Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

propero

Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν → Oh! my soul do not aspire to eternal life, but exhaust the limits of the possible
Pindar, Pythian, 3.61f.

Latin > English (Lewis & Short)

prŏpĕro: āvi, ātum, 1, v. a. and n. properus.
I Act., to hasten, quicken, accelerate; to prepare, make, or do with haste (mostly poet. and in post-Aug. prose): alia quae incepto usui forent properare, Sall. J. 37, 4: itineris properandi causā, id. ib. 105, 2: properato itinere, id. ib. 112, 2: vascula intus pure propera, Plaut. Aul. 2, 3, 3: obsonia, id. Cas. 2, 8, 57: fulmina, Verg. G. 4, 171: pecuniam heredi, Hor. C. 3, 24, 62: mortem, Tib. 4, 1, 205; Verg. A. 9, 401: coeptum iter, Tac. H. 3, 40: deditionem, id. A. 2, 22: caedem, id. ib. 11, 37: naves, id. ib. 2, 6: hoc studium, Hor. Ep. 1, 3, 28.—In pass.: vellera properabantur, Hor. Epod. 12, 21: teneri properentur amores, Dum vacat, let them be sung hastily or briefly, Ov. Am. 3, 1, 69: properatur amor, id. M. 5, 396: hinc porticus, inde delubra properantur, Plin. Pan. 51, 3.—
II Neutr., to make haste, to hasten, be quick (class.): aliud est properare, aliud festinare. Qui unum quid mature transigit, is properat: qui multa simul incipit neque perficit, is festinat, Cato ap. Gell. 16, 14, 2; id. ap. Fest. p. 234 Müll.; id. ap. Non. 441, 22: propera, fer pedem, Plaut. Men. 3, 3, 30: properatin' ocius? id. Curc. 2, 2, 33: simulabat sese negotii causā properare, Sall. J. 76, 1; 58, 6: in Italiam, Caes. B. G. 2, 35; id. B. C. 2, 20: ad praedam, ad gloriam, id. ib. 2, 39: ad gaudia, Hor. C. 4, 12, 21: Romam, Cic. Mil. 19, 49: in patriam, id. Fam. 12, 25: in fata, Luc. 8, 658: sacris, for a sacris, Ov. M. 6, 201; Hor. Ep. 2, 1, 58; but sometimes with collat. notion of excessive haste: properantibus Blaesus advenit, increpabatque, etc. (cf. the context), Tac. A. 1, 18; 13, 17.— With sup.: ultro licentiam in vos auctum, atque adjutum properatis, Sall. Or. Licin. ad Pleb. (H. 3, 61, 16 Dietsch).—With inf.: argentum propere propera vomere, Plaut. Curc. 5, 3, 10: redire in patriam, Cic. Prov. Cons. 14, 35: quin huc ad vos venire propero? id. Rep. 6, 15, 15: signa inferre, atque evadere oppido, Sall. J. 56, 5: pervenire, Caes. B. G. 2, 11: aliquem amando Perdere, Hor. C. 1, 8, 2.—With object-clause: se quisque hostem ferire properabat, Sall. C. 7, 6; Amm. 25, 7.—Impers. pass.: properatum vehementer, cum, etc., Cic. Sull. 19, 54; Verg. A. 4, 416.—Transf., of inanimate subjects, with inf. pass.: mala decerpi properantia, Plin. 15, 14, 15, § 52.—Hence,
   A prŏpĕrans, antis, P. a., hastening, hasty, rapid, speedy (class.): ille properans, festinans, Cic. Phil. 9, 3, 6: haec properantes scripsimus, in haste, id. Att. 4, 4, a.—Comp.: rotam solito properantior urget, Claud. in Ruf. 2, 337.—Hence, adv.: prŏpĕran-ter, hastily, speedily, quickly (mostly poet. and in post-Aug. prose; cf.: propere, cito, festinanter, celeriter, etc.), Lucr. 5, 300: properanter accepit codicillos, Tac. A. 16, 24.—Comp.: beneficia properantius, quam aes mutuum, reddere, Sall. J. 96, 2; 8, 2: ire, Ov. F. 4, 673.—Sup.: properantissime aliquid afferre, Cod. Th. 11, 30, 8.—
   B prŏpĕrātus, a, um, P. a., hurried, accelerated, rapid, quick, speedy (mostly poet.): tabellae, Ov. M. 9, 586: mors, id. Tr. 3, 3, 34: gloria rerum, id. M. 15, 748: meta curribus, i. e. rapidly approached, Mart. 10, 50, 7: naves, Tac. A. 2, 6: tela, id. ib. 2, 80.—Comp.: properatius tempus, Sol. 26.—Absol.: properato opus est, there is need of haste: accurato et properato opus est, Plaut. Mil. 3, 1, 210: erat nihil, cur properato opus esset, Cic. Mil. 19, 49.—Hence, adv.: prŏpĕrā-tō, quickly, speedily (Tac.): properato ad mortem agitur, Tac. A. 13, 1.

Latin > French (Gaffiot 2016)

prŏpĕrō,⁸ āvī, ātum, āre (properus).
    I tr., hâter, presser, accélérer : vascula Pl. Aul. 270, préparer vite les vases, cf. Pl. Cas. 491 ; iter Sall. J. 112, 2, presser sa marche, cf. Sall. J. 37, 4 ; 105, 2 ; mortem Virg. En. 9, 401, hâter sa mort ; opus Hor. Ep. 1, 3, 28, se donner vite à une tâche ; deditionem Tac. Ann. 2, 22, se hâter de capituler, cf. Tac. Ann. 11, 37 ; H. 3, 40 ; naves properatæ Tac. Ann. 2, 6, les navires furent faits hâtivement || properato opus est Cic. Mil. 49, il faut se hâter.
    II intr., se hâter, se dépêcher, faire diligence : in Italiam, Romam Cæs. G. 2, 35, 2 ; Cic. Mil. 49, se rendre en hâte en Italie, à Rome ; ad prædam, ad gloriam Cæs. C. 2, 39, 3, se hâter vers le butin, vers la gloire || [av. inf.] : pervenire properat Cæs. G. 2, 11, 1, il se hâte d’arriver, cf. Cic. Prov. 35 ; Rep. 6, 15, etc.; properat socius vocari Virg. En. 7, 264, il a hâte d’être appelé notre allié || [avec prop. inf.] : eum adjungi generum properabat Virg. En. 7, 57, elle avait hâte de se l’attacher comme gendre, cf. Sall. C. 7, 6 || [avec ut ] se hâter de : Cic. Phil. 1, 10 ; Cæs. C. 2, 20 || [avec sup.] adjutum properatis Sall. H. 3, 61, 16, vous vous hâtez de seconder...

Latin > German (Georges)

propero, āvī, ātum, āre (properus), I) intr. vom Flecke eilen, a) v. Pers.: domum, Plaut. u. Hor.: Romam, Cic. – m. in u. Akk., in patriam, Cic.: in Galliam, Sall.: in Italiam, Caes.: in fata (in den Tod), Lucan. – m. ad u. Akt., ad alqm, Caes.: ad sedem, Ov.: ad pontem, Lact.: ad praedam, Caes.: ad gaudia, Hor.: ad epistulas, sich beeilen, die Br. zu lesen, Cic.: ad bellum civile, sich in den B. stürzen, Curt. – m. Adv., alio (in der Darstellung), Sall. Iug. 19, 2. – m. 1. Supin., ultro licentiam in vos auctum atque adiutum properatis, Sall. hist. fr. 3, 61 (82), 16. – m. folg. Infin., eilen, sich beeilen, sich tummeln, progrediri properabo Plaut.: nullus sum, nisi meam rem iam omnem propero incursim perdere, Caecil. com. fr.: nunc domum properare propero, Plaut.: si in patriam redire properaret, Cic.: cum quisque domum pervenire properaret, Caes.: ductus odio properavit rem deducere in iudicium, Cic.: divitiis abuti per turpitudinem properabant, Sall.: m. Nom. u. Infin. Pass., si iungi hospitio properat sociusque vocari, Verg. Aen. 7, 264: miles ferro properans quam fame absumi, Amm. 25, 7, 4 (vgl. no. b): m. folg. Acc. u. Infin., quem regia coniunx adiungi generum miro properabat amors, Verg. Aen. 7, 57: se quisque hostem ferire properabat, Sall. Cat. 7, 6: m. folg. ut u. Konj., hoc vero magis properare Varro, ut cum legionibus quam primum Gadis contenderet, ne etc. Caes. b. c. 2, 20, 1. – absol. (s. Spengel Ter. adelph. 353), quid properas? Laber. com. fr.: propera, abi intro, Plaut.: propera tu, curre, Ter.: mane, etsi properas (es eilig hast), Plaut.: properantes arma capiunt, Sall.: negotii gratiā properare, Sall.: assequor omnia si propero; si cunctor, amitto, Cic.: ex nuntiis cunctabundus aut properans, Tac.: ad Dyrrhachium finem properandi fecit, Caes.: properato opus est, es ist Eile nötig, spute dich, Plaut. mil. 805 Fl. u. Lor. Cic. Mil. 49. Sen. Phaedr. (Hipp.) 870 (862). – b) v. Lebl.: α) v. Konkr.: properans aqua per amoenos agros, Hor. de art. poët. 17: lanificium, in quo properant omnium mulierum pensa, alle Frauen ihre Aufgabe zu fertigen sich beeilen, Plin. 35, 138: m. Nom. u. Infin. Pass., mala decerpi properantia, die rasch (bald) gepflückt sein wollen, Plin. 15, 52. – β) v. Abstr.: in quem exitum tanta rerum velocitas properet, Sen. ep. 110, 9. – II) tr. etw. beschleunigen, beeilen (bisw. mit dem Nbbgr. der Übereilung; vgl. Ernesti u. Otto Tac. ann. 1, 18. Nipperd. Tac. ann. 13, 17), obsonia, Plaut.: alia, Sall.: iter, Sall.: mortem, Verg.: voluntariam mortem, Tac.: pecuniam heredi, Hor.: multa forent quae mox caelo properanda sereno (eilig zu beschaffen), maturare (zeitig zu beschaffen) datur, Verg.: opus, studium, eifrig betreiben, Hor.: naves properatae, Tac.: tela properata, Tac.: praeter sui tem poris modum properari, treibhausmäßig getrieben werden, Gell.: rotam citius properare, ein Rad in schnelle Bewegung setzen, Iuven.

Latin > English

propero properare, properavi, properatus V :: hurry, speed up; be quick