Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

quippe

Δῶς μοι πᾶ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινάσω → Give me a place to stand on, and I will move the Earth.
Archimedes

Latin > English (Lewis & Short)

quippe: adv. and
I conj. [quī-pe], a particle of corroboration, similar to nempe (from nam-pe), surely, certainly, to be sure, by all means, indeed, in fact.
   1    Recte igitur diceres te restituisse? Quippe: quid enim facilius est quam probari iis, qui? etc., Cic. Caecin. 19, 55: leve nomen habet utraque res: quippe; leve enim est hoc totum, risum movere, id. de Or. 2, 54, 219: a te quidem apte (dictum est); quippe; habes enim a rhetoribus, etc., id. Fin. 4, 3, 7.—Ironically, certainly, indeed, forsooth: quippe, vetor fatis, I, forsooth, am forbidden by the fates! Verg. A. 1, 39: movet me quippe lumen curiae, Cic. Mil. 12, 33.—
   2    Introducing an explanation, for, for in fact: quippe benignus erat, Hor. S. 1, 2, 4: quippe color nivis est, Ov. M. 2, 852; 14, 91; 11, 495: quippe homo jam grandior Se continebat ruri, Ter. Phorm. 2, 3, 15: quidam contra miseriti, periturae quippe, Phaedr. 3, 2, 5.—So parenthet.: non illi contempsere, quippe toties fusi fugatique ... se et vos novere, Liv. 3, 67; Curt. 3, 4, 8 sq.—
   3    Hence, introducing a fact given as a reason or cause, = nam, enim, for, because, inasmuch as (not in Cic. or Cæs.): quippe si hercle rescivere inimici consilium tuom, etc., Plaut. Mil. 3, 1, 9; Ter. Heaut. 2, 4, 9: intellego aequos bonosque mihi favere, quippe beneficia mea rei publicae procedunt, Sall. J. 85, 5: duo exercitus periculi magis praesentis quam curae expertes, quippe imperium agebatur in tam paucorum virtute positum, Liv. 1, 25, 2; cf. Sall. C. 19; Liv. 5, 24; 6, 6.—
   4    In connection with the causal particles, enim, etenim, quia, etc., for indeed, since in fact, inasmuch as, Lucr. 6, 617: quippe etenim, id. 1, 104: insanabilis non est credendus, quippe quoniam in multis sponte desiit, Plin. 26, 10, 64, § 100: quippe quando mihi nihil credis, Plaut. Capt. 4, 2, 106.—Esp. freq.: quippe cum, Cic. Att. 10, 3, 1; cf.: neque Cimoni fuit turpe, sororem habere in matrimonio, quippe cum cives ejus eodem uterentur instituto, Nep. praef. § 4; Liv. 26, 39, 9: quippe ubi dimidiae partis pars semper habebit Dimidiam partem, Lucr. 1, 617; 990.—Also absol., Verg. A. 1, 661. —
   5    In connection with the relative pronouns, qui, quae, quod, prop., as one in fact who, which, or that, i. e. since or inasmuch as I, thou, he, it, etc.
   (a)    With indic.: dicat, argenti minas se habere quinquaginta: quippe ego qui nudiustertius meis manibus dinumeravi, since or seeing that I paid, Plaut. Ep. 3, 2, 30: tametsi pro imperio vobis quod dictum foret, Scibat facturos; quippe qui intellexerat, Vereri vos se et metuere, since he knew that you revered, etc., id. Am. prol. 22: aperite januam hanc Orci: nam equidem haud aliter esse duco: quippe quo nemo advenit, nisi quem spes reliquere omnes, since no one comes here, id. Bacch. 3, 1, 2; Ter. Heaut. 3, 2, 27: multa de meā sententiā questus est Caesar, quippe quod etiam Ravennae Crassum ante vidisset, Cic. Fam. 1, 9, 9: plurimum terroris Romam celeritas hostium tulit, quippe quibus aegre ad undecimum lapidem occursum est, and in fact they met them, Liv. 5, 37. —
   (b)    With subj. (class.): convivia cum patre non inibat: quippe qui ne in oppidum quidem, nisi perraro, veniret, Cic. Rosc. Am. 18, 52: nihil attinet eam ex lege considerare, quippe quae in lege scripta non sit, id. Inv. 2, 45, 131: cum a tyranno crudeliter violatus esset, quippe quem venundari jussisset: tamen, Nep. Dion, 2, 3.—
   6    In connection with etiam and et, since indeed, for even (poet.): quippe etiam festis quaedam exercere diebus, Fas et jura sinunt, Verg. G. 1, 268: quippe et Collinas ad fossam moverit herbas, Stantia currenti diluerentur aquā, Prop. 4 (5), 5, 11.—
   7    With ut, so that (post-class.), Just. 4, 3, 2.

Latin > French (Gaffiot 2016)

quippĕ⁷ (quĭd et pe), primt, pourquoi donc ?
1 certainement, bien sûr, oui certes : recte igitur diceres... ? quippe ; quid enim facilius est... Cic. Cæc. 55, tu serais donc en droit de dire... ? oui, assurément ; car qu’y a-t-il de plus facile...? Cic. de Or. 2, 219 ; Fin. 4, 7 ; Mil. 47 || [ironie] : quippe vetor fatis ! Virg. En. 1, 39, bien sûr, les destins me l’interdisent ! Cic. Mil. 33
2 de fait, le fait est que : Ter. Phorm. 362 ; Hor. S. 1, 2, 4 ; Ov. M. 2, 852 ; 14, 91, etc.; Liv. 3, 67 ; Curt. 3, 4, 8 || [analogue à nam, enim ] car, en effet : Pl. Mil. 504 ; Ter. Haut. 389 ; Sall. J. 85, 5 ; C. 19, 2 ; Liv. 1, 25, 2, etc. || [joint à enim ] : quippe etenim Lucr. 1, 104, et en effet ; quippe... enim Lucr. 6, 617
3 [joint aux conj. marquant la cause] : quippe quoniam Plin. 26, 100 ; quippe quando Pl. Capt. 886, puisque || surtout avec cum subj., v. cum
4 [joint au rel.] : a) quippe qui avec indic. : Pl. Amph. 22, etc. ; Cic. Nat. 1, 28 (mss) : Sall. C. 48, 2 ; J. 20, 6 ; 28, 1 ; 76, 1, etc. ; Liv. 3, 6, 6 ; 3, 53, 7 ; 5, 37, 7, etc. ; b) [avec subj., constr. la plus ordinaire] : Cic. de Or. 3, 74 ; Amer. 52, etc. ; c) chez Pl. et Ter. à quippe se joint parfois qui adv. indéf. et quippe qui a le même sens que quippe : Pl. Amph. 745 ; Aul. 348 ; Bacch. 369 ; Truc. 68 ; Ter. Haut. 538
5 [avec un part.] quippe reputans Liv. 27, 39, 14, car il songeait, cf. 3, 67, 5, etc. ; Hor. O. 1, 31, 13 ; Tac. H. 1, 72.

Latin > German (Georges)

quippe, Coni. (aus quī-pe od. quid-pe), freilich, allerdings, jawohl, ja überhaupt, auch bl. ja, I) im allg.: ergo ad cenam petitionis causā si quis vocat, condemnetur. Quippe! inquit, Cic. Mur. 74: auch so, daß ein Satz mit enim folgt, a te quidem apte et rotunde (dicta sunt): quippe; habes enim a rhetoribus, Cic. de fin. 4, 7. – verb. mit anderen Partikeln, qu. etenim, Lucr.: qu. quia, Ter.: qu. quoniam, Plin.: qu. quod, Cic.: qu. si, Cic.: qu. quando, Plaut.: qu. ubi, Lucr. – ebenso verb. qu. etiam, qu. et, ja auch, Verg. u. Prop. – qu. ut, da ja, Iustin. – bes. oft quippe cum, s. Cic. de off. 2, 34; ad Att. 10, 3. litt. a. § 1. Liv. 26, 39, 9. Nep. praef. § 4. – u.m. qui, quae, quod, teils m. Indicat., Plaut., Sall. u.a. (vgl. Kritz Sall. Cat. 48, 2), teils (b. Cic. immer) m. Coniunctiv, Cic., Nep. u.a. – II) insbes., ironisch, sol Democrito magnus videtur, quippe (freilich auch) homini erudito, Cic. de fin. 1, 20. – in der ironischen Bejahung, quippe, inquiet, freilich! Cic. de fin. 5, 84.

Latin > English

quippe ADV :: of course; as you see; obviously; naturally; by all means