cic. u. Liv.: apponere manus ad os, um nicht zu laut zu reden, Cael. in Cic. ep.: apprehendere manum osculandi causā, Suet.: armare manus, s. armono. II, 2, a: haec asserere utrāque manu complexuque toto, gern, Mart.: cohibere manus ab alieno, Plaut., manum, oculos, animum ab auro gazaque regis, Cic.: collidere manus, Quint.: complodere manus, Quint, saepius manus, v. Zornigen, Sen.: comprimere manum, manus, s. com-primono. II, 1, a: conferre ferrum et manus, zum Kampfe, Cic.: continere manum intra pallium, Quint.: continere vix ab alqo manus ac tela, Cic.: porrigere mutuas in gratiam manus, Sen. rhet.: manum dare alci, die H. reichen, Quint.: manus dare, bildl., sich ohne fernere Gegenwehr ergeben, sich für überwunden bekennen, nachgeben, Caes., Cic. u.a. (vgl. Burm. Ov. her. 17, 260. Bünem. Lact 5, 1, 3): so auch victas manus dare, Ov., manus dedere, Verg.: dare alci alqd in manum, Ter.: deponere alqd de manibus, Cic.: dimittere (ex) manibus, s. dimitto: ducere alqm manu, Verg. u. (bildl.) Cic.: elabi e manu, e manibus, s. ē-lābor: elabi de manibus (bildl.), ein Spielball des Zufalls werden, Cic.: emittere manu, e u. de manibus, s. ē-mittono. II. – esse in manibus, α) in den Händen sein, oratio est in manibus, man hat sie in der Hand, man kann sie lesen, sie ist bekannt, Cic.: poet, in manibus Mars ipse, ihr habt den M. gleichs. in euren Händen (= jetzt hängt der Erfolg des Kampfes ganz von eurer Tapferkeit ab), Verg. β) in Arbeit sein, liber mihi est in manibus, unter der Feder, Cic. γ) nahe sein, gegenwärtig sein, Caes. u. Verg.: sed ecce in manibus vir et praestantissimo ingenio et flagranti studio, C. Gracchus, siehe, da steht vor uns ein Mann usw., da sind wir (in der Aufzählung) gekommen an einen Mann usw., Cic. δ) jetzt vorgehen, attendere, quae sunt in manibus, Cic.: quia vindemiae in manibus, ich mit der W. zu tun habe, Plin. ep. – alci in manu esse, in jmds. Kräften stehen, jmdm. möglich sein, Komik. (s. Lorenz Plaut. most. 577), tibi id in manu est ne fiat, Ter. – eximere alci e manu manubrium, s. manubrium: extendere manus suas, Ov. u. Lact., manum infesto pollice, Quint.: extorquere sicam de manibus, Cic.: fugere e manibus, Cic.: habere in manibus alqm, jmd. auf den H. tragen, Cic.: habere in manibus alqd, etwas unter den Händen (in der Arbeit) haben, Cic.: laevam tunicis inserere manum, Ov.: iactare manus, beim Tanze, Prop. u. Ov., beim Deklamieren, Quint.: lavare manus, Cic. (u. sprichw., manus manum lavat, eine Hand wäscht die andere, Sen. apoc. 9, 6. Petron. 45, 13): ostende huc manum dexteram, Plaut.: ponere alqd de manibus, Cic.: porrigere manum, s. 2. por-rigo: prehendere alcis manum, Cic., alqm manu, Cic.: premere manu spongiam plenam aquai (= aquae) ac siccare, Lucr.: proferre ambas manus, Plaut.: regere manum alcis manu superimpositā, Quint.: sumere vas in manus, Cic.: sustinere alqd porrectis manibus, Cic.: tangere alcis manum, jmdm. an den Puls fühlen, Sen.: non potest beneficium manu tangi, ist nicht handgreiflich, Sen.: tendere manus, s. tendo: tenere manu, dexterā manu, utrisque manibus, teneri manu, manibus (bildl.), s. teneo: tollere manus, s. tollo: alqm venerari manu, seine Verehrung durch Handkuß bezeichnen (indem man die eigene Hand küßt und diesen Kuß dem anderen zuwirft), Tac.: versare manu exemplaria Graeca, Hor.: alcis rei causā ne manum quidem vertere, die Hand nicht umdrehen einer Sache wegen, d.i. sich nicht die mindeste Mühe geben, Cic. de fin. 5, 93: u. so quid de me Mezentius sentiat, manum non vorteris, wirst du keine H. umwenden (wird dir gleichgültig sein), Apul. apol. 56: vincire manus post tergum, Liv., post terga, Verg., manus laxe, Liv. – Besondere Verbindungen, in denen manus im Abl. oder mit Praepp. steht: a) von der Nähe, in Verbindgg. wie victoriam in manibus videre, Cic.: ad manum, bei der Hand, zur Hand, esse, Liv. u. Fronto, habere, Quint., intueri, Plin.: habere ad manum scribae loco, Nep.: servum sibi habere ad manum, zum Privatsekretär, Cic.: dah. librarius ad manum, zur Hand, zum persönlichen Dienste, Corp. inscr. Lat. 6, 9523. – b) sub manu od. manum, bei der Hand (in der Nähe), Planc. in Cic. ep.: dah. leicht, ohne Mühe, sogleich, Sen. u. Suet. – c) de manu, α) mit eigener Hand, facere, Cic.: u. so bl. manu parere sibi letum, Verg. β) aus eigener Hand, d. i auf eigene Kosten, Colum. γ) de manu in manum tradere, aus unserer Hand in eines anderen Hand, Cic. – d) plenā manu, mit voller, (geldvoller) Hand, Tibull.: bildl., liberaliter et plenā manu faciam, Sen. contr.: plenā manu scapulas eius verberavit, mit voller (breiter) H., Petron.: plenā manu alcis laudes in astra tollere = jmdm. reichliches Lob spenden, Cic. – e) manibus pedibusque od. manibus pedibus (griech. πυξ καὶ λάξ), mit Händen u. Füßen, d.i. mit allen Kräften, mit aller Anstrengung, Ter. Andr. 161 u. 676. – f) per manus, α) mit den Händen, trahere, Caes.: per manus servulae servatus, durch ihren Dienst, Cic. β) von Hand zu Hand, Liv.: bildl., traditae per manus religiones, vom Vater auf den Sohn und von diesem auf den Enkel usw., Liv. – g) prae manu, vor die Hand, zur Hand, in Bereitschaft, esse, Plaut.: si paulum dederis prae manu, vor die Hand, in die Hand, zum Anfange der Wirtschaft, Ter.: habere prae manu, ICt.: si liber est prae manibus, bei der Hand, Gell. – h) inter manus, α) mit den Händen, auferri, Cic.: proferri, Caes. β) unter den Händen, in den Händen, Cael. in Cic. ep.: inter manus habere, eine schriftl. Arbeit unter den H. haben, Plin. ep. γ) inter manus esse, handgreiflich sein (= vor Augen liegen), Verg. – i) sub manus, unter den Händen, succedere, Plaut. – k) manibus aequis, mit gleichen Vorteilen, mit gleichem Glücke (im Kampfe), nach unentschiedenem Kampfe, bellum nox intempesta diremit, Enn. ann. 167: dirimere pugnam, Liv.: abscedere, Tac.: so auch aequā manu discedere, Sall. Cat. 39, 4 (Ggstz. superiorem discedere). – l) a manu servus, Schreiber, Sekretär, Suet. Caes. 74, 1 (vgl. Corp. inscr. Lat. 6, 8409 u. 9534): u. so liberta a manu, Suet. Vesp. 3. – m) brevi manu, sogleich, ohne Verzögerung, ICt.: hingegen longā manu, langsam, ICt. – n) illotis manibus, s. il-lōtus. – o) manum de tabula! eig. die Hand vom Gemälde! sprichw. = genug! es sei genug! Cic. ep. 7, 25, 1.
B) insbes.: 1) die Faust = die persönliche Tapferkeit, die bewaffnete Hand, manu fortis, Nep.: manu promptus, Sall.: manu sternere alqm, Verg.: manu vincere, Ov.: manu capere urbes, Sall.: usu manuque, Caes.: committere manum Teucris, handgemein werden (im Kampf), Verg. (vgl. confero u. consero). – 2) das Handgemenge, die Tätlichkeit, Gewalttätigkeit, ad od. in manum venire, Liv. u. Plin. pan., od. ad manum accedere, Nep., zum Handgemenge kommen, handgemein werden: so auch in manus venire, Liv.: pugna iam ad manus venerat, man war handgemein geworden, Liv.: res venit ad manum, Cic.: proelium in manibus facere, im Handgemenge kämpfen, Sall.: continere manus ab alqo, Ov.: manibus temperare, es nicht zu Tätlichkeiten kommen lassen, Liv.: vim et manus afferre, zu Gewalt u. Gewalttätigkeiten schreiten, Cic.: Armeniae manum afferre, A. angreifen, Vell.: alci od. alci rei (zB. regnis) manum od. manus inicere, Gewalt antun, Sen. u. Val. Max.: manu (mit bewaffneter Hand) vindicare iniurias, Sall.: u. so vindicandum in eos... non manu neque vi, verum (sondern) etc., Sall.: ebenso per manus libertatem retinendam, Sall. – 3) (Abl. manu) von der Kunst od. Anwendung der Kunst, v. Bemühung u. Händearbeit, manu quaerere (erwerben), Cic.: bes. im Ggstz. zu dem, was von Natur ist = durch Händearbeit, durch die Kunst, piscina manu facta, Varro: portus od. canales manu facti, Cic. u. Sen.: congesta manu oppida, Verg.: manu sata, Getreide von Menschen gesät, Caes.: arbusculae manu cultae, künstlich gezogene, Fronto: urbs manu munitissima, Cic.: postea credo additas moles manuque adiutum, ut etc., und es sei durch die Kunst nachgeholfen, Liv. – übtr., auf gesuchte, künstliche Weise (vgl. Lipsius Sen. ad Marc. 19, 2. p. 122 ed. 4.), morbi, quos manu fecimus, Sen.: quidam liberos eiurant et orbitates manu faciunt, Sen.: oratio fucata et manu facta (affektierte), Sen. – 4) die Hand = Macht, Gewalt, haec non sunt in manu nostra, Cic.: omnes, quorum in alterius manu vita posita est, Cic.: iuxta deos in tua manu posita est, Tac.: in vestra manu situm est (in eurer H. liegt es) m. indir. Fragesatz, Sall., m. folg. Infin., Apul.: dah. manu mittere od. emittere, s. manumittou. ē-mitto. – convenire in manum, s. con-veniono. I, A, b, β (Bd. 1. s. 1656).
II) meton.: 1) die Hand, d.i. Arbeit des Künstlers u. jedes Arbeitenden, prima, Quint.: extrema, letzte Hand, d.i. Vollendung und Vervollkommnung einer Arbeit, extrema manus non accessit eius operibus, Cic.: so auch summa manus, Sen., ultima manus, Ov.: aptius a summa conspiciare manu, laß dich lieber sehen, wenn du völlig geputzt bist, Ov.: manus pretium, s. manupretium. – 2) die Hand eines Schreibenden, die Handschrift, u. die des Künstlers in den bildenden Künsten, der Stil u. dgl., alia, Cic.: Alexidis manum amabam, Cic.: redii ad meam manum, nun schreibe ich selbst, Cic.: manum emittere, die Hand (Handschrift) von sich geben, ICt.: falso manum eius imitatus, Eutr.: manus Praxitelis, Werk des Praxiteles, Mart.: artificum manus miratur, Verg. – 3) der Wurf im Würfelspiele, si quas manus remisi, Würfe (= deren Gewinn) geschenkt habe, Aug. b. Suet. Aug. 71, 3. – 4) der Handgriff, totas artis manus, machinas omnes ardenter exercet, übtr. = alle Kniffe u. Ränke, Apul. met. 3, 16. – 5) in der Fechtkunst, der Hieb, Stich, Stoß (vgl. Spalding Quint. 5, 13, 54. p. 386 sq.), prima (die Prime), secunda (der Nachstoß), tertia, Quint.: manum exigere, anbringen, Quint.
III) übtr.: 1) der Rüssel des Elefanten, Cic. u.a. – 2) die Vorderfüße des Bären, Plin.: des Affen, Plin. – 3) die Zweige der Bäume, Stat. u. Pallad. – 4) manus ferrea, ein eiserner, an einer Kette befestigter Haken, um feindliche Schiffe zu entern, der Enterhaken (vgl. harpago), Caes., Liv. u.a. – 5) (wie χείρ) die Schar (im üblen Sinne die Rotte, Bande), a) übh.: bonorum, Cic.: Iudaeorum, Cic.: coniuratorum, Cic.: manus bicorpor, von den Zentauren, Cic. poët. – insbes., Leute = Arbeiter zum Schiffsbau, Verg. Aen. 11, 329. – b) eine bewaffnete Schar, eine Abteilung, magna, Cic.: parva, Sall.: firma, Cic.: nova (Ggstz. veteres copiae), Caes.: manum facere, Cic.: manum conducere, Caes.: manum cogere, Caes. – / Archaist. Genet. manuis, *Varro sat Men. 423. – Dat. manu, Prop. 1, 11, 12; vgl. Prisc. 7, 88. – vulg. Formen nach der 2. Deklin., Abl. mano, Corp. inscr. Lat. 3, 88: Akk. Plur. manos, Itala (Taurin.) Marc. 9, 34. Itala (Clar.) 1. Timoth. 2, 8.
(2) mānus2, a, um (archaist. Wort), gut, gütig, angef. bei Varro LL. 6, 4. Macr. sat. 1, 3, 13. Serv. Verg. Aen. 1, 139; 2, 268. Isid. orig. 5, 30, 14. Vgl. Cerus manus.

Latin > English

manus manus N F :: hand, fist; team; gang, band of soldiers; handwriting; (elephant's) trunk