Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

acer

Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ -> The fool laughs even when there's nothing to laugh at
Menander

Latin > English (Lewis & Short)

ācer: cris, cre, adj. (m. acris, Enn.; f. acer, Naev. and Enn.; acrus, a um, Pall.; Veg.; cf. Charis. 63 and 93 P.) [cf. ἀκίς, ἀκών, άκμή, ἄκρος, ὠκύς, ὀξύς; Sanscr. acan = dart, acus = swift; Germ. Ecke; Engl. edge, to egg; and with change of quantity, ăcus, acuo, ăceo, ăcies, ăcerbus],
I sharp, pointed, piercing, and the like.
I Prop., of the senses and things affecting them, sharp, dazzling, stinging, pungent, fine, piercing: praestans valetudine, viribus, formā, acerrimis integerrimisque sensibus, Cic. Tusc. 5, 15, 45. So,
   a Of the sight: acerrimus sensus videndi, Cic. de Or. 2, 87, 357: acres oculi, id. Planc. 27: splendor, Lucr. 4, 304: quidam colores ruboris acerrimi, Sen. Q. N. 1, 14 al.—
   b Of the hearing: voce increpet acri? Lucr. 3, 953: aurium mensura, quod est acrius judicium et certius, Cic. de Or. 3, 47: acrem flammae sonitum, Verg. G. 4, 409: acri tibiā, Hor. C. 1, 12, 1.—
   c Of smell, Lucr. 4, 122: exstinctum lumen acri nidore offendit nares, id. 6, 792; cf. ib. 1216: unguentis minus diu delectemur summa et acerrima suavitate conditis, quam his moderatis, Cic. de Or. 3, 25, 99: odor, Plin. 12, 17, 40.—
   d Of taste: ut vitet acria, ut est sinapi, cepa, allium, Var. ap. Non. 201, 13: acres humores, sharp juices, Cic. N. D. 2, 23: lactuca innatat acri stomacho, an acid stomach, Hor. S. 2, 4, 59; cf. ib. 2, 8, 7: dulcibus cibis acres acutosque miscere, Plin. Ep. 7, 3 al.—
   e Of sensation in its widest extent: aestatem auctumnus sequitur, post acer hiems fit, sharp, severe, Enn. ap. Prisc. p. 647 P. (Ann. v. 406 ed. Vahl.—cf. Lucr. 3, 20; 4, 261); and so Hor.: solvitur acris hiems, C. 1. 4, 1. —
   B Of the internal states of the human system, violent, sharp, severe, gnawing: fames, Naev. ap. Prisc. l. l. (B. Punic. p. 18 ed. Vahl.): somnus, Enn. ap. Prisc. l. l. (Ann. v. 369): morbus, Plaut. Men. 5, 2, 119: dolor, Lucr. 6, 650: sitis, Tib. 1, 3, 77 al.
II Of the states of mind: violent, vehement, passionate, consuming: mors amici subigit, quae mihi est senium multo acerrimum, Att. ap. Non. 2, 22: acri ira percitus, Lucr. 5, 400: cf. 3, 312; 6, 754 (on the contrary, 5, 1194: iras acerbas): acres curae, Lucr. 3, 463, and Var. ap. Non. 241: luctus, ib. 87: dolor, Verg. A. 7, 291: metus, Lucr. 6, 1211; Verg. A. 1, 362: amor, Tib. 2, 6, 15: acrior ad Venerem cupido, Curt. 6, 5 al. (Among unpleasant sensations, acer designates a piercing, wounding by sharpness; but acerbus the rough, harsh, repugnant, repulsive.)—
   B Applied to the intellectual qualities, subtle, acute, penetrating, sagacious, shrewd: acrem irritat virtutem animi, Lucr. 1, 70: acri judicio perpende, id. 2, 1041: memoria, strong, retentive, Cic. de Or. 2, 87: vir acri ingenio, id. Or. 5; cf. id. Sest. 20 al. —
   C Applied to moral qualities.
   1    In a good sense, active, ardent, eager, spirited, brave, zealous: milites, Cic. Cat. 2, 10: civis acerrimus, an ardent patriot, id. Fam. 10, 28: defensor, id. ib. 1, 1: studio acriore esse, id. de Or. 1, 21: jam tum acer curas venientem extendit in annum rusticus, Verg. G. 2, 405 al.—
   2    In a bad sense, violent, hasty, hot, passionate, fierce, severe (very freq.): uxor acerrima, enraged, angry, Plaut. Merc. 4, 4, 56; Ter. Ph. 2, 1, 32: dominos acres, Lucr. 6, 63; Nep. Tim. 3, 5; cf. Bremi Nep. Eum. 11, 1. Also, of animals, Lucr. 4, 421; 5, 860; Verg. A. 4, 156; Hor. Epod. 12, 6; 2, 31; Nep. Eum. 11, 1. —
   D Of abstract things (mostly poet.), Ter. Ph. 2, 2, 32: egestas, Lucr. 3, 65: poenas, id. 6, 72: impetus, ib. 128; 392: acerrimum bellum, Cic. Balb. 6: nox acerrima atque acerbissima, id. Sull. 18: acrius supplicium, id. Cat. 1, 1; in Quint.: acres syllabae, which proceed from short to long, 9, 4.—Acer is constr. with abl., and also (esp. in the histt. of the silv. age) with gen., Vell. 1, 13; Tac. H. 2, 5 al.; cf. Ramsh. § 107, 6 note. With in, Cic. Fam. 8, 15; with inf., Sil. 3, 338.—Adv.: ācrĭter, sharply, strongly, vehemently, eagerly, zealously, etc., in all the signif. of the adj., Plaut. Cist. 1, 1, 110; id. Ps. 1, 3, 39; Lucr. 6, 783; Cic. Tusc. 1, 30 al.—Comp., Lucr. 3, 54; 5, 1147; Hor. S. 2, 3, 92; Tac. A. 6, 45; 13, 3.—Sup., Cic. Fl. 11; id. Fam. 10, 28; 15, 4.—Also, ācre, Sall. Fragm. ap. Non. p. 132, 25; App. M. 10, 32; and perh. Pers. 4, 34.
ăcer: ĕris, n. kindred with Germ. Ahorn (f. Serv. ap. Prisc. p. 698 P.),
I the maple-tree, Plin. 16, 15, 26, § 66 sq.—
II Transf., the wood of the maple-tree, maplewood, used, on account of its hardness and firmness, for writing-tablets, Plin. 33, 11, 52, § 146; Ov. Am. 1, 11, 28.

Latin > French (Gaffiot)

(1) ăcĕr,¹⁶ ĕris, n., érable : Ov. M. 10, 95 ; Plin. 16, 66, etc. || [fém. dans Serv. En. 2, 16 ].
(2) ācer,⁷ cris, cre (apparenté à ăceo, ăcies)
1 pointu, perçant : ferrum acre Tac. G. 6, fer acéré ; acres stimuli Virg. En. 9, 718, aiguillon perçant
2 perçant, pénétrant, âpre, rude, vif [en parlant de ce qui affecte les sens] : acetum acre Cato Agr. 104, 1, vinaigre piquant ; suavitate acerrima Cic. de Or. 3, 99, [parfum] d’une douceur très pénétrante ; sonitus acer flammæ Virg. G. 4, 409, crépitement de la flamme ; acrior frigoris vis Liv. 21, 54, 8, la force plus pénétrante du froid ; acris hiems Hor. O. 1, 4, 1, l’âpre, le rude hiver
3 perçant, pénétrant [en parlant des sens et de l’intelligence] : sensus acerrimus Cic. Fin. 2, 52, [la vue] le sens le plus pénétrant, le plus vif ; animus acer Cic. de Or. 2, 84, esprit vif
4 [en parlant du caractère] ardent, impétueux, énergique, ou [en mauv. part] violent, fougueux, passionné : milites acres Cic. Cat. 2, 21, soldats ardents ; hostis acerrimus Cic. Verr. 2, 5, 76, l’ennemi le plus acharné ; acerrimi duces Cic. Mur. 33, chefs les plus énergiques ; Aufidus acer Hor. S. 1, 1, 58, le violent Aufide ; in dicendo acrior Cic. Br. 86, orateur plus ardent || [avec ad ] ad efficiendum Cic. Clu. 67 prompt à réaliser ; [av. in abl.] in rebus gerendis Cic. Fam. 8, 15, 1, ardent dans l’action ; [av. in acc.] litteræ acriores in aliquem Liv. 6, 22, 3, lettre plus violente à l’égard de qqn ; [av. abl.] bellis Virg. En. 10, 411, ardent dans les batailles ; [av. gén.] militiæ Tac. H. 1, 5, infatigable soldat ; [avec inf.] ardent à faire qqch. : Sil. 3, 338
5 vif, violent, rigoureux [bonne ou mauv. part, en parlant de sentiments ou de choses abstraites] : amor gloriæ Cic. Arch. 28, vif amour de la gloire ; acrioribus suppliciis Cic. Cat. 1, 3, avec des supplices plus rigoureux ; acerrima pugna Cic. Mur. 34, combat le plus acharné ; acrioribus remediis Cic. Clu. 67, avec des remèdes plus énergiques, avec des moyens plus efficaces ; nox acerrima fuit Cic. Sulla 52, ce fut la nuit la plus terrible ; acris oratio Cic. Or. 66, vivacité du style || [n. pris substt acre, cris ], âpreté, violence : Hor. S. 1, 10, 14.
     acer f., Enn. Ann. 406 ; acris m., Enn. Ann. 369 ; acrus, a, um [décad.] || acre, acc. n. adv. : Sall. H. 4, 76 ; Pers. 5, 127

Latin > German (Georges)

(1) acer1, eris, n., der Ahornbaum, der Ahorn (als Baum u. als Holz), Ov., Plin. u.a. – / acer als fem. bei Serv. Verg. Aen. 2, 16 (wo Akk. acerem); vgl. Prisc. 5, 15 u. 6, 44.
(2) ācer2, cris, cre (verwandt mit aceo, acies, griech. ἄκρος, spitz u. ἀκίς, Spitze, deutsch Achel), Adj. m. Compar. u. Superl., scharf, schneidend, I) eig., von empfindlich treffenden Werkzeugen, wie Waffen usw., ferramentum, Isid.: acria arma, Lucil. sat. 13, 1: hastas gerunt, angusto et brevi ferro, sed ita acri etc., Tac.: acres arcus, zum scharfen Schuß gespannte, straffe, Verg.: u. im Bilde, acres subiectat lasso stimulos, Hor.: secundae res acrioribus stimulis animos explorant, Tac.
II) übtr.: A) von den äußeren Sinnen, ihren Wahrnehmungen u. den dieselben erregenden Gegenständen: 1) scharf, pikant, beißend für den Geschmack (Ggstz. mollis, lenis, dulcis), sapor, Plin: cibus interdum mollis, interdum acer, Cels.: rapula, Hor.: acetum, Varr. fr. u. Cels.: manducare quae sunt acerrima, id est sinapi, allium, cepam, Cels.: umores, scharfe Säfte im Magen, Cic.: stomachus post vinum, der durch den Wein zu viel Schärfe bekommt, Hor. – dah. subst., acria, ium, n. pl., α) Scharfes = scharfe Speisen, ut vitet acria, ut est sinapi, cepa, allium, Varr. fr. – β) das Scharfe, die Schärfe, viscerum, Plin.: in cibis, Plin. – 2) empfindlich für das Gefühl, schneidend, stechend, beißend, übh. schmerzhaft, frigus, Lucr.: hiems, Hor.: acrior hiems, Plaut.: acrior ventus, heftigerer, Curt.: tempestates, rauhe Witterung, Caes.: sol (ὀξυς ηέλιος, Odyss.), die stechende, scharfbrennende S., Hor.: so auch solis potentia, Verg. – sitis, Tibull.: egestas, peinlich bittere Not, Lucr.: morbus, Plaut.: dolor corporis, cuius morsus est acerrimus, Cic.: febris acerrima, Aur. Vict. epit. – 3) durchdringend fürs Gehör, scharf, helltönend, gellend, grell, kreischend, v. Tönen usw., flammae sonitus das Knistern, Verg.: vox, Lucr.: vox acrior (Ggstz. iucundior), Quint.: syllabae acres (Ggstz. leniores), Quint. – übtr., acris tibia, Hor. carm. 1, 12, 1 sq. – 4) scharf, durchdringend, penetrant für den Geruch, odor, Lucr. u. Plin.: unguenta summā et acerrimā suavitate condita, Salben vom stärksten und durchdringendsten Geruch (Ggstz. ung. moderata, mäßig duftende), Cic. – übtr., naribus acres canes, von großer Spürkraft, Ov. met. 7, 806 sq. – 5) vom Gesicht, durchdringend, scharf, acerrimus sensus videndi, Cic.: acri adspectu uti, Cornif. rhet.: acri et defixo aspectu uti, den Blick scharf auf einen Punkt richten, Cornif. rhet. – u. (wie ὀξύς) blendend fürs Gesicht, blendend hell, lebhaft (von Farbe), bes. hell- oder hochpurpurfarbig, hochrot, splendor, Lucr.: rubor, Sen.
B) von den die innern Sinne erregenden Gegenständen u. von den innern Sinnen selbst, 1) v. den Empfindungen des innern Gefühls = stechend, nagend, empfindlich, schmerzlich, peinigend, pein lich, cura, Lucr.: dolor, Verg.: memoria, schmerzliches Andenken, Tac.: paenitentia, peinlich bittere, Tac. – 2) v. den Verstandeskräften u. ihren Ôußerungen, durchdringend, scharf, scharfsinnig, fein, treffend, acies (ingenii), Cic.: vir acri od. acerrimo ingenio, Cic. – investigator, Cic.: iudicium acrius et certius, Cic.: memoria (Gedächtnis), Cic. – 3) als moralische Eigenschaft: a) von seiten des Willens, feurig, hitzig, eifrig, energisch, tatkräftig, Ggstz. quietus (s. Benecke Cic. Cat. 3, 17. Fritzsche Hor. sat. 1, 3, 53. Dietsch Sall. Iug. 7, 4. Kritz Sall. Iug. 20, 2), impigrum atque acre ingenium, Sall.: animus, Cic. – vir, Sall.: testis, Cic.: civis acerrimus, Cic.: acrior in rebus gerendis, Cic.: homo ad perdiscendum acerrimus, von Lerneifer beseelt, Cic.: duces partium accendendo bello civili acres, Tac.: bes. von Kriegern, milites, Cic.: hostis Cic.: equus (Streitroß), Verg.: stetit acer in armis, Verg. – acer in ferro (im Kampf), Cic. ad Att. 2, 21, 4. – m. Genet. (= in), acer belli, Vell. 1, 3, 1: acer militiae, Tac. hist. 2, 5, 1. – m. Abl. (= in), bellis acer Halesus, Verg. Aen. 10, 411: Mithridates bello acerrimus, Vell. 2, 18, 1: acer equis, der reisige Held, Verg. georg. 3, 8: m. Infinit., iuga Pyrenes venatibus acer metiri, Sil. 3, 338: quis tendere contum acrior? Claud. IV. cons. Hon. 540. – subst., acria illa et erecta, feurige u. erhabene Stellen (Passagen), Plin. ep. 6, 33, 9. – b) von seiten der Affekte, hitzig, heftig, leidenschaftlich, streng, wild, grimmig (Ggstz. modestus, quietus, lenis, mitis, mollis), qui cum ita vehemens acerque venisset, ut etc.; ita eum placidum mollemque reddidi, ut etc., Cic.: acerrima uxor, Plaut.: pater, Ter.: aestimator, Cic.: potor, ein starker Zecher, Hor. – m. Genet., sermonis acer, Aur. Vict. epit. 42, 7. – so von Tieren, aper, Hor.: leo acerrimus, Cornif. rhet. u. Nep.: bes. von hitzigen u. bissigen Jagd- od. Haushunden, Cic., Hor. u.a.; vgl. Schwabe zu Phaedr. 3, 7, 18. – v. der Miene, vultus eorum indignitate rerum acrior, Liv. 9, 6, 2: vultus acer in hostem, Hor. carm. 1, 2, 39. – u. von den Affekten selbst, heftig, stark, leidenschaftlich, ira, Lucr.: amor gloriae, cupiditas, luctus, Cic.: acrior ad venerem feminae cupido quam regis, Curt. – dah. c) übh. v. abstrakten, poet. auch von konkreten Dingen, bei denen mit Eifer, Feuer, Heftigkeit, Strenge usw. zu Werke gegangen wird, hitzig, heftig, scharf, streng, gewaltig, eifrig, empfindlich, kränkend, hart, acriora consilia (Ggstz. cauta), Tac.: acerrima consilia (Ggstz. inertissima), Hirt. in Cic. ep.: militia, Hor.: bellum, Cic.: supplicium, Cic.: nox, wo es hart hergeht, Cic. – u. so wohl auch pocula, aus denen scharf gezecht wird = große, Hor. – subst., acre, is, n., die bittere Schärfe (Ggstz. ridiculum, Scherz), Hor. sat. 1, 10, 14. – longe maiora et acriora repetens, indem sein Streben weiter ging u. er dasselbe mit Heftigkeit verfolgte, Vell. 2, 6, 2. – / a) acer als fem. bei Enn. ann. 406; u. acris als masc. bei Enn. ann. 369. Cels. 8, 4. p. 337, 21 (D.). Col. 12, 17, 2. – b) Nbf. acrus, a, um, bei Spät.: caenum acrissimum, Pelag. vet. 16. Cod. Iust. 5, 5, 4. – c) Acc. neutr. acre, adv. = acriter, Sall. fr. u.a.

Latin > English

acer aceris N N :: maple tree; wood of the maple tree; maple
acer acer acris -e, acrior -or -us, acerrimus -a -um ADJ :: sharp, bitter, pointed, piercing, shrill; sagacious, keen; severe, vigorous