Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

emo

Οὐδ' ἄμμε διακρινέει φιλότητος ἄλλο, πάρος θάνατόν γε μεμορμένον ἀμφικαλύψαι → Nor will anything else divide us from our love before the fate of death enshrouds us
Apollonius of Rhodes, Argonautica 3.1129f.

Latin > English (Lewis & Short)

ĕmo: ēmi, emptum, 3 (
I perf. subj. emissim, Plaut. Cas. 2, 5, 39), v. a. the same word with EMERE=accipere, Paul. ex Fest. pp. 4, 18, and 76, 1 Müll.; cf. adimo and demo; prop., to take; root yam; Sanscr. yamati, hold fast, Fick, Vergl. Wört. p. 158 sq.; cf. Curt. Gr. Etym. p. 598 note, to buy, purchase (very freq. in all periods and kinds of composition).
I Lit.: is postquam hunc emit, dedit eum, etc., Plaut. Capt. prol. 19: qui puellam ab eo emerat, id. Rud. prol. 59: emit hosce de praeda, id. Capt. prol. 34; 1, 2, 2; id. Epid. 1, 1, 62: aliquid de aliquo, id. Curc. 2, 3, 64; Cic. Att. 10, 5, 3; 13, 31, 4; id. Rosc. Am. 2, 6.—With gen. or abl. pretii (cf. Zumpt, Gram. § 444): Ep. Quanti eam emit? Th. Vili. Ep. Quot minis? Th. Quadraginta minis, Plaut. Epid. 1, 1, 49 sq.; so, quanti, Ter. Ad. 2, 2, 41: tanti, quanti, etc., Cic. Off. 3, 14, 59: minoris aut pluris, id. Verr. 2, 4, 7; id. Off. 3, 12, 51; id. Att. 10, 5, 3 al.: duodeviginti minis, Plaut. Poen. 4, 2, 74: duobus milibus nummum, Cic. Rosc. Am. 2, 6: magno, parvo, id. Att. 13, 29 fin.: immenso quaedam, Suet. Calig. 39 al.: bene, i. e. cheap, Cic. Att. 1, 13 fin.; 12, 23, 3: male, i. e. dear, id. ib. 2, 4, 1; cf. care, Hor. Ep. 2, 1, 238: quatuor tabernas in publicum, for the public, Liv. 39, 44; 44, 16 fin.: piper in libras, by the pound, Plin. 12, 7, 14, § 28: fundum in diem, on time, on credit, Nep. Att. 9, 5: per assem et libram, i. e. to adopt, Suet. Aug. 64 al.—Perf. part. pass. as subst.
   (a)    empta, ae, f., she who is bought, the slave, Prop. 1, 9, 4.—
   (b)    emptum, i, n., the purchase, contract of purchase: quae ex empto aut vendito aut conducto aut locato contra fidem fiunt, through buying and selling, Cic. N. D. 3, 30, 74; so in jurid. lang.: ex empto, Dig. 17, 1, 14; cf. the title: De actionibus empti et venditi, Dig. 19, 1; Cod. Just. 4, 49.— Prov.: emere oportet, quem oboedire velis tibi, Plaut. Pers. 2, 4, 2.—
II Trop., to buy, buy up, to purchase, gain, acquire, procure, obtain: aliquando desinat ea se putare posse emere, quae ipse semper habuit venalia, fidem, jusjurandum, etc., Cic. Verr. 2, 3, 62; cf.: sententias (judicum), id. Clu. 36 fin.; and: animos centurionum, Tac. H. 4, 57: ex his (tribunis plebis) emitur ab inimicis meis is, quem, etc., Cic. Sest. 33, 72: militem, Tac. H. 1, 5 fin.; Suet. Galb. 15: exercitum, Flor. 3, 1, 9: percussorem in aliquem, Curt. 4, 1 et saep.: aliquem beneficiis, to gain over, Plaut. As. 1, 1, 57; cf. Verg. G. 1, 31: aliquem dote, Ov. M. 8, 54: spem pretio, Ter. Ad. 2, 2, 11: immortalitatem morte, Quint. 9, 3, 71; cf.: aeternum nomen sanguine, Ov. Am. 2, 10, 32: pulmenta laboribus, Hor. Ep. 1, 18, 48: voluptatem dolore, id. ib. 1, 2, 55 et saep.—With a clause as object, Sil. 7, 620: furtis in manibus emptum est Oedipodae sedisse loco, Stat. Th. 1, 163: quantine emptum velit Hannibal, ut nos Vertentes terga aspiciat? Sil. 10, 287; Just. 23, 2, 8.

Latin > French (Gaffiot 2016)

ĕmō,⁷ ēmī, ēmptum, ĕmĕre, tr.,
1 prendre, recevoir : P. Fest. 4, 18 ; 76, 1
2 acheter : Cic. Off. 3, 59 ; bene Cic. Att. 12, 23, 3, acheter à bon compte ; male Cic. Att. 2, 4, 1, acheter cher ; ab aliquo, de aliquo Cic. Prov. 7 ; Att. 10, 5, 3, acheter à qqn ; [avec gén. ou abl. de prix] tanti, quanti, minoris, pluris Cic. Off. 3, 59 ; 3, 51 ; Verr. 2, 4, 14 ; minimo Cic. Verr. 2, 3, 145 ; magno, parvo Cic. Att. 13, 29, 2 ; duobus milibus nummum Cic. Amer. 6, acheter (qqch.) deux mille sesterces
3 [fig.] acheter, soudoyer : sententias (judicum) Cic. Clu. 102, acheter la sentence, le verdict ; percussorem Curt. 4, 1, 12, soudoyer un assassin || [avec ut subj.] Cic. Prov. 7, acheter la possibilité de, le droit de ; [ou poét. avec inf.] Stat. Th. 1, 163 ; Sil. 7, 620. empsim subj., Pl. Cas. 347 ; Mil. 316.

Latin > German (Georges)

emo, ēmī, ēmptum, ere, nehmen, u. zwar für Bezahlung, kaufen, erkaufen, in der Auktion = erstehen, I) eig.: a) im allg.: tabulas, signa, toreumata, Sall.: agellum, quem venditare amicus tuus dicitur, Plin. ep.: homines, Varro LL.: velle emi, sich kaufen lassen wollen, Ov.: empti dentes, gekaufte, d.i. eingesetzte, falsche, Mart. – nihil emere ab hasta, in einer öffentl. Versteigerung kaufen, Ascon. in Cic. pro Scauro argum. p. 16, 10 K. – m. Ang. zu welcher Zeit? quando mihi (von mir) Pompeiani horti empti sunt? anno priore, inquit actuarius, Petron.: m. Ang. von wem? domum de alqo, Cic.: puellam ab alqo, Ter.: aedes ab alqo, Cic. – m. Ang. woher? unde quidque emeris, Cic.: arietes a Tarento, Petron.: de praeda (von od. aus der Kriegsbeute) hosce ambos a quaestoribus, Plaut.: ex praeda empta mancipia, Liv.: empti ex ergastulis, Cic. – m. Ang. wem u. wozu? hasta, quam filio militi emerat, Liv.: neque hasce aedes emi mihi neque usurae meae, Plaut.: emit eam (virginem) dono (zum G.) mihi, Ter. – m. Ang. in wessen Besitz? lanienas et tabernas coniunctas in publicum (für den Staat), Liv. – m. Ang. an wessen Stelle? emere mancipium in demortui locum, Cic. – m. Ang. wie? ne haec quidem duo signa pulcherrima habes quo modo emeris, kannst angeben, auf welche Weise du gekauft hast, kannst den Kauf nachweisen, Cic.: fundum in diem (auf Zeit), Nep. – m. Ang. wofür? fabulas pretio suo, Ter.: ancillam aere suo, Ter.: universum vicini agrum suā pecuniā, Tac.: emi singula non pecuniā, sed compensatione mercium iussit, Iustin. – m. Ang. wie hoch? wie teuer? parvo aere, wohlfeil, Sen.: u. so pauco aere, Gell.: pretiis maximis, Plaut.: eo pretio emptum esse olim, Plaut.: em. grandi pecuniā, Cic.: u. so magno, teuer, parvo, wohlfeil, Cic.: immenso (ungeheuer hoch, teuer), Suet.: vili (wohlfeil), Ggstz. caro (teuer), Plaut.: care, Hor., non care, Varro: equos carius quam coquos, Cato fr.: emere domum prope dimidio carius quam aestimabatur, Cic.: quanti eam emit? Plaut.: quanti emerint, für den Kaufpreis, Cic.: quanti emi potest minimo? was ist der äußerste Preis? Plaut.: tanti, quanti etc., so teuer als usw., Cic.: pluris, teuerer, Varro LL.: minoris, wohlfeiler, Cic.: aut minoris aut etiam pluris, Cic.: bene, gut, wohlfeil, Cic.: melius (wohlfeiler), Suet.: male, schlecht, teuer, Cic.: praediolum hoc tam salubriter (billig), ut etc., Plin. ep.: paulo sumptuosius equos et canes, Plin. ep. – mit Abl. des bestimmten Preises, talento, Plaut.: duplo, Sen. rhet.: asse panem, Petron.: quot minis eam emit? Plaut.: calicem mulsi centum denariis, Varro fr.: domum XXX, Cic.: bona (Güter) de alqo duobus milibus nummûm, Cic.: ostrea milibus nummûm empta, Lucil.: calices paucis assibus empti, Iuven.: piper emitur in libras Xxv, das Pfund zu 15 Denaren, Plin. – im Zshg. absol., malo emere quam rogare, sprichw., Cic. Verr. 4, 12: emam, aedificabo, credam (Gelder ausleihen), Sen.: ii, qui emerant, die Käufer, Caes.: in emendo (beim K.), Cic. – subst., α) ementēs, ium, m., die Käufer, Iustin. 11, 4, 8. – β) ēmpta, ae, f., die Gekaufte = die Sklavin, Prop. 1, 9, 4. – γ) ēmptum, ī, n., der Kauf, Kaufkontrakt, ex empto, Cic. u. ICt.: constat negotiatio ex empto et vendito, aus Kauf u. Verkauf, Sen. – δ) ēmpta, ōrum, n. pl., das Gekaufte = die in der Auktion erstandenen Gegenstände, Capit. Anton. phil. 17, 5. – b) v. Präko, für den Staat von dem Unternehmer in Kontrakt nehmen, Varro LL. 5, 15. – II) übtr., wie unser erkaufen = durch Geld usw. erwerben, für sich gewinnen, auf seine Seite bringen, bestechen, imperium (Ggstz. dare, verleihen), Sall. fr.: iudices, Cic.: percussorem in alqm, Curt.: sententias (iudicum), Cic.: emptum iudicium, Cic.: pacem, Iustin. – m. Abl. des Preises, operam alcis pretio pretioso, Plaut.: pacem pretio, Liv.: ego spem pretio non emo, Ter.: auro libertatem ab alqo, Val. Max.: gnatum sibi beneficiis, Plaut.: pecuniā emptus, durch G. erkauft, bestochen, Cic.: pax empta donis, Lucan.: empta dolore voluptas, Hor. – mit folg. Infin., Sil. 5, 601; 7, 620. Stat. Theb. 1, 163. – m. ut u. Konj., Iustin. 23, 2, 8. Sil. 10, 287. – / ungew. Perf. empsi, wov. empseris, Commod. instr. 1, 14, 4 codd. (Dombart emisti): arch. synk. empsim = empserim, Plaut. Cas. 347 u. mil. 316.

Latin > English

emo emere, additional forms V :: buy; gain, acquire, obtain
emo emo emere, emi, emptus V :: buy; gain, acquire, obtain