Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

γινώσκω

Μολὼν λαβέ -> Come and take them
Plutarch, Apophthegmata Laconica 225C12
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: γινώσκω Medium diacritics: γινώσκω Low diacritics: γινώσκω Capitals: ΓΙΝΩΣΚΩ
Transliteration A: ginṓskō Transliteration B: ginōskō Transliteration C: ginosko Beta Code: ginw/skw

English (LSJ)

v. γιγνώσκω.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

French (Bailly abrégé)

ion. et réc. c. γιγνώσκω.

English (Slater)

γῑνώσκω (γινώσκομεν, -οντι; γινώσκοντ(α): fut. med. pro act. γνώσομαι: impf. γίνωσκε, -ον: aor. ἔγνω, ἔγνον; γνῶθι; γνούς, γνόντα; γνῶναι: pf. ἔγνωκας, -εν: pass. γινώσκομαι)
   1 know, recognize
   a recognize (visually) τὸν μὲν οὐ γίνωσκον (P. 4.86) τὸν μὲν ἔγνον ὀφθαλμοὶ πατρός (byz.: ἔγνων) (P. 4.120)
   b recognize (facts) καὶ τότε γνοὺς Ἴσχυος Εἰλατίδα ξεινίαν κοίταν (P. 3.31) γνόντα τὸ πὰρ ποδός, οἵας εἰμὲν αἴσας (P. 3.60) γνῶθι νῦν τὰν Οἰδιπόδα σοφίαν understand (P. 4.263) εὖ νιν ἔγνωκεν (sc. Δαμόφιλος τὸν καιρόν) (P. 4.287) τοῦτ' ἀνιαρότατον, καλὰ γινώσκοντ ἀνάγκᾳ ἐκτὸς ἔχειν πόδα (P. 4.288) φθέγμα μὲν πάγκοινον ἔγνωκας Πολυμνάστου Κολοφωνίου ἀνδρός understand fr. 188.
   c recognize, give recognition to ἀδύλογοι δέ νιν λύραι μολπαί τε γινώσκοντι (O. 6.97) ὅ τ' ἐν Ἄργει χαλκὸς ἔγνω νιν (O. 7.83) τρισολυμπιονίκαν ἐπαινέων οἶκον γνώσομαι τὰν ὀλβίαν Κόρινθον (O. 13.3) Νέστορα καὶ Λύκιον Σαρπηδόν' ἐξ ἐπέων κελαδεννῶν γινώσκομεν (P. 3.114)
&nbspnbsp;  d know, recognize c. part. “γίνωσκε δ' ἐπειγομένους” (P. 4.34) ἔγνον ποτὲ καὶ Ἰόλαον οὐκ ἀτιμάσαντά νιν ἑπτάπυλοι Θῆβαι (Ahrens: ἔγνων codd.) (P. 9.79) pass. γινώσκομαι δὲ καὶ μοῖσαν παρέχων ἅλις (Pae. 4.23)
   e know, recognize followed by indirect question. ὄτρυνον ἑταίρους, Αἰνέα, πρῶτον μὲν κελαδῆσαι, γνῶναί τ' ἔπειτ ἀρχαῖον ὄνειδος εἰ φεύγομεν (O. 6.89) cf. (P. 3.60)

Spanish (DGE)

v. γιγνώσκω.

English (Abbott-Smith)

γινώσκω (= γιγν-: v. previous word. So also vulgar Attic, in Inscr., v. Thumb, MGV, 207), [in LXX chiefly for ידע;]
to be taking in knowledge, come to know, recognize, perceive, understand; in past tenses to know, realize; pass., to become known: c. acc., Mt 22:18, Mk 5:43, Col 4:8, I Th 3:5, al. Pass., Mt 10:26, Phl 4:5, al.; seq. ὅτι, Mt 21:45, Jo 4:1, al.; τί, Mt 6:3; ἀπό, Mk 15:45; ὅ, Ro 7:15; τ. λεγόμενα, Lk 18:34; τ. θέλημα, Lk 12:47; τ. καρδίας, Lk 16:15; c acc. pers., of recognition by God, I Co 8:3, Ga 4:9; by Christ, neg., Mt 7:23; freq. of the knowledge of divine things, of God and Christ; τ. θεόν, Ro 1:21 Ga 4:9; τ. πατέρα, Jo 8:55; τ. κύριον, He 8:1 (LXX); νοῦν κυρίου, Ro 11:34; Χριστόν, Jo 17:3, I Jo 3:6; τὰ τοῦ πνεύματος, I Co 2:14; τ. πνεύμα, I Jo 4:6; τ. ἀλήθειαν, Jo 8:32; of Christ's knowledge of the Father (ἐπιγ.), Mt 11:27 (Dalman, Words, 282ff.). In Hellenistic writers [LXX for Heb. ידע, Ga 4:1, al.], of sexual intercourse, to know carnally: Mt 1:25, Lk 1:34 (Cremer, 153).SYN.: γ., to know by observation and experience is thus prop. disting. from οἶδα, to know by reflection (a mental process, based onintuition or information); cf. also ἐφίστημι, συνίημι. (Cf. ἀνα-, δια-, ἐπι-, κατα-, προ-γινώσκω.)

English (Strong)

a prolonged form of a primary verb; to "know" (absolutely) in a great variety of applications and with many implications (as follow, with others not thus clearly expressed): allow, be aware (of), feel, (have) know(-ledge), perceived, be resolved, can speak, be sure, understand.

English (Thayer)

(Attic γιγνώσκω, see γίνομαι at the beginning; from ΓΝΟΩ, as βιβρώσκω from ΒΡΟΩ); (imperfect ἐγίνωσκον); future γνώσομαι; 2nd aorist ἔγνων (from ΓΝΩΜΙ), imperative γνῶθι, γνώτω, subjunctive γνῷ (3rd person singular γνοῖ, L T Tr WH, for R G γνῷ (Buttmann, p. 46 (40); cf. δίδωμι at the beginning)), infinitive γνῶναι, participle γνούς; perfect ἔγνωκα (ἔγνωκαν for ἐγνωκασι, see references in γίνομαι at the beginning); pluperfect ἐγνώκειν; passive (present 3rd person singular γινώσκεται (Tr marginal reading)); perfect ἐγνωσμαι; 1st aorist ἐγνώσθην; future γνωσθήσομαί; in Greek writings from Homer down; the Sept. for יָדַע; Latin nosco, novi (i. e. gnosco, gnovi); I. universally:
1. to learn to know, come to know, get a knowledge of; passive to become known: with the accusative, γινώσκεται, Tr marginal reading T 2,7); τί ἐκ τίνος, τινα or τί ἐν τίνι, to find a sign in a thing by which to know, to recognize in or by something, κατά τί γνώσομαι τοῦτο, the truth of this promise, περί τῆς διδαχῆς, ὅτι, τί, ἀπό τίνος to learn from one, ὑπό τοῦ Θεοῦ γινώσκεσθαι, Winer s Grammar, § 39,3Note 2; Buttmann, 55 (48)); negatively, in the sentence of Christ οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς, I never knew you, never had any acquaintance with you, to perceive, feel: ἔγνω τῷ σώματι, ὅτι etc. ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ' ἐμοῦ, to know, understand, perceive, have knowledge of;
a. to understand: with the accusative, τά λεγόμενα, ἅ ἀναγινώσκεις, ὅτι, τί, ὁ κατεργάζομαι οὐ γινώσκω I do not understand what I am doing, my conduct is inexplicable to me, to know: τό θέλημα, τάς καρδίας, τόν μή γνόντα ἁμαρτίαν ignorant of sin, i. e. not conscious of having committed it, ἐπιστολή γινωσκομένη καί ἀναγινωσκομένη, τινα, to know one, his person, character, mind, plans: ὅτι, Ἑλληνιστί γινώσκειν, to know Greek (graece scire, Cicero, de fin. 2,5): ἐπίστασθαί Συριστί, Xenophon, Cyril 7,5, 31; graece nescire, Cicero, pro Flac. 4,10); ἴστε ( ἐστε) γινώσκοντες ye know, understanding etc. (R. V. ye know of a surety, etc.), Winer s Grammar, 355 (333); (cf. Buttmann, 51 (44); 314 (269)). imperative γινώσκετε know ye: Winer's Grammar, 18), found also in Greek writings from the Alexandrian age down, γινώσκω is used of the carnal connection of male and female, rem cum aliquo or aliqua habere (cf. our have a (criminal) intimacy with): of a husband, Callimachus (260 B.C.>) epigr. 58,3; often in Plutarch; cf. Vögelin, Plutarch, Brut., p. 10ff; so also Latin cognosco, Ovid. met. 4,596; novi, Justin Martyr, hist. 27,3, 11). II. In particular γινώσκω, to become acquainted with, to know, is employed in the N. T. of the knowledge of God and Christ, and of the things relating to them or proceeding from them;
a. τόν Θεόν, the one, true God, in contrast with the polytheism of the Gentiles: τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν, τόν Θεόν, the nature and will of God, in contrast with the false wisdom of both Jews and Gentiles, τόν πατέρα, the nature of God the Father, especially the holy will and affection by which he aims to sanctify and redeem men through Christ, γνῶθι τόν κύριον, the precepts of the Lord, τό θέλημα (of God), νοῦν κυρίου, τήν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, τάς ὁδούς τοῦ Θεοῦ, Χριστόν, his blessings, Χριστόν ἐγνωκέναι κατά σάρκα, γινώσκειν, ἐγνωκέναι Χριστόν denotes to come to know, to know, his Messianic dignity (τόν ἀπ' ἀρχῆς, γινώσκομαι ὑπό τῶν ἐμῶν, γινώσκουσιν με τά ἐμά)); his love of God (πιστεύειν and γινώσκειν, at one time putting πιστεύειν first: γινώσκειν: R G, for which L T Tr WH read ἵνα γνῶτε καί γινώσκητε (R. V. know and understand)); L brackets καί ἔγνωσαν); γνῶναι ... τά τοῦ πνεύματος the things which proceed from the Spirit, τό πνεῦμα τῆς ἀληθείας καί τό πνεῦμα τῆς πλάνης, τά μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, τήν ἀλήθειαν, SYNONYMS: γινώσκειν, εἰδέναι, ἐπίστασθαί, συνιέναι: In classic usage (cf. Schmidt, chapter 13), γινώσκειν, distinguished from the rest by its original inchoative force, denotes a discriminating apprehension of external impressions, a knowledge grounded in personal experience. εἰδέναι, literally, 'to have seen with the mind's eye,' signifies a clear and purely mental perception, in contrast both to conjecture and to knowledge derived from others. ἐπίστασθαί primarily expresses the knowledge obtained by proximity to the thing known (cf. our understand, German verstehen); then knowledge viewed as the result of prolonged practice, in opposition to the process of learning on the one hand, and to the uncertain knowledge of a dilettante on the other. συνιέναι implies native insight, the soul's capacity of itself not only to lay hold of the phenomena of the outer world through the senses, but by combination (σύν and ἰέναι) to arrive at their underlying laws. Hence, συνιέναι may mark an antithesis to sense-perception; whereas γινώσκειν marks an advance upon it. As applied e. g. to a work of literature, γινώσκειν expresses an acquaintance with it; ἐπίστασθαί the knowledge of its contents; συνιέναι the understanding of it, a comprehension of its meaning. γινώσκειν and εἰδέναι most readily come into contrast with each other; if εἰδέναι and ἐπίστασθαί are contrasted, the former refers more to natural, the latter to acquired knowledge. In the N. T., as might be expected, these distinctions are somewhat less sharply marked. Such passages as γινώσκω and οἶδα are nearly interchangeable; yet see know ... perceive), and the characteristic use of εἰδέναι by John to describe our Lord's direct insight into divine things: Lightfoot's note on Green, 'Critical Notes' etc., p. 75 (on γινώσκω and ἐπίσταμαι are associated in Green, as above, p. 97); οἶδα and γινώσκω in οἶδα and ἐπίσταμαι in ἀναγινώσκω, διαγινώσκω, ἐπιγινώσκω, καταινώσκω, προγινώσκω.]

Greek Monolingual

βλ. γιγνώσκω.

Russian (Dvoretsky)

γῑνώσκω: дор.-ион. и поздн. = γιγνώσκω.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

γινώσκω zie γιγνώσκω.

Chinese

原文音譯:ginèskw 居挪士可
詞類次數:動詞(224)
原文字根:知道 相當於: (דָּעָה‎ / יָדַע‎)
字義溯源:知道*,認識,曉得,覺察,覺得,感覺,明白,知覺,看出,親近。‘知道’這字無論是在聖經上,或在希臘社會上,是極其重要的一個字。其次,‘知道’表示看清了事物,有如其真實所是;不受人的意見與看法的影響,甚至,遠超過聽見。所以,‘知道’常表示接近真理的平面。如果說知道某人,意思就是認識某人;甚至夫婦的同房,也委婉的說‘知道’,如( 太1:25)的同房那字,原文就是:知道。保羅的書信中強調說,人世間的智慧不能知道神,無法得著神的知識。惟有出於神的憐憫,藉著神的靈,人才能知道神( 林前2:10至 13)。約翰福音著重的說明,認識(或知道)父和子乃是一,子將父所是的愛向世人顯明出來。約翰的書信說到知道(或認識)神,就要遵守神的命令,而彼此相愛,像他愛我們一樣。所以真實的知道主,認識主,乃是去遵行主的話,藉著遵行去經歷主,經歷主的所是,經歷主所說的話。這字與別的介詞組合: (ἐπιγινώσκω)=認出 (καταγινώσκω)=責備 (προγινώσκω)=預知 (πρόγνωσις)=先見
同源字:1) (ἀγνοέω)不知道 2) (ἀκατάγνωστος)無可指責 3) (ἀναγινώσκω)再知道,念讀 4) (ἀναγνωρίζω)告知 5) (γινώσκω)知道 6) (γνώμη)認識 7) (γνωρίζω)告知 8) (γνῶσις)知識 9) (γνώστης)知曉者 10) (γνώριμος / γνωστός)很熟悉的 11) (διαγινώσκω)徹底的知道 12) (διαγνωρίζω)傳開 13) (διάγνωσις)訊問 14) (ἐπιγινώσκω)認出 15) (ἐπίγνωσις)認識 16) (καρδιογνώστης)知道人心者 17) (καταγινώσκω)表示反對 18) (προγινώσκω)預先知道參讀 (αἰσθάνομαι) (ἀναλογίζομαι)同義字
出現次數:總共(222);太(20);可(13);路(27);約(57);徒(16);羅(9);林前(16);林後(8);加(4);弗(3);腓(5);西(1);帖前(1);提後(3);來(4);雅(3);彼後(2);約壹(25);約貳(1);啓(4)
譯字彙編
1) 知道(57) 太13:11; 可4:11; 可9:30; 路2:43; 路7:39; 路8:10; 路10:22; 路12:46; 路16:15; 路19:15; 路24:18; 約2:24; 約4:1; 約4:53; 約5:6; 約6:15; 約6:69; 約7:26; 約7:27; 約7:51; 約11:57; 約12:9; 約13:28; 約14:20; 約14:31; 約17:8; 約17:23; 約17:25; 約21:17; 徒17:13; 徒17:19; 徒17:20; 徒19:35; 徒20:34; 徒22:30; 羅10:19; 羅11:34; 林前2:8; 林前2:11; 林前2:14; 林前3:20; 林前14:7; 林前14:9; 林後5:21; 弗3:19; 弗5:5; 腓1:12; 腓2:19; 帖前3:5; 提後1:18; 來10:34; 雅1:3; 雅2:20; 約壹2:29; 約壹5:2; 約貳1:1; 啓2:23;
2) 認識(17) 約1:10; 約10:14; 約10:15; 約10:15; 約10:27; 約14:17; 約14:17; 約17:3; 約17:25; 約17:25; 林前1:21; 腓3:10; 提後2:19; 約壹3:1; 約壹4:6; 約壹4:7; 約壹4:8;
3) 你們知道(11) 太16:3; 路21:20; 約10:38; 約19:4; 林後2:4; 林後8:9; 弗6:22; 腓2:22; 西4:8; 來13:23; 雅5:20;
4) 我們知道(7) 約8:52; 羅6:6; 約壹2:5; 約壹2:18; 約壹3:16; 約壹3:24; 約壹4:13;
5) 明白(6) 可4:13; 約3:10; 約7:49; 約10:38; 約12:16; 徒22:14;
6) 曉得(5) 路21:30; 路21:31; 羅2:18; 來3:10; 啓2:24;
7) 知道了(5) 太12:15; 可15:45; 路9:11; 林前8:2; 加2:9;
8) 看出(4) 太22:18; 路20:19; 約16:19; 徒23:6;
9) 你們認識(4) 約14:7; 約壹2:13; 約壹2:13; 約壹2:14;
10) 你⋯知道(3) 路19:42; 路19:44; 約1:48;
11) 他們知道(3) 約17:7; 羅1:21; 啓3:9;
12) 知道的(3) 太24:50; 路12:48; 林前8:2;
13) 我⋯認識(3) 太7:23; 徒19:15; 約壹2:4;
14) 被知道的(2) 太10:26; 路12:2;
15) 曾認識(2) 約壹3:1; 約壹3:6;
16) 你們⋯知道(2) 可13:28; 加3:7;
17) 他知道(2) 約2:25; 約壹3:20;
18) 就知道(2) 太12:33; 約壹3:19;
19) 他們⋯明白(2) 約8:27; 約10:6;
20) 要知道的(2) 彼後1:20; 彼後3:3;
21) 我知道(2) 太25:24; 路16:4;
22) 你們該知道(2) 路10:11; 約15:18;
23) 你們⋯明白(2) 太12:7; 約8:43;
24) 該知道(2) 太24:33; 可13:29;
25) 所知道(2) 林前8:3; 林後3:2;
26) 我⋯可以知道(1) 路1:18;
27) 我⋯親近(1) 路1:34;
28) 他們⋯曉得(1) 路18:34;
29) 已看見(1) 約壹4:16;
30) 我們可以認出(1) 約壹4:6;
31) 叫⋯知道(1) 太6:3;
32) 你們⋯知道的(1) 太24:43;
33) 她⋯覺得(1) 可5:29;
34) 你們可認出(1) 約壹4:2;
35) 他們⋯覺察(1) 太24:39;
36) 我們認識(1) 約壹5:20;
37) 你⋯認識(1) 約14:9;
38) 他們⋯知道(1) 林前2:8;
39) 我⋯明白(1) 羅7:15;
40) 我就⋯知(1) 羅7:7;
41) 他⋯知道(1) 林前8:2;
42) 你們⋯要曉得(1) 林後13:6;
43) 我們⋯認識(1) 約壹2:3;
44) 我們⋯曉得(1) 約壹2:3;
45) 當叫⋯知道(1) 腓4:5;
46) 明白⋯的人(1) 羅7:1;
47) 他們⋯曾知道(1) 羅3:17;
48) 你們⋯認識了(1) 約14:7;
49) 你們⋯曾認識(1) 約8:55;
50) 你⋯能知道(1) 啓3:3;
51) 你們該認識(1) 來8:11;
52) 他們⋯曾認識(1) 約16:3;
53) 被⋯知道了(1) 徒9:24;
54) 你⋯明白(1) 徒8:30;
55) 當⋯知道(1) 徒2:36;
56) 被⋯認出來(1) 路24:35;
57) 我要知道的(1) 林前4:19;
58) 覺得(1) 路8:46;
59) 就可以認出來(1) 路6:44;
60) 他原曉得(1) 可15:10;
61) 你們所知道的(1) 路12:39;
62) 既知道(1) 路12:47;
63) 必知道(1) 約8:28;
64) 就必曉得(1) 約7:17;
65) 我已知道(1) 約5:42;
66) 他們看出(1) 可12:12;
67) 他看出來(1) 可8:17;
68) 就看出(1) 太21:45;
69) 看出來(1) 太16:8;
70) 叫人知道(1) 太9:30;
71) 你們就知道(1) 太24:32;
72) 看出了(1) 太26:10;
73) 給人知道(1) 可7:24;
74) 他們知道了(1) 可6:38;
75) 人知道(1) 可5:43;
76) 你們必曉得(1) 約8:32;
77) 我認識(1) 約10:14;
78) 我知道的(1) 林前13:12;
79) 我們知道的(1) 林前13:9;
80) 親近(1) 太1:25;
81) 看(1) 林後2:9;
82) 曾認過(1) 林後5:16;
83) 所認識了(1) 加4:9;
84) 你們認識了(1) 加4:9;
85) 認了(1) 林後5:16;
86) 曾知道(1) 林前2:16;
87) 你懂得(1) 徒21:37;
88) 認出(1) 約13:35;
89) 你們明白麼(1) 約13:12;
90) 你必明白(1) 約13:7;
91) 已認識了(1) 約14:7;
92) 可知道的(1) 徒1:7;
93) 得知(1) 徒21:34;
94) 就可知道(1) 徒21:24;
95) 你該知道(1) 提後3:1