Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

color

Ὁ δ' ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ -> The unexamined life is not worth living
Plato, Apology of Socrates 38a

English > Greek (Woodhouse)

woodhouse 143.jpg

subs.

P. and V. χρῶμα, τό, χρόα, ἡ (Plat.), Ar. and V. χροιά, ἡ, χρώς, ὁ (rare P.).

pigment: P. χρῶμα, τό, φάρμακον, τό.

for reference to various colours see Plat., Tim. 68.

complexion: P. and V. χρῶμα, τό; see complexion.

the twain stood in gleaming arms and changed not colour: V. ἔσταν δὲ λαμπρὼ χρῶμα τʼ οὐκ ἠλλαξάτην (Eur. , Phoen. 1246); see turn pale, under pale.

changing neither colour nor expression: P. διαφθείρας οὐτὲ τοῦ χρώματος οὐτὲ τοῦ προσώπου (Plat., Phaedo, 117B).

these men will be shown in their true colours: P. οὗτοι ἐπιδειχθήσονται οἷοί εἰσιν ἄνθρωποι (Dem. 1050).

v. trans.

dye: P. and V. βάπτειν.

tinge: P. χρώζειν (Plat.), Ar. χρωτίζεσθαι (Nub. 516).

paint: P. and V. γράφειν (Dem. 415).

Met., diversify: P. and V. ποικίλλειν, P. διαποικίλλειν; see also mix, influence.

V. intrans. See blush.

woodhouse 144.jpg

Latin > English (Lewis & Short)

cŏlor: (old form cŏlos, like arbos, clamos, honos, etc., Plaut. Mil. 4, 4, 43; Lucr. 6, 208; 6, 1073; Sall. C. 15, 5, acc. to Prob. II. pp. 1456 and 1467 P.; Plin. 13, 15, 30, § 98; 35, 11, 42, § 150), ōris, m. root cal-, to cover; cf.: caligo, occulere, calyx,
I color, hue, tint.
I Lit.
   A In gen.: varii rerum, Lucr. 2, 786: nequeunt sine luce Esse, id. 2, 795: aureus ignis, id. 6, 205: albus, id. 2, 823; cf.: color albus praecipue decorus deo est, Cic. Leg. 2, 18, 45: purpureus conchyli, Lucr. 6, 1073: Tyrios mirare, Hor. Ep. 1, 6, 18; Ov. M. 4, 165; 10, 261; cf. id. ib. 6, 65; Verg. G. 1, 452: colorem accipere, Plin. 11, 38, 91, § 225: bibere, id. 8, 48, 73, § 193: inducere picturae, id. 35, 10, 36, § 102: color caerulo albidior, viridior et pressior, Plin. Ep. 8, 20, 4: amethystinus, Suet. Ner. 32: color in pomo est, ubi permaturuit, ater, Ov. M. 4, 165; Plin. 30, 2, 6, § 16: bonus, Varr. R. R. 3, 7, 10: melior, Plin. 7, 6, 5, § 41: colores, oculos qui pascere possunt, Lucr. 2, 419: rebus nox abstulit atra colorem, Verg. A. 6, 272: quam cito purpureos deperdit terra colores, Tib. 1, 4, 30: nec varios discet mentiri lana colores, Verg. E. 4, 42: Iris, Mille trahens varios adverso sole colores, id. A. 4, 701.—Poet.: ducere, of grapes, etc., to acquire color, become colored, Verg. E. 9, 49; Ov. M. 3, 485; cf. Sen. Ep. 71, 30.—
   2    Meton.
   a Coloring stuff, dyestuff: regionis naturā minii et chrysocollae et aliorum colorum ferax, Flor. 4, 12, 60; Plin. 35, 6, 12, § 30 sq.—
   b Flowers of varied colors: aspice quo submittat humus formosa colores, Prop. 1, 2, 9; Val. Fl. 6, 492.—
   B Specif., the natural color of men, the complexion, tint, hue: qui color, nitor, vestitus, Ter. Eun. 2, 2, 11: formae autem dignitas coloris bonitate tuenda est, color exercitationibus corporis, Cic. Off. 1, 36, 130: venusti oculi, color suavis, id. Tusc. 5, 16, 46: verus (opp. to paint), Ter. Eun. 2, 3, 27 Don.; cf. Ov. A. A. 3, 164; and fucatus, Hor. Epod. 12, 10: senex colore mustellino, Ter. Eun. 4, 4, 22: niveus, Hor. C. 2, 4, 3: albus, fair, Ov. M. 2, 541: egregius, Cic. Fin. 2, 20, 64: verecundus, Hor. Epod. 17, 21; cf.: vide Num ejus color pudoris signum indicat, Ter. And. 5, 3, 7: colorem mutare, to change or lose color (on account of any excitement of the passions, from shame, fear, pain, etc.), to blush, etc., Hor. Ep. 1, 16, 38; cf. Cic. Clu. 19, 54: color excidit, Ov. M. 2, 602: perdere, id. ib. 3, 99: adeo perturbavit ea vox regem, ut non color, non voltus ei constaret, Liv. 39, 34, 7.—*
   b Prov.: homo nullius coloris, an unknown man, Plaut. Ps. 4, 7, 99 (like the phrase: albus an ater sit; v. albus).—
   2    Sometimes for beautiful complexion, fine tint, beauty: o formose puer, nimium ne crede colori, Verg. E. 2, 17: quo fugit Venus, heu, quove color? Hor. C. 4, 13, 17; Ov. H. 3, 141.—
II Trop.
   A In gen., color, i.e. external form, state, condition, position, outward show, appearance (predominant in rhet.; v. 2.; elsewh. rare, and mostly poet.): amisimus omnem non modo sucum ac sanguinem, sed etiam colorem et speciem pristinam civitatis, Cic. Att. 4, 16, 10: vitae, Hor. S. 2, 1, 60; cf.: omnis Aristippum decuit color et status et res, every color became him, i. e. he accommodated himself to every condition, id. Ep. 1, 17, 23: novimus quosdam, qui multis apud philosophum annis persederint, et ne colorem quidem duxerint, have not acquired even the outward appearance, i.e. have imbibed or learned nothing, Sen. Ep. 108, 5; cf. Quint. 10, 1, 59: omnia eundem ducunt colorem; nec Persis Macedonum mores adumbrare nec Macedonibus Persas imitari indecorum, Curt. 10, 3, 14 Vogel ad loc. —
   2    A class, fashion, kind.
   a In gen. (rare): hos maxime laudat.. egregium hoc quoque, sed secundae sortis ingenium ... hic tertius color est, Sen. Ep. 52, 4: tertium illud genus... sed ne hic quidem contemnendus est color tertius, id. ib. 75, 15; cf.: in omni vitae colore, Stat. S. 2 prooem. init.—
   b Esp., of diction, character, fashion, cast, coloring, style: ornatur igitur oratio genere primum et quasi colore quodam et suco suo, Cic. de Or 3, 25, 95; cf. id. ib. 3, 52, 199: non unus color prooemii, narrationis, argumentorum, etc., Quint. 12, 10, 71: qui est, inquit, iste tandem urbanitatis color? Cic. Brut. 46, 171: color dicendi maculis conspergitur, Quint. 8, 5, 28; cf.: color totus orationis, id. 6, 3, 110: simplicis atque inaffectati gratia, id. 9, 4, 17: tragicus, Hor. A. P. 236: operum colores, id. ib. 86.—
   B Pregn. (cf. supra, 1. B. 2.), a beautiful, brilliant quality or nature, splendor, lustre, brilliancy (freq. only in rhet. lang.): nullus argento color est avaris Abdito terris, Hor. C. 2, 2, 1.—
   2    Of diction.
   a A high, lively coloring, embellishment: intelleges nihil illius (Catonis) lineamentis nisi eorum pigmentorum quae inventa nondum erant, florem et colorem defuisse, Cic. Brut. 87, 298; id. de Or. 3, 25, 100; id. Q. Fr. 2, 13 (15 a), 2.—
   b In a bad sense, t. t., an artful concealment of a fault, a pretext, palliation, excuse, Quint. 4, 2, 88 Spald.; 6, 5, 5; 10, 1, 116; 11, 1, 81; 12, 1, 33; cf. Sen. Contr. 3, 21; 3, 25: res illo colore defenditur apud judicem, ut videatur ille non sanae mentis fuisse, etc., Dig. 5, 2, 5: sub colore adipiscendae possessionis, Cod. Th. 3, 6, 3; Juv. 6, 280.

Latin > French (Gaffiot)

cŏlŏr,⁸ ōris, m.,
1 couleur : albus Cic. Leg. 2, 45, la couleur blanche, le blanc ; colorem accipere Plin. 11, 225 ; bibere Plin. 8, 193, recevoir (prendre) une couleur, l’absorber, s’en imprégner ; uva ducit colorem Virg. B. 9, 49, le raisin prend de la couleur
2 couleur du visage, teint : viri percocto colore Lucr. 6, 1109, hommes au teint tout brûlé ; isti color immutatus est Cic. Verr. 2, 1, 141, votre homme changea de couleur ; color suavis Cic. Tusc. 5, 46, teint doux (frais) ; coloris bonitas Cic. Off. 1, 130, bonté du teint || beau teint, beauté : nimium ne crede colori Virg. B. 2, 17, ne te fie pas trop à l’éclat de ton teint
3 [fig.] couleur, aspect extérieur : amisimus colorem et speciem pristinam civitatis Cic. Att. 4, 16, 10, nous avons perdu la couleur et la forme de l’ancienne constitution [= nous n’en avons même plus l’apparence] ; omnis Aristippum decuit color Hor. Ep. 1, 17, 23, Aristippe s’arrangeait de toutes les formes de la vie || [en part.] couleur du style, coloris : color urbanitatis Cic. Br. 171, couleur (teint) d’urbanité, [littt, propre aux gens de la ville, aux Romains, v. coloro Cic. Br. 170 ], cf. de Or. 3, 95 ; 3, 199 ; Quint. 6, 3, 110, etc. ; color tragicus Hor. P. 236, couleur tragique (ton de la tragédie) || couleur éclatante du style, éclat : Cic. Br. 298 ; de Or. 3, 100 || couleur, argument de défense [donnant aux faits une couleur favorable] : Sen. Rhet. Contr. ; Quint. 4, 2, 88 ; 12, 8, 6 ; Juv. 6, 280. forme colōs Pl. Men. 828 ; Mil. 1179 ; Lucr. 6, 208 ; 6, 1072 ; Sall. C. 15, 5 ; Liv. 28, 26, 14.

Latin > German (Georges)

color, ōris, m. (vgl. occulere, celare), die Farbe, I) eig.: A) im allg., albus, Ggstz. niger, Lucr. u. Cic.: color caerulo albidior, viridi austerior et pressior, Plin. ep.: c. amethystinus, Suet.: ater, Ov. u. Plin.: aureus, Ov. u. Plin.: bonus, Varr., melior, Plin.: caeruleus, Caes.: candidus, Vitr. u. Ov.: coracinus, Vitr.: croceus, Gell.: furvus, Solin.: fuscus, Ov.: herbidus, Plin.: nativus, Plin.: naturalis, ICt.: piceus et niveus, Apul.: porraceus, Plin.: purpureus, Lucr., Vitr. u.a.: rufus, Scrib. u. Gell.: Tyrius, Hor.: viridis, Ov. u. Solin., viridior, Plin. ep.: c. aureus ignis, Lucr.: argenti, Hor. u. Plin.: vestium, Sen.: paenula od. tunica obsoleti coloris, Suet. u. Amm.: Iris mille trahens varios colores, Verg.: colorem ducere (von der Traube), sich färben, Farbe bekommen, Verg. – als Stoff zum Färben (Färbestoff), zum Malen, regionis natura minii et chrysocollae et aliorum colorum ferax, Flor. 4, 12, 60: colorem accipere, bibere, annehmen (v. der Wolle u. Stoffen), Plin.: ebenso colorem (colores) ducere, perbibere, Sen.: colorem inducere picturae, Plin.: navem pretiosis coloribus pingere, Sen.: colores terere, Plin. – B) insbes.: 1) die natürliche Farbe des Menschen, die Gesichtsfarbe, der Teint, a) im allg.: verus, Ter., Ggstz. fucatus, Hor.: albus, Ov.: exsanguis, Sall. u. Rut. Lup.: egregius, suavis, Cic.: colorem mutare, Hor., Quint. u. Curt., od. perdere, Ov., die Farbe (vor Scham, Furcht, Schmerz usw.) wechseln, -verlieren (vgl. crebra coloris mutatio, Cic.); aber colorem mutare auch = blaß werden (vom vielen Studieren), Sen. rhet.: c. non mansit ei, Verg.: c. excidit, Ov.: tales virgo dabat ore colores, so verfärbte sich ihr Gesicht, Verg.: colorem obtinere (als Ggstz. von mutare), Plaut.: im Bilde, ac ne carmen quidem sani coloris enituit, selbst nicht der Poesie blieb eine gesunde Lebensfrische, Petr. 2, 8. – Sprichw., homo nullius coloris, ein unbekannter Mensch, Plaut. Pseud. 1196. – b) prägn. = frische-, schöne Gesichtsfarbe, frischer-, schöner Teint, Schönheit, robur et colos, Liv. 28, 26, 14: nimium ne crede colori, Verg.: abiit corpusque colorque, Ov. – 2) Plur. colores, die Farbenpracht der Blumen, meton. = prangende Blumen, Prop. 1, 2, 9. Val. Flacc. 6, 492. – II) übtr.: A) im allg., die Farbe, der äußere Anstrich, das Äußere (= die äußere Beschaffenheit), civitatis, Cic.: vitae, Hor.: omnis Aristippum decuit c., ihn kleidete jede Farbe = er wußte sich in alle Verhältnisse, in jede Lage zu finden, Hor.: novimus quosdam, qui multis apud philosophum annis persederint et ne colorem quidem duxerint, u. nicht einmal den äußern Anstrich (eines Philosophen) angenommen = gar nichts gelernt haben, Sen.: captivi colore (unter der Maske eines G., scheinbar als G.) transivit, Amm. 26, 9, 6. – B) insbes.: 1) v. der Rede, Diktion, Ton und Farbe, das Kolorit (= der allgemeine Charakter, der Zuschnitt), Cic. u.a.: c. urbanitatis, Cic.: c. tragicus, Hor. – 2) prägn.: a) das hebende, lebhafte Kolorit, der Schmuck, χρῶμα, Cic.: verb. flos et color pigmentorum, Cic. – b) der äußere, täuschende Anstrich = das Beschönigen, dare colorem rebus turpibus, Quint.: dic aliquem colorem, Iuven. – / Nbf. colōs, ōris, m., Plaut. Men. 828 u. mil. 1179. Titin. com. 114. Lucr. 6, 208 u. 1072. Varr. sat. Men. 425. Sall. Cat. 15, 5. Liv. 28, 26, 14. Plin. 9, 149; 13, 98 u.a. Symm. ep. 1, 15; vgl. Serv. Verg. georg. 2, 256.

Spanish > Greek

βαφή, βάψις, ἄνθος, βάψιμον, βάμμα

Latin > English

color coloris N M :: color; pigment; shade/tinge; complexion; outward appearance/show; excuse/pretext