Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

inter

Ὄττω τις ἔραται → Whatever one loves best | Whom you desire most
Sappho

English > Greek (Woodhouse)

Woodhouse page for inter - Opens in new window

verb transitive

P. and V. θάπτειν, γῇ κρύπτειν (Thuc. 2, 34), P. κατα θάπτειν, Ar. and V. τυμβεύειν; see bury.

Latin > English (Lewis & Short)

inter: adv., and prep. with acc. kindred to in, intra; Sanscr. antar; Goth. undar; Germ. unter; Engl. under.
I Adv., in the midst, in between (poet. and rare): dumque pii petit ora patris stetit arduus inter pontus, Val. Fl. 5, 337: tot montibus inter diviso, id. 6, 220; 8, 382. —
II Prep., with acc., between, belwixt, among, amid, surrounded by.
   A Lit., in space.
   1    Of position only.
   a Referring to two places or objects, between: qui (mons Jura) est inter Sequanos et Helvetios, Caes. B. G. 1, 2: cum inter me et Brundisium Caesar esset, Cic. Att. 9, 2: inter Padum atque Alpes, Liv. 5, 35: ager Tarquiniorum, qui inter urbem ac Tiberim fuit, id. 2, 5: locus inter duos lucos, id. 1, 8, 5: apud Artemisium inter Euboeam continentemque terram, id. 2, 5, 2; so, inter haec maria Asia, Curt. 3, 1, 13.—
   b Referring to more than two places or objects, among, in the midst of: inter hostium tela versari, Cic. de Or. 1, 46: inter multos saucios spe incertae vitae relictus, Liv. 2, 17, 4: rex inter primos constiterat, Curt. 5, 3, 9: inter multitudinem, Liv. 22, 13, 2: inter lignarios, id. 35, 41, 10: repertae inter spolia catenae, Tac. A. 2, 18: vicos aut inter vias manere, Suet. Caes. 39: inter ingentes solitudines, Sall. J 89, 4: inter deserta ferarum Lustra domosque, Verg. A. 3, 646.— So, even with a noun in the sing., in the midst of, surrounded by: erat inter ceteram planitiem mons, Sall. J. 92, 5: tibicines inter exercitum positi, Gell. 1, 11, 3: inter caedem aquila, Tac. A. 1, 60; cf.: inter ceteram praedam, Liv. 22, 16, 7; 8, 10, 10: inter purpuram atque aurum, id. 9, 17, 16. —
   2    With verbs of motion.
   a Between, through, among: inter medias stationes hostium erupere, Liv. 35, 11: acies inter bina castra procedunt, id. 4, 18, 3; Tac. A. 14, 33: inter oppositas classes transmisit, Suet. Caes. 58: spatiabatur in nemore Parmenion medius inter duces, Curt. 7, 2, 23: medios inter hostes Londinium perrexit, Tac. A. 14, 33.—
   b Pregn., including motion to and position between or among things mentioned, among, into the midst of: inter densas, umbrosa cacumina, fagos Adsidue veniebat, Verg. E. 2, 3: te mea dextera magna inter praemia ducet, id. A. 12, 437: dico te priore nocte venisse inter falcarios in Laecae domum, among the scythe-makers, into the street of the scythe-makers, Cic. Cat. 1, 4, 8.—
   B Transf., of relations conceived as local.
   1    In discrimination (doubt, choice, etc.), between two or more objects: judicium inter deas tres, Cic. Div. 1, 50, 114; cf.: inter Marcellos et Claudios patricios judicare, id. de Or. 1, 39, 176: inter has sententias dijudicare, id. Tusc. 1, 11, 23: inter diversas opiniones electio, Quint. prooem. 2: discrimen inter gratiosos cives atque fortes, id. Balb. 21, 49: inter optime valere et gravissime aegrotare nihil prorsus interesse, id. Fin. 2, 13, 43: qui bellum et pacem inter dubitabant, Tac. A. 12, 32: trepidare inter scelus metumque, id. H. 3, 39: inter pugnae fugaeque consilium, Liv. 1, 27.—So, with inter repeated: ut nihil inter te atque inter quadrupedem aliquam putes interesse, Cic. Par. 1; id. Fin. 1, 9, 30: quid intersit inter popularem civem et inter constantem, severum et gravem, id. Lael. 25, 95.—
   2    In expressing any relation which connects two or more persons, conceived as between or among them (strife, rivalry, friendship, intercourse, etc.).
   (a)    In gen.: quos inter magna fuit contentio, Nep. Mil. 4, 4: Nestor componere lites Inter Peliden festinat et inter Atriden, Hor. Ep. 1, 2, 12: certamen inter primores civitates, Liv. 10, 6.—Esp., with pronouns, to express all reciprocal relations, among, with, or between one another; mutually, together: quasi nunc non norimus nos inter nos, Ter. Ad. 2, 4, 7; Cic. Div. 1, 28, 58; id. Att. 10, 4, 10; id. N. D. 1, 26, 51: quod colloquimur inter nos, with one another, id. de Or. 1, 8, 32; cf.: inter nos naturā ad civilem communitatem conjuncti sumus, id. Fin. 3, 20, 66: vobis inter vos voluntatem fuisse conjunctam, id. Div. in Caecil. 11, 34: Ciceronis pueri amant inter se, love one another (like the Fr. s'entr'aimer), id. Att. 6, 1, 12: inter se consultare, id. de Or. 2, 3, 13: inter se amare, id. Q. Fr. 3, 3, 1: neque solum se colent inter se ac diligent, id. Lael. 22, 82: Di inter se diligunt, id. N. D. 1, 44, 122: furtim inter se aspiciebant, id. Cat. 3, 5, 13: complecti inter se lacrimantes milites coepisse, Liv. 7, 42: haec inter se cum repugnent, plerique non vident, Cic. Tusc. 3, 29, 72: inter se nondum satis noti, Liv. 21, 39: ratio et oratio conciliat homines inter se, Cic. Off. 1, 16, 50: ne nostra nobiscum aut inter nos cessatio vituperetur, id. Fam. 9, 3, 4: quae res eos in magno diuturnoque bello inter se habuit, Sall. J. 79, 3.—Sometimes pleon., the reciprocal relation being sufficiently expressed by the context: manus conserentis inter se Romanos exercitus, Sall. H. 1, 41, 19 Dietsch: Ulixes cum Ajace summa vi contendere inter se, Dict. Cret. 5, 14: conferti inter se, id. 2, 46.—
   (b)    So of things: ita effici complexiones atomorum inter se, mutual, reciprocal, Cic. Fin. 1, 6, 19: colles duos inter se propinquos occupat, near one another, Sall. J. 98, 3: haud procul inter se erant, id. ib. 41, 2: multum inter se distant istae facultates, Cic. de Or. 1, 49, 215: res inter se similes, Quint. 9, 2, 51: inter se dissimilis, id. 9, 4, 17.—
   (g)    Of a common privacy, secrecy, etc.: inter nos, between or among ourselves, confidentially, like the Fr. entre nous: nec consulto dicis occulte, sed quod inter nos liceat, ne tu quidem intellegis, Cic. N. D. 1, 26, 74: quod inter nos liceat dicere, id. Att. 2, 4: quod inter nos sit, but let that be between ourselves, Sen. Ep. 12, 2. —
   (d)    With nouns denoting a multitude of persons, like apud (not ante-Aug.): haudquaquam inter id genus contemptor habebatur, Liv. 6, 34, 5: inter hostes variae fuere sententiae, id. 4, 18, 1: credula fama inter gaudentes, Tac. H. 1, 34: more inter veteres recepto, id. ib. 2, 85.—
   3    Of a class of persons or things to which the subject is referred.
   a In gen., among: homines inter suos nobiles, Cic. Fl. 22, 52: inter suos et honestus et nobilis, id. Clu. 5, 11: in oratoribus vero admirabile est, quantum inter omnes unus excellat, id. Or. 2, 6: inter philosophos (Xenophon) reddendus est, Quint. 10, 1, 37: ille Croesus, inter reges opulentissimus, Sen. Contr. 2, 9: Borysthenes inter Scythiae amnes amoenissimus, Mel. 2, 1, 6.— So freq. with sup., inter and acc. take the place of a gen.: honestissimus inter suos numerabatur, Cic. Rosc. Am. 6, 16: plurimum inter eos valere, Caes. B. G. 2, 4, 4: maximum imperium inter finitimos, Liv. 5, 3, 10: inter Atheniensīs longe clarissimi, Curt. 4, 13, 15; Plin. 34, 8, 21, § 81; Petr. 78; Sen. Suas. 2, 7; 2, 12; Just. 12, 7, 2; 36, 2, 6.
   b Esp.: inter paucos, etc., among few, i. e. among the few select ones, eminently, especially: pingunt et vestes in Aegypto inter pauca mirabili genere, Plin. 35, 11, 42, § 150; cf.: sternutamento utilis inter pauca, id. 24, 11, 58, § 97: pugna inter paucas memorata populi Romani clades, Liv. 22, 7; cf.: inter paucos disertus, Quint. 10, 3, 13: inter paucos familiarium Neroni assumptus est, Tac. A. 16, 18: claritudine paucos inter senum regum, id. ib. 11, 10; so, inter alios: judicatur inter alios omnes beatus, qui in proelio profuderit animam, among all others to be noticed, i. e. especially, in the highest degree, Amm. 2, 3, 6; so, inter cuncta, Hor. Ep. 1, 18, 96: inter omnia, Curt. 3, 3, 18: inter cetera, Liv. 37, 12.—
   c In judic. lang., t. t.: inter sicarios, on the charge of assassination: cum praetor quaestionem inter sicarios exercuisset, Cic. Fin. 2, 16, 54; id. Clu. 53, 147; cf.: in recuperatorio judicio ejus maleficii, de quo inter sicarios quaeritur, id. Inv. 2, 20, 60: longo intervallo judicium inter sicarios hoc primum committitur, id. Rosc. Am. 5, 11: sexcenti sunt, qui inter sicarios et de veneficiis accusabant, id. ib. 32, 90: si ostenderis, quomodo sis eos inter sicarios defensurus, id. Phil. 2, 4, 8.—
   4    In some idiomatic phrases.
   a Inter manus, within reach, i. e. close at hand: ante oculos interque manus sunt omnia vestras, Verg. A. 11, 311; also, upon or in the hands: inter manus domum ablatus, Liv. 3, 13: inter quas (manus) collapsus extinguitur, Curt. 8, 2, 39: inter manus auferri, Cic. Verr. 2, 5, 11, § 28: inter manus meas crevit, under my hands, Sen. Ep. 12: manus inter maestorumque ora parentum, before their faces and within their reach, Verg. A. 2, 681.—
   b Inter viam, vias, on the way: dum rus eo, coepi egomet mecum inter vias, Ter. Eun. 4, 2, 1; Plaut. Poen. 5, 3, 43: si se inter viam obtulerit, Cic. Att. 4, 3, 5. —
   C Of time.
   a Between two dates or periods specified: dies XLV. inter binos ludos, Cic. Verr. 2, 2, 52 fin.; Liv. 1, 3.—
   b During, in the course of, within; for which, in English, we sometimes use by or at: quot prandia inter continuum perdidi triennium, Plaut. Stich. 1, 3, 61: omnia agentur, quae inter decem annos nefarie flagitioseque facta sunt, Cic. Verr. 1, 13; cf.: qui inter annos tot unus inventus sit, quem, etc., id. de Imp. Pomp. 23, 68: inter ipsum pugnae tempus, Liv. 36, 20: inter noctem lux orta, id. 32, 29: qui plus cernant oculis per noctem quam inter diem, Gell. 9, 4.—
   c Freq., with substt., to denote an act performed at a certain time, in the course of, while: haec inter cenam Tironi dictavi, at table, Cic. Quint. Fragm. 3, 1, 6; cf.: illuseras heri inter scyphos, id. Fam. 7, 22: inter fulmina et tonitrua, id. Phil. 5, 6, 15: promptior inter tenebras affirmatio, Tac. A. 2, 82: inter initia, at the beginning, Cels. 3, 25.—
   d During, and hence under the circumstances described, i. e. in spite of, notwithstanding: nobis inter has turbas senatus tamen frequens flagitavit triumphum, amid, in spite of these commotions, Cic. Fam. 16, 11: utrumque consilium aspernatus, quod inter ancipitia deterrimum est, dum media sequitur, Tac. H. 3, 40: senum coloniae inter male parentes et injuste imperantes aegra municipia et discordantia, id. Agr. 32; cf.: ita neutris cura posteritatis inter infensos vel obnoxios, id. H. 1, 1.—
   e Inter haec, inter quae, meanwhile, during this time: = interea, inter haec major alius terror, in the mean time, Liv. 2, 24; cf.: inter haec jam praemissi Albam erant equites, id. 1, 29; 3, 57, 7; 44, 10, 5; Curt. 3, 1, 1; Suet. Tib. 8; 63: inter quae tribuni plebei petivere, etc., Tac. A. 1, 15; 2, 34; 58; 3, 33; id. H. 1, 78; Curt. 4, 2, 10: inter quae unctione uti licet, Cels. 4, 2, 3.— So with gerunds and gerundives: inter agendum, at, while, Verg. E. 9, 24; Quint. 12, 3, 10: inter disceptandum, id. 12, 7, 6: inter res agendas, Suet. Caes. 45.—
   D In composition its final r is assimilated in intellego and its derivatives.
   a Between; as, intercedere, interponere. —
   b At intervals, from time to time; as, interaestuare, intermittere, intervisere.—
   c Under, down, to the bottom; as, interire, interficere.

Latin > French (Gaffiot 2016)

intĕr,⁴
    I adv., entre, dans l’entre-deux : Val. Flacc. 5, 337 ; 6, 220 ; 8, 382.
    II prép. avec acc.,
1 entre, parmi, au milieu de : inter Sequanos et Helvetios Cæs. G. 1, 2, entre les Séquanes et les Helvètes ; ista inter Græcos dicuntur Cic. de Or. 1, 45, cela se dit parmi (chez) les Grecs ; inter falcarios Cic. Cat. 1, 8, au milieu des fabricants de faux = dans la rue des..., cf. Liv. 35, 41, 10 || rare inter ceteram planitiem Sall. J. 92, 5, dans une région par ailleurs plate || [avec mouvt] Virg. B. 2, 3 ; En. 12, 437 ; Liv. 4, 18, 3, etc. ; Tac. Ann. 14, 33
2 [temps] pendant, dans l’espace de : inter tot annos Cic. Pomp. 68, dans le cours de tant d’années, cf. Cic. Verr. 2, 1, 37 ; inter noctem Liv. 32, 29, 2, pendant la nuit ; inter cenam Cic. Phil. 2, 63, pendant le repas || inter agendum Virg. B. 9, 24, tout en menant [les chèvres], cf. Quint. 12, 3, 10 ; inter rem agendam istam Pl. Cist. 721, tout en faisant cela ; inter res agendas Suet. Cæs. 45, dans l’exercice de ses fonctions, cf. Enn. Inc. 2 ; Cæcil. 193 ; Liv. 6, 11, 5, etc.
3 [rapports divers] a) [circonstances] parmi, au milieu de : inter has turbas Cic. Fam. 16, 11, au milieu de ces troubles ; b) [catégorie] parmi, entre : adolescens inter suos nobilis Cic. Clu. 11, jeune homme connu parmi les siens ; inter omnes excellere Cic. Or. 6, être éminent entre tous ; honestissimus inter suos Cic. Amer. 16, le plus honorable parmi ses concitoyens ; c) [débat, choix] : inter Marcellos et Claudios patricios judicare Cic. de Or. 1, 176, juger entre les Marcellus et la branche patricienne des Claudius ; [différence] inter optime valere et gravissime ægrotare nihil interest Cic. Fin. 2, 43, il n’y a aucune différence entre se bien porter et être gravement malade ; inter répété] nihil interest inter te atque inter quadripedem aliquam Cic. Par. 14, il n’y a pas de différence entre toi et un quadrupède, cf. Cic. Fin. 1, 30 ; Læl. 95 ; d) [relations, échange, réciprocité] : colloquimur inter nos Cic. de Or. 1, 32, nous conversons entre nous, ensemble ; inter nos conjuncti sumus Cic. Fin. 3, 66, nous sommes unis entre nous ; colent inter se ac diligent Cic. Læl. 82, ils auront des égards et une affection réciproques ; complexiones atomorum inter se Cic. Fin. 1, 19, les réunions d’atomes entre eux || inter nos, entre nous, confidentiellement : Cic. Nat. 1, 74 ; Att. 2, 4 ; e) [expressions] : quæstio inter sicarios Cic. Fin. 2, 54, chambre d’enquête concernant les assassinats, cf. Cic. Clu. 147 ; Amer. 11 ; Phil. 2, 8 || inter manus, v. manus || inter pauca Plin. 35, 150, tout particulièrement ; inter paucos disertus Quint. 10, 3, 13, éloquent comme peu de gens l’ont été ; clades inter paucas memorata Liv. 22, 7, 1, désastre mémorable comme bien peu d’autres || inter cuncta, inter omnia, inter cetera Hor. Ep. 1, 18, 96 ; Curt. 3, 3, 17 ; Liv. 37, 12, 8, avant tout || inter alia Plin. Min. Ep. 3, 16, 10, entre autres choses || inter hæc, inter quæ = interea, pendant ce temps-là, cependant : Liv. 3, 57, 7 ; Tac. Ann. 1, 15 || inter moras Plin. Min. Ep. 9, 13, 20, en attendant. quos inter Pl. Merc. 752 ; Cic. Læl. 83 || [en composition] intel devant l (intellego) || [sens] a) entre : intercedo, interpono, etc. ; b) par intervalles ; de temps en temps : intermitto, interviso ; [ou] dans l’intervalle : intercido 1 ; c) idée de destruction : intereo, interficio, interimo.

Latin > German (Georges)

inter (altindisch antar, innen, innerhalb, zwischen, ahd. untar), I) Adv. = μεταξύ, zwischen, dazwischen, nur noch poet. bei spät. Dicht., stetit arduus inter pontus, Val. Flacc.: tibi tot motibus inter diviso, durch so viele dazwischenliegende Berge, Val. Flacc. (vgl. πολλά μεταξυ οὔρεα, Hom.). Vgl. Prisc. 14, 35 (wo ego curro inter).
II) Praep. m. Acc., zur Bezeichnung des Vorhandenseins eines Gegenstandes in der Mitte oder im Umkreise eines od. mehrerer, zwischen, unter, in der Mitte von, im Umkreise von, umgeben von u. dgl., A) eig., im Raume, 1) im Zustande der Ruhe: erat inter ceteram planitiem mons saxeus, Sall.: inter Euboeam continentemque, Nep.: ager Tarquiniorum, qui inter urbem ac Tiberim fuit, Liv.: dem Nomen nachgesetzt, Faesulas inter Arretiumque, Liv. – moror inter aras, templa, Cic.: assequitur inter lucos hominem, Cic.: insula inter vada sita, Tac.: inter vicos aut inter vias manere zwischen den St. = auf den St., Suet: inter signa atque vexilla, umgeben von usw., Suet. – v. Sichbefinden usw. unter einer Menge, cum (Hercules) inter homines esset, Cic.: inter multos saucios consul relictus, Liv.: inter multitudinem sociorum Italici generis... tres Campani equites erant, Liv.: dem Nomen nachgesetzt, extremos inter euntem, Hor.: u. vom Nomen getrennt, utinam inter errem nuda leones, Hor. – unus eminet inter omnes in omni genere dicendi, Cic. – inter alia prodigia et carne pluit, Liv. – u. bei Pers. zur Angabe des Wohnorts, inter figulos, in der Töpferstraße, Varro LL.: inter falcarios, in der Sensenmacherstraße, Cic.: inter lignarios, in der Holzhändlerstraße, Cic.
2) im Zustande der Bewegung = zwischen, unter, zu (vgl. Thiel Verg. Aen. 12, 437), inter densas fagos assidue veniebat, Verg.: te magna inter praemia ducet, Verg.: inter stationes hostium emissi, Liv.
B) übtr.: AA) in der Zeit: 1) zur Angabe zweier Zeitpunkte (oder Zeitereignisse), zwischen die etwas fällt = zwischen, luce inter horam tertiam et quartam tenebrae obortae fuerant, Liv.: facito inter nonas et idus Martias, Colum.: ut dies XLV inter binos ludos tollerentur, Cic.: inter Lavinium et Albam Longam coloniam deductam triginta fere interfuere anni, Liv.
2) zur Angabe einer Zeit, in die etwas fällt, in deren Verlaufe etwas geschieht = unter, während, im Verlaufe von, inter ipsum pugnae tempus, Liv.: inter noctem, Liv.: inter omne tempus pater spectaculo esset, Liv.: inter decem annos, Cic.: inter annos XIV, Caes.: inter tot annos, Cic. – ebenso bei uneig. Zeitbestimmungen (Ereignissen usw. in der Zeit) = unter, während, bei, inter hunc tumultum, Liv.: inter colloquia cunctationemque, Liv.: haec inter cenam Tironi dictavi, Cic.: canit inter opus, Tibull. – u. beim Gerundium u. Gerundivum = während, bei, inter agendum, Verg. u.a.: inter ludendum, Quint.: inter rem agendam, Plaut.
BB) in anderen Verhältnissen: 1) zur Angabe von Umständen, Verhältnissen u. Zuständen, unter denen etwas stattfindet, in denen sich etwas befindet = unter, bei, in, inter verbera et cruciatus, Liv.: inter fugae pugnaeque consilium oppressi, Liv.: inter tanta vitia imbecilla aetas...tenebatur, unter so groben Lastern gefesselt gehalten, Sall.: nobis inter has turbas (bei = ungeachtet d. V.) senatus tamen frequens flagitavit triumphum, Cic.: minari inter iocum, unter Scherzen, beim Sch., Suet. – inter ambi guos, quis etc., da man schwankte, wer usw., Tac.: inter haec parata atque decreta, bei diesen Vorbereitungen usw., Sall.
2) zur Angabe einer Klasse od. Anzahl: a) unter der jemand sich als der u. der zeigt od. gilt = unter, feroces et inquieti inter socios, ignavi et imbelles inter hostes erant, Liv.: potens vir inter sui corporis homines, Liv. – adulescens inter suos et honestus et nobilis, Cic.: in oratoribus admirabile est quantum inter omnes unus excellat, Cic. – u. so bei Komparativen u. Superlativen (statt des partitiven Genetivs), quae celebrior inter ceteras ac nobilior habetur, Lact.: ipse honestissimus inter suos numerabatur, Cic. – b) unter die jmd. zu zählen ist, gewählt wird usw. = unter, inter philosophos reddendus est, Quint.: inter patres lectus, Liv.: inter patricios allecti, Suet.
3) bei Verteilung zur Angabe der einzelnen, denen etwas zugeteilt wird = unter, inter se plurimorum bona publicata dividere, Nep.: officia partiri inter se, Cic.
4) zur Angabe der Parteien od. Gegenstände, zwischen denen zu entscheiden usw. ist = zwischen, inter Marcellos et Claudios patricios iudicare, Cic.: inter has sententias diiudicare, Cic.: inter diversas opiniones difficilis est electio, Quint.: inter duas leges quaerere, Quint.
5) zur Angabe der Gegenstände, zwischen denen ein Unterschied besteht = zwischen, nihil interest inter te et quadrupedem, Cic.: multa sunt alia, quae inter locum et locum plurimum differunt, worin sich ein Ort vom andern wesentlich unterscheidet, Cic.: sit hoc discrimen inter gratiosos cives atque fortes, Cic.
6) zur Angabe zweier Beschaffenheiten, zwischen denen sich eine Gattung hält = zwischen, colorem inter aquilum candidumque, Suet.: crateritis inter chrysolithum et electrum colorem habet, Plin.
7) zur Angabe zweier Zustände usw., zwischen denen man in Zweifel schwebt = zwischen, inter metum et iram cunctatus, Tac.: bellum inter et pacem dubitabant, Tac.: anceps crimen est inter retinentem et exigentem, Curt.
8) zur Angabe der Personen, zwischen denen ein freundlicher oder feindlicher Verkehr besteht od. zustande gebracht wird = zwischen, quae saepissime inter me et Scipionem de amicitia disserebantur, Cic.: pacem inter duas potentissimas civitates conciliavit, Nep.: amicitiam nisi inter bonos esse non posse, Cic. – inter quos magna fuit contentio, Nep.: inter Hectora atque inter Achillem ira fuit capitalis, Hor. – quae inter nos sit (was unter uns gesagt sei), ego illas posueram, Sen. – dem Nomen nachgesetzt, quae si quos inter societas aut est aut fuit, Cic.
9) mit einem Pronomen zum Ausdruck der Reziprozität (Wechselbeziehung der Tätigkeit zweier od. mehrerer Subjekte aufeinander), in den Verbindd.: a) inter se, inter nos, inter vos, inter ipsos = einander, untereinander, gegenseitig, miteinander, α) bei Verben: amare inter se, Ter., Cic. u.a.: timere inter se, Nep.: aspicere inter se, Cic.: quasi nunc non norimus nos inter nos, Ter.: quod inter nos liceat dicere, unter uns gesagt, Cic.: u. so quod inter nos est, Sen.: hoc mirabilius, quod vos inter vos risum tenere possitis, Cic. – colloqui inter se, miteinander, Cic.: ludere inter se (nos), Plaut. u. Suet.: inter se cornibus pugnare, Varro: inter se repugnare, Cic. – β) bei Substst.: ita effici complexiones atomorum inter se, Cic.: non patiar, ut caedes civium inter se fiat, Cic.: auxerat inter se opinionem, die wechselseitige Achtung, Liv.: circa quem (tropum) et grammaticis inter ipsos et philosophis pugna est, Quint. – γ) bei Adjektt. u. Adverbb.: inter se nondum satis noti, Liv.: inter se inimicos esse, Hyg.: placide modesteque inter se rem publicam tractare, in gegenseitiger Friedfertigkeit u. Mäßigung, Sall. Vgl. Fabri Liv. 21, 39, 9. – b) inter se auch zur Andeutung eines gegenseitigen Verhältnisses, in das durch fremde Einwirkung Personen gesetzt werden, ratio et oratio conciliat homines inter se, Cic.: quae res eos in magno diuturnoque bello inter se habuit, Sall. – c) inter se, inter ipsos zum Ausdruck der gegenseitigen Nähe, Ähnlichkeit u. des Gegenteils = einander, voneinander, Marius colles propinquos inter se occupat, Sall.: postquam haud procul inter se erant, Sall.: duobus locis haud longe inter se castra faciebant, Sall. – res inter se similes, Cic. u. Quint.: quamquam et ii ipsi inter se dissimiles fuerunt, Quint.: pessuma ac diversa inter se mala, Sall.: diversa causarum inter ipsas condicio, Quint.: inter se contrariae opiniones, Quint.
CC) in besonderen Formeln u. adverbialen Ausdrücken: a) inter manus, s. 1. manus.no. I, A, h. – b) inter vias, unterwegs, Komik. u. Corp. inscr. Lat. 8, 2728. – c) inter exempla esse, zum Beispiele dienen, Tac. u. Sen.: u. so inter exempla haberi, Solin. – d) inter sicarios, wegen Meuchelmords, accusare, Cic.: quaestio inter sicarios, Cic. – e) inter pauca u. (v. Menschen) inter paucos, ganz besonders, Liv. u.a.: inter paucos disertus, beredt wie wenige, Quint. – f) inter cuncta, vor allem, Hor. ep. 1, 18, 96. – so auch inter omnia, Curt. 3, 3 (8), 17. – inter cetera, vor allem, namentlich, Liv. 37, 12, 8. Suet. Cal. 48, 2. – g) inter alia, unter anderem, cum Thrasea inter alia dixisset, ›vis ergo etc.‹, Plin. ep. 3, 16, 10. – h) inter haec, inter quae = interea (w. s.), inzwischen, Liv., Curt. u.a. (s. Mützell Curt. 3, 1, 1). – i) inter moras, mittlerweile, Plin. ep. 9, 13, 20. Suet. Ner. 49, 2: u. so inter aliquas moras, Suet. Aug. 78, 2: inter eas moras, Sall. Iug. 74, 2. – k) inter initia, inter principia, anfangs, Cels.
/ a) Solözist. inter hominibus, Augustin. conf. 1, 18 extr. – b) seinem Kasus nachgesetzt, zB. quos inter, Plaut. merc. 752. Cic. de amic. 83: Faesulas inter Arretiumque, Liv. 22, 3, 3. Vgl. Hand Turs. 3. p. 408. no. 41. Neue-Wagener Formenl.3 2, 947. – c) In der Zusammensetzung bezeichnet inter: α) dazwischen, wie intercedere, interponere.- β) in Zwischenräumen, hin u. wieder, wie interaestuare, intermittere, intervisere. – γ) unter, nieder, zugrunde, wie interire, interficere.

Latin > English

inter PREP ACC :: between, among; during; [inter se => to each other, mutually]