Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἐξανάστασις

Οὐδ' ἄμμε διακρινέει φιλότητος ἄλλο, πάρος θάνατόν γε μεμορμένον ἀμφικαλύψαι → Nor will anything else divide us from our love before the fate of death enshrouds us
Apollonius of Rhodes, Argonautica 3.1129f.
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ἐξανάστᾰσις Medium diacritics: ἐξανάστασις Low diacritics: εξανάστασις Capitals: ΕΞΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
Transliteration A: exanástasis Transliteration B: exanastasis Transliteration C: eksanastasis Beta Code: e)cana/stasis

English (LSJ)

εως, ἡ, A removal, expulsion, Plb.2.21.9,al. II intr., emigration, τινῶν ἐκ τῆς οἰκείας Str.2.3.6. 2 rising from bed to go to stool, Hp. Prog.11; later simply, going to stool, Aret.SD2.9 (pl.), Sever.Clyst.pp.3,34 D., etc. b rising from bed in the morning, Porph.VP40; ἐ. ὕπνου Gal.7.96. 3 ἡ ἐξανάστασις ἡ ἐκ νεκρῶν resurrection from the dead, Ep.Phil.3.11. 4 woman's ornament, BGU717.11 (ii A. D.).

Spanish (DGE)

-εως, ἡ
• Morfología: [gen. -ιος Hp.Prog.11]
I c. idea de mov. ‘hacia arriba
1 acción de levantarse de la cama para evacuar ξυνεχὴς ἐ. Hp.l.c.
de donde medic. evacuación, deposición Hp.Epid.7.11, cf. Prorrh.1.109, Aret.SD 2.9.6, Seuer.Clyst.p.3, 34
gener. acción de ponerse en pie o levantarse después del sueño τῶν μὲν ἄλλων φυλάκων ἐ. I.BI 6.69, ἐ. ὕπνου Gal.7.96, πρὸ δὲ τῆς ἐξαναστάσεως Porph.VP 40, del suelo tras una caída, Plb.3.55.4.
2 creación ἐξαλείψω πᾶσαν τὴν ἐξανάστασιν exterminaré todo lo que he puesto en pie LXX Ge.7.4.
3 fig. arrogancia, actitud de enfrentamiento entre los hombres, Chrys.M.62.76, cf. Origenes Io.6.11 (p.121.3).
II c. idea de mov. ‘hacia atrás’ o de direcc. indiferente
1 emigración ὃ καὶ τῆς ἐξαναστάσεως αἴτιον γέγονεν Arist.Fr.547, ἡ ἐ. ἐκ τῆς οἰκείας Str.2.3.6.
2 expulsión por la fuerza de un lugar, Plb.2.21.9, 35.4.
III c. idea de ‘renovación
1 resurgimiento, revivificación ἡ τῶν σπερμάτων καὶ καρπῶν ... ἐ. Thphl.Ant.Autol.1.13.
2 crist. resurrección τῶν νεκρῶν Ep.Phil.3.11, cf. Meth.Symp.4.5.

German (Pape)

[Seite 868] ἡ, 1) das Aufstehenlassen, Wegführen oder Vertreiben; καὶ καταφθορά Pol. 2, 21, 9, vgl. 3, 55, 4; aber ἡ τῶν Κίμβρων ἐξ. ἐκ τῆς οἰκείας, die Auswanderung, Strab. II, 102. – 2) das Aufstehen der Kranken vom Lager, Hippocr. – Im N. T die Auferstehung vom Tode.

French (Bailly abrégé)

εως (ἡ) :
I. action de faire se lever et partir, expulsion;
II. 1 émigration forcée;
2 action de se lever (de son lit);
3 résurrection.
Étymologie: ἐξανίστημι.

Russian (Dvoretsky)

ἐξανάστᾰσις: εως ἡ
1 изгнание, выселение (ἐ. καὶ καταφθορά Polyb.);
2 воскресение (τῶν νεκρῶν NT).

Greek (Liddell-Scott)

ἐξανάστᾰσις: -εως, ἡ, τὸ ποιεῖν τινα ἀνάστατον, ἔξωσις, ἐκδίωξις, ὑπὲρ ὁλοσχεροῦς ἐξαναστάσεως αὐτῶν καὶ καταφθορᾶς Πολύβ. 2. 21, 9, κτλ.: ἀμεταβ., μετοικεσία, μετανάστασις, Στράβ. 102. ΙΙ. ἀμεταβ., ὡσαύτως, ἡ ἐν τῆς κλίνης ἔγερσις πρὸς κένωσιν, κοπιῇ γὰρ ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ τῆς ξυνεχέος ἐξαναστάσιος Ἱππ. Προγν. 40. 3. 2) = ἀνάστασις, τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐν τῶν νεκρῶν Ἐπιστολ. π. Φιλίππ. γ΄, 11.

English (Strong)

from ἐξανίστημι; a rising from death: resurrection.

English (Thayer)

ἐξαναστασεως, ἡ (ἐξανίστημι, which see), a rising up (Polybius 3,55, 4); a rising again, resurrection: τῶν νεκρῶν or (L T Tr WH) ἡ ἐκ τῶν νεκρῶν, Philippians 3:11.

Greek Monotonic

ἐξανάστᾰσις: -εως, ἡ (ἐξανίσταμαι), έγερση, σήκωμα, ανάσταση από τους νεκρούς, σε Καινή Διαθήκη

Middle Liddell

ἐξανάστᾰσις, εως n [ἐξανίσταμαι]
a rising up from, resurrection from the dead, NTest.

Chinese

原文音譯:™xan£stasij 誒克士-安那-士他西士
詞類次數:名詞(1)
原文字根:出去-向上-站(著)
字義溯源:從死裏復活,復活;源自(ἐξανίστημι)=產生);由(ἐκ / ἐκπερισσῶς / ἐκφωνέω)*=出)與(ἀναπηδάω / ἀνίστημι)=站起)組成,其中 (ἀναπηδάω / ἀνίστημι)由(ἀνά)*=上)與(ἵστημι)*=站)組成
出現次數:總共(1);腓(1)
譯字彙編
1) 復活(1) 腓3:11

Translations

resurrection

Armenian: հարություն; Belarusian: уваскрашэнне; Bulgarian: възкресение; Catalan: resurrecció; Chinese Cantonese: 復活, 复活; Hakka: 復活, 复活; Mandarin: 復活, 复活; Min Nan: 閣活, 阁活; Crimean Tatar: tirilüv, tirilme; Czech: vzkříšení; Dutch: herrijzenis, wederopstanding, opstanding, verrijzenis; Esperanto: reviviĝo; Estonian: ülestõusmine; Finnish: ylösnousemus; French: résurrection; Galician: resurrección; Georgian: გაცოცხლება; German: Wiederauferstehung, Auferstehung; Gothic: 𐌿𐍃𐍃𐍄𐌰𐍃𐍃; Greek: ανάσταση; Ancient Greek: ἀναβίωσις, ἀνάστασις, ἀνέγερσις, ἔγερσις, ἐξανάστασις, ἐπαναστασίη, ἐπανάστασις, νεκρεγερσία, νεκρέγερσις, παλιγγενεσία; Hebrew: תחיית המתים‎; Hindi: पुनरुज्जीवन, मृतोत्थान, नुशूर; Hungarian: feltámadás; Icelandic: upprisa; Irish: aiséirí; Old Irish: esséirge; Italian: resurrezione; Japanese: 復活; Korean: 부활(復活); Latin: resurrectio; Latvian: augšāmcelšanās; Lithuanian: prisikėlimas; Low German German Low German: Uperstahung; Macedonian: воскресение; Ngazidja Comorian: mbâthwi; Norman: rêsurrection; Old Church Slavonic Cyrillic: въскрьсеньѥ, въскрѣшеньѥ; Old English: ǣrist; Persian: رستاخیز‎; Polish: zmartwychwstanie, wskrzeszenie; Portuguese: ressurreição; Romanian: reînviere, înviere; Russian: воскресение, воскрешение; Rusyn: воскресї́ня; Sanskrit: मृतोत्थान, पुनरुज्जीवन; Serbo-Croatian Cyrillic: ускрсење, ускрснуће; Roman: uskrsenje, uskrsnúće; Slovak: vzkriesenie; Slovene: vstajenje; Spanish: resurrección; Swahili: ufufuo; Swedish: uppståndelse; Tagalog: muling-pagkabuhay; Turkish: diriliş; Ukrainian: воскрешення; Urdu: نُشُور‎, اِحْیا‎; Volapük: dönulifükam,; Walloon: ravicaedje, rezureccion; Welsh: atgyfodiad