Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

βρῶσις

Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ -> The fool laughs even when there's nothing to laugh at
Menander
Full diacritics: βρῶσις Medium diacritics: βρῶσις Low diacritics: βρώσις Capitals: ΒΡΩΣΙΣ
Transliteration A: brō̂sis Transliteration B: brōsis Transliteration C: vrosis Beta Code: brw=sis

English (LSJ)

εως, ἡ, Ep. βρώσ-ιος Hes.Th.797: (βιβρώσκω):—

   A meat, opp. πόσις, Od.15.490, cf. Hp.Acut. 28, X.Mem.1.3.15, Pl.Lg.783c: in pl., opp. πόσεις, Democr.235; β. ἀναγκαία Th.2.70.    2 pasture, προβάτων PLips.118.15 (ii A. D.).    II eating, παίδων Pl.R.619c; ἐρινὸς ἀχρεῖος ὢν ἐς βρῶσιν S.Fr.181.    2 taste, flavour, Nic.Al. 377.    3 corrosion, rust, Ev.Matt.6.19; decay, Gal.6.422 (pl.), 12.879.

German (Pape)

[Seite 467] ἡ, 1) die Speise, Hom. öfters, z. B. Iliad, 19, 210 Odyss. 1, 191; Hes. Th. 797; Prosa, Plat Legg. VI, 783 c. – 2) das Essen, Plat. Rep. X, 619 c; Zerfressen, Zernagen, N. T. Matth. 6, 19.

Greek (Liddell-Scott)

βρῶσις: -εως, ἡ, (βιβρώσκω) φαγητόν, ἀντίθ. τῷ πόσις, Ὀδ. Ο. 490. Ἡσ. Θ. 797, Πλάτ. Νόμ. 783C· βρ. ἀναγκαία Θουκ. 2. 70. ΙΙ. τὸ τρώγειν, Ἱππ. Ὀξ. 388, Πλάτ. Πολ. 619C· ἐρινὸς ἀχρεῖος ὣν ἐς βρῶσιν Σοφ. Ἀποσπ. 190. 2) σῆψις, σκωρίασις, Εὐαγγ. κ. Ματθ. ς’, 19.

French (Bailly abrégé)

εως (ἡ) :
1 nourriture solide, nourriture;
2 action de manger.
Étymologie: βιβρώσκω.

English (Autenrieth)

ιος: eating, food.

Spanish (DGE)

-εως, ἡ

• Morfología: [ép. gen. -ιος Hes.Th.797]
I concr.
1 comida, alimento οὐδέ ποτ' ἀμβροσίης καὶ νέκταρος ἔρχεται ἆσσον βρώσιος y no se acerca al néctar ni a la ambrosía para comer Hes.l.c., ὃ παύει λιμόν, τοῦτο δ' ἐστὶν β. Hp.Flat.1, cf. Morb.4.45, βρῶσιν διδούς S.Fr.171.1
op. πόσις Il.19.210, Od.1.191, 6.209, 246, 248, 15.490, φαύλη δίαιτα βρώσιος καὶ πόσιος Hp.Acut.28, cf. Pl.Lg.783c, β. καὶ πόσις ἀνθρώπῳ Hp.Vict.1.18, cf. Plb.6.7.5, περὶ βρώσεως ... καὶ πόσεως καὶ ἀφροδισίων X.Mem.1.3.15, cf. Hecat.Abd.25 (p.31), en plu. Democr.B 235, sujeto a restricciones religiosas Ep.Barn.10.9
de animales: el rocío de que se alimenta la cigarra, Hes.Sc.395
pasto προβάτων PLips.118.15, PLond.1223.9 (II d.C.), POxy.280.16 en BL 2(2).95, 1686.10 (ambos I d.C.), SB 9706.5 (II d.C.)
en sent. espiritual ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε Eu.Io.4.32, cf. Eus.E.Th.3.12.
2 víveres ἐν νηΐ ... β. τε πόσις τε Od.10.176, cf. 12.320, 13.72, βρώσεως περὶ ἀναγκαίας por necesidad de víveres Th.2.70.
II abstr.
1 comida, ingestión, acción de comer o comerse c. gen. obj. μετὰ τὴν βρῶσιν τοῦ σιτίου Hp.Epid.5.6, ἐμψύχων βρῶσιν ἐδεστῶν E.Fr.472.19, παίδων Pl.R.619c, Isoc.12.122, cf. Orib.2.68.1, τῶν εἰδωλοθύτων 1Ep.Cor.8.4
abs. χαίρουσιν ... τῇ βρώσει Arist.EN 1118a19, HA 594b18, ἐν τῇ βρώσει τοῦ αἵματος ἀπέσταζεν al comer (las carnes medio crudas) soltaban sangre Hld.2.19.5, cf. 23.5, cf. κατὰ τὴν βρῶσιν Xenocr.31
en ac. c. εἰς o πρός para comer ἐρινὸς ... ἀχρεῖος ὢν ἐς βρῶσιν S.Fr.181, πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν LXX Ge.1.30, ἄρτος εἰς βρῶσιν LXX Is.55.10, Thdt.H.Rel.26.18, πρὸς βρῶσιν ἐπιτηδειότεροι Xenocr.23.
2 sabor, gusto ἐπιφάνεια καὶ ... β. aspecto y sabor del conejo de monte, Plb.12.3.10, cf. Nic.Al.377.
III usos deriv.
1 corrosión, herrumbre θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ β. ἀφανίζει Eu.Matt.6.19, cf. 20.
2 medic. caries ὀδόντων Gal.6.422, 12.879.

English (Abbott-Smith)

βρῶσις, -εως, ἡ (cf. βιβρώσκω), [in LXX chiefly for parts and derivatives of אכל;]
1.eating: β. καὶ πόσις, Ro 14:17, Col 2:16 (v. Lft., ICC, in l.); c. gen. obj., I Co 8:4; metaph., corrosion, rust: Mt 6:19, 20.
2.As also in cl. (Hom., al.) = βρῶμα, food: Jo 6:27a, II Co 9:10, Col 2:16 (EV, but v. supr.). He 12:16; metaph., of spiritual nourishment, Jo 4:32 6:27b, 55.†

English (Strong)

from the base of βιβρώσκω; (abstractly) eating (literally or figuratively); by extension (concretely) food (literally or figuratively): eating, food, meat.

English (Thayer)

βρώσεως, ἡ (βρόω, βιβρώσκω);
1. the act of eating (Tertullian esus): βρῶσις καί πόσις, βασιλεία, 3); with the genitive of the object Plato, de rep. 10, p. 619c. παίδων αὐτοῦ); in a wider sense, corrosion: that which is eaten, food, aliment: εἰς βρῶσιν for food, βρῶσις καί (so WH text Tr marginal reading; others ἤ) πόσις, Homer, Odyssey 1,191; Plato, legg. 6,783{c}; Xenophon, mem. 1,3, 15; (cf. Fritzsche on Romans iii., p. 200 note; per contra Meyer or Ellicott on Colossians , the passage cited)), used of the soups alimenteither that which refreshes it, John 6:27,55.

Greek Monotonic

βρῶσις: -εως, ἡ (βι-βρώσκω),
I. κρέας, σε Ομήρ. Οδ., Θουκ. κ.λπ.
II. 1. η διαδικασία του φαγητού, σε Πλάτ.
2. διάβρωση, σήψη, σκουριά, σε Καινή Διαθήκη

Russian (Dvoretsky)

βρῶσις: εως, ион. ιος ἡ
1) пища Hom., Hes., Thuc., Plat., Arst. etc.;
2) съедание, поедание Xen., Plat., Arst.;
3) разъедающее вещество, ржавчина (σὴς καὶ β. NT).

Middle Liddell

βιβρώσκω
I. meat, Od., Thuc., etc.
II. eating, Plat.
2. corrosion, rust, NTest.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

βρῶσις -εως, ἡ βιβρώσκω
1.
2. het eten (als handeling).
3. voedsel, eten.
4. roest. NT Mt. 6.19.

Chinese

原文音譯:brîsij 不羅西士
詞類次數:名詞(11)
原文字根:餵食物(者) 相當於: (אָכַל‎)
字義溯源:食,消耗食物,腐蝕,銹,喫,可喫的;源自(βιβρώσκω)*=喫)。這字與(πόσις)=飲)相配對;保羅的書信中把(πόσις)=飲)與(βρῶσις)=食)連在一起相題並論( 羅14:17; 西2:16)
出現次數:總共(11);太(2);約(4);羅(1);林前(1);林後(1);西(1);來(1)
譯字彙編
1) 食物(6) 約4:32; 約6:27; 約6:27; 林後9:10; 西2:16; 來12:16;
2) 銹(2) 太6:19; 太6:20;
3) 喫(2) 羅14:17; 林前8:4;
4) 可喫的(1) 約6:55