Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

morbus

Οὐδ' ἄμμε διακρινέει φιλότητος ἄλλο, πάρος θάνατόν γε μεμορμένον ἀμφικαλύψαι → Nor will anything else divide us from our love before the fate of death enshrouds us
Apollonius of Rhodes, Argonautica 3.1129f.

Latin > English (Lewis & Short)

morbus: i, m. Sanscr. mar-, die; Gr. βροτός (for μροτός), μαραίνω; cf. morior, marceo,
I a sickness, disease, disorder, distemper, ailment, illness, malady, of body or mind (class.).
I Corporeal: morbum appellant totius corporis corruptionem: aegrotationem morbum cum imbecillitate: vitium cum partes corporis inter se dissident: ex quo pravitas membrorum, distortio, deformitas, Cic. Tusc. 4, 13, 28: morbus est habitus cujusque corporis contra naturam, qui usum ejus facit deteriorem, Labeo ap. Gell. 4, 2, 3: morbi aegrotationesque, Cic. Tusc. 4, 10, 23: aeger morbo gravi, id. Cat. 1, 13, 31: in morbo esse, to be sick, id. Tusc. 3, 4, 9: morbo affectum esse, id. Div. 1, 30, 63: corporis gravioribus morbis vitae jucunditas impeditur, id. Fin. 1, 18, 59: animi valentes morbo tentari non possunt, corpora possunt, id. Tusc. 4, 14, 31: affligi, id. Pis. 35, 85: urgeri, id. Fat. 9, 17: tabescere, id. N. D. 3, 35, 84: languere, Lucr. 6, 1221: conflictari, Nep. Dion. 2, 4: in morbum cadere, to fall sick, Cic. Tusc. 1, 32, 79: incidere, id. Clu. 62, 175: delabi, id. Att. 7, 5, 1: morbum nancisci, Nep. Att. 21, 1: morbo consumi, id. Reg. 2, 1: perire, id. ib. 3, 3: mori, id. Them. 10, 4: absumi, Sall. J. 5, 6: confici, id. ib. 9, 4: opprimi, Cic. Clu. 7, 22: homo aeger morbo gravi, id. Cat. 1, 13, 31: ex morbo convalescere, to recover, id. Fam. 13, 29, 4: a morbo valere, Plaut. Ep. 1, 2, 26: morbum depellere, Cic. Fam. 7, 26, 2: levare, to alleviate, relieve, Plaut. Mil. 4, 6, 57: amplior fit, becomes more violent, Ter. Hec. 3, 1, 50: adgravescit, id. ib. 3, 2, 2: ingravescit, Cic. Cat. 1, 13, 31: comitialis or major, epilepsy, Cels. 3, 23: regius, the jaundice, id. 3, 24: in morbo consumat, a form of imprecation, may he spend it (the money) in sickness, Sen. Ben. 4, 39, 2.—
II Mental.
   A Disease, a fault, vice, etc.: animi morbi sunt cupiditates immensae, et inanes, divitiarum, etc., Cic. Fin. 1, 18, 59: morbum et insaniam, id. Verr. 2, 4, 1, § 1: nomen insaniae significat mentis aegrotationem et morbum, id. Tusc. 3, 4, 9: hic morbus qui est in re publicā, ingravescet, id. Cat. 1, 13, 31: ut, si qui aegrotet, quo morbo Barrus, Hor. S. 1, 6, 30: maxima pars hominum morbo jactatur eodem, id. ib. 2, 3, 121: qui vultu morbum incessuque fatetur, Juv. 2, 17.—
   B Grief, sorrow, distress: quod mulier facere incepit, nisi id efficere perpetrat, Id illi morbo, id illi senio est, affliction, distress, Plaut. Truc. 2, 5, 12; cf.: salvere me jubes, quoi tu abiens offers morbum? id. As. 3, 3, 3.—
III Trop., of trees, plants, etc.: infestantur namque et arbores morbis, a disease, Plin. 17, 24, 37, § 116 al.—
Morbus, personified as a deity, the son of Erebus and Nox, Cic. N. D. 3, 17, 44; Hyg. Fab. praef.; Sen. Herc. Fur. 694; cf. Verg. A. 6, 275; Claud. VI. Cons. Hon. 323.

Latin > French (Gaffiot 2016)

morbus,⁷ ī, m.,
1 maladie, désordre physique, malaise général [v. Cic. Tusc. 4, 28 ] : in morbo esse Cic. Tusc. 3, 9, être malade ; in morbum cadere Cic. Tusc. 1, 79, tomber malade ; æger morbo gravi Cic. Cat. 1, 31, atteint d’une maladie grave, cf. Tusc. 4, 28 || pl., manifestations (effets) d’une maladie : Liv. 4, 30, 8
2 maladie de l’âme, passion : Cic. Fin. 1, 59 ; Verr. 2, 4, 1 ; Tusc. 3, 9 || chagrin, peine : Pl. As. 393 ; Truc. 466 || maladie [en parl. des plantes] : Plin. 17, 116 || Morbus, la Maladie divinité, le fils de l’Érèbe et de la Nuit : Cic. Nat. 3, 44.

Latin > German (Georges)

morbus, ī, m. (zu morior; als Grundform *morodho-s, was sterben macht), die Krankheit, I) physische: a) leb. Wesen: gravis, levis, Cels.: longinquus, Liv., od. longus, Liv. u. Cels., Ggstz. acutus, Cels.: insanabilis, Cic.: inexplicabilis, Plin. ep.: irremediabilis, Salv.: impudicus, Vitr.: articularis, Gicht, Plin. u.a.: maior, Cels. u. Apul.: m. comitialis, die Epilepsie, Cels.: dass. caducus, Apul., od. divinus, Apul., od. sacer, Lucan.: regius od. arquatus, die Gelbsucht, Cels.: gravis et periculosus, Liv.: perniciosior, Cic.: peniciosissimus, Veget. mil.: pernicialis, Liv.: mortifer, Cic.: morbi viriles, Sen. – morbo affectus (befallen), Gell.: aeger morbo gravi od. gravi et periculoso, Liv., gravi corporis morbo Tac.: diutinis morbis aegra corpora, Liv.: homo miser et cum corporis morbo tum animi dolore confectus, Cic. – morbi ingruunt, Curt., ingruunt in agrestes, Liv., ingruunt universis populis, Plin.: vulgati contactu in homines morbi, Liv.: stranguriae morbum contrahere, Plin.: contrahere morbum ex dolore od. ex aegritudine, Iustin.: perniciosissimus morbus nascitur, Veget. mil.: morbum nancisci, Nep.: in morbum cadere od. incĭdere od. delabi, Cic.: in morbum de integro incĭdere einen Rückfall bekommen, Cic.: implicari morbo, Caes., od. in morbum, Nep.: gravi morbo afflictari, Liv.: morbo corripi, s. cor-ripiono. I, 2, d: morbo opprimi, Cic.: vi morbi opprimi, Cic.: uno genere morbi affligi, Cic.: in morbo esse, Cic.: morbo laborare, Cic.: morbo gravi et mortifero affectum esse, Cic.: morbo conflictari, Nep.: mortifero morbo urgeri, Cic.: morbo decedere, mit Tode abgehen (sterben), Eutr.: u. so morbo aquae intercutis, Suet.: morbo perire, Nep., od. mori, Nep. u. Liv.: hoc morbo mori, Cic.: morbo absumi od. confici, Sall.: levare alci morbum, Plaut.: morbum depellere, Cic.: morbo levari, Cic.: ex morbo evadere, Cic.: ex morbo convalescere, Cic.: assurgere ex morbo, Liv., e gravi corporis morbo, Tac.: e gravi morbo recreari, Cic.: nondum ex longinquitate gravissimi morbi recreatus, Cic.: defunctā civitate plurimorum morbis, paucis funeribus, Liv.: a morbo valui, ab animo aeger fui, Plaut. – morbum simulare, sich krank stellen, Cic. – alci morbum optare, Sen., precari, Cic. – in morbo consumat, möge er es (das Geld) in Krankheit aufzehren, eine Verwünschungsformel, Sen. de ben. 4, 39, 2. – b) die Krankheit der Bäume u. Pflanzen, infestantur et arbores morbis, Plin. 17, 216 (vgl. ibid. § 218 u. 224). – c) personif. als Gottheit, Sen. Herc. fur. 694: im Plur., Verg. Aen. 6, 275. Claud. VI. cons. Hon. 323. – II) (wie νόσος) die geistige Krankheit, a) Verdruß, Kummer, id illi morbo, id illi seniost, darüber wird sie verdrießlich u. mürrisch, Plaut. truc. 466: si in te aegrotant artes antiquae tuae, omnibus amicis morbum tu incuties gravem, ut te videre audireque aegroti sient, Plaut. trin. 72 sqq. – b) die Leidenschaft, Sucht, krankhafte Leidenschaft (Liebhaberei), animi morbi (Seelenkrankheiten) sunt cupiditates immensae et inanes divitiarum, gloriae etc., Cic. de fin. 1, 59: venio nunc ad istius, quem ad modum ipse appellat, studium, ut amici eius, morbum (krankhafte Passion) et insaniam (rasende Leidenschaft), Cic. Verr. 4, 1: ut ad meum te morbum vocem, Sen. exc. contr. 3. praef. § 10: morbo proditor, ein Verräter aus Passion, Vell. 2, 83, 1. – auch von unreiner Leidenschaft, Wollust der Verschnittenen, turpium virorum, Hor. carm. 1, 37, 10.

Latin > English

morbus morbi N M :: sickness, illness, weakness; disease; distemper; distress; vice

Translations

Afrikaans: siekte; Albanian: sëmundje; Amharic: በሽታ; Arabic: مَرَض‎, دَاء‎, سُقْم‎; Armenian: հիվանդություն, ախտ; Assamese: বেমাৰ, ৰোগ; Asturian: enfermedá; Azerbaijani: xəstəlik; Bashkir: ауырыу; Basque: eritasun; Belarusian: хваро́ба; Bengali: অসুখ, রোগ, বিমার; Bikol Central: hilang; Breton: kleñved; Bulgarian: бо́лест, заболя́ване; Burmese: ရောဂါ; Catalan: malaltia; Cebuano: sakit; Cherokee: ᎥᏳᎩ; Chichonyi-Chidzihana-Chikauma: ukongo; Chinese Cantonese: 疾病, 病; Dungan: бин, бемар; Hakka: 病; Mandarin: 疾病, 病, 病症, 症; Min Dong: 病; Min Nan: 病; Wu: 疾病; Czech: nemoc, choroba; Danish: sygdom; Dutch: ziekte; Estonian: haigus, tõbi; Faroese: sjúka; Finnish: tauti, sairaus; French: maladie, mal; Galician: enfermidade, doenza; Georgian: ავადმყოფობა, დაავადება, სენი; German: Krankheit, Infektionskrankheit, Seuche; Gothic: 𐍃𐌰𐌿𐌷𐍄𐍃, 𐍃𐌹𐌿𐌺𐌴𐌹; Greek: ασθένεια, αρρώστια, νόσημα, νόσος, πάθηση; Ancient Greek: νόσος, ἀσθένεια, ἀσθένημα, ἀρρώστημα, ἀρρωστία, ἀλυσθένεια, ἀδυναστία, δυσκρασία, διάθεσις, ἀκληρία, ἀνωμαλία, αἰτία; Ionic: νοῦσος; Hawaiian: maʻi; Hebrew: מַחֲלָה‎; Hiligaynon: balatian; Hindi: रोग, व्याधि, बीमारी, मरज़; Hungarian: betegség, kór; Icelandic: sjúkdómur, sýki, mein; Ido: maladeso, morbo; Indonesian: penyakit; Irish: galar, aicíd; Isan: โรค; Italian: malattia, malanno, disturbo, morbo; Japanese: 病気, 疾病; Javanese: ꦥꦚꦏꦶꦠ꧀; Kannada: ರೋಗ; Kazakh: ауру, кесел; Khmer: ជំងឺ, រោគ; Konkani: रोग; Korean: 질병; Kurdish Central Kurdish: نەخۆشی‎; Northern Kurdish: nesaxî, nexweşî; Kyrgyz: оору; Lao: ພະຍາດ, ໂລກ; Latgalian: vaideiba, naveseleiba, lyga; Latin: morbus, aegror, infirmitas, languor; Latvian: slimība, liga; Lithuanian: liga, susirgimas; Macedonian: болест, заболување; Malay: penyakit; Malayalam: രോഗം, സുഖക്കേട്; Maltese: marda; Manchu: ᠨᡳᠮᡝᡴᡠ; Maori: tahumaero; Mongolian: өвчин; Navajo: ąąh dah hazʼą́, ąąh dah hoyoołʼaałii, tsʼííh niidóóh; Nepali: रोग, बिमारी; Ngazidja Comorian: uwaɗe; Norwegian Bokmål: sykdom, sjukdom; Nynorsk: sjukdom; Occitan: malautiá; Old Church Slavonic Cyrillic: немощь; Old English: coþu, ādl, ælfsogoþa; Oriya: ରୋଗ; Pali: roga; Pashto: ناروغي‎; Persian: بیماری‎, ناخوشی‎, مرض‎; Pitjantjatjara: pika; Plautdietsch: Krankheit; Polish: choroba; Portuguese: doença; Punjabi: ਰੋਗ, ਬਿਮਾਰੀ; Romanian: boală, maladie; Russian: болезнь, заболевание, недуг, хворь, немочь, нездоровье, недомогание; Sanskrit: रोग, गद, व्याधि; Santali: ᱨᱳᱜ; Scottish Gaelic: trioblaid, galar, tinneas, euslaint; Serbo-Croatian Cyrillic: бо̏ле̄ст, оболење; Roman: bȍlēst, obolenje; Sinhalese: රෝග; Slovak: nemoc, choroba; Slovene: bolezen; Spanish: enfermedad, dolencia; Swahili: ugonjwa, maradhi; Swedish: sjukdom; Tagalog: sakit, balatian; Tajik: беморӣ, ‍мараз‍, нохуши; Tamil: நோய், வியாதி; Tatar: авыру; Telugu: వ్యాధి, రోగము, జబ్బు; Thai: โรค; Tibetan: ན་ཚ, སྙུང་གཞི; Tocharian B: teki; Turkish: hastalık, sayrılık; Turkmen: hassalyk, syrkawlyk, kesel; Ugaritic: 𐎎𐎗𐎕; Ukrainian: хворо́ба; Urdu: بیماری‎, مرض‎, روگ‎; Uyghur: كېسەللىك‎, كېسەل‎; Uzbek: xastalik, kasallik, kasal; Vietnamese: bệnh, căn bệnh; Volapük: maläd, näfätamaläd; Welsh: clefyd, afiechyd; White Hmong: mob; Yiddish: זאָך‎, קראַנקייט‎, חולאת‎, מחלה‎; Zhuang: bingh