Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἀπειλή

Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας -> Our love of what is beautiful does not lead to extravagance; our love of the things of the mind does not makes us soft.
Τhucydides, 2.40.1
Full diacritics: ἀπειλή Medium diacritics: ἀπειλή Low diacritics: απειλή Capitals: ΑΠΕΙΛΗ
Transliteration A: apeilḗ Transliteration B: apeilē Transliteration C: apeili Beta Code: a)peilh/

English (LSJ)

ἡ, mostly in pl.,

   A boastful promises, boasts, ποῦ τοι ἀπειλαὶ ἃς . . ὑπίσχεο οἰνοποτάζων; Il.20.83; μέχρι τῶν ἀπειλῶν γενναῖος Lib. Or.59.118, cf. Eust.704.28.    II commonly in pl., threats, ποῦ τοι ἀπειλαὶ οἴχονται τὰς Τρωσὶν ἀπείλεον υἷες Ἀχαιῶν; Il.13.219; οὐδὲ . . λήθετ' ἀπειλάων τὰς ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πρῶτον ἐπηπείλησεν Od.13.126, cf. Il.16.200, Hdt.6.32; εὐθύνειν ἀπειλαῖς καὶ πληγαῖς Pl.Prt.325d, cf. A.Pr.175 (lyr.): in sg., S.Ant.753, Th.4.126; ἀπειλῆς ἕνεκα τοῖς ἐν τῷ Ταρτάρῳ Arist.APo.94b33.    2 of threatening conditions, ἀ. πνιγμοῦ Alex.Aphr.Pr.2.60; τὰ ἐν ἀπειλῇ ἀποστήματα Heras ap.Gal.13.815; of storms, J.BJ1.21.5, Ael.NA7.7.

German (Pape)

[Seite 283] ἡ, die Drohung, Hom. nur im plur., Iliad. 9, 244. 13, 219. 14, 479. 16, 200. 20, 83 Od. 13, 126; ἀπειλὰς ἀπειλεῖν, s. ἀπειλέω; ἀπειλάων ἀκόρητοι Iliad. 14, 479; = prahlerische Versprechungen, Il. 20, 83; auch bei den Folgenden ist der plur. vorherrschend, ἀπειλὰς ἐρέσσειν Soph. Ai. 746.

French (Bailly abrégé)

ῆς (ἡ) :
1 menace;
2 jactance, vanterie.
Étymologie: ἀπειλέω.

English (Autenrieth)

ῆς, only pl.: threats, boasting. Cf. ἀπειλέω.

Spanish (DGE)

-ῆς, ἡ
I ref. a pers. en plu.
1 promesa jactanciosa, jactancia, bravata ποῦ τοι ἀπειλαὶ ... ἃς ... ὑπίσχεο οἰνοποτάζων; Il.20.83, μέχρι τῶν ἀπειλῶν γενναῖος noble hasta (que llega a) las promesas Lib.Or.59.118, cf. en sg., Eust.704.28.
2 amenaza ποῦ τοι ἀπειλαὶ οἴχονται, τὰς Τρωσὶν ἀπείλεον υἷες Ἀχαιῶν; Il.13.219, cf. 16.200, Od.13.126, ἀνεμίσγοντο ... λιταῖς ἀπειλαί Gorg.B 27, στερεάς τ' οὔποτ' ἀπειλὰς πτήξας A.Pr.174, cf. E.IA 53, Ba.856, Hdt.6.32, Th.4.126, D.21.96, ἥσθην ἀπειλαῖς me río de tus amenazas Ar.Eq.696, εὐθύνουσιν ἀπειλαῖς καὶ πληγαῖς Pl.Prt.325d, μετὰ ἀπειλῶν LXX 4Ma.4.8
tb. en sg., Hdt.1.189, 4.125, S.Ant.753, Th.8.40, D.24.141, Arist.APo.94b33, Mete.369a32, Ep.Eph.6.9, ἐγκλήματα ... ἀπειλῆς γέμοντα D.C.72.16.2, ἀ. τοῦ πνιγμοῦ Alex.Aphr.Pr.2.60, θῆρας ἑοὺς ἀνέκοψεν ἀπειλῇ Nonn.D.32.115.
II ref. a cosas, en sg. peligro, riesgo τὰ ἐν ἀπειλῇ ... ἀποστήματα abscesos que se están formando Heras en Gal.13.815, de tormentas, I.BI 1.214, Ael.NA 7.7.

• Etimología: Forma regresiva sobre ἀπειλέω.

English (Strong)

from ἀπειλέω; a menace: X straitly, threatening.

English (Thayer)

ἀπειλῆς, ἡ, a threatening, threat: R G (cf. ἀπειλέω), Homer down.)

Greek Monolingual

η (ΑΜ ἀπειλή)
εκφοβισμός, φοβέρα
μσν.- νεοελλ.
επικείμενος κίνδυνος
νεοελλ.
αδίκημα που στρέφεται κατά της προσωπικής ελευθερίας, όταν κάποιος απειλεί άλλον με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη
αρχ.
στον πληθ. αἱ ἀπειλαί
α) πομπώδεις υποσχέσεις
β) κομπασμοί.

Greek Monotonic

ἀπειλή: ἡ, κατά κανόνα στον πληθ.,
I. πομπώδεις υποσχέσεις, μεγαλαυχίες, σε Ομήρ. Ιλ.
II. με αρνητική σημασία, εκφοβισμοί, φοβέρες, απειλές· στον ενικ., το να επαπειλείται κάποιος με την επιβολή ποινής, σε Σοφ., Θουκ. (αμφίβ. προέλ.).

Russian (Dvoretsky)

ἀπειλή: ἡ преимущ. pl.
1) угроза Hom. etc.;
2) хвастливое обещание, похвальба Hom.

Frisk Etymological English

Grammatical information: f.
Meaning: threat, also promise (Il.).
Derivatives: ἀπειλέω threaten (Il.).
Origin: IE [Indo-European]X [probably] [985 ] *h₂pelH-? speak publicly
Etymology: Unknown. - If to Latv. pel̂t revile it would be *h₂pel-. Further have been compared (with s- mobile) Goth. spill n. fable etc., also Arm. ara-spel legend, proverb (Lidén GHÅ 39 : 2, 46ff.), in which case the s- would be difficult (Armenian also vocalizes the initial laryngeal). LIV 525 assumes *(s)pelnH-, as nasal present (with secondary full grade) and compares Toch. A pällantär, B pällatär praise.

Middle Liddell

[deriv. uncertain]
I. mostly in pl., boastful promises, boasts, Il.
II. in bad sense, threats, Hom., etc.:—in sg. a threat of punishment, Soph., Thuc.

Frisk Etymology German

ἀπειλή: gewöhnl. im Plur.,
{apeilḗ}
Grammar: f.,
Meaning: ruhmredige Verheißung, gew. Drohung (ion. att. seit Il.).
Derivative: Daneben, wahrscheinlich als denominative Ableitung (vgl. unten), ἀπειλέω prahlend verheißen, gew. drohen (ion. att. seit Il.). — Davon sind abgeleitet: ἀπειλητήρ m. Großsprecher, Droher (poet. seit Il.) mit dem Fem. ἀπειλήτειρα (Nonn.); später ἀπειλητής ib. (D. S., J.). Adjektiva: ἀπειλητήριος drohend (Hdt.) und ἀπειλητικός ib. (Pl., X.). Nomina agentis: ἀπειλήματα Drohungen (S.), ἀπείλησις ib. (Phld.).
Etymology : Wegen der mehrdeutigen Form etymologisch unklar. Chantraine Gramm. hom. 1, 353 erwägt Identität mit ἀπειλέω zurückdrängen, wobei ἀπειλή postverbal wäre. Die Bedeutung prahlend verheißen ist dieser sonst ansprechenden Annahme nicht ganz günstig. — Im Anschluß an die Ausführungen Froehdes BB 19, 240ff., laut denen eine Grundform *ἀπελνι̯- anzusetzen wäre, wobei ferner ἀ- einer Präposition *- (vgl. α copulativum) entsprechen würde, vergleicht Bezzenberger BB 27, 149 lett. pel̃t schmähen, verleumden; weiterhin kommen in Betracht (mit "beweglichem" s-) got. spill n. Sage, Fabel und die entsprechenden germanischen Wörter ebenso wie arm. aṙa-spel Sage, Sprichwort (Lidén GHÅ 39 : 2, 46ff.). S. noch WP. 2, 676f, W.-Hofmann s. 2. appellō.
Page 1,119-120

Chinese

原文音譯:¢peil» 阿胚累
詞類次數:名詞(4)
原文字根:從 旋轉 相當於: (גְּעָרָה‎) (רִיב‎)
字義溯源:脅迫,恐嚇,威嚇;源自(ἀπειλέω)*=威脅)
出現次數:總共(3);徒(2);弗(1)
譯字彙編
1) 威嚇(2) 徒9:1; 弗6:9;
2) 恐嚇(1) 徒4:29

English (Woodhouse)

ἀπειλή = threat

⇢ Look up "ἀπειλή" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)