Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

aedes

Τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη. Τὸ δὲ ἡττᾶσθαι αὐτὸν ὑφ' ἑαυτοῦ πάντων αἴσχιστόν τε ἅμα καὶ κάκιστον. → Τo conquer yourself is the first and best victory of all, while to be conquered by yourself is of all the most shameful as well as evil
Plato, Laws, 626e

Latin > English (Lewis & Short)

aedēs: and aedis (the form
I aedes is found in Liv. 2, 21, 7; 2, 8, 14; 2, 9, 43 al., and now and then in other writers, but aedis is more common, as in Cic. Verr. 4, 55, § 121; id. Par. 4, 2, 31; Vitr. 4, 7, 1; Varr. 5, 32, 156 al.; Liv. 1, 33, 9 al.; Plin. 36, 6, 8, § 50), is, f., a building for habitation. [Aedis domicilium in edito positum simplex atque unius aditus. Sive ideo aedis dicitur, quod in ea aevum degatur, quod Graece αἰών vocatur, Fest. p. 13 Müll. Curtius refers this word to αἴθω, aestus, as meaning originally, fire-place, hearth; others, with probability, compare ἕδος, ἕδρα, and sēdes.]
I Sing., a dwelling of the gods, a sanctuary, a temple (prop., a simple edifice, without division into smaller apartments, while templum is a large and splendid structure, consecrated by the augurs, and belonging to one or more deities; cf. Manut. ad Cic. Fam. 4, 7; but after the Aug. period aedes was used for templum; cf. Suet. Caes. 78 with id. ib. 84): haec aedis, Varr. ap. Non. 494, 7: senatum in aedem Jovis Statoris vocavi, Cic. Cat. 2, 6: aedis Martis, Nep. Fragm. ap. Prisc. p. 792 P.: aedes Mercurii dedicata est, Liv. 2, 21: hic aedem ex marmore molitus est, Vell. 1, 11, 5: inter altare et aedem, Vulg. Luc. 11, 51: aedem Concordiae, Plin. 33, 1, 6, § 19: aedes Veneris genitricis, Suet. Caes. 78; v. above; id. ib. 10: aedem Baal, Vulg. 4 Reg. 10, 27; ib. Act. 19, 24 al.: haec ego ludo, quae nec in aede sonent, i. e. in the temple of the Muses, or of the Palatine Apollo, where poems were publicly recited, Hor. S. 1, 10, 38; cf.: quanto molimine circumspectemus vacuam Romanis vatibus aedem, id. Ep. 2, 2, 94.—Plur. in this sense generally in connection with sacrae, divinae, deorum, and only when several temples are spoken of: aedes sacrae, Cic. Dom. 49; cf. Suet. Aug. 30, 100: Capitolii fastigium et ceterarum aedium, Cic. de Or. 3, 46; cf. Liv. 38, 41: Deorum aedes, Suet. Cat. 21; cf. id. Ner. 38; id. Claud. 21 al.—
II A dwelling for men, a house, habitation, obode (syn. domus; usu. only in the plur., as a collection of several apartments; but in the earliest period the sing. also may have had this signif., though but few certain examples of it have been preserved in the written language; cf. Plaut. As. 1, 3, 67: hic noster quaestus aucupii simillimust ... aedis nobis areast, auceps sum ego): aedes probae et pulchre aedificatae, Plaut. Merc. 5, 2, 60; id. Most. 1, 2, 18: ultimae, Ter. Heaut. 5, 1, 29: apud istum in aedibus, Cic. Verr. 2, 1, 19, § 50, and soon after: in mediis aedibus; cf. Verg. A. 2, 512: liberae, a house that is rent-free, Liv. 30, 17: privatae, Suet. Ner. 44 al.—Hence sometimes used for a part of the domus, a room, an apartment, chamber: insectatur omnes domi per aedīs, Plaut. Cas. 3, 5, 31; Verg. G. 2, 462; cf. id. A. 2, 487 (v. also Gell. 4, 14; Curt. 8, 6; Hor. C. 1, 30, 4).—In Plaut., by comic license, aedes for familia: credo hercle has sustollat aedīs totas atque hunc in crucem, Mil. 2, 3, 39: ut ego suffringam his talos totis aedibus, to break the legs of this whole house (i. e. family), Truc. 2, 8, 7: ab aedibus, denoting office (cf. ab), a castellan: CVM AB AEDIBVS ESSEM, Inscr. Grut. 697, 1.— *
   B Met., the cells (or hive) of bees: clausis cunctantur in aedibus, Verg. G. 4, 258.— *
   C Trop.: fac, sis, vacivas aedīs aurium, mea ut migrare dicta possint, the chambers of your ears, Plaut. Ps. 1, 5, 54.— *
   D Aedes aurata, a gilded funeral structure, on which the dead body of Cœsar was laid, a catafalque, Suet. Caes. 84.

Latin > French (Gaffiot 2016)

ædēs⁷ ou ædis, is, f.,
1 temple : in æde Castoris Cic. Verr. 2, 1, 129, dans le temple de Castor ; [au pl.] complures ædes sacræ Cic. Verr. 2, 4, 119, plusieurs temples
2 chambre : Curt. 8, 6, 3 ; Amm. 16, 8, 10 ; domus salutantum totis vomit ædibus undam Virg. G. 2, 461, la maison rejette de chambres entièrement remplies le flot des clients venus pour saluer le maître ; [fig.] ædes aurium Pl. Ps. 469, les chambres des oreilles (les oreilles) || [au pl.] ædēs, ĭum, f., maison, demeure : male materiatæ, ruinosæ Cic. Off. 3, 54, maison avec de mauvaises charpentes, qui menace ruine ; in intimis suis ædibus Cic. Verr. 2, 1, 53, dans la partie la plus reculée de sa maison || ruche des abeilles : intus clausis cunctantur in ædibus Virg. G. 4, 258, elles s’arrêtent au fond le leur demeure fermée.
     arch. aide = ædem CLE 6, 6.

Latin > German (Georges)

aedēs u. aedis, is, f. (wohl urspr. ›der häusliche Herd‹, indogerm. aidh ›brennen‹, griech. αἴθω, ahd. eit, Glut, nhd. Esse), I) Sing.: A) eine aus nur einem Raume bestehende Wohnung, sowohl a) Gemach, Zimmer, Plaut. asin. 220. Curt. 8, 6 (21), 3 u. 13. – u. im Plur. = die Gemächer, Räumlichkeiten, domi, Plaut. Cas. 662. – als b) Haus, Imper. Antonin. im Cod. Iust. 4, 65, 3 (über die übrigen Stellen, in denen aedes fälschlich für »Haus« genommen wird, s. Neue-Wagener Formenlehre Bd. 1. S. 674 u. 675. 3. Aufl. – B) das Haus, der Sitz einer Gottheit, das Gotteshaus, der Tempel, jedesmal, wo nicht der Zshg. die Bedeutg. ergibt, mit dem Zusatz sacra od. mit Genet. des Namens einer Gottheit, aedes sacra, Cic.: aedes Minervae, Cic. – Plur., complures aedes sacrae, Cic.: Capitolii fastigium et ceterarum aedium, Cic.: duae aedes, Fortunae et Martis, Liv.: aedes eo anno aliquot dedicatae sunt, Liv.: aedes deorum, Hor., Suet. u.a. – im Zshg. bl. aedes, zB. v. Tempel des palat. Apollo (wo Gedichte öffentlich vorgelesen wurden), Hor. sat. 1, 10, 38. – übtr., aedes aurata, ein in Tempelform aufgerichteter Überbau, unter dem die Leiche Cäsars ausgestellt war, Trauergerüst, Katafalk, Suet. Caes. 84. – II) Plur. tantum, aedēs, ium, f. das Wohnhaus, Haus, als Komplex von Gemächern (Ggstz. pergula, die ärmliche Hütte), limina aedium, Curt.: unae aedes, Ter.: binae aedes, ICt.: aedes male materiatae, ruinosae, Cic.: aedes salubres, pestilentes, Cic.: aedes regiae, Cic.: aedes imperatoriae, Kaiserpalast, Capit.: aedes marmoreae, Amm.: aedes liberae, leerstehendes, Liv. – dah. a) meton. (= domus), wie unser Haus (d.i. die Bewohner des Hauses, die Familie), Plaut. mil. 310 u. truc. 638. – b) übtr.: α) die Zellen der Bienen, Verg. georg. 4, 258. – β) aedes aurium, die Zimmer der Ohren = Ohren, Plaut. Pseud. 469. – / arch. Nbf. aïdis, wovon Akk. aïde, Corp. inscr. Lat. 1, 32: Abl. Plur. aedebus, Corp. inscr. Lat. 6, 1793, 20. – Plur. aedes von mehreren Tempeln, zB. Tac. ann. 2, 49 u. 13, 24.

Latin > English

aedes aedis N F :: temple, shrine; tomb; apartment, room; house (pl.), abode, dwelling; household