Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἀάατος

Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν → Oh! my soul do not aspire to eternal life, but exhaust the limits of the possible
Pindar, Pythian, 3.61f.
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ᾰ̓ᾱ́ᾰτος Medium diacritics: ἀάατος Low diacritics: αάατος Capitals: ΑΑΑΤΟΣ
Transliteration A: aáatos Transliteration B: aaatos Transliteration C: aaatos Beta Code: a)a/atos

English (LSJ)

ον, (ἀάω) in Il., A not to be injured, inviolable, infallible, invincible, νῦν μοι ὄμθσσον ἀ. Στυγὸς ὕδωρ 14.271. II in Od., ἄεθλος ἀ. ἐκτετέλεσται 22.5, cf. 21.9, prob. unimpeachable, i.e. decisive. III later, invincible, κάρτος ἀάᾰτος A.R.2.77. (ἀάϝατος, cf. sq., Hsch.)

Spanish (DGE)

• Prosodia: [ᾰᾱᾰ-, pero ᾰᾱᾱ- Il.14.271]
que no puede ser inducido a error o engañado, infalible μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ Il.14.271, μνηστήρεσσιν ἄεθλον ἀάατον Od.22.5, cf. 21.91
imbatible νοήσας πυγμαχίην, ᾗ κάρτος ἀάατος habiendo observado su forma de pelear, dónde su fuerza era imbatible A.R.2.77, cf. AB 321.1.
• Etimología: Comp. neg. sobre la r. de ἀάω q.u.

German (Pape)

[Seite 1] (ἀάαω), unverletzlich, Hom. ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ, Il. 14, 271, das Wasser der Styx als Zeuge der unverbrüchlichen Eidschwüre der Götter; κάρτος Ap. Rh. 2, 77. Aber Od. 21, 91 u. 22, 5 erklärten einige Alte ἄεθλον ἀάατον den schädlichen, andere den unschädlichen Kampf; richtiger vielleicht der unwiderruflich entscheidende, untrügliche, oder nach Buttm. Lexil. I p. 232 nicht verächtlich, ehrenwerth, wie auch die Stelle der Il. gefaßt werden könnte. – Il. ñ – – ñ, sonst ñ – ñ ñ.

French (Bailly abrégé)

ος, ον :
1 inviolable;
2 très pénible.
Étymologie: , ἀάω.

Russian (Dvoretsky)

ἀάατος: (ᾰᾱᾰ и ᾰᾱᾱ)
1 неприкосновенный, запретный, заповедный, священный (Στυγὸς ὕδωρ Hom.);
2 предполож. безвредный, безопасный, безобидный (ἄεθλος Hom.).

Greek (Liddell-Scott)

ἀάατος: -ον, (ἀάω) ἐν Ἰλ. μετὰ τῆς παραληγούσης μακρᾶς = ἀπαραβίαστος, ἀπαράβατος: νῦν μοι ὄμοσσον ἀάᾱτον Στυγὸς ὕδωρ, ἐπειδὴ εἰς αὐτὸ οἱ θεοὶ ὤμνυον τοὺς ἰσχυροτάτους αὐτῶν ὅρκους· Ξ, 271. ΙΙ. Ἐν τῇ Ὀδ. μετὰ τῆς παραληγούσης βραχείας, μνηστήρεσσιν ἄεθλον ἀάᾰτον, Φ. 91. ἄεθλος ἀάᾰτος ἐκτετέλεσται, Χ, 5, ὅπου συνήθως ἐξηγεῖται βλαβερὸς, ἐπικίνδυνος· ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα ὁ Βουτμᾶννος (Λεξιλ.) πειρᾶται νὰ τηρήσῃ συγγενῆ σημασίαν, μὴ βλαπτόμενος, μὴ περιφρονούμενος, ἢ καταφρονούμενος. ΙΙΙ. Παρ’ Ἀπ. Ροδ. 2, 77, κάρτος ἀάᾰτον = ἰσχὺς ἀήττητος, ἄμαχος. (Κατ’ ἀρχὰς ἦτο ἀάϝατος, ὅπερ καταφαίνεται ἐκ τοῦ Λακων. τύπου ἀάβακτος, ἀναφερομένου ὑπὸ Ἡσυχ.· πρβλ. ἀάω, ἄτη.)

Greek Monotonic

ἀάᾱτος: -ον, στην Ομήρ. Ιλ. με μακρόχρονη παραλήγουσα,
I. (α- στερητικό, ἀάω) απαραβίαστος, απαράβατος, άτρωτος· νῦν μοι ὄμοσσον ἀάᾱτον Στυγὸς ὕδωρ, επειδή οι θεοί έδιναν τους πιο ιερούς τους όρκους στο νερό της Στύγας.
II. ἀάᾰτος, -ον, στην Ομήρ. Οδ. με βραχεία παραλήγουσα, (α αθροιστικό, ἀάω), επιβλαβής, επικίνδυνος· ἄεθλος ἀάᾰτος.

Frisk Etymological English

Meaning: Unknown. In νυν μοι ὄμοσσον ἀ. Στυγὸς ὕδωρ Ξ 271 (inviolable?), ἄεθλος ἀ. φ 91, χ 5 (infallible?), κάρτος ἀ. A. R. 2, 77 (invincible?).
Other forms: For the varying length of the vowels see LFgrE.
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: One compares ἄτη q.v. and ἀάω damage. Note ἀ-, not ἀν-.
See also: Cf. ἀάβακτοι ἀβλαβεῖς H.?

Frisk Etymology German

ἀάατος: {aáatos}
Meaning: ep. Wort unsicherer Bedeutung: νυν μοι ὄμοσσον ἀ. Στυγὸς ὕδωρ Ξ 271 (unverletzlich?), ἄεθλος ἀ. φ 91, χ 5 (untrüglich?), κάρτος ἀ. A. R. 2, 77 (unüberwindlich?).
Etymology: Schon wegen der unklaren Bed. ist die Herkunft nicht sicher zu ermitteln. Gewöhnlich zu ἄτη gezogen; s. d. und ἀάω. Vgl. ἀάβακτοι· ἀβλαβεῖς H.?
Page 1,2

Middle Liddell

[ἀάᾱτος from α privat., ἀάω.]
ἀάᾱτος: in Il. with penultimate long, not to be injured, inviolable, νῦν μοι ὄμοσσον ἀάᾱτον Στυγὸς ὕδωρ, because the gods swore their most binding oaths thereby. ἀάατος from α copulat., ἀάω.]
ἀάατος: in Od. with penultimate short, hurtful, perilous, aweful; ἄεθλος ἀάατος.

Greek Monolingual

ἀάατος, ἀάατον (Α)
συνήθως ερμηνεύεται: 1. απαράβλαπτος, απαραβίαστος
2. άψογος, καθαρός, αποφασιστικός
3. αήττητος, ακαταμάχητος.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολ., πιθ. συνδέεται με το ἀάω και το ἄτη, πρβλ. ἀάβακτοι του Ησύχ. (= αβλαβείς), ή με το ἄω (= χορταίνω), απρμφ. αόρ. ἆσαι, οπότε ἀάατος = ἄατος.

Translations

infallible

Armenian: անսխալական; Belarusian: бясхі́бны, беспахі́бны, непамыльны, беспамылковы; Bulgarian: непогрешим, безпогрешен; Catalan: infal·lible; Chinese Mandarin: 萬無一失, 万无一失; Czech: neomylný; Danish: ufejlbarlig; Dutch: onfeilbaar; Esperanto: neeraripova; Finnish: erehtymätön; French: infaillible; Galician: infalible, infalíbel; German: unfehlbar; Greek: αλάνθαστος, αναμάρτητος; Ancient Greek: ἀάατος, ἀδιαμάρτητος, ἀδιάπταιστος, ἀδιάπτωτος, ἀδιάστροφος, ἀμετάπταιστος, ἀναμάρτητος, ἀναμπλάκητος, ἀνεξαπάτητος, ἀνεπίλειπτος, ἀπαράβατος, ἀπλάνητος, ἄπταιστος, ἅπταιστος, ἄφυκτος, νημερτής, πανατρεκής; Hungarian: tévedhetetlen; Italian: infallibile; Japanese: 間違いない, 無欠の, 無謬の, 完璧な; Manx: neushaghrynagh; Navajo: doo nidínéeshii; Norwegian: ufeilbarlig; Polish: nieomylny, niezawodny; Portuguese: infalível; Russian: непогрешимый, безошибочный; Serbo-Croatian: nepogrešiv, непогрешив; Slovak: neomylný; Spanish: infalible; Swedish: ofelbar; Turkish: yanılmaz, şaşmaz, mutlak, muhakkak; Ukrainian: непогрі́шний, непогрішимий, безпомилковий, непохибний

unerring

Bulgarian: верен, безпогрешен; Dutch: onfeilbaar,; Georgian: უშეცდომო; German: unfehlbar, untrüglich; Greek: αλάνθαστος; Ancient Greek: νημερτής; Hindi: अचूक; Icelandic: óskeikull; Manx: neushaghrynagh; Middle English: siker; Occitan: infalhible; Polish: nieomylny, niechybny; Russian: безошибочный; Serbo-Croatian Cyrillic: непогрѐшив, непогрјѐшив; Roman: nepogrèšiv, nepogrjèšiv