Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

εἶδον

Σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος -> Man is a dream of a shadow
Pindar, Pythian 8.95f.
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: εἶδον Medium diacritics: εἶδον Low diacritics: είδον Capitals: ΕΙΔΟΝ
Transliteration A: eîdon Transliteration B: eidon Transliteration C: eidon Beta Code: ei)=don

English (LSJ)

no Act. pres. in use, ὁράω being used:—Med., v.infr. A.11: aor. 2 εἶδον always in sense of A see (so in pres. and aor. 1 Med., to be seen, i.e. seem): but pf. οἶδα, in pres. sense, know. (With ἔ-ϝιδον, cf. (ϝ) είδομαι, (ϝ) εῖδος, Lat. videre; with (ϝ) οῖδα, cf. Skt. véda, Goth. wait, OE. wát 'know'.) A aor. 2 εἶδον (late εἶδα Orph.A.118), serving as aor. to ὁράω, Ep. ἴδον, iter. ἴδεσκε Il.3.217, late Aeol. εὔιδον Epigr.Gr.990.11 (Balbilla); imper. ἴδε (in Att. written as Adv. ἰδέ, behold! Hdn.Gr.2.23), ἴδετε; subj. ἴδω, Ep. ἴδωμι Il.18.63; opt. ἴδοιμι; inf. ἰδεῖν, Ep. ἰδέειν; part. ἰδών: hence, fut. ἰδησῶ Theoc.3.37:—Med., aor. 2 εἰδόμην, Ep. ἰδόμην, in same sense, poet., Ion., and later Prose (c. gen., Arat.430) (so in compds., even in Att. Prose, v. ἐπ-, προ-, ὑπ-ειδόμην); imper. ἰδοῦ (freq. written as Adv. ἰδού, = ἰδέ); subj. ἴδωμαι; opt. ἰδοίμην; inf. ἰδέσθαι; part. ἰδόμενος Hdt.1.88, al.: 1 see, perceive, behold, ὀφθαλμοῖσι or ἐν ὀφθαλμοῖσι ἰδέσθαι see before the eyes, Il.1.587, etc.; ἰδεῖν ἐν ὄμμασιν E.Or.1020; ἄγε, πειρήσομαι ἠδὲ ἴδωμαι well, I will try and see, Od.6.126, cf. 21.159; mark, observe, Il.4.476, Od.4.412, etc.: folld. by relat. clause, ἴδωμ' ὅτιν' ἔργα τέτυκται Il.22.450; ἀλλ' ἄγε θᾶσσον ἰδώμεθα ὅττι τάδ' ἐστίν Od.10.44: freq. in inf. after Subst. or Adj., θαῦμα ἰδέσθαι a marvel to behold, Il.5.725; οἰκτραῖσιν ἰδεῖν A.Pr.240; ἐλεινὸς ἰδεῖν Pl.R.620a. b see a person, i.e. meet him, speak with him, Th.4.125, X.An.2.4.15, etc. c see, i.e. experience, νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι Od.3.233, etc.; δούλειον ἦμαρ ἰδεῖν E.Hec.56; ἀέλιον ἕτερον ἰδεῖν S.Tr.835; τὴν δίκην ἰδεῖν Id.Ant.1270 (lyr.); ἀλόχου κουριδίης… οὔ τι χάριν ἴδε he saw (i.e. enjoyed) not the favour of his wedded wife, Il.11.243. 2 look, ἰδεῖν ἐςlook at or towards, 2.271, etc.; ἰδεῖν ἐπί23.143; πρόςOd.12.244; εἰς ὦπα ἰδέσθαι look him in the face, Il.9.373, etc.; κατ' ἐνῶπα ἰδών 15.320; ἄντα, ἐσάντα, or ἄντην ἰδεῖν, 13.184, 17.334, Od.5.78, etc.: qualified by Adv. or Adj., ὑπόδρα ἰδών looking askance, Il.1.148, al.; ἀχρεῖον ἰδών looking helpless, 2.269; κέρδος ἰδεῖν look to gain, A.Eu. 541 (lyr.). 3 see mentally, perceive, ἰδέσθαι ἐν φρεσίν 'to see in his mind's eye', Il.21.61, cf. 4.249; ἰδεῖν τῇ διανοίᾳ Pl.R.511a. b examine, investigate, Id.Phd.70e, Tht.192e; consider, ἴδωμεν τί λέγομεν Id.Grg.455a.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

French (Bailly abrégé)

v. *εἴδω.

English (Autenrieth)

see εἴδω, I.

Spanish (DGE)

v. ὁράω.

Greek Monolingual

εἶδον (Α)
αόρ. β' του ρήματος ορώ.

Russian (Dvoretsky)

εἶδον: aor. 2 к *εἴδω.

Middle Liddell

[Root !ϝιδ, Lat. video to see:] [not used in act. pres., ὁράω being used instead; but pres. is used in Mid., v. εἴδομαι; aor2 εἶδον retains the proper sense of to see: but perf. οἶδα, (I have seen) means I know, and is used as a pres. The form ὄψομαι is used as fut., ἑόρᾱκα or ἑώρᾱκα as perf.]
1. to see, perceive, behold, Hom., etc.; after a Noun, θαῦμα ἰδέσθαι a marvel to behold, Il.; οἰκτρὸς ἰδεῖν Aesch.
2. to look at, εἰς ὦπα ἰδέσθαι to look him in the face, Il., etc.
3. to look so and so, ἀχρεῖον ἰδών looking helpless, Il.
4. to see mentally, ἰδέσθαι ἐν φρεσίν "to see in his mind's eye, " Hom.

Chinese

原文音譯:Ðr£w 何拉哦
詞類次數:動詞(59)
原文字根:看見 相當於: (רָאָה‎ / רָאֶה‎ / רְאוּת‎)
字義溯源:凝視*,看見,見過,覺察,謹慎,小心,顯現,望見,承當。人能看見許多事物,但是主耶穌對他的門徒說,看見門徒所看見的,那才是有福的看見,因為有許多先知和君王想要看見門徒所看見的,卻沒有看見( 路10:23)。當主耶穌再臨時,地上的萬族都要哀哭,但是有一班人要看見人子有能力,有大榮耀,駕著天上的雲降臨( 太24:30),這也是有福的看見。聖經文庫將編號 (ὀπτάνομαι)歸入 (εἶδον / ὁράω)內。參讀 (ἀναλογίζομαι) (ἀναφαίνω) (αὐγάζω / καταυγάζω) (βλέπω) (ἐγγίζω) (εὑρίσκω)同義字
同源字:1) (ἀόρατος)不能看見的 2) (ἀφοράω)視為 3) (καθοράω)全然注視 4) (ὅραμα)注視某事物 5) (ὅρασις)注視中 6) (ὁρατός)注視的 7) (εἶδον / ὁράω)凝視 8) (πρόοιδα / προοράω)曾看見 9) (φρουρέω)預為看見
出現次數:總共(63);太(7);可(5);路(5);約(24);徒(2);林前(1);西(2);帖前(1);來(4);雅(1);彼前(1);約壹(7);約叄(1);啓(2)
譯字彙編
1) 看見過(7) 約1:18; 約5:37; 約6:46; 約6:46; 約壹1:1; 約壹4:20; 約壹4:20;
2) 看見了(4) 路24:23; 約1:34; 約14:7; 約14:9;
3) 你要謹慎(4) 可1:44; 來8:5; 啓19:10; 啓22:9;
4) 你們要謹慎(3) 太16:6; 路12:15; 帖前5:15;
5) 你們要小心(3) 太9:30; 太18:10; 太24:6;
6) 看見(2) 約6:2; 來11:27;
7) 曾見過(2) 約壹3:6; 約叄1:11;
8) 你⋯看見了(2) 約9:37; 約20:29;
9) 你們看(2) 雅2:24; 彼前1:8;
10) 見過(2) 約8:57; 西2:1;
11) 顯現(2) 太17:3; 可9:4;
12) 你們⋯已經看見(1) 約6:36;
13) 我⋯看見的(1) 約8:38;
14) 他⋯見了(1) 路1:22;
15) 承當罷(1) 太27:4;
16) 要謹慎(1) 可8:15;
17) 我們必看見(1) 約壹3:2;
18) 他們⋯看見了(1) 約15:24;
19) 我們⋯看見過(1) 約壹1:2;
20) 我們⋯所看見過(1) 約壹1:3;
21) 我必⋯去見(1) 來13:23;
22) 我們⋯見(1) 來2:8;
23) 他⋯看見的(1) 徒7:44;
24) 我⋯見過(1) 林前9:1;
25) 見過的(1) 西2:18;
26) 我看出(1) 徒8:23;
27) 我們見過的(1) 約3:11;
28) 他所看見的(1) 約3:32;
29) 你將要看見(1) 約1:50;
30) 看(1) 約1:39;
31) 望見(1) 路16:23;
32) 你們必看見(1) 可14:62;
33) 得見(1) 約3:36;
34) 既然看見(1) 約4:45;
35) 我已看見了(1) 約20:18;
36) 我們已經看見了(1) 約20:25;
37) 看見的(1) 約19:35;
38) 就是看見了(1) 約14:9;
39) 見(1) 可8:24;
40) 你要小心(1) 太8:4;
41) 看著(1) 路23:49