Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

herba

Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν -> Oh! my soul do not aspire to eternal life, but exhaust the limits of the possible
Pindar, Pythian, 3.61f.

Latin > English (Lewis & Short)

herba: ae, f. old Lat. forb-ea; Gr. φορβή; Sanscr. root bhar-, to nourish,
I springing vegetation, grass, green stalks or blades, green crops, herbage, an herb (cf.: gramen, faenum, caespes, glaeba): herba cubile Praebebat, multa et molli lanugine abundans, Lucr. 5, 816: in molli consedimus herba, Verg. E. 3, 55: cum ceteris in campo exercentibus in herba ipse recubuisset, Cic. de Or. 2, 71, 287: abicere se in herba, id. ib. 1, 7, 28: fusus per herbam (agricola), Verg. G. 2, 527 al.: invitant (Pecudes) herbae gemmantes rore recenti, Lucr. 2, 319; so, gemmantes rore, id. 5, 461: herbae rore vigentes, id. 2, 361: teneras per herbas Ludere, id. 1, 260: nova tum tellus herbas virgultaque primum Sustulit, id. 5, 790: ex quibusdam stirpibus et herbis, Cic. N. D. 2, 64, 161: corona ex asperis herbis et agrestibus, id. Div. 1, 34, 75; cf. ib. 2, 32, 68: quas herbas pecudes non edunt, homines edunt, Plaut. Ps. 3, 2, 23 sq.; cf.: fungos, helvellas, herbas omnes ita condiunt, ut nihil possit esse suavius, Cic. Fam. 7, 26, 2: herbis vivis et urticā, Hor. Ep. 1, 12, 7: solstitialis herba, Plaut. Ps. 1, 1, 36: interim mores mali Quasi herba irrigua succreverunt uberrume, id. Trin. 1, 1, 9: fallax veneni, a poisonous plant, Verg. E. 4, 24: nulla neque amnem Libavit quadrupes, nec graminis attigit herbam, a blade, id. ib. 5, 26; cf. Ov. M. 10, 87: et sulcis frumenti quaereret herbam, young crop, Verg. G. 1, 134: novitates si spem afferunt, ut tamquam in herbis non fallacibus fructus appareat, etc., Cic. Lael. 19, 68; cf.: primis segetes moriuntur in herbis, Ov. M. 5, 4: Ceres dominum primis fallebat in herbis, id. F. 4, 645.—So prov.: saepe audivi, inter os atque offam multa intervenire posse; verum vero inter offam atque herbam, ibi vero longum intervallum est, Cato ap. Gell. 13, 17, 1; cf.: sed nimium properas et adhuc tua messis in herba est, Ov. H. 17, 263; and: egone, qui indolem ingenii tui in germine etiam tum et in herba et in flore dilexerim, nunc frugem ipsam maturae virtutis nonne multo multoque amplius diligam? Front. Ep. ad Anton. 1, 5 Mai.: omnis illa laus ... velut in herba vel flore praecerpta ad nullam certam et solidam pervenit frugem, Tac. Dial. 9, 5.—Prov.: herbam dare, to own one's self beaten: herbam do cum ait Plautus, significat: victum me fateor; quod est antiquae et pastoralis vitae indicium. Nam qui in prato cursu aut viribus contendebant, cum superati erant, ex eo solo, in quo certamen erat, decerptam herbam adversario tradebant, Paul. ex Fest. p. 99 Müll.; cf. Serv. Verg. A. 8, 128; Varr. ib.; Plin. 22, 4, 4, § 8; Att. and Afran. ap. Non. 317, 18 and 20.—
II Transf., weeds, useless plants: officiant laetis ne frugibus herbae, Verg. G. 1, 69; 2, 251; cf. id. ib. 2, 411; Plin. 18, 30, 72, § 300.

Latin > French (Gaffiot)

herba,⁸ æ, f.,
1 herbe : Lucr. 5, 816, etc. ; Cic. de Or. 2, 287 ; pl., Lucr. 2, 319, etc. ; [mais Virg. G. 1, 69 ; 2, 411, herbes, mauvaises herbes] || [fig.] jeune pousse : adhuc tua messis in herba est Ov. H. 17, 263, ta moisson est encore en herbe ; primis in herbis Ov. F. 4, 645, au début de la pousse ; graminis herba Virg. B. 5, 26, les jeunes pousses du gazon ; seminis herba Ov. F. 1, 154, le germe de la graine
2 plante [en gén.] : herbas condire Cic. Fam. 7, 26, 2, assaisonner des légumes, cf. Cic. Nat. 2, 161 ; Div. 1, 75 ; Læl. 68
3 [fig.] = palme, victoire : herbam dare P. Fest. p. 99, céder la palme, s’avouer vaincu, cf. Serv. En. 8, 128 ; Plin. 22, 8 ; Acc., Afran. d. Non. 317, 18.

Latin > German (Georges)

herba, ae, f. jede halmartig emporsprossende Pflanze, Halm, Kraut, Gras (Sing. oft kollektiv), I) im allg., verb. stirpes et herbae, Pflanzen u. Kräuter, Cic.: herbae virgultaque, Lucr.: herbae frondesque, Ov.: omne herbarum radicumque genus, Liv. – m. Genet., h. graminis, Grashalm, Verg.: u. so graminis herba pura, Liv. – m. Adjj., herbae palustres, Sumpfpflanzen, Liv.: h. irrigua, Wiesengrün, Plaut.: herbae laetae, Verg.: h. multa, üppiger Graswuchs, Hor.: h. solstitialis, Plaut. u. Plin.: h. viridis, Verg. – m. Verben, umida (tellus) maiores herbas alit, Verg.: gignendae herbae non alius (amnis) est aptior, Curt.: herbis prata convestirier, Enn. u. Lucr.: internatae herbae feno reserventur, Col. – als Futter für Tiere, salsae herbae, Verg.: immemor herbae victor equus, Verg.: in eodem prato bos herbam quaerit, canis leporem, ciconia lacertam, Sen.: desecare herbas, Caes. – als Nahrung der Menschen im Naturzustande oder aus Not, haec (quercus) erat et teneri caespitis herba cibus, Ov.: vivere herbis, Hor., herbarum radicibus, Sen.: victu pasci simplicis herbae, Verg.: volsis pascere alqm radicibus herbae, Verg.: herba, ubi necesse est, non pecori tantum sed homini nascitur, Sen. – als Grünware, Küchenkraut, eas herbas herbis aliis condiunt, Plaut.: fungos, helvellas, herbas omnes ita condiunt, ut nihil possit esse suavius, Cic.: hoc ubi confusum sectis inferbuit herbis, Hor. – zur Bekränzung, corona ex asperis herbis, Cic.: cornu cingere recentibus herbis, Ov. – als botanische u. mediz. Pflanze, Kraut, Heilkraut, herba lapathi, Hor.: h. muralis, Cels.: h. parietaria u. parietina, Aur. Vict. u. Amm.: h. sanguinalis, Cels.: herbae fortes, Ov., salutares, Ov. u. Sen.: fallax herba veneni, Ov.: terra medicas fundit herbas, Plin.: herbis curare vulnus, Liv.: ipse lectas Pagasaeis collibus herbas temperat, Ov. – als Zauberkraut, herba nigri veneni, Verg.: herbae magicae, Plin.: herbae Hecateae, Ov.: potentes, Ov.: cantatae, Ov.: herbarum potentia, Ov.: Paeoniis revocatus herbis et amore Dianae, Verg.: excĭdere herbas atque incantata lacertis vincula, Hor. – Sing. kollektiv u. Plur. als Sitz od. Lager, Gras, Kasen, alta nativo creverat herba toro, Prop.: fusus (fusi) per herbam, Verg.: in herba se abicere, Cic.: in herba recumbere, Cic.: herbā requiescere, Ov.: iuvat prope rivum somnus in herba, Hor.: victor per herbas, ›aura veni‹, dixi, im Grase (hingestreckt), Ov. – Plur. als Weideplatz, Trift, Anger, herbae Albanae, Hor.: Aventinae, Ov.: communes, Hor.: mille greges illi totidemque armenta per herbas errabant, Ov. – als Tummelplatz, ludentes Panes in herba, Ps. Verg. cul. 114. – ein Grashalm als Zeichen der Unterwerfung überreicht (s. Paul. ex Fest. 99, 7); dah. sprichw. herbam dare od. porrigere, sich für besiegt erklären, Afran. com. 145 (vgl. R.2 not. crit.). Varro fr. bei Serv. Verg. Aen. 8, 128. Plin. 22, 8. Vgl. Wölfflins Archiv 6, 398. – II) insbes.: a) die Pflanze, der Halm des Getreides (vollst. frumenti herba, Verg. georg. 1, 134, od. seminis herba, Ov. fast. 1, 154), Sing. kollekt. u. Plur. auch das im Halm stehende Getreide, die Saat, h. recens, Ov.: h. sterilis, Ov.: herbae non fallaces, Cic.: iam altae in segetibus herbae, das auf den Saatfeldern schon hoch aufgeschossene Getreide, Liv.: frumenta, quae iam in herbis erant, im H. standen, Liv.: ex hordeo alterum caput grani (Keimspitze) in radicem exit, alterum in herbam, wird zum Halm, Plin.: illa herba (Pflanze), quae in segetem frugemque ventura est, Sen.: seges altera in herba est, ist im zweiten Halm, sprießt (schoßt) von neuem auf, Pers.: hoc (triticum) nondum est in herba lactente, Sen.: saepe Ceres primis dominum fallebat in herbis, Ov.: primis segetes moriuntur in herbis, Ov. – Bildl., adhuc tua messis in herba est, noch steht dein Korn auf dem H. (= noch ist für dich die Zeit der Ernte nicht gekommen), Ov. her. 16 (17), 263: omnis illa laus velut in herba vel flore praecepta (gleichsam im grünen Halme oder in der Blüte schon geerntet) ad nullam certam et solidam pervenit fragem, Tac. dial. 9. – b) das Unkraut (vollst. mala herba, Cato r. r. 50, 1, od. sterilis herba, Curt. 4, 1 [4], 21), officiant laetis ne frugibus herbae, Verg. georg. 1, 69: bis segetem densis obducunt sentibus herbae, ibid. 2, 411.

Latin > English

herba herbae N F :: herb, grass