Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

rumor

Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων -> A man's character is his fate
Heraclitus, fr. B 119 Diels

English > Greek (Woodhouse)

woodhouse 726.jpg

subs.

P. and V. φήμη, ἡ, λόγος, ὁ, V. βάξις, ἡ, κληδών, ἡ, κλέος, τό, Ar. and V. φάτις, ἡ, μῦθος, ὁ.

Latin > English (Lewis & Short)

rūmor: ōris, m. cf. Gr. ὠρύω,> to howl; ὀρυμαγδός,> din; Sanscr. root ru-, roar; ravas, uproar; Lat.: raucus, rudo.
I Lit., the talk of the many, whether relating facts or expressing opinions.
   A Common talk, unauthenticated report, hearsay, rumor (the prevalent and class. signif.; used equally in sing. and plur.; syn.: fama, sermo); absol., or with a mention of its purport.
   a Absol.: est hoc Gallicae consuetudinis, uti mercatores in oppidis vulgus circumsistat, quibusque ex regionibus veniant quasque ibi res cognoverint, pronuntiare cogant. His rumoribus atque auditionibus permoti de summis saepe rebus consilia ineunt, quorum eos e vestigio poenitere necesse est; cum incertis rumoribus serviant, et plerique ad voluntatem eorum ficta respondeant, Caes. B. G. 4, 5; cf.: aliquid rumore ac famā accipere ... falsis rumoribus terreri, id. ib. 6, 20: multa rumor perferet, Cic. Fam. 2, 8, 1; cf. also, in the description of the house of Fame, in Ovid: mixtaque cum veris passim commenta vagantur Milia rumorum confusaque verba volutant, Ov. M. 12, 55 (v. the passage in its connection): rumoribus mecum pugnas, Cic. N. D. 3, 5, 9: rumores Africanos excipere, id. Deiot. 9, 25: senatus vulgi rumoribus exagitatus, Sall. C. 29, 1: multa rumor fingebat, Caes. B. C. 1, 53: addunt et affingunt rumoribus Galli, quod res poscere videbatur, id. B. G. 7, 1: frigidus a Rostris manat per compita rumor, Hor. S. 2, 6, 50 et saep. —
   b With the purport of the rumor introduced by an object- or relative-clause; by de, rarely by gen.
   (a)    Postquam populi rumorem intelleximus, Studiose expetere vos Plautinas fabulas, etc., Plaut. Cas. prol. 11: cum interea rumor venit, Datum iri gladiatores; populus convolat, etc., Ter. Hec. prol. alt. 31; id. Heaut. prol. 16: crebri ad eum rumores afferebantur litterisque item Labieni certior fiebat, omnes Belgas contra populum Romanum conjurare, etc., Caes. B. G. 2, 1: meum gnatum rumor est amare, Ter. And. 1, 2, 14; cf.: rem te valde bene gessisse rumor erat, Cic. Fam. 1, 8, 7; id. Att. 16, 5, 1: serpit hic rumor: Scis tu illum accusationem cogitare? etc., id. Mur. 21, 45: crebro vulgi rumore lacerabatur, tamquam viros et insontes ob invidiam aut metum exstinxisset, Tac. A. 15, 73: subdito rumore, tamquam Mesopotamiam invasurus, id. ib. 6, 36.—
   (b)    With de: nihil perfertur ad nos praeter rumores de oppresso Dolabellā, Cic. Fam. 12, 9, 1: de Aeduorum defectione rumores afferebantur, Caes. B. G. 7, 59: de vitā imperatoris dubii rumores allati sunt, Liv. 28, 24: graves de te rumores, Cic. Deiot. 9, 25: exstinctis rumoribus de auxiliis legionum, Caes. B. C. 1, 60 fin.—
   (g)    With gen. (very rare): cenae rumor, Suet. Aug. 70: belli civilis rumores, Tac. H. 3, 45: rumor prostratae regi pudicitiae Suet. Caes. 2.—
   B Common or general opinion, current report, the popular voice; and objectively, fame, reputation (less freq. but class.): famam atque rumores pars altera consensum civitatis et velut publicum testimonium vocat: altera sermonem sine ullo certo auctore dispersum, cui malignitas initium dederit, incrementum credulitas, Quint. 5, 3, 1; cf.: adversus famam rumoresque hominum si satis firmus steteris, etc., Liv. 22, 39: qui erit rumor populi, si id feceris? Ter. Phorm. 5, 7, 18: totam opinionem (populi) parva nonnumquam commutat aura rumoris, Cic. Mur. 17, 35: rumoribus adversa in pravitatem, secunda in casum, fortunam in temeritatem, declinando corrumpebant, with their slanders, misrepresentations, Sall. Fragm. ap. Non. 385, 3: quos rumor asperserat, ii, etc., Curt. 10, 31, 18: rumorem quendam et plausum popularem esse quaesitum, Cic. Clu. 47, 131: rumori servire, Plaut. Trin, 3, 2, 14; cf. in the lusus verbb. with rumen: ego rumorem parvi facio, dum sit rumen qui impleam, Pompon. ap. Non. 18, 15: omnem infimae plebis rumorem affectavit, Tac. H. 2, 91: Marcellus adverso rumore esse, Liv. 27, 20: flagret rumore malo cum Hic atque ille, Hor. S. 1, 4, 125; Tac. H. 2, 93 fin.: invidiam alicui concitare secundo populi rumore, with the concurring or favorable judgment, with the approbation, Fenest. ap. Non. 385, 17; so, rumore secundo, Suev. ap. Macr. S. 6, 1; old poet in Cic. Div. 1, 16, 29; Verg. A. 8, 90; Hor. Ep. 1, 10, 9; cf.: aliquid accipere secundo rumore, Tac. A. 3, 29: claro apud volgum rumore erat, id. ib. 15, 48.—
II Transf., a murmuring, murmur of a stream: amoena fluenta Subterlabentis tacito rumore Mosellae, Aus. Mos. 22.

Latin > French (Gaffiot)

rūmŏr,⁸ ōris, m.,
1 bruits vagues, bruit qui court, rumeur, nouvelles sans certitude garantie : rumore aut fama Cæs. G. 6, 20, 1, par des bruits vagues ou par la voix publique ; incerti rumores Cæs. G. 4, 5, 3, bruits sans consistance, cf. Cæs. G. 7, 1, 2 ; C. 1, 53, 2 ; Cic. Dej. 25 ; Fam. 2, 8, 1 ; rumoribus mecum pugnas Cic. Nat. 3, 13, c’est avec des on-dit que tu discutes contre moi || rumor est avec prop. inf. Cic. Fam. 1, 2, 7, on dit que, le bruit court que, cf. Cic. Att. 16, 5, 1, etc. || [avec de ] de aliquo, de aliqua re, bruits concernant qqn, qqch. : Cic. Fam. 12, 9, 1 ; Dej. 25 ; Cæs. G. 7, 59, 1 ; C. 1, 60, 5 ; [avec gén.] Cic. Q. 3, 8, 4 ; Tac. H. 3, 45 ; Suet. Aug. 70 ; Cæs. 2
2 propos colportés, opinion courante : rumor multitudinis Cic. Fin. 2, 49, propos, opinion de la foule, cf. Cic. Sest. 115 ; Mur. 35 || renommée : inanem aucupari rumorem Cic. Pis. 57, être en quête d’une vaine réputation, cf. Cic. Clu. 131 ; adverso rumore esse Liv. 27, 20, 10, avoir contre soi l’opinion, avoir mauvaise réputation || mauvais propos, malveillance publique : Curt. 10, 10, 18 ; Sall. H. 2, 15 || secundo rumore, au milieu des propos favorables, avec l’approbation générale : Cic. Div. 1, 29 ; Hor. Ep. 1, 10, 9 ; Virg. En. 8, 90 ; Fenest. d. Non. 385, 17.

Latin > German (Georges)

rūmor, ōris, m. (wohl verwandt mit raucus), jedes dumpfe Geräusch, I) im allg.: a) v. Lebl., wie das Geräusch der Ruder, rumore secundo, unter günstigem Ruderschlag, Poëta vet. b. Cic. de div. 1, 29. Verg. Aen. 8, 90: das Murmeln des Wassers, tacito rumore, Auson. Mos. 22. – b) das Murmeln, Summen, verworrene Geschrei, das verworrene Durcheinanderrufen einer Menschenmenge, Claud. nupt. Hon. et Mar. 160: trepido rumore viciniae clamitantis territus, Apul. met. 3, 27. – bes. oft rumore secundo, poet. = clamore secundo, unter Beifallsruf, mit lärmendem Beifall, Hor. ep. 1, 10, 9. Tac. ann. 3, 29. Suev. b. Macr. sat. 6, 1, 37: secundo populi rumore, Fenest. b. Non. 385, 17. – II) prägn.: A) das erzählende, berichtende leise Gerede der Leute von etwas, das dumpfe Gerücht, die unverbürgte Nachricht (Ggstz. veritas, s. Donat. Ter. Andr. 3, 3, 2), rumor inanis, Tac. (vgl. no. B): rumor levis et incertus, Suet.: rumores incerti, Caes.: rumores falsi, Caes.: rumor temere ortus, Liv.: rumores a privatis temere in gratiam magistratuum conflicti, Liv.: primo rumore, Sall.: rumor multa fingit, Caes.: rumor multa perfert, Cic.: quod in totam contionem pertulit rumor, Liv.: r. serpit, Cic.: frigidus a rostris manat per compita rumor, Hor.: rumorem dissipare, differre, Ter. u. Nep., serere, Verg. u. Curt.: dare passim varias rumorem per urbes, Stat.: rumores Africanos excipere et celeriter ad alqm perferre, Cic.: alere de industria rumores, Liv.: evanescit temere ortus rumor, Liv.: addidit alimenta rumoribus adventus Attali, Liv.: affingunt rumoribus quod res poscere videbatur, Caes.: rumoribus falsis terreri, Caes.: incertis rumoribus servire, Caes. – m. Genet. caus., uno rumore periculi, von G., Cic.: cenae r., Suet. – m. de u. Abl., graves de te rumores, Cic.: exstinctis rumoribus de auxiliis legionum, Caes.; vgl. rumor sine satis certo auctore allatus de morte Ptolemaei regis, ein unverbürgtes G., Liv. – mit folg. Acc. u. Infin., nach rumor venit, Ter., r. emergit, Vopisc., r. est, Ter. u. Cic., r. narrat, Mart., r. incedit, Tac., r. vulgatur, Liv.: nach crebri rumores afferebantur, Caes.: nach rumores exsistunt, Auct. b. Alex.: nach increbrescit rumor, Liv.: nach rumores distulerunt malevoli, Ter. – B) das beurteilende Gerede der Leute, die Volksstimme, objekt. der Ruf, 1) im allg.: rumor populi, Ter.: fama rumoresque hominum, Liv.: rumore adverso esse, in üblem Rufe stehen, Liv.: so auch rumore malo flagrare, Hor.: claro apud vulgum rumore esse, Tac.: inanem aucupari rumorem et omnes umbras etiam falsae gloriae consectari, Cic.: totam opinionem parva nonnumquam commutat aura rumoris, Cic. – 2) insbes.: a) die gute Meinung, der Beifall, rumori servire, Plaut.: rumorem quendam et plausum popularem esse quaesitum, Cic.: plebis rumorem affectavit, Tac. – b) die üble Nachrede, die Verleumdung, Curt. 10, 10 (31), 18: Plur., Sall. hist. fr. 2, 30 (2, 36).

Spanish > Greek

βάξις, ἄκουσμα, αὐδή

Latin > English

rumor rumoris N M :: hearsay, rumor, gossip; reputation; shouting