Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

plaga

Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ -> The fool laughs even when there's nothing to laugh at
Menander

Latin > English (Lewis & Short)

plăga: ae, f. root πλακ-> of Gr. πλακοῦς; cf. planca, plancus, plānus.
   A A region, quarter, tract (mostly poet.; v. Madv. ad Cic. Fin. 2, 4, 12, where de plagis omnibus is the reading of the best MSS., but pagis of the edd.; but cf. Mütz. ad Curt. p. 516 sq.; and Krebs, Antibarb. p. 869; syn.: regio, tractus, terra): aetheria, the ethereal regions, the air, Verg. A. 1, 394: caeli scrutantur plagas, Poët. ap. Cic. Div. 2, 13, 30: et si quem extenta plagarum Quattuor in medio dirimit plaga solis iniqui, zones, Verg. A. 7, 226: ardens, the torrid zone, Sen. Herc. Oet. 67; also called fervida, id ib. 1219: septentrionalis, Plin. 16, 32, 59, § 136: ea plaga caeli, Just. 42, 3, 2: ad orientis plagam, Curt. 4, 37, 16: ad orientalem plagam, on the east, in the eastern quarter, Vulg. Deut. 4, 41: contra orientalem plagam urbis, id. Josue, 4, 19: ad septentrionalem plagam collis, side, id. Judic. 7, 1 et saep.—
   B In partic., a region, district, canton (only in Liv.), Liv. 9, 41, 15.
plăga: ae, f. root plek-; Gr. πλέκω, weave, entwine; cf. plecto, plico, du-plex,
I a hunting-net, snare, gin (class.; syn.: retia, casses).
   A Lit.: canes compellunt in plagas lupum, Plaut. Poen. 3, 3, 35: tendere plagas, Cic. Off. 3, 17, 68: extricata densis Cerva plagis, Hor. C. 3, 5, 32; Ov. M. 7, 768: nodosae, id. F. 6, 110: inque plagam nullo cervus agente cadit (al. plagas), id. A. A. 3, 428: aut trudit ... Apros in obstantes plagas, Hor. Epod. 2, 32.—Of the spider's web: illa difficile cernuntur, atque ut in plagis liniae offensae praecipitant in sinum, Plin. 11, 24, 28, § 82.—Sing. (very rare): sic tu ... tabulam tamquam plagam ponas, Cic. Off. 3, 17, 68.—
   B Trop., a snare, trap, toil (class.; syn. pedica): se impedire in plagas, Plaut. Mil. 4, 9, 11: se in plagas conicere, id. Trin. 2, 1, 11: quas plagas ipsi contra se Stoici texuerunt, Cic. Ac. 2, 48, 147: in illas tibi majores plagas incidendum est, id. Verr. 2, 5, 58, § 151: Antonium conjeci in Caesaris Octaviani plagas, id. Fam. 12, 25, 4: speculabor, ne quis nostro consilio venator assit cum auritis plagis, i. e. arrectis attentisque auribus, Plaut. Mil. 3, 1, 14.—Sing. (rare) hanc ergo plagam effugi, Cic. Att. 7, 1, 5.—
II A bedcurtain, a curtain (ante-class.; v. plagula), Varr. ap. Non. 162, 28: eburneis lectis et plagis sigillatis, id. ib. 378, 9: chlamydes, plagae, vela aurea, id. ib. 537, 23.
plāga: ae, f. cf. plango, = πληγή,
I a blow, stroke, wound, stripe (class.; syn.: ictus, verbera, vulnus).
I Lit.
   A In gen., Cic. Verr. 2, 5, 51, § 134: (pueris) dant animos plagae, Verg. A. 7, 382; Ov. M. 12, 487; 13, 119; Gell. 5, 15, 7: plagae et vulnera, Tac. G. 7.—Of the shock of atoms striking together, Cic. Fat. 20, 48; cf. id. ib. 10, 22.—
   B In partic., a blow which wounds or injures; a stroke, cut, thrust; a wound (class.).
   1    Absol.: plagis costae callent, Plaut. Ps. 1, 2, 4: quem irrigatum plagis pistori dabo, refreshed by a flogging, id. Ep. 1, 2, 18: plagas pati, Ter. Eun. 2, 2, 13: plagas perferre, to bear, receive blows, Cic. Tusc. 2, 17, 41: plagam accipere, id. Sest. 19, 44: plagam mortiferam infligere, to inflict a mortal wound, id. Vatin. 8, 20: plaga mediocris pestifera, id. Off. 1, 24, 84: verbera et plagas repraesentare, stripes and blows, Suet. Vit. 10: plagis confectus, Cic. Verr. 2, 5, 54, § 140: flagelli plaga livorem facit, Vulg. Ecclus. 28, 21: plagam curare, Cels. 5, 26, 24: suere, id. 5, 26, 23.—
   2    With gen.: scorpionum et canum plagas sanare, Plin. H. N. 23 prooem. 3, § 6.—
   C Transf., a welt, scar, stripe: etiam de tergo ducentas plagas praegnatis dabo, swollen welts, Plaut. As. 2, 2, 10.—
II Trop.
   A A blow, stroke; an injury, misfortune (class.): illa plaga est injecta petitioni tuae maxima, that great blow was given, that great obstacle was presented, Cic. Mur. 23, 48: sic nec oratio plagam gravem facit, nisi, etc., makes a deep impression, id. Or. 68, 228: levior est plaga ab amico, quam a debitore, loss, injury, id. Fam. 9, 16, 7: hac ille perculsus plaga non succubuit, blow, disaster, Nep. Eum. 5.—
   B A plague, pestilence, infection (late Lat.): leprae, Vulg. Lev. 13, 2; id. 2 Reg. 24, 25.—
   C An affliction, annoyance (late Lat.), Vulg. Deut. 7, 19: caecitatis, id. Tob. 2, 13.—
   D Slaughter, destruction (late Lat.): percussit eos plagā magnā, Vulg. 1 Reg. 23, 5; id. 2 Reg. 17, 9.

Latin > French (Gaffiot)

(1) plāga,⁹ æ, f. (plango, cf. πληγή), coup, blessure [pr. et fig.] : verbera et plagas repræsentare Suet. Vitell. 10, montrer les coups de fouet et de bâton dont on est meurtri ; plagis confectus Cic. Verr. 2, 5, 140, roué, déchiré de coups ; hæc Lacedæmoniis plaga mediocris Cic. Off. 1, 84, ce fut pour les Lacédémoniens un coup (un échec) médiocre ; mortifera Cic. Sest. 44, coup mortel ; alicui ou alicui rei plagam imponere Cic. Sest. 44 ; injicere Cic. Mur. 48 ; infligere Cic. Vat. 20, porter un coup à qqn, à qqch. ; plagam gravem facere Cic. Or. 228, porter un coup efficace ; plagam accipere Cic. Sest. 44, recevoir un coup, une blessure.
(2) plăga,¹¹ æ, f. (πλάξ), étendue, région : cæli plagas scrutari Enn. d. Cic. Div. 2, 30 ; Rep. 1, 30, scruter les régions célestes, cf. Virg. En. 1, 394 ; quattuor plagæ Virg. En. 7, 226, les quatre zones ; plaga solis iniqui Virg. En. 7, 226, la zone torride || canton : Liv. 9, 41, 15.
(3) plăga,¹² æ, f.,
1 filet, piège [pr. et fig.] : [au sing.] Cic. Off. 3, 68 ; Att. 7, 1, 5 ; Plin. 11, 83 ; [mais surtout au pl.] Cic. Off. 3, 68 ; Ac. 2, 147 ; Verr. 2, 5, 151 ; Fam. 12, 25, 4
2 couverture de lit ou rideau de lit : Varr. d. Non. 162, 28 ; 378, 9 ; 537, 23.

Latin > German (Georges)

(1) plāga1, ae, f. (dor. πλαγά = πληγή), der Schlag, Streich, Hieb, Stoß, I) im allg., Ter., Cic. u.a.: plagam ferre, einen Hieb tun wollen, beibringen wollen, Verg.: verbera (Schläge mit Riemen) et plagas (mit Ruten u. Stäben) repraesentare, Suet. – v. Anstoß der Atome, Lucr. u. Cic. – plagae grandinum, Hagelschlag (neben ictus fulminum), Oros. 1. prol. § 10 Z. – II) insbes., der verwundende Schlag, Hieb, Streich, Stoß, u. meton. = die Wunde selbst, plagis vulnerari, Nep.: plagam accipere, Cic.: plagam infligere, imponere, Cic., od. inferre, Plin.: foediores plagae, Liv. – bildl., plaga est iniecta (beigebracht) petitioni tuae, Cic.: oratio gravem plagam facit, dringt tief ein, Cic.: plagam accipere, Cic.: levior est plaga ab amico, Verlust, Cic.
(2) plaga2, ae, f. (vgl. πλάξ), Platte, Blatt, Fläche, I) als Körper: A) ein Netz, Garn, bei der Treibjagd gebraucht, um Eber und andere wilde Tiere zu fangen (wogegen retia Netze für Vögel und Fische sind), 1) eig. u. bildl.: tendere plagas, Cic.: lupum in plagas compellere, v. Hunden, Plaut.: in plagam (plagas) cadere, Ov. – bildl., incĭdere in plagas, Petron.: se impedire, se conicere in plagas, Plaut.: Antonium conieci in Octaviani plagas, Cic. – 2) übtr., v. Spinnengewebe, Plin. 11, 83. – B) ein Teppich, bald als Bettvorhang, bald als Bettdecke, -überzug, Pacuv. tr. 46. Varro sat. Men. 434. Varro de vit P. R. 3. fr. 21 (bei Non. 537, 22): pulvinares plagae, Varro logist. XXXIII Riese (bei Non. 162, 28. – II) als Raum = Gegend, Landschaft, Bezirk, Kreis, Kanton, caeli, Cic.: plaga caeli, cui lactea nomen est, Sen.: septentrionalis, Sen.: aetheria, Luft, Verg.: quattuor plagae, vier Erdstriche, Zonen, Verg.: plaga solis iniqui, die heiße Zone, Verg.: ebenso fervida od. ardens, Sen. poët.: frigida haec omnis duraque cultu et aspera plaga est, Liv.: a rigida septentrionis plaga usque ad fervores Atlantici oceani, Hieron. – zuw. v. den Bewohnern, plaga (Kanton, Bezirk) una (Materinam ipsi appellant) non continuit modo ceteros in armis, sed etc., Liv.: ad septentrionem conversa ferme plaga ferocius agebat, Flor.: Iason primus eam caeli plagam domuisse dicitur, Iustin.

Spanish > Greek

ἕλκος, ἀτμίς

Latin > English

plaga plagae N F :: hunting net, web, trap; tract/region/quarter; expanse of country/sea; coverlet
plaga plaga plagae N F :: stroke, blow, stripe, cut, thrust; wound/gash, injury; misfortune; impression