Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

prior

Δύο γὰρ, ἐπιστήμη τε καὶ δόξα, ὧν τὸ μὲν ἐπίστασθαι ποιέει, τὸ δὲ ἀγνοεῖν.
Hippocrates

English > Greek (Woodhouse)

Woodhouse page for prior - Opens in new window

adjective

P. and V. πρότερος.

more important: P. and V. πρεσβύτερος (rare P.).

by the low which orders that the male line has the prior claim: P. νόμῳ ὃς κελεύει κρατεῖν τοὺς ἄρσενας (Isaeus 85).

Latin > English (Lewis & Short)

prĭor: and prĭus (old form also in
I neutr. prior, Val. Antias and Quadrig. ap. Prisc. p. 767), ōris, adj. comp. from obsol. prep. pri; v. primus init.], former, previous, prior, freq. to be translated first; cf. superior; Cicero nearly always uses prior, opp. to posterior, in time; superior in sense of former, in gen. relation to the present, when no other time is expressed; v. Krebs, Antibarb. p. 921 sq.
I Lit.: ita priori posterius, posteriori superius non jungitur, Cic. Ac. 2, 14, 44: me quaestorem in primis, aedilem priorem, praetorem primum populus Romanus faciebat, id. Pis. 1, 2: qui prior has angustias occupaverit, first, Caes. B. C. 1, 66: prior proelio lacessere, id. ib. 1, 82: etsi utrique primas, priores tamen libenter deferunt Laelio, Cic. Brut. 21, 84: priore loco causam dicere, first, id. Quint. 9, 32: priore aestate, in the former summer, last summer, id. Fam. 1, 9, 24: priore nocte, id. Cat. 1, 4, 8: factum est enim meā culpā, ut priore anno non succederetur, id. Q. Fr. 1, 1, 1, § 2: prioribus comitiis, id. Planc. 22, 54: priore anno, the year before, Liv. 3, 9, 7; 3, 10, 14; 4, 56, 5: prioris anni consules, id. 4, 13, 10; 4, 17, 9: Dionysius prior, the elder, Nep. Dion, 1, 3: vinum, of last year, Plin. 14, 19, 24, § 120: priore libro, in the previous book, Col. 4, 22, 9: pedes, the forefeet, Nep. Eum. 5, 5; Plin. 8, 45, 70, § 181: canities homini semper a priori parte capitis, tum deinde ab aversā, the forepart, Plin. 11, 37, 47, § 131.—Pleon.: cum prior Romanus exercitus praevenisset, Liv. 9, 23, 2: prius praecepta res erat, id. 21, 32, 7; cf. id. 9, 23, 2.— Old neutr. prior: hoc senatusconsultum prior factum est, Val. Antias ap. Prisc. p. 767 P.: prior bellum, Quadrig. ib.: foedus prior, id. ib. (cf.: bellum Punicum posterior, Cass. Hem. ib.).—
   2    Former, i. e. deceased (late Lat.): inter prieres fratres, Amm. 21, 6, 2.—
   B Subst.: prĭōres, um, m., forefathers, ancestors, the ancients (poet. and in post-Aug. prose): abiturus illuc, quo priores abierunt, Phaedr. 4, 18, 16: nomen dixere priores Ortygiam, Verg. A. 3, 693: nec ingeniis investigata priorum, Ov. M. 15, 146; 332: priores tradiderunt, Col. 1, 4, 3: nostri, Plin. Ep. 3, 4: more priorum, Ov. M. 10, 218; Sen. Ep. 52, 2.—
II Trop., better, superior, preferable, more excellent or important (not in Cic. and Cæs.): bellante prior, Hor. C. S. 51: color puniceae flore prior rosae, id. C. 4, 10, 4; Ov. H. 18, 69: ut nemo haberetur prior, Liv. 27, 8: aetate et sapientiā, Sall. J. 10, 7: consilio et manu, id. ib. 96, 3: neque prius, neque antiquius quidquam habuit, quam, etc., Vell. 2, 52, 4.—Esp. with potior: potius quanto prius potiusque est Philippum nobis conjungere quam hos, Vell. 36, 7, 6: nulla (res) prior potiorque visa est, id. 8, 29, 2: nihil prius nec potius visum, id. 39, 47, 4: unus Plinius est mihi priores, i. e. worth more than they all, Sent. Augur. ap. Plin. Ep. 4, 27, 4: artium multitudine prior omnibus, eloquentiā nulli secundus, App. Flor. 2, p. 346.—Hence, adv. comp.: prĭus.
   A Before, sooner, first, previously (class.).
   1    Alone: quem fuit aequius, ut prius introieram in vitam, sic prius exire de vitā, Cic. Lael. 4, 15: regem prius Europā, post et Asiā, expellere, Liv. 37, 52, 4: ut vos prius experti estis, nunc Antiochus experitur, id. 36, 17, 8; so, prius ... nunc, Verg. G. 3, 362: prius ... tum, Cato, R. R. 135; Liv. 34, 55, 5: prius .... postea, id. 29, 12, 11.—
   2    With quam, and often joined in one word, priusquam.
   (a)    Before that, before: prius quam lucet, assunt, before dawn, Plaut. Mil. 3, 1, 115: prius illi erimus quam tu, id. Ps. 2, 4, 68: prius quam plane aspexit ilico eum esse dixit, id. Rud. 4, 4, 87: nihil prius mihi faciendum putavi, quam ut, etc., Cic. Att. 4, 1, 1: cui prius quam de ceteris rebus respondeo, de amicitiā pauca dicam, before, id. Phil. 2, 1, 3: quod ego, prius quam loqui coepisti, sensi, id. Vatin. 2, 4: neque prius fugere destiterunt, quam ad flumen Rhenum pervenerunt, Caes. B. G. 1, 53: quid potius faciam, prius quam me dormitum conferam, non reperio, Cic. Fam. 9, 26, 1: priusquam aggrediar, etc., id. Balb. 7, 18: prius quam ad portam venias, Ter. Ad. 4, 2, 44.—
   (b)    Sooner, rather: Aegyptii quamvis carnificinam prius subierint, quam ibin aut aspidem violent, Cic. Tusc. 5, 27, 78; id. Lig. 12, 34; Caes. B. C. 3, 1.—Sometimes in an inverted order: ad hoc genus hominum duravi, quam prius me ad plures penetravi, Plaut. Trin. 2, 2, 13; Prop. 2, 14, 11 (3, 10, 10); v. Zumpt, Gram. § 576.—
   B In gen., formerly, in former times (poet.), Cat. 51, 13: sed haec prius fuere: nunc, etc., id. 4, 25; Prop. 1, 1, 18.

Latin > French (Gaffiot 2016)

(1) prĭŏr,⁷ n. prĭŭs, ōris (racine pris ), compar. dont primus est le superl.,
1 le plus en avant [en parl. de deux] : prioribus pedibus Nep. Eum. 5, 5, avec les pieds de devant, cf. Plin. 11, 131 || avec quam, plus en avant que : Sall. J. 85, 12 ; Tac. Ann. 15, 20
2 le premier de deux, précédent, antérieur : aliquem ædilem priorem facere Cic. Pis. 2, élire qqn édile le premier ; priore nocte Cic. Cat. 1, 8, la nuit précédente ; prioribus comitiis Cic. Planc. 54, dans les comices précédents ; priore loco causam dicere Cic. Quinct. 32, plaider le premier || [attrib.] prior occupavit Cæs. C. 1, 66, 4, il occupa le premier, cf. Cæs. C. 1, 82 || [substt] priores, um, les prédécesseurs, les devanciers, les ancêtres : Virg. En. 3, 693 ; Ov. M. 15, 146 ; Sen. Ep. 52, 7
3 [fig.] supérieur, plus remarquable : Sall. J. 10, 7 ; 96, 3 ; Liv. 27, 8, 6 || prius potiusque est avec inf. Liv. 36, 7, 6, il est meilleur et préférable de, cf. Liv. 8, 29, 9 ; 39, 47, 4.

Latin > German (Georges)

prior, neutr. prius, Genet. priōris, Superl.prīmus, a, um (vom veralteten prīs, wov. auch pridem, pridie, pristinus), I) Compar. prior, prius, A) eig., der erstere, vordere von zweien (Ggstz. posterior), priores pedes, Nep. u.a.: pars capitis, Vorderkopf (Ggstz. aversa pars capitis, Hinterkopf), Plin. – B) übtr.: 1) der Zeit, der Ordnung od. dem Grade nach, eher, früher, der erste, erstere von zweien (Ggstz. posterior), comitia, Cic.: consul anni prioris, Liv.: qui prior occupaverit, eher oder zuerst usw., Caes.: und so prior praevenit, praegreditur, Liv. (s. Fabri u. Weißenb. Liv. 21, 20, 8): priori posterius iungitur, das letztere mit dem ersteren, Cic.: priore loco dicere, zuerst, Cic.: priore aestate, im vorigen Sommer, Cic.: vinum, vorjähriger Wein, Plin.: liber, das vorhergehende Buch, Colum.: Dionysius prior, der ältere, Nep.: Agrippinae sobrinā prior, um einen Grad näher, Tac.: collegae longe aetate priores, weit ältere, Gell.: dah. priores, die vorher gelebt haben, die Vorfahren, Verg.; bei Späteren priores häufig die Altvorderen im Freistaat, sowie prius aevum die Vorzeit, die Zeit des Freistaates bis zur Schlacht bei Aktium; ebenso prior populus, die in dieser Zeit lebenden Römer, Plin. ep. u. Tac. – 2) dem Range, Vorzuge nach, der erstere, vorzüglichere, vortrefflichere, hauptsächlichere, Ter., Hor. u. Liv.: verb. prior potiorque, z.B. res nulla prior potiorque visa est, de qua ad senatum referrent, Liv.: u. nihil prius nec potius est quam m. folg. Infin., nihil prius nec potius visum est quam regis ipsius de singulis responsa accipere, Liv.: quanto prius potiusque est Philippum nobis coniungere quam hos, Liv. (vgl. Weißenb. Liv. 36, 7, 6). – prius est m. folg. ut u. Konj., Tert. de idol. 2: naturā prius est, ut etc., Sen. de ben. 5, 8, 1.
II) Superl. prīmus (in Inschr. auch preimus) a, um, der erste (Ggstz. postremus), A) dem Orte nach der erste, vorderste, a) adi.: pars aedium, Nep. u. Sen.: dentes, die Vorderzähne, Plin. – partit., agmen, Vortrab, Caes. u.a.: provincia, der vorderste Teil der Pr., Cic.: Persis, Vorderpersien, Curt.: Eburonum fines, das Grenzgebiet, Caes.: margo ripae, die äußerste Uferwand, Curt.: prima (lingua) ranis cohaeret, intima absoluta a gutture, die Z. ist bei den Fr. vorn angewachsen, hinten am Gaumen ist sie frei, Plin.: sprichw., primis, ut dicitur, labris gustasse physiologiam, die Ph. mit den Lippen nur berührt haben (= sich mit der Ph. nur oberflächlich beschäftigt haben), Cic. de nat. deor. 1, 20. – b) subst.: primi, die Vordersten (Ggstz. ultimi, postremi, extremi), Caes. b. G. 5, 43, 5 u. b. c. 2, 34, 5. Sall. Iug. 45, 2; 46, 7; 100, 2: primi hostium, die Vorposten der F., Vell. 2, 110, 1: prima (neutr. pl.), das Vordertreffen, Curt. 4, 13 (50), 32: provolare in primum (nach vorn), Liv. 2, 20, 10; 2, 46, 7; 3, 62, 8: nisi secunda acies (Treffen) in primum (in das erste Treffen) successisset, Liv. 10, 14, 17: equites in primo (im Vortrab) late ire iubet, Sall. Iug. 68, 4: prima legio et sinistra ala in primo (im Vordertreffen) instructae, Liv. 25, 21, 6. – B) übtr.: 1) der Ordnung od. der Zeit nach der erste, a) adi.: primus dicitur obligavisse, zuerst, Cic.: primae litterae, postremae etc., Cic.: Idus primae, die ersten, nächstfolgenden, Cic.: primum initium, Liv. – primus quisque, prima quaeque, primum quidque, s. quis-que. – primus luendae poenae fuit, er mußte zuerst büßen, Tac. ann. 6, 1. – m. folg. Infin., primus inire manus, postremus ponere Martem, Sil. 1, 160. – Insbes., α) bei Dichtern und in der nachciceron. Prosa primus oft statt des Adv. primum, z.B. vix prima inceperat aestas, Verg.: spolia, quae prima opima appellata, zuerst, Liv.: primi geniti (porci), die zuerst geborenen, Plin. 11, 234: bes. nach cum, ut etc., z.B. cum prima examina ducunt = cum primum, sobald als, Verg.: ut primis plantis institerat = ut primum, sobald als, Verg. – β) partitiv, primā luce, mit Anbruch des Tages, Curt.: u. so primā vesperā, Curt.: primā nocte, Caes. u. Nep.: primo anno, am Anfang des J., Colum.: primo mense, am Anfang des M., Verg.: primus tumultus, der Anfang des Lärmens, Verg. – b) subst.: α) prīma, ae, f. (sc. hora), die erste Stunde, intra primam noctis, Plin. ep. 3, 5, 13. – β) neutr., a primo, im Anfang, anfänglich, Cic.: epistulas a primo lego, vom Anfang an, nach der Reihe, Cic.: in primo, vorn, zu Anfang, zuerst, Cic. u. Liv.: ex primo, vom Anfange, zuerst, Plin. – Plur. prīma, das Erste, der Anfang, Liv.; u. das Erste der Dinge, die Elemente, der Urstoff, Lucr.: prima naturae, die Grundtriebe, Cic.: dah. in primis, anfangs, Liv., od. zuerst, vor allen, Sall.: prima consiliorum = prima consilia, Tac.: prima viae = prima via, Lucr. – prīmā adv. = anfangs, Gratt. cyn. 25. – 2) der dem Range, Stande oder anderen Vorzügen nach erste, der vornehmste, ansehnlichste, vorzüglichste, hauptsächlichste, Arion citharā et dithyrambo primus, Fronto: quia sum apud te primus, bei dir Hahn im Korbe bin, Ter.: homines primi, die angesehensten Männer, Cic.: comitia prima, d.i. centuriata u. tributa, die vornehmsten, wichtigsten, Cic.: quod vel primum puto, für das Vornehmste, Ter.: prima habere, für das Vorzüglichste halten, Sall.: prima tenere, den ersten Platz haben, Verg.: primum ac potissimum omnium ratus Syracusis novā pace inconditas componere res, Liv. – partes primae u. bl. primae, die Hauptrolle, Ter. u. Cic.: primas agere, Cic. – primae, der erste Preis, Hauptpreis, primas ferre, deferre, Cic.: eloquentiae primas ferre, Tac.: primas, secundas, tertias ferre (v. Rennpferden), Inscr.: primas tribuere, Cic. (vgl. Jahn Cic. Brut. 183 u. or. 18). – ad prima, besonders, vorzüglich, Verg. – in primis, vorzüglich, besonders, Cic.: in primisque = in primis quoque, Cic.: dafür auch cum primis, Cic. u. Apul., u. de primis, Treb. Poll. trig. tyr. 32, 2.

Latin > English

prior prioris N M :: superior/elder monk; (later) second in dignity to abbot/head of priory, prior
prior prior prioris N M :: ancestors (pl.), forefathers, predecessors, people of an earlier time