Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

crepo

Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. → Go tell the Spartans, stranger passing by, that here, obedient to their laws, we lie.
Simonides of Kea

Latin > English (Lewis & Short)

crĕpo: ŭi, ĭtum, 1, v. n. and
I a. [Sanscr. krap, to lament; cf. crabro (mostly poet. or in post-Aug. prose; in class. prose, concrepo).
I Neutr., to rattle, crack, creak, rustle, clatter, tinkle, jingle, chink, etc.
   A In gen.: foris, Plaut. Am. 1, 2, 34; Ter. Ad. 2, 3, 11: fores, id. Eun. 5, 7, 5; id. Heaut. 1, 1, 121; 3, 3, 52: intestina (with crepitant), Plaut. Men. 5, 5, 26: herba Sabina ad focos, Prop. 4 (5), 3, 58; cf. Ov. F. 4, 742: sonabile sistrum, id. M. 9, 784 (cf. crepitanti sistro, Prop. 3 (4), 11 (9 Bip.), 43): crepante pede. Hor. Epod. 16, 48: nubes subito motu, Ov. F. 2, 501: catena, Sen. Ep. 9, 8: lapis, in statuā Memnonis, Plin. 36, 7, 11, § 58 et saep.: digiti crepantis signa novit eunuchus, a snapping the fingers (as a sign of a command), Mart. 3, 82, 15; cf. concrepo, I.—Of the voice: vox generosa, quae non composita nec alienis auribus sed subito data crepuit, because loud, Sen. Clem. 2, 1, 1.—
   B In partic., to break wind, Cato ap. Fest. s. v. prohibere, p. 206; Mart. 12, 77 and 78; cf. crepitus, B.—In a play upon words: Co. Fores hae fecerunt magnum flagitium modo. Ad. Quid id est flagitii? Co. Crepuerunt clare, Plaut. Poen. 3, 2, 33.—
   C Transf., to break with a crash: remi, Verg. A. 5, 206.—
II Act., to make something sound, make a noise with, cause to resound or rattle.
   A Lit.: (Camenae) manibus faustos ter crepuere sonos, i. e. clapped, Prop. 3 (4), 10, 4; so, ter laetum sonum populus, Hor. C. 2, 17, 26: procul auxiliantia aera, Stat. Th. 6, 687: aureolos, to make to chink, i. e. to count, Mart. 5, 19, 14.—Esp. freq.,
   B Trop., to say something or talk noisily, to make much ado about, to boast of, prattle, prate, etc.: neque ego ad mensam publicas res clamo neque leges crepo, Plaut. Mil. 3, 1, 56: sulcos et vineta, Hor. Ep. 1, 7, 84: quid veri, id. S. 2, 3, 33: immunda dicta, id. A. P. 247: post vina gravem militiam aut pauperiem, id. C. 1, 18, 5; cf. with a rel.-clause: crepat, antiquum genus ut ... tolerarit aevum, * Lucr. 2, 1170.

Latin > French (Gaffiot 2016)

crĕpō,¹¹ ŭī, ĭtum, āre,
1 intr., rendre un son sec, craquer, craqueter, claquer, pétiller, retentir : intestina mihi quando esurio, crepant Pl. Men. 926, mes boyaux crient, quand j’ai faim ; crepare solidum Pers. 5, 25, rendre un son plein ; crepans digitus Mart. 3, 82, 15, claquement de doigt ; cum primum crepuerit catena Sen. Ep. 9, 8, au premier bruit (cliquetis) des chaînes ; fores crepuerunt ab ea Ter. Eun. 1029, la porte a crié de chez elle, cf. Haut. 613 || péter : Mart. 12, 77, 11 || éclater, crever, se fendre : Aug. Serm. 275, 2
2 tr., faire sonner, faire retentir : crepare aureolos Mart. 5, 19, 14, faire sonner des pièces d’or ; faustos ter crepuere sonos Prop. 3, 10, 4, elles applaudirent à trois reprises ( Hor. O. 2, 17, 26 ) || [fig.] répéter sans cesse, avoir toujours à la bouche : sulcos et vineta crepat mera Hor. Ep. 1, 7, 84, il n’a plus à la bouche que labours et vignobles. crĕpo, ĕre, Eutych. 486, 22 ; Orib. Syn. 4, 35.

Latin > German (Georges)

crepo, puī, pitum, āre (zu altind. k npatē, Aorist akrapišţa »jammern«), v. jedem kurz abgebrochenen Schall, deutsch, je nach dem Zusammenhange, klappern, knattern, knurren, knallen, klatschen; knistern, knittern, knirschen, klirren, klimpern, schwirren; knacken, krachen, dröhnen; rasseln, prasseln; rauschen, sausen, brausen; plätschern; schmatzen, schnalzen, I) v. intr.: 1) eig., von metall. Ggstdn., arma civilis crepuere belli, Sen. poët.: quid crepuit quasi ferrum modo? Plaut.: cum primum crepuerit catena, discedet (amicus), Sen.: aureolos (Goldstückchen) manu crepantes amico donas, Mart.: sinus crepantes, die (von dem eingewebten Golde) rauschenden, Verg.: o si sub rastro crepet argenti mihi seria (Topf, Tonne), Pers. – von der Tür (die nach der Straße aufgeht, weshalb der sie Öffnende klopft, um die Leute auf der Straße aufmerksam zu machen, damit sie nicht gestoßen werden), crepuit ostium, Plaut. Cas. 813: ostium lenonis crepuit, Plaut. Pseud. 131: crepuit a Glycerio ostium, Ter. Andr. 682 (al. concrepuit): adhuc loquebatur, cum crepuit ostium impulsum, Petron. 99, 5: crepuit foris, Plaut.: quidnam foris crepuit? mane, mane, ipse exit foras, Ter.: sed crepuerunt fores hinc a me? quisnam egreditur? Ter. – von musikal. Instrum. u. musikal. tönenden Ggstdn., crepant cymbala et tympana audiunturque tibiae, Mela: crepuit sonabile sistrum, Ov.: lapidem (Memnonis statuae dicatum) cotidiano solis ortu contactum radiis crepare tradunt, Plin.: u. v. Bläser eines musikal. Instrum., nec crepuit fissā me propter arundine custos (der Wächter des Leichnams, der zuw. auf einer Rohrpfeife blasen mußte, um den etwa Scheintoten aufzuwecken), Prop. – v. reifen Getreide, messes area cum teret crepantes, Mart. – vom Geräusch des herabfallenden Hagels, crepat aurea grandine multā palla, Stat. – v. brechenden, berstenden Ggstdn., ubi tecta crepuerunt (beim Erdbeben), Sen.: crepant aedificia, antequam corruant, Sen.: acuto in murice remi obnixi crepuere (knackten), Verg.: si crepant poma (am Baume platzen), Pallad. – v. brennenden Ggstdn., crepit in mediis laurus adusta focis, Ov.: crepat ad veteres herba Sabina focos, Prop. – v. Schlägen, verberum crepuit sonus, Sen. poët.: verbera crepantia, Prud. – v. Küssen, circum cathedras basia crepant, Mart. – v. Teilen des menschl. u. tier. Körpers, intestina mihi, quando esurio, crepant, knurrt der Magen, Plaut.: dentes crepuere retecti, klapperten (vor Schrecken), Pers.: ille cuius dentes crepuere sub pugno, unter den Faustschlägen (des Gegners) knackten, Sen.: digiti crepantis signa, die Zeichen des schnalzenden F., die Schnippchen (damit der Diener zum Dienst erscheinen soll), Mart.: crepuere malae, knirschten (v. der hungrigen Sphinx), Sen. poët.: u. (im Bilde) levis crepante desilit pede, mit rauschendem F., Hor. – vom Menschen, der laute Blähungen fahren läßt, knallen, Cato fr., Plaut. u. Mart. – v. menschl. Lauten, vox generosa, quae non composita nec alienis auribus sed subito data crepuit, laut geworden ist, Sen. de clem. 2, 1, 1. – 2) meton., knacken = bersten, platzen (vgl. franz. crever u. unser »krepieren«), v. Gefäßen, Augustin. serm. 275, 2 u. 276, 3: v. Gewächsen, Fulg. myth. 3, 8: v. einer Person, crepuit medius, ist mitten entzwei geborsten, Vulg. act. apost. 1, 18.
II) v. tr. erschallen lassen, erklingen lassen (poet.), a) mit Acc. des Instrum. usw., das den Schall gibt: cr. aera (Becken, bei Mondfinsternis), Stat. Theb. 6, 687: aureolos, Goldstückchen (aufzählen) klimpern lassen, Mart. 5, 19, 14. – b) m. Acc. des Tons usw., den man hören läßt: α) übh.: manibus faustos ter crepuere sonos (Musae), ließen dreimal Beifallklatschen erschallen, Prop. 3, 10, 4: ebenso cum (al. cui) populus frequens laetum theatris ter crepuit sonum, Hor. carm. 2, 17, 26. – β) aus dem Munde etwas erschallen lassen, etw. immer im Munde führen, mit etw. um sich werfen, -lärmen, etw. laut verkündigen, predigen,immunda ignominiosaque dicta, Hor.: si quid Stertinius veri crepat, Hor.: cr. sulcos et vineta mera, Hor.: post vina gravem militiam aut pauperiem, Hor.: crepat, ut etc., ist voll Lobes, wie usw., Lucr. Vgl. Heindorf u. Fritzsche Hor. sat. 2, 3, 33. (Schmid u. Obbarius Hor. ep. 1, 7, 84. – / Ungew. Coni. Plusqu. crepasset, Prud. perist. 10, 760 Obbar. (Dressel cremasset).

Latin > English

crepo crepare, crepui, crepitus V :: crack; burst asunder; resound
crepo crepo crepare, crepui, crepitus V :: rattle/rustle/clatter; jingle/tinkle; snap (fingers); harp on, grumble at; fart